Jump to content
Sign in to follow this  
Hoang Nhan

Di chuyễn module

Recommended Posts

Em đang dùng module online help nhưng hiên tại nó đang nằm bên côt bên trái ... Em muốn move nó qua côt bên phài

Em phải làm cách nào vậy anh ?

Và cái module homefeaturedcarousel nằm ở dưới ở cột giữa em muốn move nó lên đầu thì lam thế nào vay anh ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Em đang dùng module online help nhưng hiên tại nó đang nằm bên côt bên trái ... Em muốn move nó qua côt bên phài

Em phải làm cách nào vậy anh ?

Và cái module homefeaturedcarousel nằm ở dưới ở cột giữa em muốn move nó lên đầu thì lam thế nào vay anh ?

1. Để dịch chuyển module em vào BO->Modules->Positions->Transplant a module, chọn module cần move ở mục Module, chọn Vị trí chuyển tới ở mục Hook into (chọn là: Left Column Blocks) sau đó chọn Save.
2. Kéo xuống khu vực Right Column và xoá cái Module Online help đi, vì mình đã chuyển sang bên trái rồi, nếu không cả 2 bên sẽ cùng có.
3. Muốn di chuyển module Homefeaturedcarousel lên đầu thì em vào BO->Module->Positions, kéo xuống mục Homepage content và tìm module đó, bên cạnh nó có mũi tên đen, em bấm vào đó, mỗi lần bấm nó sẽ chuyển lên hoặc chuyển xuống 1 bậc.....cứ thế cho đến khi được yêu cầu.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Em đang dùng module online help nhưng hiên tại nó đang nằm bên côt bên trái ... Em muốn move nó qua côt bên phài

Em phải làm cách nào vậy anh ?

Và cái module homefeaturedcarousel nằm ở dưới ở cột giữa em muốn move nó lên đầu thì lam thế nào vay anh ?

1. Để dịch chuyển module em vào BO->Modules->Positions->Transplant a module, chọn module cần move ở mục Module, chọn Vị trí chuyển tới ở mục Hook into (chọn là: Left Column Blocks) sau đó chọn Save.
2. Kéo xuống khu vực Right Column và xoá cái Module Online help đi, vì mình đã chuyển sang bên trái rồi, nếu không cả 2 bên sẽ cùng có.
3. Muốn di chuyển module Homefeaturedcarousel lên đầu thì em vào BO->Module->Positions, kéo xuống mục Homepage content và tìm module đó, bên cạnh nó có mũi tên đen, em bấm vào đó, mỗi lần bấm nó sẽ chuyển lên hoặc chuyển xuống 1 bậc.....cứ thế cho đến khi được yêu cầu.


Thanks anh . em đã làm dc rồi !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Em đang dùng module online help nhưng hiên tại nó đang nằm bên côt bên trái ... Em muốn move nó qua côt bên phài

Em phải làm cách nào vậy anh ?

Và cái module homefeaturedcarousel nằm ở dưới ở cột giữa em muốn move nó lên đầu thì lam thế nào vay anh ?

1. Để dịch chuyển module em vào BO->Modules->Positions->Transplant a module, chọn module cần move ở mục Module, chọn Vị trí chuyển tới ở mục Hook into (chọn là: Left Column Blocks) sau đó chọn Save.
2. Kéo xuống khu vực Right Column và xoá cái Module Online help đi, vì mình đã chuyển sang bên trái rồi, nếu không cả 2 bên sẽ cùng có.
3. Muốn di chuyển module Homefeaturedcarousel lên đầu thì em vào BO->Module->Positions, kéo xuống mục Homepage content và tìm module đó, bên cạnh nó có mũi tên đen, em bấm vào đó, mỗi lần bấm nó sẽ chuyển lên hoặc chuyển xuống 1 bậc.....cứ thế cho đến khi được yêu cầu.


Thanks anh . em đã làm dc rồi !

No problem! Chúc vui vẻ!
Happy coding!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More