Jump to content

Nhận làm template cho prestashop


Recommended Posts

Nhận làm template cho prestashop. Template bao gồm các module prestashop có sẵn và một số module viết thêm như: menu ngang, menu hiển thị ở footer , slide show, new products hiển thị ở trang chủ, block specials hiển thị nhiều sản phẩm, module quảng cáo hiển thị 2 bên ...

ai có nhu cầu xin liên hệ:
Email: [email protected]
skype: tuanpq84
yahoo: imallaboutyou27

Rất vui khi được hợp tác với các bạn.

Link to comment
Share on other sites

Bạn nên đưa một số trang web demo bạn làm thử để khách hàng có thể thao khảo và nhờ bạn làm hay không ?

Trang web của tôi đã hoạt động 1 thời gian, tuy nhiên tôi cần redesign lại interface, những chức năng tôi cần thiết như sau:
1. SEO (muốn phát triển thêm)
2. Menu (đã có module)
3. Tooltips (cái này cũng 0 khó)
4. filtr giá (module demo)
5. cấu hình trang product-list.tpl

1 vài thứ khác nữa,

Nếu bạn làm được thì giá cả như thế nào, tôi sẽ đưa trang ví dụ để bạn có thể tham khảo, tôi 0 cần màu mè, không cần nhiều graphics. Trang của tôi chạy trên prestashop 1.3.1.1

Link to comment
Share on other sites

Bạn nên đưa một số trang web demo bạn làm thử để khách hàng có thể thao khảo và nhờ bạn làm hay không ?

Trang web của tôi đã hoạt động 1 thời gian, tuy nhiên tôi cần redesign lại interface, những chức năng tôi cần thiết như sau:
1. SEO (muốn phát triển thêm)
2. Menu (đã có module)
3. Tooltips (cái này cũng 0 khó)
4. filtr giá (module demo)
5. cấu hình trang product-list.tpl

1 vài thứ khác nữa,

Nếu bạn làm được thì giá cả như thế nào, tôi sẽ đưa trang ví dụ để bạn có thể tham khảo, tôi 0 cần màu mè, không cần nhiều graphics. Trang của tôi chạy trên prestashop 1.3.1.1

Bạn cho mình trang ví dụ để tham khảo đi. dưới đây là 1 trang demo mình đã làm.

45558_G1Muw2XZ9X7DODoAyLLW_t

Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...