Jump to content

Gramatické pravidlá slovenského jazyka


otakarw
 Share

Recommended Posts

Správne vykanie

Či už sa používa alebo nepoužíva zdvorilostná listová forma zámena (Vás/Vám), mnohí majú problém správne vykať (vrátane mladšej generácie televíznych moderátorov)

1. Jednou z chýb pri vykaní je tzv. bolkanie, čiže používanie slovesa v tvare 3. osoby jednotného čísla, napr. bol ste na porade, prihlásil ste aj syna, nemohla by ste mi poradiť, bola ste už na dovolenke? Forma vykania v slovenčine si vyžaduje, aby sloveso vzťahujúce sa na jedného adresáta bolo v tvare 2.osoby množného čísla: boli ste na porade, prihlásili ste aj syna, nemohli by ste mi poradiť, boli ste už na dovolenke?

2. Forma množného čísla je pri vykaní záväzná pri slovesných tvaroch, ale menná časť, ktorou môže byť prídavné meno, príčastie, číslovka či zámeno, je v jednotnom čísle. Adresáta, ktorým je muž, teda oslovíme boli by ste taký láskavý, a ak sa obraciame na ženu, prihovoríme sa jej slovami boli by ste taká láskavá. Rovnako je to v prípade, keď mennú časť tvorí príčastie alebo číslovka: ste pozvaný (pozvaná) na na še stretnutie, budete prvý (prvá), čo to zažije, ste si istý (istá). Medzi mužským a ženským adresátom rozlišujeme aj v spojeniach slovies s prídavným menom rád a zámenom sám: sám rozhodnite, buďte sama sebou, rád súťažíte?, máte rada sladkosti?

Mgr. Silvia Duchková
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More