Jump to content
snlbyr

Ürün Açıklamalarının Kaldırılması ve Ürün İsminin Uzun Kullanımı

Recommended Posts

" http://www.oyuncakhikayesi.net " isimli sitemizde kategori ve home featured kısmındaki ürün açıklamalarını kaldırıp 8-9 harf gözüken ürün ismini 15-20 karaktere çıkarmak istiyorum.Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...Prestashop Version: 1.4.10.0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sayfanızda kullanılan homefeatured.tpl 1.4.10'un standart şablonu değil. Tema klasörünüzün altında modules>homefeatured>homefeatured.tpl isimli bir dosya olmalı. Bu dosyanın içeriğini paylaşırsanız yardımcı olabiliriz.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yardımlarınız için teşekkürler...

 

homefeatured.tpl :

 

{*

* 2007-2012 PrestaShop

*

* NOTICE OF LICENSE

*

* This source file is subject to the Academic Free License (AFL 3.0)

* that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.

* It is also available through the world-wide-web at this URL:

* http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php

* If you did not receive a copy of the license and are unable to

* obtain it through the world-wide-web, please send an email

* to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately.

*

* DISCLAIMER

*

* Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer

* versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your

* needs please refer to http://www.prestashop.com for more information.

*

* @author PrestaShop SA <contact@prestashop.com>

* @copyright 2007-2012 PrestaShop SA

* @version Release: $Revision: 14011 $

* @license http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php Academic Free License (AFL 3.0)

* International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA

*}

 

<!-- MODULE Home Featured Products -->

<div id="featured-products_block_center" class="products_block">

<div class="lof_title"><h4><span>{l s='Featured products' mod='homefeatured'}</span></h4>

<p>{l s='Curabitur ultricies feugiat sem, non vestibulum orci ultrices sie amet' mod='homefeatured'}</p>

</div>

{if isset($products) AND $products}

<div class="block_content">

{assign var='liHeight' value=342}

{assign var='nbItemsPerLine' value=4}

{assign var='nbLi' value=$products|@count}

{math equation="nbLi/nbItemsPerLine" nbLi=$nbLi nbItemsPerLine=$nbItemsPerLine assign=nbLines}

{math equation="nbLines*liHeight" nbLines=$nbLines|ceil liHeight=$liHeight assign=ulHeight}

<ul>

{foreach from=$products item=product name=homeFeaturedProducts}

<li class="ajax_block_product {if $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.first}first_item{elseif $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.last}last_item{else}item{/if} {if $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.iteration%$nbItemsPerLine == 0}last_item_of_line{elseif $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.iteration%$nbItemsPerLine == 1}clear{/if} {if $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.iteration > ($smarty.foreach.homeFeaturedProducts.total - ($smarty.foreach.homeFeaturedProducts.total % $nbItemsPerLine))}last_line{/if}">

<div class="leo-image">

<a href="{$product.link}" title="{$product.name|escape:html:'UTF-8'}" class="product_image product_img_link"><img src="{$link->getImageLink($product.link_rewrite, $product.id_image, 'home')}" height="{$homeSize.height}" width="{$homeSize.width}" alt="{$product.name|escape:html:'UTF-8'}" /></a>

 

{if $product.show_price AND !isset($restricted_country_mode) AND !$PS_CATALOG_MODE}<p class="price_container"><span class="price">{if !$priceDisplay}{convertPrice price=$product.price}{else}{convertPrice price=$product.price_tax_exc}{/if}</span></p>{else}<div style="height:21px;"></div>{/if}

</div>

 

<a class="leo-name" href="{$product.link}" title="{$product.name|escape:html:'UTF-8'}">

{$product.name|escape|truncate:15:'':true}

</a>

 

<div class="product_desc"><a href="{$product.link}" title="{l s='More' mod='homefeatured'}">{$product.description_short|strip_tags|truncate:50:'...'}</a></div>

 

<div class="lof_add2cart">

{if ($product.id_product_attribute == 0 OR (isset($add_prod_display) AND ($add_prod_display == 1))) AND $product.available_for_order AND !isset($restricted_country_mode) AND $product.minimal_quantity == 1 AND $product.customizable != 2 AND !$PS_CATALOG_MODE}

{if ($product.quantity > 0 OR $product.allow_oosp)}

<a class="exclusive ajax_add_to_cart_button" rel="ajax_id_product_{$product.id_product}" href="{$link->getPageLink('cart.php')}?qty=1&id_product={$product.id_product}&token={$static_token}&add" title="{l s='Add to cart' mod='homefeatured'}">{l s='Add to cart' mod='homefeatured'}</a>

{else}

<span class="exclusive">{l s='Add to cart' mod='homefeatured'}</span>

{/if}

{else}

<div style="height:23px;"></div>

{/if}

</div>

</li>

{/foreach}

</ul>

</div>

{else}

<p>{l s='No featured products' mod='homefeatured'}</p>

{/if}

</div>

<!-- /MODULE Home Featured Products -->

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yapılacak işlemler:

 

1. Aşağıdaki kodun silinmesi

 

<div class="product_desc"><a href="{$product.link}" title="{l s='More' mod='homefeatured'}">{$product.description_short|strip_tags|truncate:50:'...'}</a></div>

 

2. Aşağıdaki kodun 15 değerinin isimin kaç karakteri gösterilmek isteniyorsa ona göre artırılması:

 

{$product.name|escape|truncate:15:'':true}

 

Kolay gelsin.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aşşağıdada productscategory.tpl dosyasını veriyorum bunda aynı sonucu almak için nasıl bir değişiklik yapmam gerek acaba?

 

 

{*

* 2007-2012 PrestaShop

*

* NOTICE OF LICENSE

*

* This source file is subject to the Academic Free License (AFL 3.0)

* that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.

* It is also available through the world-wide-web at this URL:

* http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php

* If you did not receive a copy of the license and are unable to

* obtain it through the world-wide-web, please send an email

* to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately.

*

* DISCLAIMER

*

* Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer

* versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your

* needs please refer to http://www.prestashop.com for more information.

*

* @author PrestaShop SA <contact@prestashop.com>

* @copyright 2007-2012 PrestaShop SA

* @version Release: $Revision: 14011 $

* @license http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php Academic Free License (AFL 3.0)

* International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA

*}

 

{if count($categoryProducts) > 0 && $categoryProducts !== false}

<div class="leo_samecategory block">

 

<h2 class="productscategory_h2">{$categoryProducts|@count} {l s='other products in the same category:' mod='productscategory'}</h2>

<div id="{if count($categoryProducts) > 5}productscategory{else}productscategory_noscroll{/if}">

{if count($categoryProducts) > 5}<a id="productscategory_scroll_left" title="{l s='Previous' mod='productscategory'}" href="javascript:{ldelim}{rdelim}">{l s='Previous' mod='productscategory'}</a>{/if}

<div id="productscategory_list">

<ul {if count($categoryProducts) > 5}style="width: {math equation="width * nbImages" width=107 nbImages=$categoryProducts|@count}px"{/if}>

{foreach from=$categoryProducts item='categoryProduct' name=categoryProduct}

<li {if count($categoryProducts) < 6}style="width: {math equation="width / nbImages" width=94 nbImages=$categoryProducts|@count}%"{/if}>

<div class="leo_images">

<a href="{$link->getProductLink($categoryProduct.id_product, $categoryProduct.link_rewrite, $categoryProduct.category, $categoryProduct.ean13)}" title="{$categoryProduct.name|htmlspecialchars}"><img src="{$link->getImageLink($categoryProduct.link_rewrite, $categoryProduct.id_image, 'home')}" alt="{$categoryProduct.name|htmlspecialchars}" /></a>

{if $ProdDisplayPrice AND $categoryProduct.show_price == 1 AND !isset($restricted_country_mode) AND !$PS_CATALOG_MODE}

<span class="price_display">

<span class="price">{convertPrice price=$categoryProduct.displayed_price}</span>

</span><br />

{else}

<br />

{/if}

</div>

<a href="{$link->getProductLink($categoryProduct.id_product, $categoryProduct.link_rewrite, $categoryProduct.category, $categoryProduct.ean13)}" title="{$categoryProduct.name|htmlspecialchars}">

{$categoryProduct.name|escape|truncate:18:'...':true}

</a>

 

{*<a title="{l s='View' mod='productscategory'}" href="{$link->getProductLink($categoryProduct.id_product, $categoryProduct.link_rewrite, $categoryProduct.category, $categoryProduct.ean13)}" class="button_small">{l s='View' mod='productscategory'}</a><br />*}

</li>

{/foreach}

</ul>

</div>

{if count($categoryProducts) > 5}<a id="productscategory_scroll_right" title="{l s='Next' mod='productscategory'}" href="javascript:{ldelim}{rdelim}">{l s='Next' mod='productscategory'}</a>{/if}

</div>

 

</div>

<script type="text/javascript">

$('#productscategory_list').trigger('goto', [{$middlePosition}-3]);

</script>

{/if}

Share this post


Link to post
Share on other sites

Burada zaten ürün açıklaması yok. Ürün adını uzatmak için ise aşağıdaki kod satırında yer alan 18 değerinin gerektiği kadar artırmalısınız.

 

{$categoryProduct.name|escape|truncate:18:'...':true}

Share this post


Link to post
Share on other sites

kategorileri ziyaret ederseniz sitedeki bazı ürünlerin acıklaması var bazılarının yok bende anlayamadım...çok sağolun bu arada yardımlarınız için...

Share this post


Link to post
Share on other sites

{$categoryProduct.name|escape|truncate:18:'...':true}

söylediğiniz satırı değiştirmeme ragmen harf adedi değişmedi..performance ayarları değişiklikleri göstericek şekilde ayarlı..

Share this post


Link to post
Share on other sites

O zaman yaptığınız degisiklik işlemiş. Çünkü 20 karakter var. 17 harf ve 3 nokta.

 

Tümünü görmek istiyorsanız mesela 40 yapın ve 3 noktayı da silin.

Share this post


Link to post
Share on other sites

kategorilere tıklarsanız görüceksiniz efendim bazı ürünlerde acıklama var bazılarında yok mesela diğer oyuncaklara tıklayın lütfen ürün dizilimi filan kayıyo sayfada bazı ürünlerin acıklaması olması yüzünden sanırım..rica edicem göz atmanızı...

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More