Jump to content
tonykid

[Cần giúp] Module rê chuột vào ảnh hiện thông tin sản phẩm

Recommended Posts

Hj bạn. Không có bất kỳ modul nào thực hiện cho bạn điều này.

Nếu bạn muốn làm điều này. Bạn phải chèn javascrip vào trang cần hiện thị và cấu hình các thẻ tpl tương ứng với java. Bạn có thể view code của trang bạn đưa ra để lấy code.

Ví dụ với 1 trang prestashop 1.4

pcare.vn

Than!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi all,

 

Bạn nào làm thành công chức năng này, share cho mình với, mình cũng đang tìm kiếm mà chưa ra.

 

Thanks!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi vip_traivinh,

 

Mình thấy web pcare.vn của bạn có chức năng hiện thông tin khi rê chuột vào sản phẩm. Bạn có thể share cho mình kinh nghiệm không?

Share this post


Link to post
Share on other sites

có thể sửa module home feature 1 chút

dùng jQuery Tooltip plugin

* * http://bassistance.d...plugin-tooltip/

 

Code demo như sau

<!-- Get Google CDN's jQuery and jQuery UI with fallback to local -->
<script src="[url="view-source:http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7/jquery.min.js"]http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7/jquery.min.js[/url]"></script>
<script>!window.jQuery && document.write(unescape('%3Cscript src="jquery/jquery-1.7.2.min.js"%3E%3C/script%3E'))</script>
<script src="http://jquery.bassistance.de/tooltip/jquery.tooltip.js"></script>
<script>!window.jQuery.ui && document.write(unescape('%3Cscript src="/tooltip/jquery.tooltip.js"%3E%3C/script%3E'))</script>

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
var width = 400;
$(".product_tooltip").tooltip({
delay: 300,
showURL: false,
track: true,
blocked: true,

extraClass: "tooltip_news",
// top: 35,
// fixPNG: true,
showBody: " - ",
bodyHandler: function () {
// var src = $(this).attr("src");
var title = $(this).attr("rel");
return '<div class="" style="width:' + width + 'px;">' + title + '</div>';
}
});
});
</script>

 

Html template

 

Mở file /module/homefeatured/homefeatured.tpl

 

dòng 39

 

hiển thị short description đơn giản

 

<li rel="{$product.description_short}" class="product_tooltip ajax_block_product {if $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.first}first_item{elseif $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.last}last_item{else}item{/if} {if $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.iteration%$nbItemsPerLine == 0}last_item_of_line{elseif $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.iteration%$nbItemsPerLine == 1} {/if} {if $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.iteration > ($smarty.foreach.homeFeaturedProducts.total - ($smarty.foreach.homeFeaturedProducts.total % $nbItemsPerLine))}last_line{/if}">

 

Bạn muốn thêm thông tin gì thì xem ở /classes/product.php nhé

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có cách này làm như  này 

hoặc chỗ này 0 bạn ơi

mình cần modify cho theme warehouse treen themeforest, bạn nào làm được xin báo giá

Share this post


Link to post
Share on other sites

có thể sửa module home feature 1 chút
dùng jQuery Tooltip plugin
* * http://bassistance.d...plugin-tooltip/

Code demo như sau
<!-- Get Google CDN's jQuery and jQuery UI with fallback to local -->
    <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7/jquery.min.js"></script>
    <script>!window.jQuery && document.write(unescape('%3Cscript src="jquery/jquery-1.7.2.min.js"%3E%3C/script%3E'))</script>
    <script src="http://jquery.bassistance.de/tooltip/jquery.tooltip.js"></script>
    <script>!window.jQuery.ui && document.write(unescape('%3Cscript src="/tooltip/jquery.tooltip.js"%3E%3C/script%3E'))</script>

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
var width = 400;
$(".product_tooltip").tooltip({
delay: 300,
showURL: false,
track: true,
blocked: true,

extraClass: "tooltip_news",
// top: 35,
// fixPNG: true,
showBody: " - ",
bodyHandler: function () {
// var src = $(this).attr("src");
var title = $(this).attr("rel");
return '<div class="" style="width:' + width + 'px;">' + title + '</div>';
}
});
});
</script>
Html template

Mở file /module/homefeatured/homefeatured.tpl

dòng 39

hiển thị short description đơn giản


<li rel="{$product.description_short}" class="product_tooltip ajax_block_product {if $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.first}first_item{elseif $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.last}last_item{else}item{/if} {if $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.iteration%$nbItemsPerLine == 0}last_item_of_line{elseif $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.iteration%$nbItemsPerLine == 1} {/if} {if $smarty.foreach.homeFeaturedProducts.iteration > ($smarty.foreach.homeFeaturedProducts.total - ($smarty.foreach.homeFeaturedProducts.total % $nbItemsPerLine))}last_line{/if}">Bạn muốn thêm thông tin gì thì xem ở /classes/product.php nhé 

 

 

THANK BẠN sao mình làm không được nhỉ

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More