Jump to content

Bad SQL query


cronberg

Recommended Posts

Adresser är dock kopplat till en egen databastabell (address).

Här är den query som AdminOrders.php kör:

SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS a.*, (YEAR(NOW()) - YEAR(birthday)) as age, ( SELECT c.date_add FROM ps_guest g LEFT JOIN ps_connections c ON c.id_guest = g.id_guest WHERE g.id_customer = a.id_customer ORDER BY c.date_add DESC LIMIT 1 ) as connect FROM `ps_customer` a WHERE 1 AND a.`deleted` = 0 ORDER BY `date_add` DESC LIMIT 0,50Testa den i phpmyadmin samt reparera tabellen ps_guest & ps_connections.

Link to comment
Share on other sites

Hmm, vet inte vad som är fel faktiskt men vad händer om du lägger in en gammal version av /admin/tabs/AdminCustomer.php ?

Finns att ladda ner här:

http://sourceforge.net/projects/prestashop/files/prestashop v1/1.1 final/prestashop_1.1.zip/download

Link to comment
Share on other sites

Är det när du klickar på kunder eller när du klickar på kundvagnar under kundfliken?
förmodligen något med nån subquery i listningsfrågan som strular.

får du upp eventuell sql kod på felsidan också? eller är det bara texten BAD SQL som står?

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • 7 months later...

Please excuse my English I don't speak a word of scandinavian - but I had this issue and managed to fix it and hence thought I would let you know.

I have also tranalsated to swedish at the bottom.

Briq had it right, there is corruption in one of the tables involved in the query, which are CUSTOMER | CONNECTION | GUEST - check all three of these for corruption, in my case there was a row on the connection table that was corrupt and harming the relation. This was caused to an unexpected server failure which must have cut the database off as it was writing.

Follow the phpmyadmin repair table process for all three of these and you should find your problem.

Hope this helps

Blake

---------------------------------------

Ursäkta min engelska jag talar inte ett ord av skandinaviskt - men jag hade detta problem och lyckats fixa det och därför tänkte att jag skulle låta dig veta.

Jag har också tranalsated till svenska längst ner.

Briq hade rätt, det finns korruption i ett av de tabeller som är inblandade i frågan, som är kund | KOPPLING | Guest - kontrollera alla tre av dessa för korruption, i mitt fall fanns det en rad om sambandet bordet som var korrupt och att skada relationen. Detta berodde på att en oväntad server fel som måste ha skära databasen bort som det var att skriva.

Följ phpMyAdmin processen reparation tabellen för alla tre av dessa och du ska hitta ditt problem.

Hoppas den här hjälper

Blake

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...
  • 3 months later...
  • 3 weeks later...
Har samma problem! Har inte lyckas lösa de.
Får inget direkt mer felmeddelande än Bad SQL query trots att jag ändrat i config filen.

Någon som har en idé hur man kan lösa de?

In PhpMyadmin: Select all tabels and select repair. This worked for me.
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...