Jump to content

Module tùy chọn theo giá


Recommended Posts

Bạn tạo 1 Template mới, xong chọn attr cần lọc, VD như price. Chọn kiểu lọc, slider, input value hay checkbox, xong check vào ô nó sẽ sang bên kia, lưu lại là được thôi, Lưu ý bạn phải có sản phẩm có attr như thế thì nó moi hiện ra ở Frontend

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...