Jump to content

Recommended Posts

Bedankt ..schijnt geen ondersteuning meer voor te zijn

http://www.prestasho...tashop-backend/

 

Hij is bij mij in elk geval aanwezig , maar niet zichtbaar te krijgen in de BO modules

 

 

edit

 

schijnen er nu een betalend exemplaar voor te hebben gemaakt

 

http://addons.prestashop.com/en/advertising-marketing/1597-send-sms-improve-your-sales-.html

Edited by Frens (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Inderdaad geen ondersteuning meer zo te zien, maar Mike Kranzler geeft aan dat deze module nog wel werkt in de recente PS versie. Ik weet niet waarom je de module niet ziet in je backoffice... Weer een schrijfrechten issue wellicht? :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Net even getest: de module folder en files van PS 1.4.4.1 geupload naar een PS 1.4.7.3 installatie en zie dan in de Administratie sectie van de modules dit erbij komen te staan:

SMS Tm4b v1.1 door PrestaShop

 

Dus ik snap niet waarom dat bij jou niet zichtbaar is...

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 3 months later...
 • 2 weeks later...
 • 1 month later...
 • 2 weeks later...

ik probeer hem te installeren, ik sleep de map naar "modules" maar ik zie hem niet in de backoffice wat doe ik fout

 

Google translator:

 

Hallo

 

Ik stuur je een handleiding met instructies om de module te installeren:

http://www.presta-sms.com/module-installation.html

 

In het geval dat dit niet helpen, neem dan contact op met onze support:

http://www.presta-sms.com/contact/

Edited by TOPefekt s.r.o. (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 2 months later...

Possibility of connecting external application to the SMS PrestaShop module

 

We have prepared a script for connecting an external application to the SMS PrestaShop module.

 

Features:

 • for sending SMS messages will be used the current SMS PrestaShop module settings
 • possibility to select whether to send SMS messages in different countries using Admin SMS or Customer SMS settings

Possibilities:

 • sending SMS messages by Krone.
 • connect an external application to the SMS module

Supported SMS Module versions: 2.3 or higher

 

We provide PHP script for free. If you are interested please contact us here:

http://www.presta-sms.com/contact/

We will send you PHP script via email.

 

Google translator:

 

Mogelijkheid tot het aansluiten van externe toepassing om de SMS-PrestaShop module

 

Wij hebben een script voor het aansluiten van een externe toepassing om de SMS-PrestaShop module.

 

Eigenschappen:

 • voor het verzenden van SMS-berichten worden gebruikt van de huidige SMS-PrestaShop module instellingen
 • mogelijkheid om te selecteren of om SMS berichten te versturen in verschillende landen met behulp van Admin SMS of Customer SMS-instellingen

Mogelijkheden:

 • verzenden van SMS-berichten door Krone.
 • sluit u een externe toepassing om de SMS-module

Ondersteunde SMS-module versies: 2.3 of hoger

 

Wij bieden PHP script for free. Als u geïnteresseerd bent kunt u hier contact met ons op:

http://www.presta-sms.com/contact/

Wij sturen u PHP-script via e-mail.

Edited by TOPefekt s.r.o. (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

SMS opt-out feature in SMS PrestaShop module for PrestaShop 1.2, 1.3 and 1.4

 

SMS opt-out feature is currently available only in SMS module version 2.3.1 for PrestaShop 1.5 and higher.

 

Due to the requirement of our customers we have decided, that we will add SMS opt-out feature also in SMS PrestaShop module for PrestaShop 1.2, 1.3 and 1.4.

 

Implementation of this function will take from 7 to 14 days. For this reason we expect release of new SMS module version for PS 1.2, 1.3 and 1.4 with sms opt-out feature between 25.2.2013 and 1.3.2013.

 

I will make a new post in this forum, when new version of SMS module for PS 1.2, 1.3 and 1.4 will be prepared for download from module website http://www.presta-sms.com/.

 

GOOGLE TRANSLATOR:

 

SMS opt-out-functie in SMS PrestaShop module voor PrestaShop 1.2, 1.3 en 1.4

 

SMS opt-out functie is momenteel alleen beschikbaar in SMS module versie 2.3.1 voor PrestaShop 1,5 en hoger.

 

Als gevolg van de eis van onze klanten hebben we besloten, dat we SMS opt-out-functie ook toevoegen in SMS PrestaShop module voor PrestaShop 1.2, 1.3 en 1.4.

 

De uitvoering van deze functie zal nemen van 7 tot 14 dagen. Om deze reden verwachten wij release van nieuw SMS-module versie voor PS 1.2, 1.3 en 1.4 met sms opt-out-functie tussen 25.2.2013 en 1.3.2013.

 

Ik zal een nieuwe post in dit forum, wanneer nieuwe versie van SMS-module voor PS 1.2, 1.3 en 1.4 wordt voorbereid downloaden van module website http://www.presta-sms.com/.

Edited by TOPefekt s.r.o. (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...

SMS PrestaShop module version 1.42 for PrestaShop 1.2, 1.3 and 1.4 available for download!

 

In new version were fixed minor bugs and added new features:

 • SMS opt-out possibility for customer in a cart. Admin has option to set whether SMS opt-out option will be displayed to the customer in a cart or not.
 • SMS charging. Admin has option to define price for SMS sending which will be displayed to the customer in a cart.
 • Added new event for admin sms notification - customer sends message via contact form
 • API for connecting an external application to the SMS PrestaShop module (see file api.php). Added also three examples of testing scripts (see files api_test.php; api_test2.php; api_test3.php)

You can download new version 1.42 of the SMS PrestaShop module here:

http://www.presta-sms.com/download.html

 

Instructions for the upgrade to the new version of the SMS module without losing existing settings can be found here:

http://www.presta-sms.com/upgrade.html

 

GOOGLE TRANSLATOR:

 

SMS PrestaShop module versie 1.42 voor PrestaShop 1.2, 1.3 en 1.4 beschikbaar voor download!

 

In nieuwe versie werden vastgesteld kleine bugs en ​​nieuwe functies toegevoegd:

 • SMS opt-out mogelijkheid voor de klant in een kar. Admin heeft de optie in te stellen of SMS opt-out optie wordt weergegeven aan de klant in een kar of niet.
 • SMS het opladen. Admin heeft de optie om de prijs vast te stellen voor SMS verzenden die aan de klant worden weergegeven in een kar.
 • Toegevoegd nieuwe evenement voor admin sms notificatie - klant stuurt bericht via contactformulier
 • API voor het aansluiten van een externe toepassing om de SMS-PrestaShop module (zie bestand api.php). Toegevoegd ook drie voorbeelden van testen scripts (zie bestanden api_test.php; api_test2.php; api_test3.php)

U kunt nieuwe versie hier downloaden 1.42 van de SMS-PrestaShop module:

http://www.presta-sms.com/download.html

 

Instructies voor de upgrade naar de nieuwe versie van de SMS-module zonder verlies van bestaande instellingen kan hier worden gevonden (ENG):

http://www.presta-sms.com/upgrade.html

Edited by TOPefekt s.r.o. (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...

New name for SMS module - Presta SMS module

 

We have received warning from PrestaShop Inc that we are infringment Prestashop copyright rights. For that reason we have changed the name of our SMS module to Presta SMS module.

 

SMS module is from now on available for download on the new domain:

http://www.presta-sms.com/

 

GOOGLE TRANSLATOR:

 

Nieuwe naam voor SMS-module - Presta SMS module

 

Wij hebben ontvangen waarschuwing van PrestaShop Inc, dat wij inbreuk Prestashop auteursrechten. Om die reden hebben we veranderd de naam van onze SMS-module om Presta SMS module.

 

SMS-module is vanaf nu beschikbaar voor download op het nieuwe domein:

http://www.presta-sms.com/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Presta SMS module version 2.32 for PrestaShop 1.5.x available for download!

 

In new version were fixed minor bugs when filtering Groups in the SMS marketing tab and added new features:

 • Added new event for admin sms notification - customer sends message via contact form
 • API for connecting an external application to the Presta SMS module (see file api.php in module folder). We have added also three examples of testing scripts (see files api_test.php; api_test2.php; api_test3.php)

You can download new version 2.32 of the Presta SMS module here:

http://www.presta-sm...m/download.html

 

Instructions for the easy upgrade to the new version of the SMS module without losing existing settings can be found here:

http://www.presta-sms.com/upgrade.html

 

GOOGLE TRANSLATOR:

 

 

Presta SMS module versie 2.32 voor PrestaShop 1.5.x beschikbaar om te downloaden!

 

In nieuwe versie werden vastgesteld kleine bugs bij het filteren van groepen in de SMS marketing tab en nieuwe functies toegevoegd:

 • Toegevoegd nieuwe evenement voor admin sms notificatie - klant stuurt bericht via contactformulier
 • API voor het aansluiten van een externe toepassing om de Presta SMS-module (zie bestand api.php in module map). We hebben ook drie voorbeelden van testen scripts (zie bestanden api_test.php; api_test2.php; api_test3.php)

 

U kunt nieuwe versie hier downloaden 2.32 van de Presta SMS-module:

http://www.presta-sms.com/download.html

 

Instructies voor de eenvoudige upgrade naar de nieuwe versie van de SMS-module zonder verlies van bestaande instellingen kan hier worden gevonden:

http://www.presta-sms.com/upgrade.html

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 3 months later...
 • 2 weeks later...
 • 4 weeks later...
 • 5 weeks later...
 • 9 months later...
×
×
 • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More