Jump to content

Chèn comment box facebook vào PS


Recommended Posts

Chào cả nhà!

Mình muốn chèn plugin comment box facebook vào prestashop mà không được mong các pro giúp đỡ???

Cụ thể là mình cữ chèn đoạn script lấy từ facebook vào /mythemes/header.tpl là trang trắng xóa, lỗi không vào đc.

Đây là mã chèn vào

 

<div id="fb-root"></div>

<script>(function(d, s, id) {

var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];

if (d.getElementById(id)) return;

js = d.createElement(s); js.id = id;

js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/all.js#xfbml=1&appId=250446971692531";

fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

Share this post


Link to post
Share on other sites

mình nghĩ là lỗi smarty

 

{literal}
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/all.js#xfbml=1&appId=250446971692531";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
{/literal}

 

bạn chèn thử đoạn này xem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn Oan hồn lạnh lẽo mình chèn đoạn code của bạn đã được!Nhưng bây giờ muốn link chia sẻ nhận ra các id khác nhau thì như thế nào?

Chứ bình thường chỉ nhận dc 1 link chỉ định thôi.(link mình cho đậm đó???)

<div class="fb-comments" data-href="http://prestashop.com" data-num-posts="14" data-width="800"></div>

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More