Jump to content

I want to translate to Vietnamese


Recommended Posts

  • 3 weeks later...
  • 1 year later...

Tôi củng đang rối với cai vụ nầy đây install xong nó báo như vay nè "image format not recognized, allowed formats are: .gif, .jpg, .png" mặc dù đã thử hết tất cả các định dạng rồi,dung lượng hình chỉ có 800 bytes

9709_aoL5qNSQHGrKtpcVvT56_t

Link to comment
Share on other sites

To make a full vietnamese instalation of PrestaShop:

1. Download and install locally PrestaShop, do not delete /install folder, just rename it.
2. Create vietnamese language in Tools>>languages;
3. Make all translations from english to vietnamese (Front Office, modules, back office, error messages, fields name and pdf) in Tools>>Translations;
4. Copy /mails/en folder and paste it renamed with the iso code you choosed for your language, exemple: /mails/vt and translate all contents;
5. Search all modules that have a /mails folder and proceed like described in 4.;
6. Open /install/langs/list.xml and add your language;
7. Copy /install/en.php and rename it with the iso code you choosed for your language, open and translate all fields.
8. If you wanna all back office tabs also translated to install PrestaShop, like categories and more, you can do it in /install/sql/db_settings_lite.sql and db_extends.sql.

regards

Link to comment
Share on other sites

Tôi củng đang rối với cai vụ nầy đây install xong nó báo như vay nè "image format not recognized, allowed formats are: .gif, .jpg, .png" mặc dù đã thử hết tất cả các định dạng rồi,dung lượng hình chỉ có 800 bytes

Bạn test trên local hay trên host
Trên local thì dùng webserver gì, nếu dùng XAMP thì bạn nên gỡ nó đi vì thằng này hay trục trặc....đổi sang dùng AppServ bản 2.3 là ổn nhất....Còn trên host thì kiểm tra quyền ghi của các thư mục theo yêu cầu của mục cài đặt......
Link to comment
Share on other sites

Tôi thử nhgiêm trên localhost xài thằng AppServ 2.5.10 nhưng vẩn ko đc. Lúc tối dọc 1 hồi sao tự nhiên nó được nhưng ko bik nguyên nhân tại sao tức quá nên gỡ bỏ làm lại thi vẩn như cũ.
This language is NOT complete and cannot be used in the Front or Back Office because some files are missing.

Mà nầy bạn Ánh Nga ơi cái trang http://www.anhduongmobile.com/ là củ ban hả mình thấy mấy cai module Các sản phẩm đặc biệt và mấy cái hinh quây tròn đó rất đẹp bạn cho mình xin được ko?

9721_ABVlU1s4PQMhLZDaopeD_t

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...