Jump to content
mentalspot

Szukam nazwy modułu

Recommended Posts

Widziałem w innym sklepie, ale nie wiem jaką nazwę ma moduł :

Klienci którzy kupili ten produkt kupili również.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dobra czyli to jest moduł presty , a jakiś pomysł czemu coś takiego wyskakuje mimo, że nie nie wyświetla go w produktach ?

post-486798-0-62450200-1363862694_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

odinstalowałem, zainstalowałem nawet wyczyściłem moduł, ale nie chce mi go wyświetlić.

Share this post


Link to post
Share on other sites

jak przejdziesz do modules -> positions - to w jakim miejscu (według tego co widzisz na tej stronie) go masz zainstalowanego?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Header of pages

 

 

//edit

jak próbuję go odpiąć i przypiąć nawet spowrotem ho headerofpages, to wyskakuje mi ta sama informacja jak wyżej w załączniku.

Edited by mentalspot (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

a jak po prostu go usuniesz z listy w modules -> positions ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Usunąłem gdzie tylko mogłem i udało mi się podczepić do ProductFooter, jednak dalej go nie wyświetla czy to gdzieś musi być włączone w panelu administracyjnym ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

a gdy spróbujesz uruchomić force compilation w preferences->performance ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Niestety nic, to powinno wyskoczyć w tym miejscu prawda?:

{if isset($HOOK_PRODUCT_FOOTER) && $HOOK_PRODUCT_FOOTER}{$HOOK_PRODUCT_FOOTER}{/if}

Share this post


Link to post
Share on other sites

zgadza się, dziwna sprawa, zmieniałeś może coś w .tpl tego modułu lub product.tpl ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ktoś mi grzebał w product.tpl, ale brak kontaktu.Do tab min. zostały dodane Podobne produkty, js który informuje o dodaniu czegos do wishlist.

 

 

{*
* 2007-2012 PrestaShop
*
* NOTICE OF LICENSE
*
* This source file is subject to the Academic Free License (AFL 3.0)
* that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.
* It is also available through the world-wide-web at this URL:
* http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php
* If you did not receive a copy of the license and are unable to
* obtain it through the world-wide-web, please send an email
* to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately.
*
* DISCLAIMER
*
* Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer
* versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your
* needs please refer to http://www.prestashop.com for more information.
*
* @author PrestaShop SA <contact@prestashop.com>
* @copyright 2007-2012 PrestaShop SA
* @version Release: $Revision: 6625 $
* @license	http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php Academic Free License (AFL 3.0)
* International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA
*}

{include file="$tpl_dir./errors.tpl"}
{if $errors|@count == 0}
<script type="text/javascript">
// <![CDATA[

// PrestaShop internal settings
var currencySign = '{$currencySign|html_entity_decode:2:"UTF-8"}';
var currencyRate = '{$currencyRate|floatval}';
var currencyFormat = '{$currencyFormat|intval}';
var currencyBlank = '{$currencyBlank|intval}';
var taxRate = {$tax_rate|floatval};
var jqZoomEnabled = {if $jqZoomEnabled}true{else}false{/if};

//JS Hook
var oosHookJsCodeFunctions = new Array();

// Parameters
var id_product = '{$product->id|intval}';
var productHasAttributes = {if isset($groups)}true{else}false{/if};
var quantitiesDisplayAllowed = {if $display_qties == 1}true{else}false{/if};
var quantityAvailable = {if $display_qties == 1 && $product->quantity}{$product->quantity}{else}0{/if};
var allowBuyWhenOutOfStock = {if $allow_oosp == 1}true{else}false{/if};
var availableNowValue = '{$product->available_now|escape:'quotes':'UTF-8'}';
var availableLaterValue = '{$product->available_later|escape:'quotes':'UTF-8'}';
var productPriceTaxExcluded = {$product->getPriceWithoutReduct(true)|default:'null'} - {$product->ecotax};
var reduction_percent = {if $product->specificPrice AND $product->specificPrice.reduction AND $product->specificPrice.reduction_type == 'percentage'}{$product->specificPrice.reduction*100}{else}0{/if};
var reduction_price = {if $product->specificPrice AND $product->specificPrice.reduction AND $product->specificPrice.reduction_type == 'amount'}{$product->specificPrice.reduction|floatval}{else}0{/if};
var specific_price = {if $product->specificPrice AND $product->specificPrice.price}{$product->specificPrice.price}{else}0{/if};
var product_specific_price = new Array();
{foreach from=$product->specificPrice key='key_specific_price' item='specific_price_value'}
product_specific_price['{$key_specific_price}'] = '{$specific_price_value}';
{/foreach}
var specific_currency = {if $product->specificPrice AND $product->specificPrice.id_currency}true{else}false{/if};
var group_reduction = '{$group_reduction}';
var default_eco_tax = {$product->ecotax};
var ecotaxTax_rate = {$ecotaxTax_rate};
var currentDate = '{$smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S'}';
var maxQuantityToAllowDisplayOfLastQuantityMessage = {$last_qties};
var noTaxForThisProduct = {if $no_tax == 1}true{else}false{/if};
var displayPrice = {$priceDisplay};
var productReference = '{$product->reference|escape:'htmlall':'UTF-8'}';
var productAvailableForOrder = {if (isset($restricted_country_mode) AND $restricted_country_mode) OR $PS_CATALOG_MODE}'0'{else}'{$product->available_for_order}'{/if};
var productShowPrice = '{if !$PS_CATALOG_MODE}{$product->show_price}{else}0{/if}';
var productUnitPriceRatio = '{$product->unit_price_ratio}';
var idDefaultImage = {if isset($cover.id_image_only)}{$cover.id_image_only}{else}0{/if};
var stock_management = {$stock_management|intval};
{if !isset($priceDisplayPrecision)}
{assign var='priceDisplayPrecision' value=2}
{/if}
{if !$priceDisplay || $priceDisplay == 2}
{assign var='productPrice' value=$product->getPrice(true, $smarty.const.NULL, $priceDisplayPrecision)}
{assign var='productPriceWithoutRedution' value=$product->getPriceWithoutReduct(false, $smarty.const.NULL)}
{elseif $priceDisplay == 1}
{assign var='productPrice' value=$product->getPrice(false, $smarty.const.NULL, $priceDisplayPrecision)}
{assign var='productPriceWithoutRedution' value=$product->getPriceWithoutReduct(true, $smarty.const.NULL)}
{/if}

var productPriceWithoutRedution = '{$productPriceWithoutRedution}';
var productPrice = '{$productPrice}';

// Customizable field
var img_ps_dir = '{$img_ps_dir}';
var customizationFields = new Array();
{assign var='imgIndex' value=0}
{assign var='textFieldIndex' value=0}
{foreach from=$customizationFields item='field' name='customizationFields'}
{assign var="key" value="pictures_`$product->id`_`$field.id_customization_field`"}
customizationFields[{$smarty.foreach.customizationFields.index|intval}] = new Array();
customizationFields[{$smarty.foreach.customizationFields.index|intval}][0] = '{if $field.type|intval == 0}img{$imgIndex++}{else}textField{$textFieldIndex++}{/if}';
customizationFields[{$smarty.foreach.customizationFields.index|intval}][1] = {if $field.type|intval == 0 && isset($pictures.$key) && $pictures.$key}2{else}{$field.required|intval}{/if};
{/foreach}

// Images
var img_prod_dir = '{$img_prod_dir}';
var combinationImages = new Array();

{if isset($combinationImages)}
{foreach from=$combinationImages item='combination' key='combinationId' name='f_combinationImages'}
	combinationImages[{$combinationId}] = new Array();
	{foreach from=$combination item='image' name='f_combinationImage'}
		combinationImages[{$combinationId}][{$smarty.foreach.f_combinationImage.index}] = {$image.id_image|intval};
	{/foreach}
{/foreach}
{/if}

combinationImages[0] = new Array();
{if isset($images)}
{foreach from=$images item='image' name='f_defaultImages'}
	combinationImages[0][{$smarty.foreach.f_defaultImages.index}] = {$image.id_image};
{/foreach}
{/if}

// Translations
var doesntExist = '{l s='This combination does not exist for this product. Please choose another.' js=1}';
var doesntExistNoMore = '{l s='This product is no longer in stock' js=1}';
var doesntExistNoMoreBut = '{l s='with those attributes but is available with others' js=1}';
var uploading_in_progress = '{l s='Uploading in progress, please wait...' js=1}';
var fieldRequired = '{l s='Please fill in all required fields, then save the customization.' js=1}';
{if isset($groups)}
// Combinations
{foreach from=$combinations key=idCombination item=combination}
	var specific_price_combination = new Array();
	specific_price_combination['reduction_percent'] = {if $combination.specific_price AND $combination.specific_price.reduction AND $combination.specific_price.reduction_type == 'percentage'}{$combination.specific_price.reduction*100}{else}0{/if};
	specific_price_combination['reduction_price'] = {if $combination.specific_price AND $combination.specific_price.reduction AND $combination.specific_price.reduction_type == 'amount'}{$combination.specific_price.reduction}{else}0{/if};
	specific_price_combination['price'] = {if $combination.specific_price AND $combination.specific_price.price}{$combination.specific_price.price}{else}0{/if};
	specific_price_combination['reduction_type'] = '{if $combination.specific_price}{$combination.specific_price.reduction_type}{/if}';
	addCombination({$idCombination|intval}, new Array({$combination.list}), {$combination.quantity}, {$combination.price}, {$combination.ecotax}, {$combination.id_image}, '{$combination.reference|addslashes}', {$combination.unit_impact}, {$combination.minimal_quantity}, '{$combination.available_date}', specific_price_combination);
{/foreach}
{/if}

{if isset($attributesCombinations)}
// Combinations attributes informations
var attributesCombinations = new Array();
{foreach from=$attributesCombinations key=id item=aC}
	tabInfos = new Array();
	tabInfos['id_attribute'] = '{$aC.id_attribute|intval}';
	tabInfos['attribute'] = '{$aC.attribute}';
	tabInfos['group'] = '{$aC.group}';
	tabInfos['id_attribute_group'] = '{$aC.id_attribute_group|intval}';
	attributesCombinations.push(tabInfos);
{/foreach}
{/if}
//]]>
</script>{include file="$tpl_dir./breadcrumb.tpl"}
<div id="primary_block" class="clearfix">

{if isset($adminActionDisplay) && $adminActionDisplay}
<div id="admin-action">
	<p>{l s='This product is not visible to your customers.'}
	<input type="hidden" id="admin-action-product-id" value="{$product->id}" />
	<input type="submit" value="{l s='Publish'}" class="exclusive" onclick="submitPublishProduct('{$base_dir}{$smarty.get.ad|escape:'htmlall':'UTF-8'}', 0, '{$smarty.get.adtoken|escape:'htmlall':'UTF-8'}')"/>
	<input type="submit" value="{l s='Back'}" class="exclusive" onclick="submitPublishProduct('{$base_dir}{$smarty.get.ad|escape:'htmlall':'UTF-8'}', 1, '{$smarty.get.adtoken|escape:'htmlall':'UTF-8'}')"/>
	</p>
	<p id="admin-action-result"></p>
	</p>
</div>
{/if}

{if isset($confirmation) && $confirmation}
<p class="confirmation">
	{$confirmation}
</p>
{/if}

<!-- right infos-->
<div id="pb-right-column">
	<!-- product img-->
	<div id="image-block">
				{*if isset($product.new) && $product.new == 1}
					<div class="on_sale_prod on_sale_prod_prod"><img src="../themes/tettus_standard/img/rog-nowosc.png" alt="{l s='New'}" /></div>
				{/if*}
				{if $product->specificPrice AND $product->specificPrice.reduction AND $productPriceWithoutRedution > $productPrice}
					<div class="reduced_price_prod reduced_price_prod_prod"><img src="../themes/tettus_standard/img/rog-promocja.png" alt="{l s='Reduced price!'}" /></div>
				{/if}
				<div class="image-block-border">
	{if $have_image}
		<span id="view_full_size">
						<img src="{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $cover.id_image, 'large_default')}" {if $jqZoomEnabled}class="jqzoom" alt="{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $cover.id_image, 'thickbox_default')}"{else} title="{$product->name|escape:'htmlall':'UTF-8'}" alt="{$product->name|escape:'htmlall':'UTF-8'}" {/if} id="bigpic" width="{$largeSize.width}" height="{$largeSize.height}" />
						{*<span class="span_link">{l s='View full size'}</span>*}
		</span>
	{else}
		<span id="view_full_size">
			<img src="{$img_prod_dir}{$lang_iso}-default-large_default.jpg" id="bigpic" alt="" title="{$product->name|escape:'htmlall':'UTF-8'}" width="{$largeSize.width}" height="{$largeSize.height}" />
			{*<span class="span_link">{l s='View full size'}</span>*}
		</span>
	{/if}
				</div>
	</div>
	{if isset($images) && count($images) > 0}
	<!-- thumbnails -->
	<div id="views_block" class="clearfix {if isset($images) && count($images) < 2}hidden{/if}">
	{if isset($images) && count($images) > 3}<span class="view_scroll_spacer"><a id="view_scroll_left" class="hidden" title="{l s='Other views'}" href="javascript:{ldelim}{rdelim}">{l s='Previous'}</a></span>{/if}
	<div id="thumbs_list">
		<ul id="thumbs_list_frame">
			{if isset($images)}
				{foreach from=$images item=image name=thumbnails}
				{assign var=imageIds value="`$product->id`-`$image.id_image`"}
				<li id="thumbnail_{$image.id_image}">
										<div class="thumbnail_thumb_border">
					<a href="{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $imageIds, thickbox_default)}" rel="other-views" class="thickbox {if $smarty.foreach.thumbnails.first}shown{/if}" title="{$image.legend|htmlspecialchars}">
						<img id="thumb_{$image.id_image}" src="{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $imageIds, 'medium_default')}" alt="{$image.legend|htmlspecialchars}" height="{$mediumSize.height}" width="{$mediumSize.width}" />
					</a>
										</div>
				</li>
				{/foreach}
			{/if}
		</ul>
	</div>
	{if isset($images) && count($images) > 3}<a id="view_scroll_right" title="{l s='Other views'}" href="javascript:{ldelim}{rdelim}">{l s='Next'}</a>{/if}
	</div>
	{/if}
	{if isset($images) && count($images) > 1}<p class="resetimg clear"><span id="wrapResetImages" style="display: none;"><img src="{$img_dir}icon/cancel_11x13.gif" alt="{l s='Cancel'}" width="11" height="13"/> <a id="resetImages" href="{$link->getProductLink($product)}" onclick="$('span#wrapResetImages').hide('slow');return (false);">{l s='Display all pictures'}</a></span></p>{/if}
</div>

<!-- left infos-->
<div id="pb-left-column">
		<div style="display:block">
			<h1 style="height:auto">{$product->name|escape:'htmlall':'UTF-8'}</h1>
			<div class="clear"></div>
		</div>
	{if $product->description_short OR $packItems|@count > 0}
	<div id="short_description_block">
		{if $product->description_short}
			<div id="short_description_content" class="rte align_justify">{$product->description_short}</div>
		{/if}

		{if $packItems|@count > 0}
		<div class="short_description_pack">
			<h3>{l s='Pack content'}</h3>
			{foreach from=$packItems item=packItem}
			<div class="pack_content">
				{$packItem.pack_quantity} x <a href="{$link->getProductLink($packItem.id_product, $packItem.link_rewrite, $packItem.category)}">{$packItem.name|escape:'htmlall':'UTF-8'}</a>
				<p>{$packItem.description_short}</p>
			</div>
			{/foreach}
		</div>
		{/if}
	</div>
	{/if}	{if ($product->show_price AND !isset($restricted_country_mode)) OR isset($groups) OR $product->reference OR (isset($HOOK_PRODUCT_ACTIONS) && $HOOK_PRODUCT_ACTIONS)}
	<!-- add to cart form-->
	<form id="buy_block" {if $PS_CATALOG_MODE AND !isset($groups) AND $product->quantity > 0}class="hidden"{/if} action="{$link->getPageLink('cart')}" method="post">

		<!-- hidden datas -->
		<p class="hidden">
			<input type="hidden" name="token" value="{$static_token}" />
			<input type="hidden" name="id_product" value="{$product->id|intval}" id="product_page_product_id" />
			<input type="hidden" name="add" value="1" />
			<input type="hidden" name="id_product_attribute" id="idCombination" value="" />
		</p>
		<div class="content_prices clearfix">
		<!-- prices -->
		{if $product->show_price AND !isset($restricted_country_mode) AND !$PS_CATALOG_MODE}

		{if $product->online_only}
		<p class="online_only">{l s='Online only'}</p>
		{/if}

		<p><label>{l s='Price:'}</label></p>

		{if $product->specificPrice AND $product->specificPrice.reduction}
			<p id="old_price"><span class="bold">
			{if $priceDisplay >= 0 && $priceDisplay <= 2}
				{if $productPriceWithoutRedution > $productPrice}
					<span id="old_price_display">{convertPrice price=$productPriceWithoutRedution}</span>
					<!-- {if $tax_enabled && $display_tax_label == 1}
						{if $priceDisplay == 1}{l s='tax excl.'}{else}{l s='tax incl.'}{/if}
					{/if} -->
				{/if}
			{/if}
			</span>
			</p>
		{/if}

		<div class="price">
			{if !$priceDisplay || $priceDisplay == 2}
				{assign var='productPrice' value=$product->getPrice(true, $smarty.const.NULL, $priceDisplayPrecision)}
				{assign var='productPriceWithoutRedution' value=$product->getPriceWithoutReduct(false, $smarty.const.NULL)}
			{elseif $priceDisplay == 1}
				{assign var='productPrice' value=$product->getPrice(false, $smarty.const.NULL, $priceDisplayPrecision)}
				{assign var='productPriceWithoutRedution' value=$product->getPriceWithoutReduct(true, $smarty.const.NULL)}
			{/if}
			<p class="our_price_display">
			{if $priceDisplay >= 0 && $priceDisplay <= 2}
				<span id="{if $product->on_sale OR ($product->specificPrice AND $product->specificPrice.reduction AND $productPriceWithoutRedution > $productPrice)}our_price_displayr{else}our_price_display{/if}">{convertPrice price=$productPrice}</span>
				<!--{if $tax_enabled && ((isset($display_tax_label) && $display_tax_label == 1) OR !isset($display_tax_label))}
					{if $priceDisplay == 1}{l s='tax excl.'}{else}{l s='tax incl.'}{/if}
				{/if}-->
			{/if}
			</p>
			{if $product->specificPrice AND $product->specificPrice.reduction AND $productPriceWithoutRedution > $productPrice}					  <!---<img src="{$img_dir}onsale_{$lang_iso}.gif" alt="{l s='On sale'}" class="on_sale_img"/>--->
								<span class="discount">{l s='Reduced price!'}</span>
			{/if}
			{if $priceDisplay == 2}
				<br />
				<span id="pretaxe_price"><span id="pretaxe_price_display">{convertPrice price=$product->getPrice(false, $smarty.const.NULL)}</span> {l s='tax excl.'}</span>
			{/if}

			<!-- Out of stock hook -->
			<p id="oosHook"{if $product->quantity > 0} style="display: none;"{/if}>
				{$HOOK_PRODUCT_OOS}
			</p>				
		</div>

		<p id="reduction_percent" {if !$product->specificPrice OR $product->specificPrice.reduction_type != 'percentage'} style="display:none;"{/if}>{l s='(price reduced by'}<span id="reduction_percent_display">{if $product->specificPrice AND $product->specificPrice.reduction_type == 'percentage'}-{$product->specificPrice.reduction*100}%{/if}</span>{l s=')'}</p>
			<p id="reduction_amount" {if !$product->specificPrice OR $product->specificPrice.reduction_type != 'amount' && $product->specificPrice.reduction|intval ==0} style="display:none"{/if}>{l s='(price reduced by'}<span id="reduction_amount_display">{if $product->specificPrice AND $product->specificPrice.reduction_type == 'amount' && $product->specificPrice.reduction|intval !=0}-{convertPrice price=$product->specificPrice.reduction|floatval}{/if}</span>{l s=')'}</p>				
		{if $packItems|@count && $productPrice < $product->getNoPackPrice()}
			<p class="pack_price">{l s='instead of'} <span style="text-decoration: line-through;">{convertPrice price=$product->getNoPackPrice()}</span></p>
			<br class="clear" />
		{/if}
		{if $product->ecotax != 0}
			<p class="price-ecotax">{l s='include'} <span id="ecotax_price_display">{if $priceDisplay == 2}{$ecotax_tax_exc|convertAndFormatPrice}{else}{$ecotax_tax_inc|convertAndFormatPrice}{/if}</span> {l s='for green tax'}
				{if $product->specificPrice AND $product->specificPrice.reduction}
				<br />{l s='(not impacted by the discount)'}
				{/if}
			</p>
		{/if}
		{if !empty($product->unity) && $product->unit_price_ratio > 0.000000}
			 {math equation="pprice / punit_price" pprice=$productPrice punit_price=$product->unit_price_ratio assign=unit_price}
			<p class="unit-price"><span id="unit_price_display">{convertPrice price=$unit_price}</span> {l s='per'} {$product->unity|escape:'htmlall':'UTF-8'}</p>
		{/if}

					<div class="clear"></div>
			<!-- availability -->				
			<p id="availability_statut"{if ($product->quantity <= 0 && !$product->available_later && $allow_oosp) OR ($product->quantity > 0 && !$product->available_now) OR !$product->available_for_order OR $PS_CATALOG_MODE} style="display: none;"{/if}>
				<span id="availability_label">{l s='Availability:'}</span>
				<span id="availability_value"{if $product->quantity <= 0} class="warning_inline"{/if}>
				{if $product->quantity <= 0}{if $allow_oosp}{$product->available_later}{else}{l s='This product is no longer in stock'}{/if}{else}{$product->available_now}{/if}
				</span>
			</p>

			<!-- number of item in stock -->
			{if ($display_qties == 1 && !$PS_CATALOG_MODE && $product->available_for_order)}
			<p id="pQuantityAvailable"{if $product->quantity <= 0} style="display: none;"{/if}>
				<span id="availability_label">{l s='Availability:'}</span>

				<span id="quantityAvailable">{$product->quantity|intval}</span>
				<span {if $product->quantity > 1} style="display: none;"{/if} id="quantityAvailableTxt">{l s='item in stock'}</span>
				<span {if $product->quantity == 1} style="display: none;"{/if} id="quantityAvailableTxtMultiple">{l s='items in stock'}</span>
			</p>
			{/if}

		{*close if for show price*}
		{/if}
		<div class="clear"></div>
	</div>
		<div class="product_attributes clearfix">
			{if isset($groups)}
			<!-- attributes -->
			<div id="attributes">
			{foreach from=$groups key=id_attribute_group item=group}
				{if $group.attributes|@count}
					<fieldset class="attribute_fieldset">
						<label class="attribute_label" for="group_{$id_attribute_group|intval}">{$group.name|escape:'htmlall':'UTF-8'} :</label>
						{assign var="groupName" value="group_$id_attribute_group"}
						<div class="attribute_list">
						{if ($group.group_type == 'select')}
							<select name="{$groupName}" id="group_{$id_attribute_group|intval}" class="attribute_select" onchange="findCombination();getProductAttribute();{if $colors|@count > 0}$('#wrapResetImages').show('slow');{/if};">
								{foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
									<option value="{$id_attribute|intval}"{if (isset($smarty.get.$groupName) && $smarty.get.$groupName|intval == $id_attribute) || $group.default == $id_attribute} selected="selected"{/if} title="{$group_attribute|escape:'htmlall':'UTF-8'}">{$group_attribute|escape:'htmlall':'UTF-8'}</option>
								{/foreach}
							</select>
						{elseif ($group.group_type == 'color')}
							<ul id="color_to_pick_list" class="clearfix">
								{assign var="default_colorpicker" value=""}
								{foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
								<li{if $group.default == $id_attribute} class="selected"{/if}>
									<a id="color_{$id_attribute|intval}" class="color_pick{if ($group.default == $id_attribute)} selected{/if}" style="background: {$colors.$id_attribute.value};" title="{$colors.$id_attribute.name}" onclick="colorPickerClick(this);getProductAttribute();{if $colors|@count > 0}$('#wrapResetImages').show('slow');{/if}">
										{if file_exists($col_img_dir|cat:$id_attribute|cat:'.jpg')}
											<img src="{$img_col_dir}{$id_attribute}.jpg" alt="{$colors.$id_attribute.name}" width="20" height="20" /><br>
										{/if}
									</a>
								</li>
								{if ($group.default == $id_attribute)}
									{$default_colorpicker = $id_attribute}
								{/if}
								{/foreach}
							</ul>
							<input type="hidden" class="color_pick_hidden" name="{$groupName}" value="{$default_colorpicker}" />
						{elseif ($group.group_type == 'radio')}
							{foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
								<input type="radio" class="attribute_radio" name="{$groupName}" value="{$id_attribute}" {if ($group.default == $id_attribute)} checked="checked"{/if} onclick="findCombination();getProductAttribute();{if $colors|@count > 0}$('#wrapResetImages').show('slow');{/if}">
								{$group_attribute|escape:'htmlall':'UTF-8'}<br/>
							{/foreach}
						{/if}
						</div>
					</fieldset>
				{/if}
			{/foreach}
			</div>
		{/if}
		<p id="product_reference" {if isset($groups) OR !$product->reference}style="display: none;"{/if}>
			<label for="product_reference">{l s='Reference:'} </label>
			<span class="editable">{$product->reference|escape:'htmlall':'UTF-8'}</span>
		</p>

		<!-- minimal quantity wanted -->
		<p id="minimal_quantity_wanted_p"{if $product->minimal_quantity <= 1 OR !$product->available_for_order OR $PS_CATALOG_MODE} style="display: none;"{/if}>
			{l s='This product is not sold individually. You must select at least'} <b id="minimal_quantity_label">{$product->minimal_quantity}</b> {l s='quantity for this product.'}
		</p>
		{if $product->minimal_quantity > 1}
		<script type="text/javascript">
			checkMinimalQuantity();
		</script>
		{/if}
		<p class="warning_inline" id="last_quantities"{if ($product->quantity > $last_qties OR $product->quantity <= 0) OR $allow_oosp OR !$product->available_for_order OR $PS_CATALOG_MODE} style="display: none"{/if} >{l s='Warning: Last items in stock!'}</p>
	</div>
	<div class="product-actions">
		<div class="prd-actions-wrap clearfix">
						<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="right" style="float:right">
							<tr>
								<td valign="middle">
								<!-- quantity wanted -->
								<p id="quantity_wanted_p"{if (!$allow_oosp && $product->quantity <= 0) OR $virtual OR !$product->available_for_order OR $PS_CATALOG_MODE} style="display: none;"{/if}>
										<label>{l s='Quantity:'}</label>
										<input type="text" name="qty" id="quantity_wanted" class="text" value="{if isset($quantityBackup)}{$quantityBackup|intval}{else}{if $product->minimal_quantity > 1}{$product->minimal_quantity}{else}1{/if}{/if}" size="2" maxlength="3" {if $product->minimal_quantity > 1}onkeyup="checkMinimalQuantity({$product->minimal_quantity});"{/if} />
								</p>
								</td>
								<td valign="middle" style="width:103px">
									{if (!$allow_oosp && $product->quantity <= 0) OR !$product->available_for_order OR (isset($restricted_country_mode) AND $restricted_country_mode) OR $PS_CATALOG_MODE}
				<span class="exclusive" style="display:none">
					{l s='Add to cart'}
				</span>
									{else}
											<p id="add_to_cart" class="buttons_bottom_block">
													<input type="submit" name="Submit" value="{l s='Add to cart'}" id="produkt-button" class="exclusive" />
											</p>
									{/if}
								</td>
								<td valign="middle" style="width:103px">
								{if isset($HOOK_PRODUCT_ACTIONS) && $HOOK_PRODUCT_ACTIONS}{$HOOK_PRODUCT_ACTIONS}{/if}
								</td>
							</tr>
						</table>
					<div class="clear"></div>
		</div>
							<div style="display: none" class="klasa">{l s='Product add to wish list'}</div>
			<script>

$("#wishlist_button").click(function () {
$("div.klasa").show("slow");
});
</script>
			<div class="clear"></div>
	</div>
	</form>
	{/if}

	{if isset($HOOK_EXTRA_RIGHT) && $HOOK_EXTRA_RIGHT}{$HOOK_EXTRA_RIGHT}{/if}
</div>
{*{if isset($colors) && $colors}
	<!-- colors -->
	<div id="color_picker">
		<p>{l s='Pick a color:' js=1}</p>
		<div class="clear"></div>
		<ul id="color_to_pick_list" class="clearfix">
		{foreach from=$colors key='id_attribute' item='color'}
			<li><a id="color_{$id_attribute|intval}" class="color_pick" style="background: {$color.value};" onclick="updateColorSelect({$id_attribute|intval});$('#wrapResetImages').show('slow');" title="{$color.name}">{if file_exists($col_img_dir|cat:$id_attribute|cat:'.jpg')}<img src="{$img_col_dir}{$id_attribute}.jpg" alt="{$color.name}" width="20" height="20" />{/if}</a></li>
		{/foreach}
		</ul>
		<div class="clear"></div>
	</div>
	{/if}*}

<!-- usefull links-->
	<div class="clear"></div>
	<div id="usefull-links">
		<ul id="usefull_link_block" class="clear">
			<li class="back"><a onClick="history.go(-1);" class="" onClick="history.go(-1);" style="cursor:pointer">« {l s='Back'}</a><span>|</span></li>
			<li class="print"><a href="javascript:print();">{l s='Print'}</a><span>|</span></li>
		{if $HOOK_EXTRA_LEFT}{$HOOK_EXTRA_LEFT}{/if}
		{*if $have_image && !$jqZoomEnabled}{/if*}
		</ul>
		<!-- AddThis Button BEGIN -->
		<div class="addthis_toolbox addthis_default_style ">
			<a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a>
			<a class="addthis_button_tweet"></a>
			<a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a>
		</div>
		<script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-5124be72142dce7f"></script>
		<!-- AddThis Button END -->
	</div>
</div>

{if (isset($quantity_discounts) && count($quantity_discounts) > 0)}
<!-- quantity discount -->
<ul class="idTabs clearfix">
<li><a href="#discount" style="cursor: pointer" class="selected">{l s='Quantity discount'}</a></li>
</ul>
<div id="quantityDiscount">
<table class="std">
	<thead>
		<tr>
			<th>{l s='product'}</th>
			<th>{l s='from (qty)'}</th>
			<th>{l s='discount'}</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		{foreach from=$quantity_discounts item='quantity_discount' name='quantity_discounts'}
		<tr id="quantityDiscount_{$quantity_discount.id_product_attribute}">
			<td>
				{if (isset($quantity_discount.attributes) && ($quantity_discount.attributes))}
					{$product->getProductName($quantity_discount.id_product, $quantity_discount.id_product_attribute)}
				{else}
					{$product->getProductName($quantity_discount.id_product)}
				{/if}
			</td>
			<td>{$quantity_discount.quantity|intval}</td>
			<td>
				{if $quantity_discount.price >= 0 OR $quantity_discount.reduction_type == 'amount'}
				  -{convertPrice price=$quantity_discount.real_value|floatval}
			  {else}
				  -{$quantity_discount.real_value|floatval}%
			  {/if}
			</td>
		</tr>
		{/foreach}
	</tbody>
</table>
</div>
{/if}

<!-- description and features -->
{if (isset($product) && $product->description) || (isset($features) && $features) || (isset($accessories) && $accessories) || (isset($HOOK_PRODUCT_TAB) && $HOOK_PRODUCT_TAB) || (isset($attachments) && $attachments) || isset($product) && $product->customizable}
<div id="more_info_block" class="clear">
<ul id="more_info_tabs" class="idTabs idTabsShort clearfix">
	{if $product->description}<li><a id="more_info_tab_more_info" href="#idTab1">{l s='More info'}</a></li>{/if}
	{if $features}<li><a id="more_info_tab_data_sheet" href="#idTab2">{l s='Data sheet'}</a></li>{/if}
	{if $attachments}<li><a id="more_info_tab_attachments" href="#idTab9">{l s='Download'}</a></li>{/if}
	{if isset($accessories) AND $accessories}<li><a href="#idTab4">{l s='Similar products'}{*l s='Accessories'*}</a></li>{/if}
	{if isset($product) && $product->customizable}<li><a href="#idTab10">{l s='Product customization'}</a></li>{/if}
	{$HOOK_PRODUCT_TAB}
</ul>
<div id="more_info_sheets" class="sheets align_justify">
{if isset($product) && $product->description}
	<!-- full description -->
	<div id="idTab1" class="rte">{$product->description}</div>
{/if}
{if isset($features) && $features}
	<!-- product's features -->
	<ul id="idTab2" class="bullet">
	{foreach from=$features item=feature}
		{if isset($feature.value)}
	  	 <li><span>{$feature.name|escape:'htmlall':'UTF-8'}</span> {$feature.value|escape:'htmlall':'UTF-8'}</li>
		{/if}
	{/foreach}
	</ul>
{/if}
{if isset($attachments) && $attachments}
	<ul id="idTab9" class="bullet">
	{foreach from=$attachments item=attachment}
		<li><a href="{$link->getPageLink('attachment', true, NULL, "id_attachment={$attachment.id_attachment}")}">{$attachment.name|escape:'htmlall':'UTF-8'}</a><br />{$attachment.description|escape:'htmlall':'UTF-8'}</li>
	{/foreach}
	</ul>
{/if}
{if isset($accessories) AND $accessories}
	<!-- accessories -->
	<ul id="idTab4" class="bullet">
		<div class="block products_block accessories_block clearfix">
			<div id="podobne-produkty">
				{foreach from=$accessories item=accessory name=accessories_list}
					{if ($accessory.allow_oosp || $accessory.quantity > 0) AND $accessory.available_for_order AND !isset($restricted_country_mode) AND !$PS_CATALOG_MODE}
												{assign var='accessoryLink' value=$link->getProductLink($accessory.id_product, $accessory.link_rewrite, $accessory.category)}
												<div class="ajax_block_product {if $smarty.foreach.accessories_list.first}first_item{elseif $smarty.foreach.accessories_list.last}last_item{else}item{/if} product_accessories_description">
													<h5>
														<a href="{$accessoryLink|escape:'htmlall':'UTF-8'}">{$accessory.name|escape:'htmlall':'UTF-8'}</a>
														{if $accessory.show_price AND !isset($restricted_country_mode) AND !$PS_CATALOG_MODE} - <span class="price">{if $priceDisplay != 1}{displayWtPrice p=$accessory.price}{else}{displayWtPrice p=$accessory.price_tax_exc}{/if}</span>{/if}
													</h5>
													<div class="product_desc">
														<a href="{$accessoryLink|escape:'htmlall':'UTF-8'}" title="{$accessory.legend|escape:'htmlall':'UTF-8'}" class="product_image"><img src="{$link->getImageLink($accessory.link_rewrite, $accessory.id_image, 'medium_default')}" alt="{$accessory.legend|escape:'htmlall':'UTF-8'}" width="{$mediumSize.width}" height="{$mediumSize.height}" /></a>
														<div class="block_description">
																<a href="{$accessoryLink|escape:'htmlall':'UTF-8'}" title="{l s='More'}" class="product_description">{$accessory.description_short|strip_tags|truncate:400:'...'}</a>
														</div>
														<div class="clear_product_desc"> </div>
													</div>
													<div class="product_desc_button clearfix">
														<div class="product_desc_button_view">
															<a href="{$accessoryLink|escape:'htmlall':'UTF-8'}" title="{l s='View'}">{l s='View'}</a>
														</div>
														{*<div class="product_desc_button_cart">
															<a class="exclusive button ajax_add_to_cart_button" href="{$link->getPageLink('cart', true, NULL, "qty=1&id_product={$accessory.id_product|intval}&token={$static_token}&add")}" rel="ajax_id_product_{$accessory.id_product|intval}" title="{l s='Add to cart'}">{l s='Add to cart'}</a>
														</div>*}
													</div>
												</div>
					{/if}
				{/foreach}
									<div class="clear"></div>
			</div>
		</div>
	</ul>
{/if}

<!-- Customizable products -->
{if isset($product) && $product->customizable}
	<div id="idTab10" class="bullet customization_block">
		<form method="post" action="{$customizationFormTarget}" enctype="multipart/form-data" id="customizationForm" class="clearfix">
			<p class="infoCustomizable">
				{l s='After saving your customized product, remember to add it to your cart.'}
				{if $product->uploadable_files}<br />{l s='Allowed file formats are: GIF, JPG, PNG'}{/if}
			</p>
			{if $product->uploadable_files|intval}
			<div class="customizableProductsFile">
				<h3>{l s='Pictures'}</h3>
				<ul id="uploadable_files" class="clearfix">
					{counter start=0 assign='customizationField'}
					{foreach from=$customizationFields item='field' name='customizationFields'}
						{if $field.type == 0}
							<li class="customizationUploadLine{if $field.required} required{/if}">{assign var='key' value='pictures_'|cat:$product->id|cat:'_'|cat:$field.id_customization_field}
								{if isset($pictures.$key)}
								<div class="customizationUploadBrowse">
									<img src="{$pic_dir}{$pictures.$key}_small" alt="" />
									<a href="{$link->getProductDeletePictureLink($product, $field.id_customization_field)}" title="{l s='Delete'}" >
										<img src="{$img_dir}icon/delete.gif" alt="{l s='Delete'}" class="customization_delete_icon" width="11" height="13" />
									</a>
								</div>
								{/if}
								<div class="customizationUploadBrowse">
									<label class="customizationUploadBrowseDescription">{if !empty($field.name)}{$field.name}{else}{l s='Please select an image file from your hard drive'}{/if}{if $field.required}<sup>*</sup>{/if}</label>
									<input type="file" name="file{$field.id_customization_field}" id="img{$customizationField}" class="customization_block_input {if isset($pictures.$key)}filled{/if}" />
								</div>
							</li>
							{counter}
						{/if}
					{/foreach}
				</ul>
			</div>
			{/if}
			{if $product->text_fields|intval}
			<div class="customizableProductsText">
				<h3>{l s='Text'}</h3>
				<ul id="text_fields">
				{counter start=0 assign='customizationField'}
				{foreach from=$customizationFields item='field' name='customizationFields'}
					{if $field.type == 1}
					<li class="customizationUploadLine{if $field.required} required{/if}">
						<label for ="textField{$customizationField}">{assign var='key' value='textFields_'|cat:$product->id|cat:'_'|cat:$field.id_customization_field} {if !empty($field.name)}{$field.name}{/if}{if $field.required}<sup>*</sup>{/if}</label>
						<textarea type="text" name="textField{$field.id_customization_field}" id="textField{$customizationField}" rows="1" cols="40" class="customization_block_input" />{if isset($textFields.$key)}{$textFields.$key|stripslashes}{/if}</textarea>
					</li>
					{counter}
					{/if}
				{/foreach}
				</ul>
			</div>
			{/if}
			<p id="customizedDatas">
				<input type="hidden" name="quantityBackup" id="quantityBackup" value="" />
				<input type="hidden" name="submitCustomizedDatas" value="1" />
				<input type="button" class="button" value="{l s='Save'}" onclick="javascript:saveCustomization()" />
				<span id="ajax-loader" style="display:none"><img src="{$img_ps_dir}loader.gif" alt="loader" /></span>
			</p>
		</form>
		<p class="clear required"><sup>*</sup> {l s='required fields'}</p>
	</div>
{/if}

{if isset($HOOK_PRODUCT_TAB_CONTENT) && $HOOK_PRODUCT_TAB_CONTENT}{$HOOK_PRODUCT_TAB_CONTENT}{/if}
</div>
</div>
{/if}
{if isset($HOOK_PRODUCT_FOOTER) && $HOOK_PRODUCT_FOOTER}{$HOOK_PRODUCT_FOOTER}{/if}
{if isset($packItems) && $packItems|@count > 0}
<div id="blockpack">
	<h2>{l s='Pack content'}</h2>
	{include file="$tpl_dir./product-list.tpl" products=$packItems}
</div>
{/if}

{/if}

Share this post


Link to post
Share on other sites

umieść {debug} gdzieś w kodzie - dzięki temu będziesz mógł sprawdzić co dokładnie jest w $HOOK_PRODUCT_FOOTER i czy wogole ten moduł jest dodawany do hooka

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ini_set('display_errors', 'on');
define('_PS_DEBUG_SQL_', true);

 

znalazłem coś takiego w Google, że trzeba włączyć, włączyłem j.w. i cisza nic nie pokazuje

nadal mam wymuszanie kompilacji szablonu

Share this post


Link to post
Share on other sites

$HOOK_PRODUCT_TAB

 

Smarty_Variable Object (3)

->value = "<i>\n</i>"

->nocache = false

->scope = "file://themes/new/product...

Share this post


Link to post
Share on other sites

czyli wynika z tego, że nie przypisuje żadnego modułu do tego hooka tak ?

wrzuciłem

{if isset($HOOK_PRODUCT_FOOTER) && $HOOK_PRODUCT_FOOTER}{$HOOK_PRODUCT_FOOTER}{/if}

pod głównego ifa i nad głównego ifa i dalej nie wyświetla

wrzuciłem tez product.tpl z czytej instalacji i tez nie działa...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More