Jump to content

Wybór rozmiaru na liście produktów


tamburyniarz

Recommended Posts

Witam,

Głowię się nad tym już parę dni. Otóż chciałbym, by na liście wyboru produktów był dostępny wybór rozmiaru, tak jak na stronie produktu.

post-709658-0-96515000-1381850014_thumb.jpg
Chciałbym by było to też mniej więcej w tym miejscu:
post-709658-0-06750500-1381850016_thumb.jpg

Wiem, że trzeba dodać to w product-list.tpl w katalogu tematu, ale nie wiem co. Próbowałem przekopiować z pliku product.tpl kod z atrybutami, ale nic to nie zmieniło. Pewnie o czymś zapomniałem.
product-list.tpl (Prestashop 1.5.5)

{*
* 2007-2012 PrestaShop
*
* NOTICE OF LICENSE
*
* This source file is subject to the Academic Free License (AFL 3.0)
* that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.
* It is also available through the world-wide-web at this URL:
* http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php
* If you did not receive a copy of the license and are unable to
* obtain it through the world-wide-web, please send an email
* to [email protected] so we can send you a copy immediately.
*
* DISCLAIMER
*
* Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer
* versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your
* needs please refer to http://www.prestashop.com for more information.
*
* @author PrestaShop SA <[email protected]>
* @copyright 2007-2012 PrestaShop SA
* @version Release: $Revision: 7457 $
* @license  http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php Academic Free License (AFL 3.0)
* International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA
*}

<!-- Wklejony kod -->
<script type="text/javascript">
{if isset($attributesCombinations)}
	// Combinations attributes informations
	var attributesCombinations = new Array();
	{foreach from=$attributesCombinations key=id item=aC}
		tabInfos = new Array();
		tabInfos['id_attribute'] = '{$aC.id_attribute|intval}';
		tabInfos['attribute'] = '{$aC.attribute}';
		tabInfos['group'] = '{$aC.group}';
		tabInfos['id_attribute_group'] = '{$aC.id_attribute_group|intval}';
		attributesCombinations.push(tabInfos);
	{/foreach}
{/if}
</script>
<!-- Koniec wklejonego kodu -->

{if isset($products)}
	<!-- Products list -->
	<ul id="product_list" class="clear">
	{foreach from=$products item=product name=products}
		<li class="ajax_block_product {if $smarty.foreach.products.first}first_item{elseif $smarty.foreach.products.last}last_item{/if} {if $smarty.foreach.products.index % 2}alternate_item{else}item{/if} clearfix">
			
			<div class="center_block">
				<a href="{$product.link|escape:'htmlall':'UTF-8'}" class="product_img_link" title="{$product.name|escape:'htmlall':'UTF-8'}">
					<img src="{$link->getImageLink($product.link_rewrite, $product.id_image, 'home_default')}" alt="{$product.legend|escape:'htmlall':'UTF-8'}" {if isset($homeSize)} width="{$homeSize.width}" height="{$homeSize.height}"{/if} />
				</a>
				<h3>{if isset($product.new) && $product.new == 1}<span class="new">{l s='New'}</span>{/if}<a href="{$product.link|escape:'htmlall':'UTF-8'}" title="{$product.name|escape:'htmlall':'UTF-8'}">{$product.name|escape:'htmlall':'UTF-8'|truncate:35:'...'}</a></h3>
				<p class="product_desc"><a href="{$product.link|escape:'htmlall':'UTF-8'}" title="{$product.description_short|strip_tags:'UTF-8'|truncate:360:'...'}" >{$product.description_short|strip_tags:'UTF-8'|truncate:360:'...'}</a></p>

				<!-- Wklejony kod -->
				<div id="attributes">
				{foreach from=$groups key=id_attribute_group item=group}
					{if $group.attributes|@count}
						<fieldset class="attribute_fieldset">
							<label class="attribute_label" for="group_{$id_attribute_group|intval}">{$group.name|escape:'htmlall':'UTF-8'} :</label>
							{assign var="groupName" value="group_$id_attribute_group"}
							<div class="attribute_list">
							{if ($group.group_type == 'select')}
								<select name="{$groupName}" id="group_{$id_attribute_group|intval}" class="attribute_select" onchange="findCombination();getProductAttribute();{if $colors|@count > 0}$('#wrapResetImages').show('slow');{/if};">
									{foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
										<option value="{$id_attribute|intval}"{if (isset($smarty.get.$groupName) && $smarty.get.$groupName|intval == $id_attribute) || $group.default == $id_attribute} selected="selected"{/if} title="{$group_attribute|escape:'htmlall':'UTF-8'}">{$group_attribute|escape:'htmlall':'UTF-8'}</option>
									{/foreach}
								</select>
							{elseif ($group.group_type == 'color')}
								<ul id="color_to_pick_list" class="clearfix">
									{assign var="default_colorpicker" value=""}
									{foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
									<li{if $group.default == $id_attribute} class="selected"{/if}>
										<a id="color_{$id_attribute|intval}" class="color_pick{if ($group.default == $id_attribute)} selected{/if}" style="background: {$colors.$id_attribute.value};" title="{$colors.$id_attribute.name}" onclick="colorPickerClick(this);getProductAttribute();{if $colors|@count > 0}$('#wrapResetImages').show('slow');{/if}">
											{if file_exists($col_img_dir|cat:$id_attribute|cat:'.jpg')}
												<img src="{$img_col_dir}{$id_attribute}.jpg" alt="{$colors.$id_attribute.name}" width="20" height="20" /><br>
											{/if}
										</a>
									</li>
									{if ($group.default == $id_attribute)}
										{$default_colorpicker = $id_attribute}
									{/if}
									{/foreach}
								</ul>
								<input type="hidden" class="color_pick_hidden" name="{$groupName}" value="{$default_colorpicker}" />
							{elseif ($group.group_type == 'radio')}
								{foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
									<input type="radio" class="attribute_radio" name="{$groupName}" value="{$id_attribute}" {if ($group.default == $id_attribute)} checked="checked"{/if} onclick="findCombination();getProductAttribute();{if $colors|@count > 0}$('#wrapResetImages').show('slow');{/if}">
									{$group_attribute|escape:'htmlall':'UTF-8'}<br/>
								{/foreach}
							{/if}
							</div>
						</fieldset>
					{/if}
				{/foreach}
				</div>
				<!-- Koniec wklejonego kodu -->

			</div>
			
			<div class="right_block">
				{if isset($product.on_sale) && $product.on_sale && isset($product.show_price) && $product.show_price && !$PS_CATALOG_MODE}<span class="on_sale">{l s='On sale!'}</span>
				{elseif isset($product.reduction) && $product.reduction && isset($product.show_price) && $product.show_price && !$PS_CATALOG_MODE}<span class="discount">{l s='Reduced price!'}</span>{/if}
				{if (!$PS_CATALOG_MODE AND ((isset($product.show_price) && $product.show_price) || (isset($product.available_for_order) && $product.available_for_order)))}
				<div class="content_price">
					{if isset($product.show_price) && $product.show_price && !isset($restricted_country_mode)}<span class="price" style="display: inline;">{if !$priceDisplay}{convertPrice price=$product.price}{else}{convertPrice price=$product.price_tax_exc}{/if}</span><br />{/if}
					{if isset($product.available_for_order) && $product.available_for_order && !isset($restricted_country_mode)}<span class="availability">{if ($product.allow_oosp || $product.quantity > 0)}{l s='Available'}{elseif (isset($product.quantity_all_versions) && $product.quantity_all_versions > 0)}{l s='Product available with different options'}{else}{l s='Out of stock'}{/if}</span>{/if}
				</div>
				{if isset($product.online_only) && $product.online_only}<span class="online_only">{l s='Online only!'}</span>{/if}
				{/if}
				{if ($product.id_product_attribute == 0 || (isset($add_prod_display) && ($add_prod_display == 1))) && $product.available_for_order && !isset($restricted_country_mode) && $product.minimal_quantity <= 1 && $product.customizable != 2 && !$PS_CATALOG_MODE}
					{if ($product.allow_oosp || $product.quantity > 0)}
						{if isset($static_token)}
							<a class="button ajax_add_to_cart_button exclusive" rel="ajax_id_product_{$product.id_product|intval}" href="{$link->getPageLink('cart',false, NULL, "add&id_product={$product.id_product|intval}&token={$static_token}", false)}" title="{l s='Add to cart'}"><span></span>{l s='Add to cart'}</a>
						{else}
							<a class="button ajax_add_to_cart_button exclusive" rel="ajax_id_product_{$product.id_product|intval}" href="{$link->getPageLink('cart',false, NULL, "add&id_product={$product.id_product|intval}", false)}" title="{l s='Add to cart'}"><span></span>{l s='Add to cart'}</a>
						{/if}						
					{else}
						<span class="exclusive"><span></span>{l s='Add to cart'}</span><br />
					{/if}
				{/if}
				<a class="button lnk_view" href="{$product.link|escape:'htmlall':'UTF-8'}" title="{l s='View'}">{l s='View'}</a>
        
        <div class="left_block clear">
				{if isset($comparator_max_item) && $comparator_max_item}
					<p class="compare">
						<input type="checkbox" class="comparator" id="comparator_item_{$product.id_product}" value="comparator_item_{$product.id_product}" {if isset($compareProducts) && in_array($product.id_product, $compareProducts)}checked="checked"{/if} /> 
						<label for="comparator_item_{$product.id_product}">{l s='Select to compare'}</label>
					</p>
				{/if}
			</div>
      
			</div>
		</li>
	{/foreach}
	</ul>
	<!-- /Products list -->
{/if}

Mam nadzieję, że mi pomożecie i nauczę się czegoś dzięki Wam.

Link to comment
Share on other sites

dodaj skrypt w znaczniki {literal} {/literal}, swoją drogą, wklepałeś wszystko, więc uważaj na kolory etc. Druga sprawa - nie wiem czy to wyjdzie, pod względem technicznym. Może bedzie Ci się wyświetlać, czy poprawnie działać ? Spróbuj wywalić cache i zobacz czy w ogole sie wyświetla

Link to comment
Share on other sites

Witaj. Rozwiązanie nie jest łatwe bo wiąże się z ogarnięciem nie tylko szablonu (najprostsze) ale i ajaxa, a przez to m.in. nie zostało przez nikogo rozwiązane za free na forum społeczności Prestashop gdyż jest to swego rodzaju KnowHow za który trzeba płacić.

 

Płatny moduł dostępny jest tu: http://www.presto-changeo.com/en/attribute-modules/59-product-list-attributes.html

Koszt 100$ :/

Edited by kisweb (see edit history)
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Witajcie,
I wybaczcie, że odkopuję temat, ale nie mogę założyć nowego tematu, gdy klikam Post new topic przenosi mnie na prestashop.com. :/ więc napiszę tutaj o co mi chodzi.
 

Czy jest możliwość ustawienia w plikach szablonu, które moduły mają się w nim wyświetlać, a które nie?
Chciałbym by klient miał opcję wyboru szablonu (to już mam) i żeby na drugim szablonie były inne moduły. Da się? :)

Z góry dzięki.
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...