Jump to content

Formularz kontaktowy i sortowanie.


pbpo
 Share

Recommended Posts

Powiedzcie mi, jak w formularzu kontaktowym ustalić pozycję konkretnych maili.

 

PRESTASHOP 1.6.0.9

Aktualnie zauważyłem, że sortowanie odbywa się alfabetycznie.

 

4la89h.jpg

jednak w bazie jest jeszcze kolumna position. Jak zmusić formularz żeby sortował po tej kolumnie ? 

 

c08uyz.jpg

 

 

 

cały kod odpowiadający za wybór do kogo napisać to:

 

{if isset($customerThread.id_contact)}
            {foreach from=$contacts item=contact}
              {if $contact.id_contact == $customerThread.id_contact}
                <input type="text" class="form-control" id="contact_name" name="contact_name" value="{$contact.name|escape:'html':'UTF-8'}" readonly="readonly" />
                <input type="hidden" name="id_contact" value="{$contact.id_contact}" />
              {/if}
            {/foreach}
        {else}
          <select id="id_contact" class="form-control" name="id_contact">
            <option value="0">{l s='-- Choose --'}</option>
            {foreach from=$contacts item=contact}
              <option value="{$contact.id_contact|intval}" {if isset($smarty.request.id_contact) && $smarty.request.id_contact == $contact.id_contact}selected="selected"{/if}>{$contact.name|escape:'html':'UTF-8'}</option>
            {/foreach}
          </select>
        </div>
          <p id="desc_contact0" class="desc_contact"> </p>
          {foreach from=$contacts item=contact}
            <p id="desc_contact{$contact.id_contact|intval}" class="desc_contact contact-title" style="display:none;">
              <i class="icon-comment-alt"></i>{$contact.description|escape:'html':'UTF-8'}
            </p>
          {/foreach}
        {/if}
Edited by pbpo (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

sorotowanie po nazwie jest z góry narzucone w klasie contact.php

 

/classes/Contact.php

	public static function getContacts($id_lang)
	{
		$shop_ids = Shop::getContextListShopID();
		$sql = 'SELECT *
				FROM `'._DB_PREFIX_.'contact` c
				'.Shop::addSqlAssociation('contact', 'c', false).'
				LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'contact_lang` cl ON (c.`id_contact` = cl.`id_contact`)
				WHERE cl.`id_lang` = '.(int)$id_lang.'
				AND contact_shop.`id_shop` IN ('.implode(', ', array_map('intval', $shop_ids)).')
				GROUP BY c.`id_contact`
				ORDER BY `name` ASC';
		return Db::getInstance(_PS_USE_SQL_SLAVE_)->executeS($sql);
	}

ORDER BY `name` ASC';

zmieniamy np. na 

ORDER BY `position` ASC';

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More