Jump to content

Čeština dělá neplechu


Recommended Posts

Ahoj, potřeboval bych poradit s jednou nemilou věcí. Koupil jsem si šablonu a přeložil do češtiny ale nastal problém. Po nasazení češtiny mě na Google chrome, Opeře a na IE. Začal dělat binec a přidal mě do themy nějaký řádek, který mě posunul celou vizualizaci dolů. Nvte čím by to mohlo být? Či případně jak nastavit správnou descriptaci češtiny pro themu? viz obrázek v příloze.

 

Poznámka. u Firefoxu mě to nedělá.

 

 

Na druhém obrázku se mě ve zdrojovém ku zobrazují dvoje uvozovky, když je v náhledu vymažu tak se to zpraví, ale nevím jak a kde to udělat v souborech.

 

Díky předem za rady.

post-672982-0-51230800-1376840219_thumb.jpg

post-672982-0-06354800-1376840226_thumb.png

Edited by Georges3012 (see edit history)
Link to comment
Share on other sites

Tady je celý kód header.tpl. Pokud si myslíte co by to mohlo být pisněte, protože ja zkusil už všeljaké kombinace

 

<!DOCTYPE html>

<!--[if lt IE 7 ]><html class="ie ie6 no-js" lang="en"><![endif]-->

<!--[if IE 7 ]><html class="ie ie7 no-js" lang="en"><![endif]-->

<!--[if IE 8 ]><html class="ie ie8 no-js" lang="en"><![endif]-->

<!--[if IE 9 ]><html class="ie ie9 no-js" lang="en"><![endif]-->

<!--[if gt IE 9]><!--><html class="no-js" lang="{$lang_iso}"><!--<![endif]--><head>

<meta charset="utf-8">

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

<title>{$meta_title|escape:'htmlall':'UTF-8'}</title>

{if isset($meta_description) AND $meta_description}

<meta name="description" content="{$meta_description|escape:html:'UTF-8'}" />{/if}

{if isset($meta_keywords) AND $meta_keywords}<meta name="keywords" content="{$meta_keywords|escape:html:'UTF-8'}" />{/if}

<meta name="generator" content="PrestaShop" />

<meta name="robots" content="{if isset($nobots)}no{/if}index,{if isset($nofollow) && $nofollow}no{/if}follow" />

<meta name="author" content="Prestashop 1.5">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1" />

<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />

 

<!-- LINK - STYLE - GOGLEFONT -->

<link rel="icon" type="image/vnd.microsoft.icon" href="{$favicon_url}?{$img_update_time}" />

<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="{$favicon_url}?{$img_update_time}" />

 

 

 

<!-- FOREACH JS - STYLE -->

<script type="text/javascript">

var baseDir = '{$content_dir}';

var baseUri = '{$base_uri}';

var static_token = '{$static_token}';

var token = '{$token}';

var priceDisplayPrecision = {$priceDisplayPrecision*$currency->decimals};

var priceDisplayMethod = {$priceDisplay};

var roundMode = {$roundMode};

</script>

{if isset($css_files)}

{foreach from=$css_files key=css_uri item=media}<link href="{$css_uri}" rel="stylesheet" type="text/css" media="{$media}" />{/foreach}

{/if}

<link href="{$css_dir}global.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />

<link href="{$css_dir}global.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />

<link href="{$css_dir}grid_prestashop.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />

<link href="{$css_dir}320.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />

<link href="{$css_dir}480.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />

<link href="{$css_dir}768.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />

<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Anton' rel='stylesheet' type='text/css' />

{if isset($js_files)}

{foreach from=$js_files item=js_uri}<script type="text/javascript" src="{$js_uri}"></script>{/foreach}

{/if}

 

<!-- MAIN-STYLE-PRESTASHOP -->

 

 

 

<script type="text/javascript" src="{$js_dir}jquery.easing.1.3.js"></script>

<script type="text/javascript" src="{$js_dir}cookies.js"></script>

<script type="text/javascript" src="{$js_dir}plugintheme.js"></script>

<script type="text/javascript" src="{$js_dir}jquery.iosslider.min.js"></script>

<script type="text/javascript" src="{$js_dir}script.js"></script>

<script type="text/javascript" src="{$js_dir}easyTooltip.js"></script>

 

<script type="text/javascript" src="{$js_dir}modernizr-2.5.3.min.js"></script>

<!--[if (gt IE 9)|!(IE)]><!-->

<script type="text/javascript" src="{$js_dir}jquery.mobile.customized.min.js"></script>

<!--<![endif]-->

 

 

<!--[if lt IE 8]><div style='clear:both;height:59px;padding:0 15px 0 15px;position:relative;z-index:10000;text-align:center;'><a href="http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/default.aspx?ocid=ie6_countdown_bannercode"><img src="http://storage.ie6countdown.com/assets/100/images/banners/warning_bar_0000_us.jpg" border="0" height="42" width="820" alt="You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today." /></a></div><![endif]-->

 

{$HOOK_HEADER}

</head>

<body {if isset($page_name)}id="{$page_name|escape:'htmlall':'UTF-8'}"{/if}>

 

{if !$content_only}{if isset($restricted_country_mode) && $restricted_country_mode}

<div id="restricted-country">

<p>{l s='You cannot place a new order from your country.'} <span class="bold">{$geolocation_country}</span></p>

</div>

{/if}

<div id="main-wrap">

<div id="main-wrap-inner">

<header id="header">

<div class="container_24 clearfix">

<div class="grid_24">

<div id="header-inner">

 

<a id="header_logo" href="{$base_dir}" title="{$shop_name|escape:'htmlall':'UTF-8'}"><img class="logo" src="{$img_ps_dir}logo.jpg?{$img_update_time}" alt="{$shop_name|escape:'htmlall':'UTF-8'}" /></a>

{$HOOK_TOP}

</div>

</div>

</div>

</header>

 

<!-- ROW-CONTANT -->

<div class="bg-content">

<div id="columns" class="container_24 primary_content_wrap clearfix">

{if $page_name !== 'index'}

<div class="inner-w clearfix">

{/if}

{if $page_name == 'index'}

<div id="center_column" class="center_column grid_24">

{/if}

<!-- Left -->

 

<!-- ALLPAGE-CENTER_COLUMN -->

{if $page_name !== 'index'}

<div id="center_column" class="center_column grid_18">

{/if}

 

{/if}

Edited by Georges3012 (see edit history)
Link to comment
Share on other sites

http://stackoverflow...empty-in-chrome

skus ulozit header.tpl ako UTF-8 bez BOM

 

a na konci nad {HOOK_HEADER} mas

<!--[if lt IE 8]><div style='clear:both;height:59px;padding:0 15px 0 15px;position:relative;z-index:10000;text-align:center;'><a href="http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/default.aspx?ocid=ie6_countdown_bannercode"><img src="http://storage.ie6countdown.com/assets/100/images/banners/warning_bar_0000_us.jpg" border="0" height="42" width="820" alt="You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today." /></a></div><![endif]--> 

divko by nemalo byt v head tagu

Link to comment
Share on other sites

<?php
/*
* 2007-2013 PrestaShop
*
* NOTICE OF LICENSE
*
* This source file is subject to the Open Software License (OSL 3.0)
* that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.
* It is also available through the world-wide-web at this URL:
* http://opensource.org/licenses/osl-3.0.php
* If you did not receive a copy of the license and are unable to
* obtain it through the world-wide-web, please send an email
* to [email protected] so we can send you a copy immediately.
*
* DISCLAIMER
*
* Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer
* versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your
* needs please refer to http://www.prestashop.com for more information.
*
* @author PrestaShop SA <[email protected]>
* @copyright 2007-2013 PrestaShop SA
* @license  http://opensource.org/licenses/osl-3.0.php Open Software License (OSL 3.0)
* International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA
*/
class FrontControllerCore extends Controller
{
public $errors = array();
/**
 * @deprecated Deprecated shortcuts as of 1.5 - Use $context->var instead
 */
protected static $smarty, $cookie, $link, $cart;
public $iso;
public $orderBy;
public $orderWay;
public $p;
public $n;
public $auth = false;
public $guestAllowed = false;
public $authRedirection = false;
public $ssl = false;
protected $restrictedCountry = false;
protected $maintenance = false;
public $display_column_left = true;
public $display_column_right = true;
public static $initialized = false;
protected static $currentCustomerGroups;
public $nb_items_per_page;
public function __construct()
{
 $this->controller_type = 'front';
 global $useSSL;
 parent::__construct();
 if (isset($useSSL))
 $this->ssl = $useSSL;
 else
 $useSSL = $this->ssl;
}
/**
 * @see Controller::checkAccess()
 *
 * @return boolean
 */
public function checkAccess()
{
 return true;
}
/**
 * @see Controller::viewAccess
 *
 * @return boolean
 */
public function viewAccess()
{
 return true;
}
public function init()
{
 /*
 * Globals are DEPRECATED as of version 1.5.
 * Use the Context to access objects instead.
 * Example: $this->context->cart
 */
 global $useSSL, $cookie, $smarty, $cart, $iso, $defaultCountry, $protocol_link, $protocol_content, $link, $css_files, $js_files, $currency;
 if (self::$initialized)
 return;
 self::$initialized = true;
 parent::init();
 // If current URL use SSL, set it true (used a lot for module redirect)
 if (Tools::usingSecureMode())
 $useSSL = $this->ssl = true;
 // For compatibility with globals, DEPRECATED as of version 1.5
 $css_files = $this->css_files;
 $js_files = $this->js_files;
 if ($this->ssl && !Tools::usingSecureMode() && Configuration::get('PS_SSL_ENABLED'))
 {
 header('HTTP/1.1 301 Moved Permanently');
 header('Cache-Control: no-cache');
 header('Location: '.Tools::getShopDomainSsl(true).$_SERVER['REQUEST_URI']);
 exit();
 }
 elseif (Configuration::get('PS_SSL_ENABLED') && Tools::usingSecureMode() && !($this->ssl))
 {
 header('HTTP/1.1 301 Moved Permanently');
 header('Cache-Control: no-cache');
 header('Location: '.Tools::getShopDomain(true).$_SERVER['REQUEST_URI']);
 exit();
 }
 if ($this->ajax)
 {
 $this->display_header = false;
 $this->display_footer = false;
 }
 // if account created with the 2 steps register process, remove 'accoun_created' from cookie
 if (isset($this->context->cookie->account_created))
 {
 $this->context->smarty->assign('account_created', 1);
 unset($this->context->cookie->account_created);
 }
 ob_start();
 // Init cookie language
 // @TODO This method must be moved into switchLanguage
 Tools::setCookieLanguage($this->context->cookie);

 $currency = Tools::setCurrency($this->context->cookie);
 $protocol_link = (Configuration::get('PS_SSL_ENABLED') || Tools::usingSecureMode()) ? 'https://' : 'http://';
 $useSSL = ((isset($this->ssl) && $this->ssl && Configuration::get('PS_SSL_ENABLED')) || Tools::usingSecureMode()) ? true : false;
 $protocol_content = ($useSSL) ? 'https://' : 'http://';
 $link = new Link($protocol_link, $protocol_content);
 $this->context->link = $link;
 if ($id_cart = (int)$this->recoverCart())
 $this->context->cookie->id_cart = (int)$id_cart;
 if ($this->auth && !$this->context->customer->isLogged($this->guestAllowed))
 Tools::redirect('index.php?controller=authentication'.($this->authRedirection ? '&back='.$this->authRedirection : ''));
 /* Theme is missing */
 if (!is_dir(_PS_THEME_DIR_))
 die(sprintf(Tools::displayError('Current theme unavailable "%s". Please check your theme directory name and permissions.'), basename(rtrim(_PS_THEME_DIR_, '/\\'))));
 if (Configuration::get('PS_GEOLOCATION_ENABLED'))
 if (($newDefault = $this->geolocationManagement($this->context->country)) && Validate::isLoadedObject($newDefault))
  $this->context->country = $newDefault;
 if (isset($_GET['logout']) || ($this->context->customer->logged && Customer::isBanned($this->context->customer->id)))
 {
 $this->context->customer->logout();
 Tools::redirect(isset($_SERVER['HTTP_REFERER']) ? $_SERVER['HTTP_REFERER'] : null);
 }
 elseif (isset($_GET['mylogout']))
 {
 $this->context->customer->mylogout();
 Tools::redirect(isset($_SERVER['HTTP_REFERER']) ? $_SERVER['HTTP_REFERER'] : null);
 }
 /* Cart already exists */
 if ((int)$this->context->cookie->id_cart)
 {
 $cart = new Cart($this->context->cookie->id_cart);
 if ($cart->OrderExists())
 {
  unset($this->context->cookie->id_cart, $cart, $this->context->cookie->checkedTOS);
  $this->context->cookie->check_cgv = false;
 }
 /* Delete product of cart, if user can't make an order from his country */
 elseif (intval(Configuration::get('PS_GEOLOCATION_ENABLED')) &&
 !in_array(strtoupper($this->context->cookie->iso_code_country), explode(';', Configuration::get('PS_ALLOWED_COUNTRIES'))) &&
 $cart->nbProducts() && intval(Configuration::get('PS_GEOLOCATION_NA_BEHAVIOR')) != -1 &&
 !FrontController::isInWhitelistForGeolocation() &&
 !in_array($_SERVER['SERVER_NAME'], array('localhost', '127.0.0.1')))
  unset($this->context->cookie->id_cart, $cart);
 // update cart values
 elseif ($this->context->cookie->id_customer != $cart->id_customer || $this->context->cookie->id_lang != $cart->id_lang || $currency->id != $cart->id_currency)
 {
  if ($this->context->cookie->id_customer)
 $cart->id_customer = (int)($this->context->cookie->id_customer);
  $cart->id_lang = (int)($this->context->cookie->id_lang);
  $cart->id_currency = (int)$currency->id;
  $cart->update();
 }
 /* Select an address if not set */
 if (isset($cart) && (!isset($cart->id_address_delivery) || $cart->id_address_delivery == 0 ||
  !isset($cart->id_address_invoice) || $cart->id_address_invoice == 0) && $this->context->cookie->id_customer)
 {
  $to_update = false;
  if (!isset($cart->id_address_delivery) || $cart->id_address_delivery == 0)
  {
 $to_update = true;
 $cart->id_address_delivery = (int)Address::getFirstCustomerAddressId($cart->id_customer);
  }
  if (!isset($cart->id_address_invoice) || $cart->id_address_invoice == 0)
  {
 $to_update = true;
 $cart->id_address_invoice = (int)Address::getFirstCustomerAddressId($cart->id_customer);
  }
  if ($to_update)
 $cart->update();
 }
 }
 if (!isset($cart) || !$cart->id)
 {
 $cart = new Cart();
 $cart->id_lang = (int)($this->context->cookie->id_lang);
 $cart->id_currency = (int)($this->context->cookie->id_currency);
 $cart->id_guest = (int)($this->context->cookie->id_guest);
 $cart->id_shop_group = (int)$this->context->shop->id_shop_group;
 $cart->id_shop = $this->context->shop->id;
 if ($this->context->cookie->id_customer)
 {
  $cart->id_customer = (int)($this->context->cookie->id_customer);
  $cart->id_address_delivery = (int)(Address::getFirstCustomerAddressId($cart->id_customer));
  $cart->id_address_invoice = $cart->id_address_delivery;
 }
 else
 {
  $cart->id_address_delivery = 0;
  $cart->id_address_invoice = 0;
 }
 // Needed if the merchant want to give a free product to every visitors
 $this->context->cart = $cart;
 CartRule::autoAddToCart($this->context);
 }
 /* get page name to display it in body id */
 // Are we in a payment module
 $module_name = '';
 if (Validate::isModuleName(Tools::getValue('module')))
 $module_name = Tools::getValue('module');
 if (!empty($this->page_name))
 $page_name = $this->page_name;
 elseif (!empty($this->php_self))
 $page_name = $this->php_self;
 elseif (Tools::getValue('fc') == 'module' && $module_name != '' && (Module::getInstanceByName($module_name) instanceof PaymentModule))
 $page_name = 'module-payment-submit';
 // @retrocompatibility Are we in a module ?
 elseif (preg_match('#^'.preg_quote($this->context->shop->physical_uri, '#').'modules/([a-zA-Z0-9_-]+?)/(.*)$#', $_SERVER['REQUEST_URI'], $m))
 $page_name = 'module-'.$m[1].'-'.str_replace(array('.php', '/'), array('', '-'), $m[2]);
 else
 {
 $page_name = Dispatcher::getInstance()->getController();
 $page_name = (preg_match('/^[0-9]/', $page_name)) ? 'page_'.$page_name : $page_name;
 }
 $this->context->smarty->assign(Meta::getMetaTags($this->context->language->id, $page_name));
 $this->context->smarty->assign('request_uri', Tools::safeOutput(urldecode($_SERVER['REQUEST_URI'])));
 /* Breadcrumb */
 $navigationPipe = (Configuration::get('PS_NAVIGATION_PIPE') ? Configuration::get('PS_NAVIGATION_PIPE') : '>');
 $this->context->smarty->assign('navigationPipe', $navigationPipe);
 // Automatically redirect to the canonical URL if needed
 if (!empty($this->php_self) && !Tools::getValue('ajax'))
 $this->canonicalRedirection($this->context->link->getPageLink($this->php_self, $this->ssl, $this->context->language->id));
 Product::initPricesComputation();
 $display_tax_label = $this->context->country->display_tax_label;
 if (isset($cart->{Configuration::get('PS_TAX_ADDRESS_TYPE')}) && $cart->{Configuration::get('PS_TAX_ADDRESS_TYPE')})
 {
 $infos = Address::getCountryAndState((int)($cart->{Configuration::get('PS_TAX_ADDRESS_TYPE')}));
 $country = new Country((int)$infos['id_country']);
 $this->context->country = $country;
 if (Validate::isLoadedObject($country))
  $display_tax_label = $country->display_tax_label;
 }
 $languages = Language::getLanguages(true, $this->context->shop->id);
 $meta_language = array();
 foreach ($languages as $lang)
 $meta_language[] = $lang['iso_code'];
 $this->context->smarty->assign(array(
 // Usefull for layout.tpl
 'mobile_device' => $this->context->getMobileDevice(),
 'link' => $link,
 'cart' => $cart,
 'currency' => $currency,
 'cookie' => $this->context->cookie,
 'page_name' => $page_name,
 'hide_left_column' => !$this->display_column_left,
 'hide_right_column' => !$this->display_column_right,
 'base_dir' => _PS_BASE_URL_.__PS_BASE_URI__,
 'base_dir_ssl' => $protocol_link.Tools::getShopDomainSsl().__PS_BASE_URI__,
 'content_dir' => $protocol_content.Tools::getHttpHost().__PS_BASE_URI__,
 'base_uri' => $protocol_content.Tools::getHttpHost().__PS_BASE_URI__.(!Configuration::get('PS_REWRITING_SETTINGS') ? 'index.php' : ''),
 'tpl_dir' => _PS_THEME_DIR_,
 'modules_dir' => _MODULE_DIR_,
 'mail_dir' => _MAIL_DIR_,
 'lang_iso' => $this->context->language->iso_code,
 'come_from' => Tools::getHttpHost(true, true).Tools::htmlentitiesUTF8(str_replace(array('\'', '\\'), '', urldecode($_SERVER['REQUEST_URI']))),
 'cart_qties' => (int)$cart->nbProducts(),
 'currencies' => Currency::getCurrencies(),
 'languages' => $languages,
 'meta_language' => implode('-', $meta_language),
 'priceDisplay' => Product::getTaxCalculationMethod(),
 'add_prod_display' => (int)Configuration::get('PS_ATTRIBUTE_CATEGORY_DISPLAY'),
 'shop_name' => Configuration::get('PS_SHOP_NAME'),
 'roundMode' => (int)Configuration::get('PS_PRICE_ROUND_MODE'),
 'use_taxes' => (int)Configuration::get('PS_TAX'),
 'show_taxes' => (int)(Configuration::get('PS_TAX_DISPLAY') == 1 && (int)Configuration::get('PS_TAX')),
 'display_tax_label' => (bool)$display_tax_label,
 'vat_management' => (int)Configuration::get('VATNUMBER_MANAGEMENT'),
 'opc' => (bool)Configuration::get('PS_ORDER_PROCESS_TYPE'),
 'PS_CATALOG_MODE' => (bool)Configuration::get('PS_CATALOG_MODE') || !(bool)Group::getCurrent()->show_prices,
 'b2b_enable' => (bool)Configuration::get('PS_B2B_ENABLE'),
 'request' => $link->getPaginationLink(false, false, false, true)
 ));
 // Add the tpl files directory for mobile
 if ($this->context->getMobileDevice() != false)
 $this->context->smarty->assign(array(
  'tpl_mobile_uri' => _PS_THEME_MOBILE_DIR_,
 ));
 // Deprecated
 $this->context->smarty->assign(array(
 'id_currency_cookie' => (int)$currency->id,
 'logged' => $this->context->customer->isLogged(),
 'customerName' => ($this->context->customer->logged ? $this->context->cookie->customer_firstname.' '.$this->context->cookie->customer_lastname : false)
 ));
 $assign_array = array(
 'img_ps_dir' => _PS_IMG_,
 'img_cat_dir' => _THEME_CAT_DIR_,
 'img_lang_dir' => _THEME_LANG_DIR_,
 'img_prod_dir' => _THEME_PROD_DIR_,
 'img_manu_dir' => _THEME_MANU_DIR_,
 'img_sup_dir' => _THEME_SUP_DIR_,
 'img_ship_dir' => _THEME_SHIP_DIR_,
 'img_store_dir' => _THEME_STORE_DIR_,
 'img_col_dir' => _THEME_COL_DIR_,
 'img_dir' => _THEME_IMG_DIR_,
 'css_dir' => _THEME_CSS_DIR_,
 'js_dir' => _THEME_JS_DIR_,
 'pic_dir' => _THEME_PROD_PIC_DIR_
 );
 // Add the images directory for mobile
 if ($this->context->getMobileDevice() != false)
 $assign_array['img_mobile_dir'] = _THEME_MOBILE_IMG_DIR_;
 // Add the CSS directory for mobile
 if ($this->context->getMobileDevice() != false)
 $assign_array['css_mobile_dir'] = _THEME_MOBILE_CSS_DIR_;
 foreach ($assign_array as $assign_key => $assign_value)
 if (substr($assign_value, 0, 1) == '/' || $protocol_content == 'https://')
  $this->context->smarty->assign($assign_key, $protocol_content.Tools::getMediaServer($assign_value).$assign_value);
 else
  $this->context->smarty->assign($assign_key, $assign_value);
 /*
 * These shortcuts are DEPRECATED as of version 1.5.
 * Use the Context to access objects instead.
 * Example: $this->context->cart
 */
 self::$cookie = $this->context->cookie;
 self::$cart = $cart;
 self::$smarty = $this->context->smarty;
 self::$link = $link;
 $defaultCountry = $this->context->country;
 $this->displayMaintenancePage();
 if ($this->restrictedCountry)
 $this->displayRestrictedCountryPage();
 if (Tools::isSubmit('live_edit') && !$this->checkLiveEditAccess())
 die(Tools::displayError());
 $this->iso = $iso;
 $this->context->cart = $cart;
 $this->context->currency = $currency;
}

public function postProcess()
{
}
public function initContent()
{
 $this->process();
 if (!isset($this->context->cart))
 $this->context->cart = new Cart();
 if ($this->context->getMobileDevice() == false)
 {
 // These hooks aren't used for the mobile theme.
 // Needed hooks are called in the tpl files.
 if (!isset($this->context->cart))
  $this->context->cart = new Cart();
 $this->context->smarty->assign(array(
  'HOOK_HEADER' => Hook::exec('displayHeader'),
  'HOOK_TOP' => Hook::exec('displayTop'),
  'HOOK_LEFT_COLUMN' => ($this->display_column_left ? Hook::exec('displayLeftColumn') : ''),
  'HOOK_RIGHT_COLUMN' => ($this->display_column_right ? Hook::exec('displayRightColumn', array('cart' => $this->context->cart)) : ''),
 ));
 }
 else
 {
 $this->context->smarty->assign(array(
  'HOOK_MOBILE_HEADER' => Hook::exec('displayMobileHeader'),
 ));
 }
}
/**
 * @deprecated 1.5.0
 */
public function displayHeader($display = true)
{
 // This method will be removed in 1.6
 Tools::displayAsDeprecated();
 $this->initHeader();
 $hook_header = Hook::exec('displayHeader');
 if ((Configuration::get('PS_CSS_THEME_CACHE') || Configuration::get('PS_JS_THEME_CACHE')) && is_writable(_PS_THEME_DIR_.'cache'))
 {
 // CSS compressor management
 if (Configuration::get('PS_CSS_THEME_CACHE'))
  $this->css_files = Media::cccCSS($this->css_files);
 //JS compressor management
 if (Configuration::get('PS_JS_THEME_CACHE'))
  $this->js_files = Media::cccJs($this->js_files);
 }
 // Call hook before assign of css_files and js_files in order to include correctly all css and javascript files
  $this->context->smarty->assign(array(
 'HOOK_HEADER' => $hook_header,
 'HOOK_TOP' => Hook::exec('displayTop'),
 'HOOK_LEFT_COLUMN' => ($this->display_column_left ? Hook::exec('displayLeftColumn') : ''),
 'HOOK_RIGHT_COLUMN' => ($this->display_column_right ? Hook::exec('displayRightColumn', array('cart' => $this->context->cart)) : ''),
 'HOOK_FOOTER' => Hook::exec('displayFooter')
 ));
 $this->context->smarty->assign('css_files', $this->css_files);
 $this->context->smarty->assign('js_files', array_unique($this->js_files));
 $this->display_header = $display;
 $this->smartyOutputContent(_PS_THEME_DIR_.'header.tpl');
}
/**
 * @deprecated 1.5.0
 */
public function displayFooter($display = true)
{
 // This method will be removed in 1.6
 Tools::displayAsDeprecated();
 $this->smartyOutputContent(_PS_THEME_DIR_.'footer.tpl');
}
public function initCursedPage()
{
 return $this->displayMaintenancePage();
}
public function process()
{
}
public function redirect()
{
 Tools::redirectLink($this->redirect_after);
}
/**
 * 1.4 retrocompatibility - will be removed in 1.6
 */
public function displayContent()
{
}
public function display()
{
 Tools::safePostVars();
 // assign css_files and js_files at the very last time
 if ((Configuration::get('PS_CSS_THEME_CACHE') || Configuration::get('PS_JS_THEME_CACHE')) && is_writable(_PS_THEME_DIR_.'cache'))
 {
 // CSS compressor management
 if (Configuration::get('PS_CSS_THEME_CACHE'))
  $this->css_files = Media::cccCSS($this->css_files);
 //JS compressor management
 if (Configuration::get('PS_JS_THEME_CACHE'))
  $this->js_files = Media::cccJs($this->js_files);
 }
 $this->context->smarty->assign('css_files', $this->css_files);
 $this->context->smarty->assign('js_files', array_unique($this->js_files));
 $this->context->smarty->assign(array(
 'errors' => $this->errors,
 'display_header' => $this->display_header,
 'display_footer' => $this->display_footer,
 ));

 $live_edit_content = '';
 // Don't use live edit if on mobile device
 if (!$this->context->getMobileDevice() && $this->checkLiveEditAccess())
 $live_edit_content = $this->getLiveEditFooter();

 $layout = $this->getLayout();
 if ($layout)
 {
 if ($this->template)
  $this->context->smarty->assign('template', $this->context->smarty->fetch($this->template).$live_edit_content);
 else // For retrocompatibility with 1.4 controller
 {
  ob_start();
  $this->displayContent();
  $template = ob_get_contents();
  ob_clean();
  $this->context->smarty->assign('template', $template.$live_edit_content);
 }
 $this->smartyOutputContent($layout);
 }
 else
 {
 // BEGIN - 1.4 retrocompatibility - will be removed in 1.6
 Tools::displayAsDeprecated('layout.tpl is missing in your theme directory');
 if ($this->display_header)
  $this->smartyOutputContent(_PS_THEME_DIR_.'header.tpl');
 if ($this->template)
  $this->smartyOutputContent($this->template);
 else // For retrocompatibility with 1.4 controller
  $this->displayContent();
 if ($this->display_footer)
  $this->smartyOutputContent(_PS_THEME_DIR_.'footer.tpl');
 // END - 1.4 retrocompatibility - will be removed in 1.6
 }

 return true;
}
/* Display a maintenance page if shop is closed */
protected function displayMaintenancePage()
{
 if ($this->maintenance == true || !(int)Configuration::get('PS_SHOP_ENABLE'))
 {
 $this->maintenance = true;
 if (!in_array(Tools::getRemoteAddr(), explode(',', Configuration::get('PS_MAINTENANCE_IP'))))
 {
  header('HTTP/1.1 503 temporarily overloaded');

  $this->context->smarty->assign($this->initLogoAndFavicon());
  $template_dir = ($this->context->getMobileDevice() == true ? _PS_THEME_MOBILE_DIR_ : _PS_THEME_DIR_);
  $this->smartyOutputContent($template_dir.'maintenance.tpl');
  exit;
 }
 }
}
/* Display a specific page if the user country is not allowed */
protected function displayRestrictedCountryPage()
{
 header('HTTP/1.1 503 temporarily overloaded');
 $this->context->smarty->assign('favicon_url', _PS_IMG_.Configuration::get('PS_FAVICON'));
 $this->smartyOutputContent(_PS_THEME_DIR_.'restricted-country.tpl');
 exit;
}
protected function canonicalRedirection($canonical_url = '')
{
 if (!$canonical_url || !Configuration::get('PS_CANONICAL_REDIRECT') || strtoupper($_SERVER['REQUEST_METHOD']) != 'GET')
 return;
 $match_url = (($this->ssl && Configuration::get('PS_SSL_ENABLED')) ? 'https://' : 'http://').$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI'];
 $match_url = rawurldecode($match_url);
 if (!preg_match('/^'.Tools::pRegexp(rawurldecode($canonical_url), '/').'([&?].*)?$/', $match_url))
 {
 $params = array();
 $str_params = '';
 $url_details = parse_url($canonical_url);
 if (!empty($url_details['query']))
 {
  parse_str($url_details['query'], $query);
  foreach ($query as $key => $value)
 $params[Tools::safeOutput($key)] = Tools::safeOutput($value);
 }
 $excluded_key = array('isolang', 'id_lang', 'controller', 'fc', 'id_product', 'id_category', 'id_manufacturer', 'id_supplier', 'id_cms');
 foreach ($_GET as $key => $value)
  if (!in_array($key, $excluded_key) && Validate::isUrl($key) && Validate::isUrl($value))
 $params[Tools::safeOutput($key)] = Tools::safeOutput($value);
 $str_params = http_build_query($params, '', '&');
 if (!empty($str_params))
  $final_url = preg_replace('/^([^?]*)?.*$/', '$1', $canonical_url).'?'.$str_params;
 else
  $final_url = preg_replace('/^([^?]*)?.*$/', '$1', $canonical_url);
 // Don't send any cookie
 Context::getContext()->cookie->disallowWriting();
 if (defined('_PS_MODE_DEV_') && _PS_MODE_DEV_ && $_SERVER['REQUEST_URI'] != __PS_BASE_URI__)
  die('[Debug] This page has moved<br />Please use the following URL instead: <a href="'.$final_url.'">'.$final_url.'</a>');
 header('HTTP/1.0 301 Moved');
 header('Cache-Control: no-cache');
 Tools::redirectLink($final_url);
 }
}
protected function geolocationManagement($default_country)
{
 if (!in_array($_SERVER['SERVER_NAME'], array('localhost', '127.0.0.1')))
 {
 /* Check if Maxmind Database exists */
 if (file_exists(_PS_GEOIP_DIR_.'GeoLiteCity.dat'))
 {
  if (!isset($this->context->cookie->iso_code_country) || (isset($this->context->cookie->iso_code_country) && !in_array(strtoupper($this->context->cookie->iso_code_country), explode(';', Configuration::get('PS_ALLOWED_COUNTRIES')))))
  {
 include_once(_PS_GEOIP_DIR_.'geoipcity.inc');
 $gi = geoip_open(realpath(_PS_GEOIP_DIR_.'GeoLiteCity.dat'), GEOIP_STANDARD);
 $record = geoip_record_by_addr($gi, Tools::getRemoteAddr());
 if (is_object($record))
 {
 if (!in_array(strtoupper($record->country_code), explode(';', Configuration::get('PS_ALLOWED_COUNTRIES'))) && !FrontController::isInWhitelistForGeolocation())
 {
  if (Configuration::get('PS_GEOLOCATION_BEHAVIOR') == _PS_GEOLOCATION_NO_CATALOG_)
  $this->restrictedCountry = true;
  elseif (Configuration::get('PS_GEOLOCATION_BEHAVIOR') == _PS_GEOLOCATION_NO_ORDER_)
  $this->context->smarty->assign(array(
	 'restricted_country_mode' => true,
	 'geolocation_country' => $record->country_name
  ));
 }
 else
 {
  $has_been_set = !isset($this->context->cookie->iso_code_country);
  $this->context->cookie->iso_code_country = strtoupper($record->country_code);
 }
 }
  }
  if (isset($this->context->cookie->iso_code_country) && $this->context->cookie->iso_code_country && !Validate::isLanguageIsoCode($this->context->cookie->iso_code_country))
 $this->context->cookie->iso_code_country = Country::getIsoById(Configuration::get('PS_COUNTRY_DEFAULT'));
  if (isset($this->context->cookie->iso_code_country) && ($id_country = Country::getByIso(strtoupper($this->context->cookie->iso_code_country))))
  {
 /* Update defaultCountry */
 if ($default_country->iso_code != $this->context->cookie->iso_code_country)
 $default_country = new Country($id_country);
 if (isset($has_been_set) && $has_been_set)
 $this->context->cookie->id_currency = (int)(Currency::getCurrencyInstance($default_country->id_currency ? (int)$default_country->id_currency : Configuration::get('PS_CURRENCY_DEFAULT'))->id);
 return $default_country;
  }
  elseif (Configuration::get('PS_GEOLOCATION_NA_BEHAVIOR') == _PS_GEOLOCATION_NO_CATALOG_ && !FrontController::isInWhitelistForGeolocation())
 $this->restrictedCountry = true;
  elseif (Configuration::get('PS_GEOLOCATION_NA_BEHAVIOR') == _PS_GEOLOCATION_NO_ORDER_ && !FrontController::isInWhitelistForGeolocation())
 $this->context->smarty->assign(array(
 'restricted_country_mode' => true,
 'geolocation_country' => 'Undefined'
 ));
 }
 /* If not exists we disabled the geolocation feature */
 else
  Configuration::updateValue('PS_GEOLOCATION_ENABLED', 0);
 }
 return false;
}
/**
 * Specific medias for mobile device.
 */
public function setMobileMedia()
{
 $this->addjquery();
 $this->addJS(_THEME_MOBILE_JS_DIR_.'jquery.mobile-1.3.0.min.js');
 $this->addJS(_THEME_MOBILE_JS_DIR_.'jqm-docs.js');
 $this->addJS(_PS_JS_DIR_.'tools.js');
 $this->addJS(_THEME_MOBILE_JS_DIR_.'global.js');
 $this->addjqueryPlugin('fancybox');
 $this->addCSS(_THEME_MOBILE_CSS_DIR_.'jquery.mobile-1.3.0.min.css', 'all');
 $this->addCSS(_THEME_MOBILE_CSS_DIR_.'jqm-docs.css', 'all');
 $this->addCSS(_THEME_MOBILE_CSS_DIR_.'global.css', 'all');
}
public function setMedia()
{
 // if website is accessed by mobile device
 // @see FrontControllerCore::setMobileMedia()
 if ($this->context->getMobileDevice() != false)
 {
 $this->setMobileMedia();
 return true;
 }
 $this->addCSS(_THEME_CSS_DIR_.'global.css', 'all');
 $this->addjquery();
 $this->addjqueryPlugin('easing');
 $this->addJS(_PS_JS_DIR_.'tools.js');
 if (Tools::isSubmit('live_edit') && Tools::getValue('ad') && Tools::getAdminToken('AdminModulesPositions'.(int)Tab::getIdFromClassName('AdminModulesPositions').(int)Tools::getValue('id_employee')))
 {
 $this->addJqueryUI('ui.sortable');
 $this->addjqueryPlugin('fancybox');
 $this->addJS(_PS_JS_DIR_.'hookLiveEdit.js');
 $this->addCSS(_PS_CSS_DIR_.'jquery.fancybox-1.3.4.css', 'all'); // @TODO
 }
 if ($this->context->language->is_rtl)
 $this->addCSS(_THEME_CSS_DIR_.'rtl.css');
 // Execute Hook FrontController SetMedia
 Hook::exec('actionFrontControllerSetMedia', array());
}
public function initHeader()
{
 // P3P Policies (http://www.w3.org/TR/2002/REC-P3P-20020416/#compact_policies)
 header('P3P: CP="IDC DSP COR CURa ADMa OUR IND PHY ONL COM STA"');
 /* Hooks are volontary out the initialize array (need those variables already assigned) */
 $this->context->smarty->assign(array(
 'time' => time(),
 'img_update_time' => Configuration::get('PS_IMG_UPDATE_TIME'),
 'static_token' => Tools::getToken(false),
 'token' => Tools::getToken(),
 'priceDisplayPrecision' => _PS_PRICE_DISPLAY_PRECISION_,
 'content_only' => (int)Tools::getValue('content_only'),
 ));

 $this->context->smarty->assign($this->initLogoAndFavicon());
}
public function initFooter()
{
 $this->context->smarty->assign(array(
 'HOOK_FOOTER' => Hook::exec('displayFooter'),
 'conditions' => Configuration::get('PS_CONDITIONS'),
 'id_cgv' => Configuration::get('PS_CONDITIONS_CMS_ID'),
 'PS_SHOP_NAME' => Configuration::get('PS_SHOP_NAME'),
 'PS_ALLOW_MOBILE_DEVICE' => isset($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']) && (bool)Configuration::get('PS_ALLOW_MOBILE_DEVICE') && @filemtime(_PS_THEME_MOBILE_DIR_)
 ));
}

public function checkLiveEditAccess()
{
 $live_token = Tools::getAdminToken('AdminModulesPositions'.(int)Tab::getIdFromClassName('AdminModulesPositions').(int)Tools::getValue('id_employee'));
 $ad = Tools::getValue('ad');
 return Tools::isSubmit('live_edit') && $ad && Tools::getValue('liveToken') == $live_token && is_dir(_PS_ROOT_DIR_.DIRECTORY_SEPARATOR.$ad);
}

public function getLiveEditFooter()
{
 if ($this->checkLiveEditAccess())
 {
 $data = $this->context->smarty->createData();
 $data->assign(array(
  'ad' => Tools::getValue('ad'),
  'live_edit' => true,
  'hook_list' => Hook::$executed_hooks,
  'id_shop' => $this->context->shop->id
 ));
 return $this->context->smarty->createTemplate(_PS_ALL_THEMES_DIR_.'live_edit.tpl', $data)->fetch();
 }
 else
 return '';
}
public function productSort()
{
 // $this->orderBy = Tools::getProductsOrder('by', Tools::getValue('orderby'));
 // $this->orderWay = Tools::getProductsOrder('way', Tools::getValue('orderway'));
 // 'orderbydefault' => Tools::getProductsOrder('by'),
 // 'orderwayposition' => Tools::getProductsOrder('way'), // Deprecated: orderwayposition
 // 'orderwaydefault' => Tools::getProductsOrder('way'),
 $stock_management = Configuration::get('PS_STOCK_MANAGEMENT') ? true : false; // no display quantity order if stock management disabled
 $order_by_values = array(0 => 'name', 1 => 'price', 2 => 'date_add', 3 => 'date_upd', 4 => 'position', 5 => 'manufacturer_name', 6 => 'quantity');
 $order_way_values = array(0 => 'asc', 1 => 'desc');
 $this->orderBy = Tools::strtolower(Tools::getValue('orderby', $order_by_values[(int)Configuration::get('PS_PRODUCTS_ORDER_BY')]));
 $this->orderWay = Tools::strtolower(Tools::getValue('orderway', $order_way_values[(int)Configuration::get('PS_PRODUCTS_ORDER_WAY')]));
 if (!in_array($this->orderBy, $order_by_values))
 $this->orderBy = $order_by_values[0];
 if (!in_array($this->orderWay, $order_way_values))
 $this->orderWay = $order_way_values[0];
 $this->context->smarty->assign(array(
 'orderby' => $this->orderBy,
 'orderway' => $this->orderWay,
 'orderbydefault' => $order_by_values[(int)Configuration::get('PS_PRODUCTS_ORDER_BY')],
 'orderwayposition' => $order_way_values[(int)Configuration::get('PS_PRODUCTS_ORDER_WAY')], // Deprecated: orderwayposition
 'orderwaydefault' => $order_way_values[(int)Configuration::get('PS_PRODUCTS_ORDER_WAY')],
 'stock_management' => (int)$stock_management));
}
public function pagination($nbProducts = 10)
{
 if (!self::$initialized)
 $this->init();
 elseif (!$this->context)
 $this->context = Context::getContext();
 $nArray = (int)Configuration::get('PS_PRODUCTS_PER_PAGE') != 10 ? array((int)Configuration::get('PS_PRODUCTS_PER_PAGE'), 10, 20, 50) : array(10, 20, 50);
 // Clean duplicate values
 $nArray = array_unique($nArray);
 asort($nArray);
 $this->n = abs((int)(Tools::getValue('n', ((isset($this->context->cookie->nb_item_per_page) && $this->context->cookie->nb_item_per_page >= 10) ? $this->context->cookie->nb_item_per_page : (int)Configuration::get('PS_PRODUCTS_PER_PAGE')))));
 $this->p = abs((int)Tools::getValue('p', 1));
 if (!is_numeric(Tools::getValue('p', 1)) || Tools::getValue('p', 1) < 0)
 Tools::redirect(self::$link->getPaginationLink(false, false, $this->n, false, 1, false));
 $current_url = tools::htmlentitiesUTF8($_SERVER['REQUEST_URI']);
 //delete parameter page
 $current_url = preg_replace('/(\?)?(&)?p=\d+/', '$1', $current_url);
 $range = 2; /* how many pages around page selected */
 if ($this->p < 0)
 $this->p = 0;
 if (isset($this->context->cookie->nb_item_per_page) && $this->n != $this->context->cookie->nb_item_per_page && in_array($this->n, $nArray))
 $this->context->cookie->nb_item_per_page = $this->n;
 $pages_nb = ceil($nbProducts / (int)$this->n);
 if ($this->p > $pages_nb && $nbProducts <> 0)
 Tools::redirect(self::$link->getPaginationLink(false, false, $this->n, false, $pages_nb, false));
 $start = (int)($this->p - $range);
 if ($start < 1)
 $start = 1;
 $stop = (int)($this->p + $range);
 if ($stop > $pages_nb)
 $stop = (int)$pages_nb;
 $this->context->smarty->assign('nb_products', $nbProducts);
 $pagination_infos = array(
 'products_per_page' => (int)Configuration::get('PS_PRODUCTS_PER_PAGE'),
 'pages_nb' => $pages_nb,
 'p' => $this->p,
 'n' => $this->n,
 'nArray' => $nArray,
 'range' => $range,
 'start' => $start,
 'stop' => $stop,
 'current_url' => $current_url
 );
 $this->context->smarty->assign($pagination_infos);
}
public static function getCurrentCustomerGroups()
{
 if (!Group::isFeatureActive())
 return array();
 $context = Context::getContext();
 if (!isset($context->customer) || !$context->customer->id)
 return array();
 if (!is_array(self::$currentCustomerGroups))
 {
 self::$currentCustomerGroups = array();
 $result = Db::getInstance()->executeS('SELECT id_group FROM '._DB_PREFIX_.'customer_group WHERE id_customer = '.(int)$context->customer->id);
 foreach ($result as $row)
  self::$currentCustomerGroups[] = $row['id_group'];
 }
 return self::$currentCustomerGroups;
}
protected static function isInWhitelistForGeolocation()
{
 $allowed = false;
 $user_ip = Tools::getRemoteAddr();
 $ips = array();
 // retrocompatibility
 $ips_old = explode(';', Configuration::get('PS_GEOLOCATION_WHITELIST'));
 if (is_array($ips_old) && count($ips_old))
 foreach ($ips_old as $ip)
  $ips = array_merge($ips, explode("\n", $ip));
 $ips = array_map('trim', $ips);
 if (is_array($ips) && count($ips))
 foreach ($ips as $ip)
  if (!empty($ip) && strpos($user_ip, $ip) === 0)
 $allowed = true;
 return $allowed;
}
/**
 * Check if token is valid
 *
 * @since 1.5.0
 * @return bool
 */
public function isTokenValid()
{
 if (!Configuration::get('PS_TOKEN_ENABLE'))
 return true;
 return (strcasecmp(Tools::getToken(false), Tools::getValue('token')) == 0);
}
/**
 * Add one or several CSS for front, checking if css files are overriden in theme/css/modules/ directory
 *
 * @see Controller::addCSS()
 */
public function addCSS($css_uri, $css_media_type = 'all')
{
 if (!is_array($css_uri))
 $css_uri = array($css_uri => $css_media_type);
 $list_uri = array();
 foreach ($css_uri as $file => $media)
 {
 $different = 0;
 $override_path = str_replace(__PS_BASE_URI__.'modules/', _PS_ROOT_DIR_.'/themes/'._THEME_NAME_.'/css/modules/', $file, $different);
 if ($different && file_exists($override_path))
  $file = str_replace(__PS_BASE_URI__.'modules/', __PS_BASE_URI__.'themes/'._THEME_NAME_.'/css/modules/', $file, $different);
 $list_uri[$file] = $media;
 }
 return parent::addCSS($list_uri, $css_media_type);
}
/**
 * Add one or several JS files for front, checking if js files are overriden in theme/js/modules/ directory
 *
 * @see Controller::addJS()
 */
public function addJS($js_uri)
{
 if (!is_array($js_uri))
 $js_uri = array($js_uri);
 foreach ($js_uri as $key => &$file)
 {
 if (!preg_match('/^http(s?):\/\//i', $file))
 {
  $different = 0;
  $override_path = str_replace(__PS_BASE_URI__.'modules/', _PS_ROOT_DIR_.'/themes/'._THEME_NAME_.'/js/modules/', $file, $different);
  if ($different && file_exists($override_path))
 $file = str_replace(__PS_BASE_URI__.'modules/', __PS_BASE_URI__.'themes/'._THEME_NAME_.'/js/modules/', $file, $different);
 }
 }
 return parent::addJS($js_uri);
}
protected function recoverCart()
{
 if (($id_cart = (int)Tools::getValue('recover_cart')) && Tools::getValue('token_cart') == md5(_COOKIE_KEY_.'recover_cart_'.$id_cart))
 {
 $cart = new Cart((int)$id_cart);
 if (Validate::isLoadedObject($cart))
 {
  $customer = new Customer((int)$cart->id_customer);
  if (Validate::isLoadedObject($customer))
  {
 $this->context->cookie->id_customer = (int)$customer->id;
 $this->context->cookie->customer_lastname = $customer->lastname;
 $this->context->cookie->customer_firstname = $customer->firstname;
 $this->context->cookie->logged = 1;
 $this->context->cookie->is_guest = $customer->isGuest();
 $this->context->cookie->passwd = $customer->passwd;
 $this->context->cookie->email = $customer->email;
 return $id_cart;
  }
 }
 }
 else
 return false;
}
/**
 * This is overrided to manage is behaviour
 * if a customer access to the site with mobile device.
 */
public function setTemplate($default_template)
{
 if ($this->context->getMobileDevice() != false)
 $this->setMobileTemplate($default_template);
 else
 {
 $template = $this->getOverrideTemplate();
 if ($template)
  parent::setTemplate($template);
 else
  parent::setTemplate($default_template);
 }
}
/**
 * Returns the template corresponding to the current page.
 * By default this method return false but could easily be overridden in a specific controller
 *
* @since 1.5
* @return bool
*/
public function getOverrideTemplate()
{
 return Hook::exec('DisplayOverrideTemplate', array('controller' => $this));
}
/**
 * Returns the layout corresponding to the current page by using the override system
 * Ex:
 * On the url: http://localhost/index.php?id_product=1&controller=product, this method will
 * check if the layout exists in the following files (in that order), and return the first found:
 * - /themes/default/override/layout-product-1.tpl
 * - /themes/default/override/layout-product.tpl
 * - /themes/default/layout.tpl
 *
 * @since 1.5
 * @return bool|string
 */
public function getLayout()
{
 $entity = Tools::getValue('controller');
 $id_item = (int)Tools::getValue('id_'.$entity);
 $layout_dir = _PS_THEME_DIR_;
 $layout_override_dir = _PS_THEME_OVERRIDE_DIR_;
 if ($this->context->getMobileDevice() != false)
 {
 $layout_dir = _PS_THEME_MOBILE_DIR_;
 $layout_override_dir = _PS_THEME_MOBILE_OVERRIDE_DIR_;
 }
 $layout = false;
 if ($entity)
 {
 if ($id_item > 0 && file_exists($layout_override_dir.'layout-'.$entity.'-'.$id_item.'.tpl'))
  $layout = $layout_override_dir.'layout-'.$entity.'-'.$id_item.'.tpl';
 elseif (file_exists($layout_override_dir.'layout-'.$entity.'.tpl'))
  $layout = $layout_override_dir.'layout-'.$entity.'.tpl';
 }
 if (!$layout && file_exists($layout_dir.'layout.tpl'))
 $layout = $layout_dir.'layout.tpl';
 return $layout;
}
/**
 * This checks if the template set is available for mobile themes,
 * otherwise the front template is choosen.
 */
public function setMobileTemplate($template)
{
 // Needed for site map
 $blockmanufacturer = Module::getInstanceByName('blockmanufacturer');
 $blocksupplier = Module::getInstanceByName('blocksupplier');
 $this->context->smarty->assign('categoriesTree', Category::getRootCategory()->recurseLiteCategTree(0));
 $this->context->smarty->assign('categoriescmsTree', CMSCategory::getRecurseCategory($this->context->language->id, 1, 1, 1));
 $this->context->smarty->assign('voucherAllowed', (int)CartRule::isFeatureActive());
 $this->context->smarty->assign('display_manufacturer_link', (bool)$blockmanufacturer->active);
 $this->context->smarty->assign('display_supplier_link', (bool)$blocksupplier->active);
 $this->context->smarty->assign('PS_DISPLAY_SUPPLIERS', Configuration::get('PS_DISPLAY_SUPPLIERS'));
 $this->context->smarty->assign('display_store', Configuration::get('PS_STORES_DISPLAY_SITEMAP'));
 $this->context->smarty->assign('conditions', Configuration::get('PS_CONDITIONS'));
 $this->context->smarty->assign('id_cgv', Configuration::get('PS_CONDITIONS_CMS_ID'));
 $this->context->smarty->assign('PS_SHOP_NAME', Configuration::get('PS_SHOP_NAME'));
 $mobile_template = '';
 $tpl_file = basename($template);
 $dirname = dirname($template).(substr(dirname($template), -1, 1) == '/' ? '' : '/');
 if ($dirname == _PS_THEME_DIR_)
 {
 if (file_exists(_PS_THEME_MOBILE_DIR_.$tpl_file))
  $template = _PS_THEME_MOBILE_DIR_.$tpl_file;
 }
 elseif ($dirname == _PS_THEME_MOBILE_DIR_)
 {
 if (!file_exists(_PS_THEME_MOBILE_DIR_.$tpl_file) && file_exists(_PS_THEME_DIR_.$tpl_file))
  $template = _PS_THEME_DIR_.$tpl_file;
 }
 $assign = array();
 $assign['tpl_file'] = basename($tpl_file, '.tpl');
 if (isset($this->php_self))
 $assign['controller_name'] = $this->php_self;
 $this->context->smarty->assign($assign);
 $this->template = $template;
}

/**
 * Return an array with specific logo and favicon,
 * if mobile device
 *
 * @since 1.5
 * @return array
 */
public function initLogoAndFavicon()
{
 $mobile_device = $this->context->getMobileDevice();
 $logo = _PS_IMG_.Configuration::get('PS_LOGO').'?'.Configuration::get('PS_IMG_UPDATE_TIME');

 if ($mobile_device && Configuration::get('PS_LOGO_MOBILE'))
 $logo = _PS_IMG_.Configuration::get('PS_LOGO_MOBILE').'?'.Configuration::get('PS_IMG_UPDATE_TIME');
 else
 $logo = _PS_IMG_.Configuration::get('PS_LOGO').'?'.Configuration::get('PS_IMG_UPDATE_TIME');

 return array(
 'favicon_url' => _PS_IMG_.Configuration::get('PS_FAVICON'),
		 'logo_image_width' => ($mobile_device == false ? Configuration::get('SHOP_LOGO_WIDTH') : Configuration::get('SHOP_LOGO_MOBILE_WIDTH')),
		 'logo_image_height' => ($mobile_device == false ? Configuration::get('SHOP_LOGO_HEIGHT') : Configuration::get('SHOP_LOGO_MOBILE_HEIGHT')),
		 'logo_url' => $logo
 );
}
}

 

<?php
/*
* 2007-2013 PrestaShop
*
* NOTICE OF LICENSE
*
* This source file is subject to the Open Software License (OSL 3.0)
* that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.
* It is also available through the world-wide-web at this URL:
* http://opensource.org/licenses/osl-3.0.php
* If you did not receive a copy of the license and are unable to
* obtain it through the world-wide-web, please send an email
* to [email protected] so we can send you a copy immediately.
*
* DISCLAIMER
*
* Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer
* versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your
* needs please refer to http://www.prestashop.com for more information.
*
* @author PrestaShop SA <[email protected]>
* @copyright 2007-2013 PrestaShop SA
* @license  http://opensource.org/licenses/osl-3.0.php Open Software License (OSL 3.0)
* International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA
*/
/**
* @since 1.5.0
*/
class ModuleFrontControllerCore extends FrontController
{
/**
 * @var Module
 */
public $module;
public function __construct()
{
 $this->controller_type = 'modulefront';

 $this->module = Module::getInstanceByName(Tools::getValue('module'));
 if (!$this->module->active)
 Tools::redirect('index');
 $this->page_name = 'module-'.$this->module->name.'-'.Dispatcher::getInstance()->getController();
 parent::__construct();
}
/**
 * Assign module template
 *
 * @param string $template
 */
public function setTemplate($template)
{
 if (Tools::file_exists_cache(_PS_THEME_DIR_.'modules/'.$this->module->name.'/'.$template))
 $this->template = _PS_THEME_DIR_.'modules/'.$this->module->name.'/'.$template;
 elseif (Tools::file_exists_cache($this->getTemplatePath().$template))
 $this->template = $this->getTemplatePath().$template;
 else
 throw new PrestaShopException("Template '$template'' not found");
}
/**
 * Get path to front office templates for the module
 *
 * @return string
 */
public function getTemplatePath()
{
 return _PS_MODULE_DIR_.$this->module->name.'/views/templates/front/';
}
}

Link to comment
Share on other sites

×
×
 • Create New...