Jump to content

pbpo

Recommended Posts

Wersja PS - 1.6 ( najnowsza )

adres strony - www.flirdlastrazy.pl

Mam problem związany z produktami powiązanymi.

W kartach produktów posiadam własne tabele w jquery które wyświetlają się jeśli jest coś w nich zawarte, 
Np jeśli produkt posiada załącznik to wyświetla zakładkę POBIERZ, jeśli jest dodany produkt powiązany wyświetla zakładkę Akcesoria...

No właśnie... Wyświetla zakładkę, ale ona jest pusta a powinna zawierać 4 produkty które są w sklepie dodane.

 

Sprawdzałem pod kontem, błędów ale to nic nie dało. 
Sprawdzałem czy czasem jquery od tabelki nie zakłóca mi tutaj kwestii z załącznikami i powiązaniami, ale nie. Bo poprawnie wyświetla lub  też nie wyświetla tak jak powinien.


Kod pliku products.tpl

<link rel="stylesheet" href="{$js_dir}tabs/jquery-ui-1.8.17.custom.css" /> 
 <script src="{$js_dir}tabs/jquery-1.10.2.js"></script>
 <script src="{$js_dir}tabs/jquery-ui.js"></script>
<script>
 $(function() {
  $( "#tabs" ).tabs();
 });
 </script>
<div id="tabs" class="ui-tabs ui-widget ui-widget-content ui-corner-all">
<ul class="ui-tabs-nav ui-helper-reset ui-helper-clearfix ui-widget-header ui-corner-all">
{if $product->description}
<li><a href="#tabs-1">{l s='Opis'}</a></li>
{/if}
{if isset($features) && $features}
<li><a href="#tabs-2">{l s='Dane techniczne'}</a></li>
{/if}
{if isset($accessories) && $accessories}
<li><a href="#tabs-3">{l s='Akcesoria'}</a></li>
{/if}
{if $attachments}
<li><a href="#tabs-4">{l s='Pobierz'}</a></li>
{/if}
</ul>
{if $product->description}
<div id="tabs-1">
<!-- More info -->
<section class="page-product-box">
{*<h3 class="page-product-heading">{l s='More info'}</h3>*}{/if}
{if isset($product) && $product->description}
<!-- full description -->
<div class="rte">{$product->description}</div>
</section>
<!--end More info -->
</div>
{/if}
{if isset($features) && $features}
<div id="tabs-2">
{if isset($features) && $features}
<!-- Data sheet -->
<section class="page-product-box">
{*<h3 class="page-product-heading">{l s='Data sheet'}</h3>*}
<table class="table-data-sheet">
{foreach from=$features item=feature}
<tr class="cycle values="odd,even"">
{if isset($feature.value)}  
<td>{$feature.name|escape:'html':'UTF-8'}</td>
<td>{$feature.value|escape:'html':'UTF-8'}</td>
{/if}
</tr>
{/foreach}
</table>
</section>
<!--end Data sheet -->
{/if}
</div>
{/if}
{if isset($accessories) && $accessories}
<div id="tabs-3">
{if isset($accessories) && $accessories}
<!--Accessories -->
<section class="page-product-box">
{*<h3 class="page-product-heading">{l s='Accessories'}</h3>*}
<div class="block products_block accessories-block clearfix">
<div class="block_content">
<ul id="bxslider" class="bxslider clearfix">
{foreach from=$accessories item=accessory name=accessories_list}
{if ($accessory.allow_oosp || $accessory.quantity_all_versions > 0 || $accessory.quantity > 0) && $accessory.available_for_order && !isset($restricted_country_mode)}
{assign var='accessoryLink' value=$link->getProductLink($accessory.id_product, $accessory.link_rewrite, $accessory.category)}
<li class="item product-box ajax_block_product{if $smarty.foreach.accessories_list.first} first_item{elseif $smarty.foreach.accessories_list.last} last_item{else} item{/if} product_accessories_description">
<div class="product_desc">
<a href="{$accessoryLink|escape:'html':'UTF-8'}" title="{$accessory.legend|escape:'html':'UTF-8'}" class="product-image product_image">
<img class="lazyOwl" src="{$link->getImageLink($accessory.link_rewrite, $accessory.id_image, 'home_default')|escape:'html':'UTF-8'}" alt="{$accessory.legend|escape:'html':'UTF-8'}" width="{$homeSize.width}" height="{$homeSize.height}"/>
</a>
<div class="block_description">
<a href="{$accessoryLink|escape:'html':'UTF-8'}" title="{l s='More'}" class="product_description">
{$accessory.description_short|strip_tags|truncate:25:'...'}
</a>
</div>
</div>
<div class="s_title_block">
<h5 class="product-name">
<a href="{$accessoryLink|escape:'html':'UTF-8'}">
{$accessory.name|truncate:20:'...':true|escape:'html':'UTF-8'}
</a>
</h5>
{if $accessory.show_price && !isset($restricted_country_mode) && !$PS_CATALOG_MODE}
<span class="price">
{if $priceDisplay != 1}
{displayWtPrice p=$accessory.price}{else}{displayWtPrice p=$accessory.price_tax_exc}
{/if}
</span>
{/if}
</div>
<div class="clearfix" style="margin-top:5px">
{if !$PS_CATALOG_MODE && ($accessory.allow_oosp || $accessory.quantity > 0)}
<div class="no-print">
<a class="exclusive button ajax_add_to_cart_button" href="{$link->getPageLink('cart', true, NULL, "qty=1&id_product={$accessory.id_product|intval}&token={$static_token}&add")|escape:'html':'UTF-8'}" data-id-product="{$accessory.id_product|intval}" title="{l s='Add to cart'}">
<span>{l s='Add to cart'}</span>
</a>
</div>
{/if}
</div>
</li>
{/if}
{/foreach}
</ul>
</div>
</div>
</section>
<!--end Accessories -->
{/if}
</div>
{/if}
{if $attachments}
<div id="tabs-4">
<!--Download -->
<section class="page-product-box">
{*<h3 class="page-product-heading">{l s='Download'}</h3>*}
{foreach from=$attachments item=attachment name=attachements}
{if $smarty.foreach.attachements.iteration %3 == 1}<div class="row">{/if}
<div class="col-lg-4">
<h4><a href="{$link->getPageLink('attachment', true, NULL, "id_attachment={$attachment.id_attachment}")|escape:'html':'UTF-8'}">{$attachment.name|escape:'html':'UTF-8'}</a></h4>
<p class="text-muted">{$attachment.description|escape:'html':'UTF-8'}</p>
<a class="btn btn-default btn-block" href="{$link->getPageLink('attachment', true, NULL, "id_attachment={$attachment.id_attachment}")|escape:'html':'UTF-8'}">
<i class="icon-download"></i>
{l s="Download"} ({Tools::formatBytes($attachment.file_size, 2)})
</a>
<hr>
</div>
{if $smarty.foreach.attachements.iteration %3 == 0 || $smarty.foreach.attachements.last}</div>{/if}
{/foreach}
</section>
<!--end Download -->
</div>
{/if}
</div>

Efekt można zobaczyć tutaj >> http://flirdlastrazy.pl/kamery-termowizyjne/8-kamera-termowizyjna-dla-strazy-pozarnej-k40.html

 

Czy domyśla się ktoś gdzie leży błąd ? 

Edited by pbpo (see edit history)
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...