Jump to content

Polecane produkty na stronie głównej


Recommended Posts

Witam

 

Mam problem z modułem polecane produkty na stronie głównej.

Jak wyrzucić z podglądu na stronie głównej informacje o krótkim opisie oraz napis "zobacz" , cene?

Chciałbym żeby była widoczna tylko zdjęcie nazwa produktu.

Pozdrawiam

Edited by drucker (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

w tym celu trzeba zmodyfikować plik modułu, tj. homefeatured.tpl

 

<li class="ajax_block_product {if $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.first}first_item{elseif $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.last}last_item{else}item{/if} {if $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.iteration%$nbItemsPerLine == 0}last_item_of_line{elseif $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.iteration%$nbItemsPerLine == 1} {/if} {if $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.iteration > ($smarty.foreach.homeFeaturedProducts.total - $totModulo)}last_line{/if}">
<a href="{$product.link|escape:'html'}" title="{$product.name|escape:html:'UTF-8'}" class="product_image"><img src="{$link->getImageLink($product.link_rewrite, $product.id_image, 'home_default')|escape:'html'}" height="{$homeSize.height}" width="{$homeSize.width}" alt="{$product.name|escape:html:'UTF-8'}" />{if isset($product.new) && $product.new == 1}<span class="new">{l s='New' mod='homefeatured'}</span>{/if}</a>
<h5 class="s_title_block"><a href="{$product.link|escape:'html'}" title="{$product.name|truncate:50:'...'|escape:'htmlall':'UTF-8'}">{$product.name|truncate:35:'...'|escape:'htmlall':'UTF-8'}</a></h5>
<div class="product_desc"><a href="{$product.link|escape:'html'}" title="{l s='More' mod='homefeatured'}">{$product.description_short|strip_tags|truncate:65:'...'}</a></div>
<div>
<a class="lnk_more" href="{$product.link|escape:'html'}" title="{l s='View' mod='homefeatured'}">{l s='View' mod='homefeatured'}</a>
{if $product.show_price AND !isset($restricted_country_mode) AND !$PS_CATALOG_MODE}<p class="price_container"><span class="price">{if !$priceDisplay}{convertPrice price=$product.price}{else}{convertPrice price=$product.price_tax_exc}{/if}</span></p>{else}<div style="height:21px;"></div>{/if}
 
{if ($product.id_product_attribute == 0 OR (isset($add_prod_display) AND ($add_prod_display == 1))) AND $product.available_for_order AND !isset($restricted_country_mode) AND $product.minimal_quantity == 1 AND $product.customizable != 2 AND !$PS_CATALOG_MODE}
{if ($product.quantity > 0 OR $product.allow_oosp)}
<a class="exclusive ajax_add_to_cart_button" rel="ajax_id_product_{$product.id_product}" href="{$link->getPageLink('cart')|escape:'html'}?qty=1&id_product={$product.id_product}&token={$static_token}&add" title="{l s='Add to cart' mod='homefeatured'}">{l s='Add to cart' mod='homefeatured'}</a>
{else}
<span class="exclusive">{l s='Add to cart' mod='homefeatured'}</span>
{/if}
{else}
<div style="height:23px;"></div>
{/if}
</div>
</li>

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Witam

Po aktualizacji modułu Polecane produkty na stronie głównej pokazuje mi się biały obraz:

ac31ea1c99eeba3b.jpg

W jaki sposób mogę wrócić do stanu - aby wyświetlały mi się produkty oraz w jaki sposób mogę ustawić aby pod zdjęciem, wyświetlał mi się button Wyświetl, Dodaj, a nad nimi sama cena i nazwa produkty:

b36494fec024cfdb.jpg

 

Można powiększyć rozmiar wyświetlanego zdjęcia ?

 

Pozdrawiam i liczę na zainteresowanie tematem :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Uaktualniłem moduł jednak pokazuje mi się błąd, który powstał po usunięciu lini kodu (pokazanych wyżej) :(

531ea8cf56dd9cf4.jpg

 

Linie kodu zmieniałem w pliku:

themes / "aktywny szablon" / modules / homefeatured / homefeatured.tpl

 

Kod aktualnie wygląda następująco:

{*
* 2007-2013 PrestaShop
*
* NOTICE OF LICENSE
*
* This source file is subject to the Academic Free License (AFL 3.0)
* that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.
* It is also available through the world-wide-web at this URL:
* http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php
* If you did not receive a copy of the license and are unable to
* obtain it through the world-wide-web, please send an email
* to license[email protected] so we can send you a copy immediately.
*
* DISCLAIMER
*
* Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer
* versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your
* needs please refer to http://www.prestashop.com for more information.
*
* @author PrestaShop SA <[email protected]>
* @copyright 2007-2013 PrestaShop SA
* @license  http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php Academic Free License (AFL 3.0)
* International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA
*}

<!-- MODULE Home Featured Products -->
<div id="featured-products_block_center" class="block products_block clearfix">
	<p class="title_block">{l s='Featured products' mod='homefeatured'}</p>
	{if isset($products) AND $products}
		<div class="block_content">
			{assign var='liHeight' value=250}
			{assign var='nbItemsPerLine' value=4}
			{assign var='nbLi' value=$products|@count}
			{math equation="nbLi/nbItemsPerLine" nbLi=$nbLi nbItemsPerLine=$nbItemsPerLine assign=nbLines}
			{math equation="nbLines*liHeight" nbLines=$nbLines|ceil liHeight=$liHeight assign=ulHeight}
			<ul style="height:{$ulHeight}px;">
			{foreach from=$products item=product name=homeFeaturedProducts}
				{math equation="(total%perLine)" total=$smarty.foreach.homeFeaturedProducts.total perLine=$nbItemsPerLine assign=totModulo}
				{if $totModulo == 0}{assign var='totModulo' value=$nbItemsPerLine}{/if}
				<li class="ajax_block_product {if $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.first}first_item{elseif $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.last}last_item{else}item{/if} {if $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.iteration%$nbItemsPerLine == 0}last_item_of_line{elseif $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.iteration%$nbItemsPerLine == 1} {/if} {if $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.iteration > ($smarty.foreach.homeFeaturedProducts.total - $totModulo)}last_line{/if}">
					<a href="{$product.link|escape:'html'}" title="{$product.name|escape:html:'UTF-8'}" class="product_image"><img src="{$link->getImageLink($product.link_rewrite, $product.id_image, 'home_default')|escape:'html'}" height="{$homeSize.height}" width="{$homeSize.width}" alt="{$product.name|escape:html:'UTF-8'}" />{if isset($product.new) && $product.new == 1}<span class="new">{l s='New' mod='homefeatured'}</span>{/if}</a>
					<p class="s_title_block"><a href="{$product.link|escape:'html'}" title="{$product.name|truncate:50:'...'|escape:'htmlall':'UTF-8'}">{$product.name|truncate:35:'...'|escape:'htmlall':'UTF-8'}</a></p>
					<div class="product_desc"><a href="{$product.link|escape:'html'}" title="{l s='More' mod='homefeatured'}">{$product.description_short|strip_tags|truncate:65:'...'}</a></div>
					<div>
						<a class="lnk_more" href="{$product.link|escape:'html'}" title="{l s='View' mod='homefeatured'}">{l s='View' mod='homefeatured'}</a>
						{if $product.show_price AND !isset($restricted_country_mode) AND !$PS_CATALOG_MODE}<p class="price_container"><span class="price">{if !$priceDisplay}{convertPrice price=$product.price}{else}{convertPrice price=$product.price_tax_exc}{/if}</span></p>{else}<div style="height:21px;"></div>{/if}
						
						{if ($product.id_product_attribute == 0 OR (isset($add_prod_display) AND ($add_prod_display == 1))) AND $product.available_for_order AND !isset($restricted_country_mode) AND $product.minimal_quantity == 1 AND $product.customizable != 2 AND !$PS_CATALOG_MODE}
							{if ($product.quantity > 0 OR $product.allow_oosp)}
							<a class="exclusive ajax_add_to_cart_button" rel="ajax_id_product_{$product.id_product}" href="{$link->getPageLink('cart')|escape:'html'}?qty=1&id_product={$product.id_product}&token={$static_token}&add" title="{l s='Add to cart' mod='homefeatured'}">{l s='Add to cart' mod='homefeatured'}</a>
							{else}
							<span class="exclusive">{l s='Add to cart' mod='homefeatured'}</span>
							{/if}
						{else}
							<div style="height:23px;"></div>
						{/if}
					</div>
				</li>
			{/foreach}
			</ul>
		</div>
	{else}
		<p>{l s='No featured products' mod='homefeatured'}</p>
	{/if}
</div>
<!-- /MODULE Home Featured Products -->

Po wprowadzeniu zmian skopiowałem plik (który skopiowałem przed wykasowaniem linijek kodu) do modules / homefeatured / homefeatured.tpl

 

Niestety mimo skopiowania pliku błąd nie zniknął (jak widać na screnie powyżej). Zmiany wykonywałem na pośrednictwem modułu File Explorer Pro.

 

Bardzo proszę o pomoc bo nie wiem czy muszę teraz wejść przez ftp i usunąć wszystkie pliki modułu z them-a oraz modules. Czy może coś innego muszę zrobić ?

Edited by lukruk (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeden problem załatwiony - udało się wrócić do ustawień początkowych:

9da7016de58e5ba4.jpg

 

Wystarczyło przez ftp jeszcze raz podmienić plik:

themes / "aktywny szablon" / modules / homefeatured / homefeatured.tpl

i wszystko wróciło do normy :D

 

Teraz jak pozbyć się opisów i dodać buttony Wyświetl oraz Dodaj ?

 

Proszę o zainteresowanie

Share this post


Link to post
Share on other sites

opisów pozbywasz się kasując lub komentując linię z klasą product_desc
w stylach do produktów w homefeatured masz linie:

#featured-products_block_center li .ajax_add_to_cart_button {display:none;}
#featured-products_block_center li span.exclusive {display:none;}

weź je w komentarz lub usuń display:none;

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jak pisałeś linię z product_desc i w stylach 2 powyższe, potraktowałem komentarzem (/*).

....
/*<div class="product_desc"><a href="{$product.link|escape:'html'}" title="{l s='More' mod='homefeatured'}">{$product.description_short|strip_tags|truncate:65:'...'}</a></div>
....

i

....
}
#featured-products_block_center .price {
	font-weight:bold;
	font-size:14px;
	color:#990000
}
/*#featured-products_block_center li .ajax_add_to_cart_button {display:none;}
/*#featured-products_block_center li span.exclusive {display:none;}

W rezultacie otrzymałem:

80f3b454ce3578bd.jpg

 

Jak teraz pozbyć się opisów ?

Przy okazji to na jaki maksymalnie można powiększyć rozmiar zdjęcia, aby poprawnie wyświetlało. Można ustawić aby wyświetlało 3 kolumny zamiast 4 ? 

Edited by lukruk (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oj tam oj tam :D

Poprawiłem na:

<!-- <div class="product_desc"><a href="{$product.link|escape:'html'}" title="{l s='More' mod='homefeatured'}">{$product.description_short|strip_tags|truncate:65:'...'}</a></div> -->

i

/*#featured-products_block_center li .ajax_add_to_cart_button {display:none;}*/
/*#featured-products_block_center li span.exclusive {display:none;}*/

Lepiej ? :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

tylko ta linijka odpowiada za opis w produktach polecanych. 
Jeżeli masz poprawnie w komentarzu ją, to jeszcze sprawdź czy czasem sklep Ci nie korzysta z ciasteczek i wymuś wczytywanie szablonów. Musi być dobrze, chyba że masz moduł niestandardowy.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

tylko ta linijka odpowiada za opis w produktach polecanych. 

Jeżeli masz poprawnie w komentarzu ją, to jeszcze sprawdź czy czasem sklep Ci nie korzysta z ciasteczek i wymuś wczytywanie szablonów. Musi być dobrze, chyba że masz moduł niestandardowy.

 

Usunąłem ciasteczka przeglądarki i sklepu i dalej to samo :(

 

Jednak pomogło podmiana pliku homefeatured.tpl w aktywnym szablonie

Utworzyłem dla bezpieczeństwa 2 szablon pod e-maile. Dlatego tekst wczytywało :D

Dzięki @korni

Edited by lukruk (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Udało mi się samemu to zrobić :D

Wystarczyło zmodyfikować plik homefeatured.tpl

...
<!--<div class="product_desc"><a href="{$product.link|escape:'html'}" title="{l s='More' mod='homefeatured'}">{$product.description_short|strip_tags|truncate:65:'...'}</a></div>-->
					<!--<div>
						<a class="lnk_more" href="{$product.link|escape:'html'}" title="{l s='View' mod='homefeatured'}">{l s='View' mod='homefeatured'}</a>
						{if $product.show_price AND !isset($restricted_country_mode) AND !$PS_CATALOG_MODE}<p class="price_container"><span class="price">{if !$priceDisplay}{convertPrice price=$product.price}{else}{convertPrice price=$product.price_tax_exc}{/if}</span></p>{else}<div style="height:21px;"></div>{/if}-->
...

oraz homefeatured.css

...
#featured-products_block_center .price_container {
	margin-top:10px;
	margin-bottom:10px;
	text-align: center;
	padding:0;
}
#featured-products_block_center .price {
	font-weight:bold;
	font-size:16px;
	color:#990000
}
/*#featured-products_block_center li .ajax_add_to_cart_button {display:none;}*/
/*#featured-products_block_center li span.exclusive {display:none;}*/

W rezultacie dostałem:

f8d632353b078c9a.jpg

 

Ostatni problem, który chciałbym zmienić to rozmiar buttona. Gdzie można go zmodyfikować ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More