Jump to content

[New forum] Taxes & Laws - Call to community’s contribution


Recommended Posts

Hi,

I just created a new forum "Taxes & Laws - Call to community’s contribution".
The aim of this forum is to allow you to give us information about taxes and laws systems in your country.

By including these data into the solution we will be able to offer you a product that matches your needs.

These contributions must be written in the forum mentioned above and in English. Else, they'll be ignored.

If you can't post in English, you should create an equivalent topic in this community forum and ask for somebody to translate and post it in the English one.

It's up to you! ;-)

NOTE : If somebody from this community wants to translate this post, it would be very kind!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bản dịch tiếng Việt

"Chào các bạn,

Tôi vừa tạo một diễn đàn mới "Thuế & Luật - Kêu gọi đóng góp của cộng đồng".
Mục tiêu của diễn đàn là cho phép bạn gửi cho chúng tôi thông tin về hệ thống thuế và luật pháp của quốc gia bạn.

Với việc bao gồm những dữ liệu này vào giải pháp, chúng tôi sẽ có thể tặng bạn một sản phẩm mà phù hợp với nhu cầu của bạn.

Những đóng góp phải được viết trong diễn đàn đã đề cập ở trên và viết bằng tiếng Anh. Nếu không, chúng sẽ bị bỏ qua.

Nếu bạn không thể viết bằng tiếng Anh, bạn nên tạo một chủ đề tương tự trong diễn đàn tiếng Việt và đề nghị ai đó dịch bài viết và gửi nó vào diễn đàn tiếng Anh nói trên."

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...

Hok hiểu mod ơi :(( Tức là sao.

Admin cần thông tin về Thuế Việt nam àh :D

Thông tin về VAT hay thông tin về Thuế Nhà nước.

Có phải Admin muốn mọi người đóng góp cho diễn đàn của Bạn ấy :D

Tặng :) nghe đến câu này đã thích rồi :D Tặng gì vậy

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vấn đề đề cập ở đây là mức thuế VAT cho từng loại sản phẩm, đối tượng, vận chuyển,... trong quốc gia Việt Nam.
Sản phẩm mà bạn được nhận là một bí mật nhưng nó tương xứng với những đóng góp nhiệt tình của bạn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...
  • 3 years later...
  • 4 months later...
  • 11 months later...

Việt Nam là đất nước có trăm loại thứ thuế? AD muốn biết mức thuế của từng mặt hàng mà mọi cá nhân biết hoặc kinh doanh đúng ko?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • razaro locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More