Jump to content
roelrutjes

Aanpassen formulier registreren nieuwe klant

Recommended Posts

Hallo,

Weet iemand of het mogelijk is om de blokjes waar je je naam etc. moet invullen een kleurtje te geven (bv lichtgrijs) zodat het iets duidelijker wordt waar je je cursor moet neerzetten om het formulier in te vullen.

 

Daarnaast heb ik de volgende volgorde :

- Nieuwe klant

- de heer mevrouw

- e-mail

- wachtwoord

- voornaam

- achternaam

 

Dit zou ik willen wijzigen in: :

- Nieuwe klant

- de heer mevrouw

- voornaam

- achternaam

- e-mail

- wachtwoord

 

In mijn authentication.tpl staat de volgorde wel juist.

Ik stuur de authentication.tpl hierbij mee.

Misschien zit er een andere fout in?

 

* 2007-2011 PrestaShop
*
* NOTICE OF LICENSE
*
* This source file is subject to the Academic Free License (AFL 3.0)
* that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.
* It is also available through the world-wide-web at this URL:
* http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php
* If you did not receive a copy of the license and are unable to
* obtain it through the world-wide-web, please send an email
* to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately.
*
* DISCLAIMER
*
* Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer
* versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your
* needs please refer to http://www.prestashop.com for more information.
*
*  @author PrestaShop SA <contact@prestashop.com>
*  @copyright  2007-2011 PrestaShop SA
*  @version  Release: $Revision: 1.4 $
*  @license    http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php  Academic Free License (AFL 3.0)
*  International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA
*}

{capture name=path}{l s='Login'}{/capture}
{include file="$tpl_dir./breadcrumb.tpl"}

<script type="text/javascript">
// <![CDATA[
idSelectedCountry = {if isset($smarty.post.id_state)}{$smarty.post.id_state|intval}{else}false{/if};
countries = new Array();
countriesNeedIDNumber = new Array();
countriesNeedZipCode = new Array();
{if isset($countries)}
    {foreach from=$countries item='country'}
        {if isset($country.states) && $country.contains_states}
            countries[{$country.id_country|intval}] = new Array();
            {foreach from=$country.states item='state' name='states'}
                countries[{$country.id_country|intval}].push({ldelim}'id' : '{$state.id_state}', 'name' : '{$state.name|escape:'htmlall':'UTF-8'}'{rdelim});
            {/foreach}
        {/if}
        {if $country.need_identification_number}
            countriesNeedIDNumber.push({$country.id_country|intval});
        {/if}    
        {if isset($country.need_zip_code)}
            countriesNeedZipCode[{$country.id_country|intval}] = {$country.need_zip_code};
        {/if}
    {/foreach}
{/if}
$(function(){ldelim}
    $('.id_state option[value={if isset($smarty.post.id_state)}{$smarty.post.id_state}{else}{if isset($address)}{$address->id_state|escape:'htmlall':'UTF-8'}{/if}{/if}]').attr('selected', 'selected');
{rdelim});
//]]>
{if $vat_management}
    {literal}
    $(document).ready(function() {
        $('#company').blur(function(){
            vat_number();
        });
        vat_number();
        function vat_number()
        {
            if ($('#company').val() != '')
                $('#vat_number').show();
            else
                $('#vat_number').hide();
        }
    });
    {/literal}
{/if}
</script>

{assign var='current_step' value='login'}
<div id="order-detail-content" class="table_block">
{include file="$tpl_dir./order-steps.tpl"}
<h1>{if !isset($email_create)}{l s='Log in'}{else}{l s='Create your account'}{/if}</h1>

{include file="$tpl_dir./errors.tpl"}

{if !isset($email_create)}
    <form action="{$link->getPageLink('authentication.php', true)}" method="post" id="create-account_form" class="std">
        <fieldset>
            <h3>{l s='Create your account'}</h3>
            <h4>{l s='Enter your e-mail address to create an account'}.</h4>
            <p class="text">
                <label for="email_create">{l s='E-mail address'}</label>
                <span><input type="text" id="email_create" name="email_create" value="{if isset($smarty.post.email_create)}{$smarty.post.email_create|escape:'htmlall':'UTF-8'|stripslashes}{/if}" class="account_input" /></span>
            </p>
            <p>
            {if isset($back)}<input type="hidden" class="hidden" name="back" value="{$back|escape:'htmlall':'UTF-8'}" />{/if}
                <input type="submit" id="SubmitCreate" name="SubmitCreate" class="SubmitCreate" value="{l s='Create your account'}" />
                <input type="hidden" class="hidden" name="SubmitCreate" value="{l s='Create your account'}" />
            </p>
        </fieldset>
    </form>
    <form action="{$link->getPageLink('authentication.php', true)}" method="post" id="login_form" class="std">
        <fieldset>
            <h3>{l s='Already registered ?'}</h3>
            <p class="text">
                <label for="email">{l s='E-mail address'}</label>
                <span><input type="text" id="email" name="email" value="{if isset($smarty.post.email)}{$smarty.post.email|escape:'htmlall':'UTF-8'|stripslashes}{/if}" class="account_input" /></span>
            </p>
            <p class="text">
                <label for="passwd">{l s='Password'}</label>
                <span><input type="password" id="passwd" name="passwd" value="{if isset($smarty.post.passwd)}{$smarty.post.passwd|escape:'htmlall':'UTF-8'|stripslashes}{/if}" class="account_input" /></span>
            </p>
            <p>
                {if isset($back)}<input type="hidden" class="hidden" name="back" value="{$back|escape:'htmlall':'UTF-8'}" />{/if}
                <input type="submit" id="SubmitCreate" name="SubmitLogin" class="SubmitCreate" value="{l s='Log in'}" />
            </p>
            <p class="lost_password"><a href="{$link->getPageLink('password.php')}">{l s='Forgot your password?'}</a></p>
        </fieldset>
    </form>
    {if isset($inOrderProcess) && $inOrderProcess && $PS_GUEST_CHECKOUT_ENABLED}
        <form action="{$link->getPageLink('authentication.php', true)}?back={$back}" method="post" id="new_account_form" class="std">
            <fieldset>
                <h3>{l s='Instant Checkout'}</h3>
                <div id="opc_account_form" style="display: block; ">
                    <!-- Account -->
                    <p class="required text">
                        <label for="email">{l s='E-mail address'}</label>
                        <input type="text" class="text" id="guest_email" name="guest_email" value="{if isset($smarty.post.guest_email)}{$smarty.post.guest_email}{/if}">
                        <sup>*</sup>
                    </p>
                    <p class="radio required">
                        <span>{l s='Title'}</span>
                        <input type="radio" name="id_gender" id="id_gender1" value="1" {if isset($smarty.post.id_gender) && $smarty.post.id_gender == '1'}checked="checked"{/if}>
                        <label for="id_gender1" class="top">{l s='Mr.'}</label>
                        <input type="radio" name="id_gender" id="id_gender2" value="2" {if isset($smarty.post.id_gender) && $smarty.post.id_gender == '2'}checked="checked"{/if}>
                        <label for="id_gender2" class="top">{l s='Ms.'}</label>
                    </p>
                    <p class="required text">
                        <label for="firstname">{l s='First name'}</label>
                        <input type="text" class="text" id="firstname" name="firstname" onblur="$('#customer_firstname').val($(this).val());" value="{if isset($smarty.post.firstname)}{$smarty.post.firstname}{/if}">
                        <input type="hidden" class="text" id="customer_firstname" name="customer_firstname" value="{if isset($smarty.post.firstname)}{$smarty.post.firstname}{/if}">
                        <sup>*</sup>
                    </p>
                    <p class="required text">
                        <label for="lastname">{l s='Last name'}</label>
                        <input type="text" class="text" id="lastname" name="lastname" onblur="$('#customer_lastname').val($(this).val());" value="{if isset($smarty.post.lastname)}{$smarty.post.lastname}{/if}">
                        <input type="hidden" class="text" id="customer_lastname" name="customer_lastname" value="{if isset($smarty.post.lastname)}{$smarty.post.lastname}{/if}">
                        <sup>*</sup>
                    </p>
                    
                    <p class="checkbox">
                        <input type="checkbox" name="newsletter" id="newsletter" value="1" {if isset($smarty.post.newsletter) && $smarty.post.newsletter == '1'}checked="checked"{/if}>
                        <label for="newsletter">{l s='Sign up for our newsletter'}</label>
                    </p>
                    
                    <h3>{l s='Delivery address'}</h3>
                    <p class="text">
                        <label for="company">{l s='Company'}</label>
                        <input type="text" class="text" id="company" name="company" value="{if isset($smarty.post.company)}{$smarty.post.company}{/if}" />
                    </p>
                    <div id="vat_number" style="display:none;">
                        <p class="text">
                            <label for="vat_number">{l s='VAT number'}</label>
                            <input type="text" class="text" name="vat_number" value="{if isset($smarty.post.vat_number)}{$smarty.post.vat_number}{/if}" />
                        </p>
                    </div>
                    <p class="required text">
                        <label for="address1">{l s='Address'}</label>
                        <input type="text" class="text" name="address1" id="address1" value="{if isset($smarty.post.address1)}{$smarty.post.address1}{/if}">
                        <sup>*</sup>
                    </p>
                    <p class="required postcode text">
                        <label for="postcode">{l s='Zip / Postal Code'}</label>
                        <input type="text" class="text" name="postcode" id="postcode" value="{if isset($smarty.post.postcode)}{$smarty.post.postcode}{/if}" onblur="$('#postcode').val($('#postcode').val().toUpperCase());">
                        <sup>*</sup>
                    </p>
                    <p class="required text">
                        <label for="city">{l s='City'}</label>
                        <input type="text" class="text" name="city" id="city" value="{if isset($smarty.post.city)}{$smarty.post.city}{/if}">
                        <sup>*</sup>
                    </p>
                    <p class="required select">
                        <label for="id_country">{l s='Country'}</label>
                        <select name="id_country" id="id_country">
                            <option value="">-</option>
                            {foreach from=$countries item=v}
                            <option value="{$v.id_country}" {if ($sl_country == $v.id_country)} selected="selected"{/if}>{$v.name|escape:'htmlall':'UTF-8'}</option>
                            {/foreach}
                        </select>
                        <sup>*</sup>
                    </p>
                    <p class="required id_state select">
                        <label for="id_state">{l s='State'}</label>
                        <select name="id_state" id="id_state">
                            <option value="">-</option>
                        </select>
                        <sup>*</sup>
                    </p>
                    <p class="text">
                        <label for="phone">{l s='Phone'}</label>
                        <input type="text" class="text" name="phone" id="phone" value="{if isset($smarty.post.phone)}{$smarty.post.phone}{/if}"> <sup style="color:red;">*</sup>
                    </p>
                    
                    <p class="text submit">
                        <input type="submit" class="button" name="submitGuestAccount" id="submitGuestAccount" value="{l s='Continue'}">
                    </p>
                    
                    <p class="required text">
                        <span><sup>*</sup>{l s='Required field'}</span>
                    </p>
                    
                    <input type="hidden" name="alias" id="alias" value="{l s='My address'}">
                    <input type="hidden" name="is_new_customer" id="is_new_customer" value="0">
                    <!-- END Account -->
                </div>
            </fieldset>
        </form>
    {/if}
{else}
<form action="{$link->getPageLink('authentication.php', true)}" method="post" id="account-creation_form" class="std">
    {$HOOK_CREATE_ACCOUNT_TOP}
    <fieldset class="account_creation">
        <h3>{l s='Your personal information'}</h3>
        <p class="radio required">
            <span>{l s='Title'}</span>
            <input type="radio" name="id_gender" id="id_gender1" value="1" {if isset($smarty.post.id_gender) && $smarty.post.id_gender == 1}checked="checked"{/if} />
            <label for="id_gender1" class="top">{l s='Mr.'}</label>
            <input type="radio" name="id_gender" id="id_gender2" value="2" {if isset($smarty.post.id_gender) && $smarty.post.id_gender == 2}checked="checked"{/if} />
            <label for="id_gender2" class="top">{l s='Ms.'}</label>
        </p>
        <p class="required text">
            <label for="customer_firstname">{l s='First name'}</label>
            <input onkeyup="$('#firstname').val(this.value);" type="text" class="text" id="customer_firstname" name="customer_firstname" value="{if isset($smarty.post.customer_firstname)}{$smarty.post.customer_firstname}{/if}" />
            <sup>*</sup>
        </p>
        <p class="required text">
            <label for="customer_lastname">{l s='Last name'}</label>
            <input onkeyup="$('#lastname').val(this.value);" type="text" class="text" id="customer_lastname" name="customer_lastname" value="{if isset($smarty.post.customer_lastname)}{$smarty.post.customer_lastname}{/if}" />
            <sup>*</sup>
        </p>
        <p class="required text">
            <label for="email">{l s='E-mail'}</label>
            <input type="text" class="text" id="email" name="email" value="{if isset($smarty.post.email)}{$smarty.post.email}{/if}" />
            <sup>*</sup>
        </p>
        <p class="required password">
            <label for="passwd">{l s='Password'}</label>
            <input type="password" class="text" name="passwd" id="passwd" />
            <sup>*</sup>
            <span class="form_info">{l s='(5 characters min.)'}</span>
        </p>
        
        <p class="checkbox" >
            <input type="checkbox" name="newsletter" id="newsletter" value="1" {if isset($smarty.post.newsletter) AND $smarty.post.newsletter == 1} checked="checked"{/if} />
            <label for="newsletter">{l s='Sign up for our newsletter'}</label>
        </p>
        
    </fieldset>
    <fieldset class="account_creation">
        <h3>{l s='Your address'}</h3>
        <p class="text">
            <label for="company">{l s='Company'}</label>
            <input type="text" class="text" id="company" name="company" value="{if isset($smarty.post.company)}{$smarty.post.company}{/if}" />
        </p>
        <div id="vat_number" style="display:none;">
            <p class="text">
                <label for="vat_number">{l s='VAT number'}</label>
                <input type="text" class="text" name="vat_number" value="{if isset($smarty.post.vat_number)}{$smarty.post.vat_number}{/if}" />
            </p>
        </div>
        <p class="required text">
            <label for="firstname">{l s='First name'}</label>
            <input type="text" class="text" id="firstname" name="firstname" value="{if isset($smarty.post.firstname)}{$smarty.post.firstname}{/if}" />
            <sup>*</sup>
        </p>
        <p class="required text">
            <label for="lastname">{l s='Last name'}</label>
            <input type="text" class="text" id="lastname" name="lastname" value="{if isset($smarty.post.lastname)}{$smarty.post.lastname}{/if}" />
            <sup>*</sup>
        </p>
        <p class="required text">
            <label for="address1">{l s='Address'}</label>
            <input type="text" class="text" name="address1" id="address1" value="{if isset($smarty.post.address1)}{$smarty.post.address1}{/if}" />
            <sup>*</sup>
        </p>
        <p class="text">
            <label for="address2">{l s='Address (Line 2)'}</label>
            <input type="text" class="text" name="address2" id="address2" value="{if isset($smarty.post.address2)}{$smarty.post.address2}{/if}" />
        </p>
        <p class="required postcode text">
            <label for="postcode">{l s='Zip / Postal Code'}</label>
            <input type="text" class="text" name="postcode" id="postcode" value="{if isset($smarty.post.postcode)}{$smarty.post.postcode}{/if}" onkeyup="$('#postcode').val($('#postcode').val().toUpperCase());" />
            <sup>*</sup>
        </p>
        <p class="required text">
            <label for="city">{l s='City'}</label>
            <input type="text" class="text" name="city" id="city" value="{if isset($smarty.post.city)}{$smarty.post.city}{/if}" />
            <sup>*</sup>
        </p>
        <p class="required select">
            <label for="id_country">{l s='Country'}</label>
            <select name="id_country" id="id_country">
                <option value="">-</option>
                {foreach from=$countries item=v}
                <option value="{$v.id_country}" {if ($sl_country == $v.id_country)} selected="selected"{/if}>{$v.name|escape:'htmlall':'UTF-8'}</option>
                {/foreach}
            </select>
            <sup>*</sup>
        </p>
        <p class="required id_state select">
            <label for="id_state">{l s='State'}</label>
            <select name="id_state" id="id_state">
                <option value="">-</option>
            </select>
            <sup>*</sup>
        </p>
        <p class="textarea">
            <label for="other">{l s='Additional information'}</label>
            <textarea name="other" id="other" cols="26" rows="3">{if isset($smarty.post.other)}{$smarty.post.other}{/if}</textarea>
        </p>
        <p style="margin-left:82px;">{l s='You must register at least one phone number'} <sup style="color:red;">*</sup></p>
        <p class="text">
            <label for="phone">{l s='Home phone'}</label>
            <input type="text" class="text" name="phone" id="phone" value="{if isset($smarty.post.phone)}{$smarty.post.phone}{/if}" />
        </p>
        <p class="text">
            <label for="phone_mobile">{l s='Mobile phone'}</label>
            <input type="text" class="text" name="phone_mobile" id="phone_mobile" value="{if isset($smarty.post.phone_mobile)}{$smarty.post.phone_mobile}{/if}" />
        </p>
        <p class="required text" id="address_alias">
            <label for="alias">{l s='Assign an address title for future reference'} !</label>
            <input type="text" class="text" name="alias" id="alias" value="{if isset($smarty.post.alias)}{$smarty.post.alias}{else}{l s='My address'}{/if}" />
            <sup>*</sup>
        </p>
    </fieldset>
    <fieldset class="account_creation dni">
        <h3>{l s='Tax identification'}</h3>
    
        <p class="required text">
            <label for="dni">{l s='Identification number'}</label>
            <input type="text" class="text" name="dni" id="dni" value="{if isset($smarty.post.dni)}{$smarty.post.dni}{/if}" />
            <span class="form_info">{l s='DNI / NIF / NIE'}</span>
        </p>
    </fieldset>
    {$HOOK_CREATE_ACCOUNT_FORM}
    <p class="cart_navigation required submit_news_account">
        <input type="hidden" name="email_create" value="1" />
        <input type="hidden" name="is_new_customer" value="1" />
        {if isset($back)}<input type="hidden" class="hidden" name="back" value="{$back|escape:'htmlall':'UTF-8'}" />{/if}
        <input type="submit" name="submitAccount" id="submitAccount" value="{l s='Register'}" />
        <span><sup>*</sup>{l s='Required field'}</span>
    </p>

</form>
{/if}
</div>


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

De kleurtjes kun je doen door een aanpassing in het CSS bestand van je thema. Zoek op, op welke regel van je CSS de kleur op dit moment gedefineerd wordt. (Tip: firebug voor Firefox) Pas hem daarna aan naar de gewenste kleurcode. Niet in de .tpl zelf aanpassen. Opmaak hoort niet in een .tpl bestand.

 

In het .tpl bestand kun je volgens mij gewoon de volgorde aanpassen zoals je wilt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More