Jump to content

Tiếng Việt cho "Cash on Delivery" (COD)


Recommended Posts

Mình mới cài module COD.

Tôi muốn chuyển cái tiêu đề sau sang tiếng Việt:

 

"Pay with Cash on Delivery

You pay for the merchandise upon delivery"

 

Có ai giúp mình không. Xin cám ơn

Thái

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 3 months later...

mình cũng gặp vấn đề tương tự, mình đang dùng PS 1.5, ai biết thì chỉ giúp với, cái hình thức pay này hay dùng ở VN mà không dịch ra đưỡ thì khổ lắm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi, cậm cụi hồi mình cũng tìm được cách, để mình share cho bạn:

Bước 1: vào tên web\modules\cashondelivery\views\templates\front\validation.tpl

tìm dòng <h3>{l s='Cash on delivery (COD) payment' mod='cashondelivery'}</h3>

sửa lại mấy câu 'Cash on delivery (COD) payment' ra tiếng Việt theo ý bạn

tiếp tục tìm dòng {l s='You have chosen the cash on delivery method.' mod='cashondelivery'} sửa lại câu 'You have chosen the cash on delivery method.'

 

Bước 2: vào tên web\modules\cashondelivery\views\templates\hook\payment.tpl

tìm dòng <a href="{$link->getModuleLink('cashondelivery', 'validation', [], true)}" title="{l s='Pay with cash on delivery (COD)' mod='cashondelivery'}">

sửa lại câu 'Pay with cash on delivery (COD)'

tiếp tục tìm dòng <br />{l s='Pay with cash on delivery (COD)' mod='cashondelivery'}

<br />{l s='You pay for the merchandise upon delivery' mod='cashondelivery'}

sửa lại 2 câu 'Pay with cash on delivery (COD)''You pay for the merchandise upon delivery'

Vầy là xong. :D

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...
Hi, cậm cụi hồi mình cũng tìm được cách, để mình share cho bạn:
Bước 1: vào tên web\modules\cashondelivery\views\templates\front\validation.tpl
tìm dòng <h3>{l s='Cash on delivery (COD) payment' mod='cashondelivery'}</h3>
sửa lại mấy câu 'Cash on delivery (COD) payment' ra tiếng Việt theo ý bạn
tiếp tục tìm dòng {l s='You have chosen the cash on delivery method.' mod='cashondelivery'} sửa lại câu 'You have chosen the cash on delivery method.'
 
Bước 2: vào tên web\modules\cashondelivery\views\templates\hook\payment.tpl
tìm dòng <a href="{$link->getModuleLink('cashondelivery', 'validation', [], true)}" title="{l s='Pay with cash on delivery (COD)' mod='cashondelivery'}">
sửa lại câu 'Pay with cash on delivery (COD)'
tiếp tục tìm dòng <br />{l s='Pay with cash on delivery (COD)' mod='cashondelivery'}
<br />{l s='You pay for the merchandise upon delivery' mod='cashondelivery'}
sửa lại 2 câu 'Pay with cash on delivery (COD)' và 'You pay for the merchandise upon delivery'
Vầy là xong. :D 

 

thank bác  rất chi tiết nhưng bản 1.6 có sài dc không bác

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More