Jump to content

polecane w center column


Recommended Posts

to mają być 3 kolumny?

lewa, centralna i prawa ?

 

z tego co pamiętam, jedną z nich usuwałeś (?)

na stronę z kategoriami poszerzałem center kolumn na prawo i usuwałem najczęściej kupowane ale na główną stronę były 3 lewa z kategoriami,center z polecane i right z najczęściej kupowane,a dzisiaj center i right jest nad stopką....

zone69.pl sam zobacz..

Share this post


Link to post
Share on other sites

1) strona z kategoriami:

 

- lewa kolumna: tak

- centralna kolumna: tak poszerzona

- prawa kolumna: nie

 

2) główna:

 

- lewa kolumna: tak

- centralna: tak zwykła

- prawa kolumna tak

 

tak to ma wyglądać?

jeżeli tak, to dla strony głównej centralna kolumna musi miec class="grid_5"

Share this post


Link to post
Share on other sites

1) strona z kategoriami:

 

- lewa kolumna: tak

- centralna kolumna: tak poszerzona

- prawa kolumna: nie

 

2) główna:

 

- lewa kolumna: tak

- centralna: tak zwykła

- prawa kolumna tak

 

tak to ma wyglądać?

jeżeli tak, to dla strony głównej centralna kolumna musi miec class="grid_5"

ekhmmmm a który plik wyedytować??

Share this post


Link to post
Share on other sites

header.tpl do ustawienia grid_5 dla strony $page_name=='index' 

oraz trzeba usunąć prawą kolumnę z footer.tpl z innych stron niż index tj $page_name!='index'

header.tpl ja nie widzę tego co napisałeś...jest info o szerokości ale tylko dla przelewy.24

 

{*
* 2007-2013 PrestaShop
*
* NOTICE OF LICENSE
*
* This source file is subject to the Academic Free License (AFL 3.0)
* that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.
* It is also available through the world-wide-web at this URL:
* If you did not receive a copy of the license and are unable to
* obtain it through the world-wide-web, please send an email
* to [email protected] so we can send you a copy immediately.
*
* DISCLAIMER
*
* Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer
* versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your
* needs please refer to http://www.prestashop.com for more information.
*
*  @author PrestaShop SA <[email protected]>
*  @copyright  2007-2013 PrestaShop SA
*  @license    http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php  Academic Free License (AFL 3.0)
*  International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA
*}
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<!--[if lt IE 7]> <html class="no-js lt-ie9 lt-ie8 lt-ie7 " lang="{$lang_iso}"> <![endif]-->
<!--[if IE 7]><html class="no-js lt-ie9 lt-ie8 ie7" lang="{$lang_iso}"> <![endif]-->
<!--[if IE 8]><html class="no-js lt-ie9 ie8" lang="{$lang_iso}"> <![endif]-->
<!--[if gt IE 8]> <html class="no-js ie9" lang="{$lang_iso}"> <![endif]-->
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="{$lang_iso}">
<head>
<title>{$meta_title|escape:'htmlall':'UTF-8'}</title>
{if isset($meta_description) AND $meta_description}
<meta name="description" content="{$meta_description|escape:html:'UTF-8'}" />
{/if}
{if isset($meta_keywords) AND $meta_keywords}
<meta name="keywords" content="{$meta_keywords|escape:html:'UTF-8'}" />
{/if}
<meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="content-language" content="{$meta_language}" />
<meta name="generator" content="PrestaShop" />
<meta name="robots" content="{if isset($nobots)}no{/if}index,{if isset($nofollow) && $nofollow}no{/if}follow" />
<link rel="icon" type="image/vnd.microsoft.icon" href="{$favicon_url}?{$img_update_time}" />
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="{$favicon_url}?{$img_update_time}" />
<script type="text/javascript">
var baseDir = '{$content_dir|addslashes}';
var baseUri = '{$base_uri|addslashes}';
var static_token = '{$static_token|addslashes}';
var token = '{$token|addslashes}';
var priceDisplayPrecision = {$priceDisplayPrecision*$currency->decimals};
var priceDisplayMethod = {$priceDisplay};
var roundMode = {$roundMode};
</script>
{if isset($css_files)}
{foreach from=$css_files key=css_uri item=media}
<link href="{$css_uri}" rel="stylesheet" type="text/css" media="{$media}" />
{/foreach}
{/if}
{if isset($js_files)}
{foreach from=$js_files item=js_uri}
<script type="text/javascript" src="{$js_uri}"></script>
{/foreach}
{/if}
{$HOOK_HEADER}
</head>
 
<body {if isset($page_name)}id="{$page_name|escape:'htmlall':'UTF-8'}"{/if} class="{if $hide_left_column}hide-left-column {/if} {if $hide_right_column}hide-right-column {/if} {if $content_only} content_only {/if}">
{if !$content_only}
{if isset($restricted_country_mode) && $restricted_country_mode}
<div id="restricted-country">
<p>{l s='You cannot place a new order from your country.'} <span class="bold">{$geolocation_country}</span></p>
</div>
{/if}
<div id="page" class="container_9 clearfix">
 
<!-- Header -->
<div id="header" class="grid_9 alpha omega">
<a id="header_logo" href="{$base_dir}" title="{$shop_name|escape:'htmlall':'UTF-8'}">
<img class="logo" src="{$logo_url}" alt="{$shop_name|escape:'htmlall':'UTF-8'}" {if $logo_image_width}width="{$logo_image_width}"{/if} {if $logo_image_height}height="{$logo_image_height}" {/if}/>
</a>
<div id="header_right" class="grid_9 omega">
{$HOOK_TOP}
</div>
</div>
 
<div id="columns" class="grid_9 alpha omega clearfix">
<!-- Left -->
<div id="left_column" class="column grid_2 alpha">
{$HOOK_LEFT_COLUMN}
</div>
 
<!-- Center -->
<div id="center_column" class="{if $page_name='module-przelewy24-payment'}grid_7{else}grid_5{/if}">
{/if}
 
 
 
 
a poza tym wywaliło mi kartę produktu...też jest na dole ehhh...
wejdź w jakiś produkt i sam zobaczysz...
Edited by arkadiusz.jurczyk (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

<div id="center_column" class="{if $page_name=='product' || $page_name=='category'}grid_7{else}grid_5{/if}">

 

 

cały czas pozostaje pytanie gdzie nie chcesz mieć prawej kolumny, na jakich podstronach. w chwili obecnej kod powyżej wydłuża centralną kolumnę na: stornie produktu, kategoriach

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More