Jump to content

giúp mình cái chức năng thanh toán paypal


Recommended Posts

  • 7 months later...
  • 1 month later...
  • 7 months later...
  • 2 years later...
Đây là lỗi tinh chỉnh cho module của PayPal. Bạn bạn đã nhập đúng API trong signature thì chỉ cần vào setting của PayPal Module, deactive chức năng "Sandbox mode" là xong. 

 

 

 

đơn giản nhỉ thế mà mình mò mãi chẳng được thank bạn nhé

Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...