Jump to content

Không hiện hình sản phẩm khi rewrite URL


Recommended Posts

tình hình là lúc mình để link dạng tham số thì bài viết hiển thị hình ảnh sản phẩm
tuy nhiên, khi bật tính năng rewrite URL để SEO thì hỉnh hảnh hiển thị là dấu chấm hỏi
mọi người cho hỏi đây là vướng điều gì?

presta.bmp

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

localhost/img/p/2/8/28-thickbox_default.jpg

đây là link ảnh khi chưa bật Đường dẫn thân thiện

 

sau khi bật Đường dẫn thân thiện thì link ảnh đổi thành thế này
localhost/28-thickbox_default/cua-cuon-tam-lien-dong-sieu-chuan.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 2 years later...
  • 6 months later...
  • 2 weeks later...
  • 4 months later...

tình hình là lúc mình để link dạng tham số thì bài viết hiển thị hình ảnh sản phẩm

tuy nhiên, khi bật tính năng rewrite URL để SEO thì hỉnh hảnh hiển thị là dấu chấm hỏi

mọi người cho hỏi đây là vướng điều gì?

attachicon.gifpresta.bmp

 

Bạn kiểm tra xem host đã enable rewrite_mod chưa?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More