Jump to content
Sign in to follow this  
tanvietnd

Chủ đề trong phần liên hệ

Recommended Posts

Chào các bạn. phần thêm chủ đề trong phần liên hệ của khách hàng ở chỗ nào có bạn nào bạn co biết không?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đó thực ra là việc lựa chọn thông điệp được gửi tới nhóm thành viên Profile nào trong website: Administrator, Supporter... Tất nhiên là các Profile khác nhau có quyền hạn Permission khác nhau.
Back Office >> Employees >> Profiles
Back Office >> Employees >> Permissions

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More