Jump to content
pawelrx

Specialanpassad orderhistorik (history.tpl) mer info behövs-hjälp

Recommended Posts

Jag skulle vilja ha in en kolumn till i orderhistoriken som förhandsgranskade Företagsnamnet i ordern.

 

Detta för att slippa öppna varje order bara för att se vem det ska skickas till.Jag har editerat min history.tpl enligt förljande men får då såklart adress-id från order-tabellen.

 

Hur kan jag göra för att visa endast en uppgift från den adress-ID:en?

 

Såhär ser min history.tpl ut:

 

<thead>
  <tr>
<th class="first_item">{l s='Order'}</th>
<th class="item">{l s='Date'}</th>
<th class="item">{l s='Total price'}</th>
<th class="item">{l s='Payment'}</th>
<th class="item">{l s='Status'}</th>
****	<th class="item">{l s='Firma'}</th>
<th class="item">{l s='Invoice'}</th>
<th class="last_item" style="width:65px"> </th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
 {foreach from=$orders item=order name=myLoop}
  <tr class="{if $smarty.foreach.myLoop.first}first_item{elseif $smarty.foreach.myLoop.last}last_item{else}item{/if} {if $smarty.foreach.myLoop.index % 2}alternate_item{/if}">
<td class="history_link bold">
 {if isset($order.invoice) && $order.invoice && isset($order.virtual) && $order.virtual}<img src="{$img_dir}icon/download_product.gif" class="icon" alt="{l s='Products to download'}" title="{l s='Products to download'}" />{/if}
 <a class="color-myaccount" href="javascript:showOrder(1, {$order.id_order|intval}, 'order-detail');">{l s='#'}{$order.id_order|string_format:"%06d"}</a>
</td>
<td class="history_date bold">{dateFormat date=$order.date_add full=0}</td>
<td class="history_price"><span class="price">{displayPrice price=$order.total_paid_real currency=$order.id_currency no_utf8=false convert=false}</span></td>
<td class="history_method">{$order.payment|escape:'htmlall':'UTF-8'}</td>
<td class="history_state">{if isset($order.order_state)}{$order.order_state|escape:'htmlall':'UTF-8'}{/if}</td>
****	<td class="history_name"> {$order.id_address_invoice|escape:'htmlall':'UTF-8'}</td>
<td class="history_invoice">
{if (isset($order.invoice) && $order.invoice && isset($order.invoice_number) && $order.invoice_number) && isset($invoiceAllowed) && $invoiceAllowed == true}
 <a href="{$base_dir}pdf-invoice.php?id_order={$order.id_order|intval}" title="{l s='Invoice'}"><img src="{$img_dir}icon/pdf.gif" alt="{l s='Invoice'}" class="icon" /></a>
 <a href="{$base_dir}pdf-invoice.php?id_order={$order.id_order|intval}" title="{l s='Invoice'}">{l s='PDF'}</a>
{else}-{/if}
</td>
<td class="history_detail">
 <a class="color-myaccount" href="javascript:showOrder(1, {$order.id_order|intval}, 'order-detail');">{l s='details'}</a>
 <a href="{$base_dir_ssl}{if isset($opc) && $opc}order-opc{else}order{/if}.php?submitReorder&id_order={$order.id_order|intval}" title="{l s='Reorder'}">
  <img src="{$img_dir}arrow_rotate_anticlockwise.png" alt="{l s='Reorder'}" title="{l s='Reorder'}" class="icon" />
 </a>
</td>
  </tr>
 {/foreach}
 </tbody>

 

Jag har lagt till dessa två raderna och får då detta resultat:

post-355965-0-86027400-1335171252_thumb.jpg

 

Det jag vill är egentligen att hämta namnet från tabellen ps_adress där ID motsvarar det i ordern och hämta info från kolumn "company"

 

Uttrucket för variablen blir väl då "$address_company" men hur skriver jag koden?

 

Kanske lite klyddigt förklarat vad det är jag söker efter men snälla försök hjälpa mig.

Tackar på förhand.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More