Jump to content
dkn193

Thêm đơn vị tiền tệ Việt Nam Đồng

Recommended Posts

Thấy 1 số bài viết về việc thay đổi và thêm đơn vị tiền tệ VND mà có bạn chưa làm được nên tôi post bài này hy vọng các bạn sẽ làm được.
có 4 option mới để các bạn chọn:
0.000 VND
0 000 VND
0.000.000 VND
0 000 000 VND

demo: http://vlinks.biz/shop/index.php

Các bạn mở file classes/Tools.php ra tìm đến đoạn sau (dòng 210) :

    switch ($c_format)
    {
       /* X 0,000.00 */
       case 1:
        $ret = $c_char.$blank.number_format($price, $c_decimals, '.', ',');
        break;
      /* 0 000,00 X*/
      case 2:
        $ret = number_format($price, $c_decimals, ',', ' ').$blank.$c_char;
        break;
      /* X 0.000,00 */
      case 3:
        $ret = $c_char.$blank.number_format($price, $c_decimals, ',', '.');
        break;
      /* 0,000.00 X */
      case 4:
        $ret = number_format($price, $c_decimals, '.', ',').$blank.$c_char;
        break;                
    }sau đó copy và dán đè đoạn này vào:

    switch ($c_format)
    {
       /* X 0,000.00 */
       case 1:
        $ret = $c_char.$blank.number_format($price, $c_decimals, '.', ',');
        break;
      /* 0 000,00 X*/
      case 2:
        $ret = number_format($price, $c_decimals, ',', ' ').$blank.$c_char;
        break;
      /* X 0.000,00 */
      case 3:
        $ret = $c_char.$blank.number_format($price, $c_decimals, ',', '.');
        break;
      /* 0,000.00 X */
      case 4:
        $ret = number_format($price, $c_decimals, '.', ',').$blank.$c_char;
        break;
      /* 0.000 X as with VND*/
      case 5:
        $ret = number_format($price, 0, '.', '.').$blank.$c_char;
        break;
      /* 0 000 X as with VND*/
      case 6:
        $ret = number_format($price, 0, ' ', ' ').$blank.$c_char;
        break;
      /* 0.000.000X as with VND*/
      case 7:
        $ret = number_format($price, 3, '.', '.').$blank.$c_char;
        break;
      /* 0 000 000X as with VND*/
      case 8:
        $ret = number_format($price, 3, ' ', ' ').$blank.$c_char;
        break;                        
    }

Sau đó mở file tenthumucadmin/tabs/AdminCurrencies.php tìm đến đoạn sau (dòng 143):

        $currency_formats = array(
          1 => 'X0,000.00 ('.$this->l('as with dollars').')',
          2 => '0 000,00X ('.$this->l('as with euros').')',
          3 => 'X0.000,00',
          4 => '0,000.00X',


Thêm vào bên dưới đoạn sau:


          5 => '0.000X ('.$this->l('as with VND').')',
          6 => '0 000X ('.$this->l('as with VND').')',
          7 => '0.000.000X ('.$this->l('as with VND').')',
          8 => '0 000 000X ('.$this->l('as with VND').')',hoặc down mấy file sau về up đè lên các file cũ thì không cần chỉnh sửa như trên:

AdminCurrencies.php

Tools.php

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

bản 1.1 nó có lựa chọn bỏ 2 số 0 đi rồi mà, cần gì sửa nữa nhỉ?????????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ai giúp với mình không thể thêm tỉ giá tiền VNĐ cho Prestashop 1.6 nó cho save vào nhưng không thể thêm mà vẫn chỉ có $ và euro. trang web shop68.vn

Cảm ơn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More