Jump to content

Recommended Posts

đây là mega menu đa cấp nên

 

1) bạn phiết biết cách viết một module

2) bạn cần có 1 cái JS chạy dc megamenu đa cấp (có thể lấy luôn JS của con megamenu trên)

3) các menu item này bạn có thể làm giống như trang quản lý category

mỗi menu item có các config riêng. cho phép hiển thị group hay nonegroup, bao nhiêu cột ở submenu, và còn một số config khác :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
  • 6 months later...
  • 2 weeks later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More