Jump to content

viết module cho trang home


Recommended Posts

mình đang nghiên cứu về prestashop và muốn viết 1 module cho trang chủ. Mục đích của trang chủ hiển thị các sản phẩm giảm dần theo thời gian cập nhật .Mình thấy 2 module featured product và new product mỗi cái có một cái hay riêng nhưng chưa biết cách gôm nó lại.với lại mình cũng đang cần đoạn code phân trang. Mọi người cùng thảo luận nha.

Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...
  • 2 months later...
×
×
  • Create New...