Jump to content

Làm Ơn Chỉ Giúp Viết Module Lồng Nhau


Recommended Posts

E mới học dùng prestashop, muốn tạo cái module Top Sellers và New Products lồng nhau ở vị trí Left_column mà khó quá :( e không giỏi code php lắm. Cụ thể lồng nhau là:

Tương tự như: Top | New khi click chọn Top thỳ trong khung sidebar sẽ hiển thị nội dung của Module Top sellers. Còn click New thì hiển thị nội dung module New Product.

Mong các anh chỉ giúp hoặc viết hộ em 1 cái module đơn giản, về e phát triển thêm. Kính mong các anh giúp đỡ !

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Chào bạn.

Mình cũng vừa làm một cái tương tự, và đây là cách mình thực hiện, hi vọng có thể giúp gì cho bạn:

1. Chắc chắn là 2 module bạn nói đã được cài đặt và chạy bình thường

2. Bạn có thể viết module mới để gọi đến 2 module kia hoặc gọi trực tiếp từ controller hay view là tuỳ bạn

3. Giả sử tại controller bạn gọi tới 2 module kia và lưu vào 2 biến smarty như sau:

$smarty->assign(

'top' => Module::getInstaneByName("topblock")->hookLeft(),

'new => Module::getInstaneByName("newblock")->hookLeft(),

);

4. Trong view, bạn chỉ cần echo 2 biến $top và $new ở vị trí thích hợp là ok.

5. Có thể bạn sẽ cần phải customize template cho 2 vị trí hookLeft của 2 module kia. Làm thế nào thì không nằm trong phạm vi câu hỏi này nhé.

 

Lưu ý:

- topblock, newblock là tên của 2 module, mình không nhớ chính xác, bạn kiểm tra lại giúp mình nhé.

- hookLeft() là hook tương ứng được định nghĩa trong 2 module kia

- Tại sao lại gọi được như vậy?

+ Vì các module bản chất cũng là 1 class php bình thường

+ Bạn có thể khởi tạo class đó bình thường (new class()) hoặc gọi qua hàm Module::getInstancebyName()

+ hookLeft() bản chất cũng chỉ là public function, do đó ta cứ gọi thôi :D

 

Chúc bạn thành công!

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

E mới học dùng prestashop, muốn tạo cái module Top Sellers và New Products lồng nhau ở vị trí Left_column mà khó quá :( e không giỏi code php lắm. Cụ thể lồng nhau là:

Tương tự như: Top | New khi click chọn Top thỳ trong khung sidebar sẽ hiển thị nội dung của Module Top sellers. Còn click New thì hiển thị nội dung module New Product.

Mong các anh chỉ giúp hoặc viết hộ em 1 cái module đơn giản, về e phát triển thêm. Kính mong các anh giúp đỡ !

 

Cách đơn giản nhất bạn edit cái temp của top sales và thêm lệnh cấu trúc foseach của top view vào đó nữa là được

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...
×
×
  • Create New...