Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'Db.php'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Community Help and Support
  • PrestaShop Download
  • PrestaShop Addons
 • News and Announcements
  • PrestaShop news and releases
  • PrestaShop Beta
  • PrestaShop Blogs
  • PrestaShop Meetups
 • International community (English)
  • General topics
  • PrestaShop Merchants
  • PrestaShop Developers
  • Taxes, Translations & Laws
  • Community Modules and Themes
 • Forum francophone
  • Discussion générale
  • Aide et support communautaire
  • PrestaShop pour les marchands
  • PrestaShop pour les développeurs
  • Adaptation aux lois Québécoises
  • Modules et thèmes gratuits
  • Modules et thèmes payants
 • Foro en Español
  • Discusión general
  • Soporte de la comunidad y ayuda
  • Comerciantes PrestaShop
  • Desarrolladores PrestaShop
  • Módulos y plantillas gratuitas
 • Forum italiano
  • Forum generale
  • Aiuto e supporto della Community
  • Commercianti PrestaShop
  • Sviluppatori PrestaShop
  • Aspetti legali sull'eCommerce
  • Moduli e template gratuiti
 • Deutsches Forum
  • Generelle Fragen
  • Support und Hilfe aus der Community
  • e-Commerce/Versand-Handel mit Prestashop
  • Prestashop-Entwickler
  • Anpassung an deutsches Recht
  • Kostenlose Module und Templates
  • Generelle Fragen Copy
 • Nederlandstalig forum
  • Algemeen
  • Hulp en ondersteuning, van en voor de community
  • PrestaShop-winkeliers
  • PrestaShop-ontwikkelaars
  • Het aanpassen van PrestaShop
  • Gratis modules en templates
 • Fórum em Português
  • Fórum Geral
  • Ajuda e Suporte da Comunidade
  • Lojistas que utilizam o PrestaShop
  • Desenvolvedores PrestaShop
  • Legislação específica
  • Módulos e temas gratuitos
 • Polskie forum
  • Forum ogólne
  • Wsparcie i pomoc użytkowników
  • Oferty twórców PrestaShop
  • Deweloperzy PrestaShop
  • Darmowe Moduły i Szablony
 • Dansk forum
  • Generelt forum
  • Hjælp og support fra fællesskabet
  • PrestaShop for købmænd
  • PrestaShop for udviklere
  • Love og regler
  • Gratis moduler og temaer
 • České fórum
  • Instalasi, Konfigurasi dan upgrade
  • Obecná diskuze
  • Bezplatné moduly a šablony
  • PrestaShop vývojáři
  • PrestaShop obchodníci
 • Bahasa Indonesia
  • Diskusi Umum
  • Podpora a pomoc komunity
  • Laporan Bug
  • Jasa, Promosi & Lowongan Kerja
 • Svenskt forum
  • Allmän diskussion
  • Installation, konfigurering och uppdatering
 • Forumul românesc
  • Discuţii generale
  • Instalare, configurare şi upgrade
 • Pусский язык
  • Обсуждение скрипта
  • Установка, Настройка, Обновление
  • Прием багов
 • Slovenské fórum
  • Všeobecná diskusia
  • Podpora a pomoc komunity
  • PrestaShop obchodníci
  • PrestaShop vývojári
  • Bezplatné moduly a šablóny
 • Türkçe Topluluğu
  • Genel Konular
  • Topluluk desteği ve yardım
  • PrestaShop Tüccarları
  • Prestashop Geliştiricileri
  • Ücretsiz Modül ve Temalar
 • Diễn đàn tiếng Việt
  • Thảo luận chung
  • Hỗ trợ từ cộng đồng
  • Dành cho chủ doanh nghiệp / cửa hàng
  • Dành cho lập trình viên
 • PrestaShop Communities
  • اللغه العربيه [Arabic]
  • Ελληνικά [Greek]
  • עִבְרִית [Hebrew]
  • 中文
  • Magyar [Hungarian]
  • 日本語 [Japanese]
  • Lietuviškai [Lithuanian]
  • انجمن فارسی [Persian]
  • ไทย [Thai]
  • Malaysia [Malaysian]
  • Eesti [Estonian]
  • Slovenščina [Slovenian]
  • Српски [Serbian]
 • IP. Board Forum
  • IP. Board Forum Questions and Issues
 • Archive
  • Zapłać Moduły i Szablony [ARCHIVE]
  • Moduly, upravy a dizajn [ARCHIVE]
  • Phát triển và các mô-đun [ARCHIVE]
  • Yazılım, Modül ve Tema [ARCHIVE]
  • Модули, Шаблоны [ARCHIVE]
  • Module şi teme [ARCHIVE]
  • Pengembangan dan Modul [ARCHIVE]
  • Moduler och teman [ARCHIVE]
  • Ecommerce x PrestaShop [ARCHIVE BOARD]
  • Vývoj a moduly [ARCHIVE]
  • Kostenpflichtige Module, Templates [ARCHIVE]
  • Módulos y temas pagos [ARCHIVE]
  • Módulos e temas pagos [ARCHIVE]
  • Servizi commerciali [ARCHIVE]
  • Forum - Feedback Contributor
  • PrestaShop Cloud

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Joined

 • Start

  End


Group


Found 4 results

 1. I have a quick question if this file, db.php, should exist in my root folder? It seems it was just suddenly modified or created and I dont see it in the root file of the prestashop install. Here is part of what it looks like: <?php /** Adminer - Compact database management * @link http://www.adminer.org/ * @author Jakub Vrana, http://www.vrana.cz/ * @copyright 2007 Jakub Vrana * @license http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Apache License, Version 2.0 * @license http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html GNU General Public License, version 2 (one or other) * @version 3.6.1 */error_reporting(6135);$mc=!ereg('^(unsafe_raw)?$',ini_get("filter.default"));if($mc||ini_get("filter.default_flags")){foreach(array('_GET','_POST','_COOKIE','_SERVER')as$W){$qg=filter_input_array(constant("INPUT$W"),FILTER_UNSAFE_RAW);if($qg)$$W=$qg;[spam-filter]if(isset($_GET["file"])){if($_SERVER["HTTP_IF_MODIFIED_SINCE"]){header("HTTP/1.1 304 Not Modified");exit;}header("Expires: ".gmdate("D, d M Y H:i:s",time()+365*24*60*60)." GMT");header("Last-Modified: ".gmdate("D, d M Y H:i:s")." GMT");if($_GET["file"]=="favicon.ico"){header("Content-Type: image/x-icon");echo"\000\000\000\000\000\000\000(\000\000\000\000\000(\000\000\000\000\000\000 \000\000\000\000\000\000\000\000\000À\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000ÿÿÿ\000\000\000ÿ\000aN\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\00031\000\000\0001\000\000\0001\000\000\0001\000\000\0001\000\000\0001\000\000\0003331!31\000!\000\000\000!\000\000\000\000!\"\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000ÿÿÕ\000ÀÿÕ\000€\000\000€ð\000€¤\000€€\000€\000\000€\000\000€\000\000€ÿ\000€ÿ\000À\000ÿ\000þ\000ÿ\000ÿ\000ÿÕ\000ÿÿÕ\000";}elseif($_GET["file"]=="default.css"){header("Content-Type: text/css; charset=utf-8");echo lzw_decompress("\n1̇“ÙŒÞl7œ‡B1„4vb0˜Ífs‘¼ên2BÌѱ٘Þn:‡#(¼b.\rDc)ÈÈa7E„‘¤Âl¦Ã±”èi1ÌŽs˜´ç-4™‡fÓ ÈÎi7†³é†„ŽŒFé–¨a'3IÐÊd«Â!S±æ¾:4ç§+Mdåg¯‹¬Çƒ¡îöt™°c‘†£õãé b{H(Æ“Ñ”t1É)tÚ}F¦p0™•8è\\82›DL>‚9`'C¡¼Û—889¤È ŽxQØþ\000îe4™ÍQʘlÁ­P±¿V‰Åbñ‘—½T4²\\žW/™æéÕ\n€` 7\"hÄq¹è4ZM6£TÖ\r­r\\–¶C{hÛ7\rÓx67ΩºJʇ2.3å9ˆKžë¢H¢,Œ!m”Ɔo\$ã¹.[\r&î#\$²<ÁˆfÍ)Z£\000=Ïr¨9ÃÜjΪJ è0«c,|Î=‘Ãâù½êš¡Rs_6£„Ý·­û‚áÉí€Z6£2B¾p\\-‡1s2ÉÒ>Žƒ X:\rܺ–È3»bšÃ¼Í-8SLõÀí¼ÉK.ü´-ÜÒ¥\rH@mlá:¢ëµ;®úþ¦îJ£0LRÐ2´!è¿«åAêˆÆ2¤ mMT7óŒçSÕ5]2ìÃîäE)ØÈ£¯­æ8\rƒò*`ܯ.iú‚6Uõu*ÑÝÓ´“NÖÇïeÆÕ×U&ÀM„ýDÍ\n á#ÆÏí%%·W`ú4£8÷j¨ ½³X‡Ck|2Llð©Î\rýù)ƒÀZ;·Ó tø¾CÃ7‰TñJCŒ?êÁNÎÄ<í¡nó: (T….+U9eˆó—®’[US56îeW’ïzHÅô¨¨è-ŽƒÈà2‡·àÂ3Œ¢íþ–ÚØC‚`Í>…˚Ȯ¨PFê†óSÊËÁ¼Þ\rC&4`õ X1['¸£ãb eY–tWiª›†ä:C¨Ú7c€Þ²0ꌉéJõ“Ó–õGR«ÿVÒ|ôurÁlª´¥-¼\rã»\n8f{»×=„é9ŒgiyŽû¢Ì£4˜t8.ü/w™}êÊ2ø‹,æÃ{ZŠ®Š»Œå”c3¿é^ @1d´Õ‚#®'Å^„[°\r£(æ¡ê›(tŠ;ÃwµÌh÷\nôÈKw~/Í©¤g6Jâ?Ç©¢¯v2ŽXcˆ\r5û!0nˆs`%åš\nÁrßønqPV„h@ØP)¤ë§°áH¹-]Ÿ°Œ\ra¼7p­ê 0ÖYÝ‹†RaS‘(€¯™óçk\r°÷âý‹!<VÏ©6 nf›\000f\"áȪÅ\\ÖÊŠ|9nÐÄKbñ€Œ¹8X6O—âFSñ®1G\nÓZ{Éb¡ óªÐvÅ#-(7…ÄÒØxpr-È£¦¹¤|>1ú@H) !œ)'äõ!f<Vˆ;ÙlÌ8¬ÒîU¤¬| á·”É*L¹÷cLu>ŸfBߌ\"q®<²†“äÈ;•‰&®È·Òh Fi0ºpdkU!!*rÀƒ•-. uÎc©üj×\"H3Ì(Ø›3j¡“*ðs¬ªD°ÄÃÛ:A˜„ràÝ_Ð}d ·0XÒEž)߬·œŠÝØ;žSÑÖƒ©mglü*\rÈ™Pˆ˜(£å{jp¢9öÃ9/°Ñ󘧞œ^…¥l®¦¥ •95ŽÓu ©óa4¾*'l–­*TC‘¼!N8¨`åDi\"g%ÍûBùôA•© h‡²g®´rÝs†^¯ƒá1h‰0_Î9ÈSª;æ f™²% ÍÚTd´EDžÓGTçÐúRœ20äâŸ%y”á;7^~e㑬îRµ:r§[ªÁ­¤q ×&?4+€-²Æ]sÕ£ø{êˤ=³\$úË)Úc é֦ƄӓIŠôTi©h\$4çkb§Ruµƒ¦ÚzamNaÎ\"’¬éúa\$ ٌ؊ÊbºÍ“ex†ÐÞhu(æÆF˜42áXb\re–ìݲŒNîõ)·S”Å'@SvJd)C¥„oâ‰s³Ó ø€ÇP*gW:^ËúÐW+Tú½—I—w¼]Ãr³ž“¹,0›\000r°¦g¤¶7Uzá¬8¾&UT\\2âœ6¤à\000rÅØp@7è‘­Fª÷7âðGT5R´UTøc£>£Oà1˜µ|ù¯‡Š{WúÀºÝCÃx;Ž¬^ÐÎ#ÛiRb:Ǹr}Ö,fp%ÈuÊ×*‡HLµ'Ø`@~&Œ0ͲkT³*Ÿù¤=¸š³í„íÈ\nо܊ÝVkÕ|Ê‘›5¦#.êì3µˆ:EÛ‡pî{ÉwÖ\rà¼ôXtè}");}elseif($_GET["file"]=="functions.js"){header("Content-Type: text/javascript; charset=utf-8");echo lzw_decompress("f:›ŒgCI¼Ü\n:Ìæsa”Pi2\nOgc Èe6L†óÔÚe7Æs)Ћ\rÈHG’I’ÆÆ3a„æs'cãÑDÊi6œNŒ£ÑèœÑ2Hãñ8œuF¤R…#³””êr7‡#©”v}€@ `QŒÞo5šaÔIœÜ,2O'8”R-q:PÍÆS¸(ˆa¼Š*wƒ(¸ç%¿àp’<F)Ünx8äzA\"³Z-CÛe¸V'ˆ§ƒ¦ªs¢äqÕû;NF“1ä­²9ëðG¼Í¦'0™\r¦›ÙÈ¿±9n`ÃÑ€œX1©ÝG3Ìàtee9Š®:NeíŠýN±ÐOSòzøc‘ŒzlŽ`5âãÈß ³3âñyßü8.Š\rãιPÜú\rƒ@£®Ø\\1\rã ó\000‚@2j8Ø—=.º¦° -rÈᨬ0ŠèQ¨êŠºhÄb¼Œì`ÀŽ»^9‹qÚE!£ ’7)#Àºª*ÊÀQÆÈ‹\000ŠØÒ1«Èæ\"‘hÊ>ƒØú°ÐÐÆÚ-C \"’äX®‡S`\\¼¤FÖ¬h8àŠ²â Â3§£`X:Oñš,ª‡«Úú)£8ŠÒ<BðNЃ;>9Á8Òó‡c¼<‡*¬æ2Žc¥9ÏéÊ>¢HÀz™OjªB'BªðúªŽŠº²Œ5‘,ò„Pìb5Ð45€Ö3ìÿ@…:·N+išj›ÕJ¢ŸÚŠ\\ªŽ ¨Æ‡á@¼>‹ Æ4Xr(Qr RÙ¡ dó…u=ÏtÍA8A{Œc\\Š§)³½|×C4\n6ØWí˜7(V4l6µ –9\r¡vËŽaÞ&:CK˜!æ-¡£pÎ:\r\000V¢M Q†#õK@¼\000Ò.…Ù€ËVy·›¦wEû\"Õãfƒ|jÞbgÙ¼F>Ä‹ BHn–ݺZ¢ÔB²BÆ\$ÉF0•ÏÃ=ªñkC-9ã¸þC´ä‰O”9^Z3\rÇr…7àÖ0ê¨uÙwù•M¸gùÅ° Õv2¶ÔqI°¼ó²ìöpåµÀ¸äh5cãPyÇ…Ù.æ[°÷¥hV'-YÀÌÓT°èÓ…Ý›’:vÐþŸ¨O&&6Š¨Z—áÈλ rnû¶•¥¾Bc£oÚ Í0úMƒã£¤²xz]ÔŒ™ÕêÇ!€védz/sƒâÛCŒí‘¦=õd9K¹eVXÙs:pÌш8–rÃA0&i®)Ö¤R\$úY_Vé4¬¾…z÷È;ia°4° ÊlI烋ôžîqØwlM(§”Àäáb)O&æÃxl&¡ÀÓØF`ù—U’¦‚×ÙíyÆ]N©ðPAx^+`†˜L”ªÕgŒº(‚†Ò|8Á,‡Äè¡è)Š‘Y-*h°ªXkwTáÐ<¡ BQ[òœ=«…tWãÈon´È@cÝdÒBƒ×®È}UÊÁ>+5jWä›FwNÕ&Ù6ï\$ë o1~ª×©Ã\\ 'Ò Á=4@¥DªhÄR,DFëÅ+çIiÊðK\$r²#ȇ»\000À!&Oš>ÁB¾Ë¦)†(á˜:°Ê`LO—¯ˆ2& ·Sk:(“.8‘4hú äß_\000þu44ÚúÑ[+§EûèÈ\rBÉ\$-•f,ç\000CO;`‰oͲG>x£YS‡I¿@ÎAí_Á‘9ÖÚþå Ÿí“?ÖêÿØìöK ö3d–˨Ô's£LÆ]CY3-¤FbpØ-.UDt¢™”FŠ˜(Õ>¢P:dŠ`Èb;¡®@:Úg’¶jJHP÷PÑʼx\r’Phl%à°4V\000ØòNʈO5ùG KˆSšž¢ÖZÂQ Ive숳Ö>ƒ¢´)0Ô7PhL( ˜7 æÙ ª†¿XK\rb,Uv\rI¨¢b•¨P\rææÌs¤-SÎ܇I“èUC±¡Ì)¥x9LCݨpF «’°-Ô³À)=’IƒAUÀ²â†Y!ã!†Ää'‹š\n`M×w\$2†`VO.lw%0\\ÓSu“øe§@§©ÃàÏ‘×p3Ûé¦%!Ô'œ…™1V0aUò!¹9DÞBðap0ª†Í6\r\rá˜3pè.ètxK\na`®D@>Á¶Á\\'…I.Œ¢ShèCP!ÈÇÀ;”[bn\\\r’³ªþý„ô²±lª¥8À7ã,hQC\nY\röJü£XdC d\nA¼;‚‡fF+îWwÐ4LPïÉ»HAµ!ô;—‰&V̲yƒ¢65šåzçÍ=õ£CírÒmÄŠÕi`ˉbñ\\gyÔ‹\$#QèmtÐsÇ\\àrsÄYû²\000y¡¨ã§£äKC@iŧZ[‹yp°ÂCÐ]l.@V¼8\$ÀÅNjp›:IcáöÏ}•4K• Ž^ƒú4§)æ¾Ó8²\000S4€Ä⤡ohR£¨Ã\nßo:›Tj­Y«µ†²Ö•ËgmFp—JéE4Oj¸µ«ºfpÏvy˜P†PÛ½%ÙÝï\\3òGƒpM\röÎÖ¨-ÜÃg6…Oa¹ˆ´jÙ°§ÆŒs6?/i&´«!âœ3e·GU7øm\rÎ6¢þI–‘@‹Zs“ÀnNÁ?!\rÊN£-7—Ãã³™5!BÂ*¹Ù‡õ¥¯.óÉa.ùçÓÏÃBœ•|¨¡o¤Hvá»í轉£MÿXÜZ‹énÄÜhï¤Ó±®³I°8/HQVö'rí%·M±g\$\$V—Gv“ûè”I™Rƒ(a©B”NÏÇH—‚ïé7%åPß’w~S.g9Z{´ßïO¼Ž‡??“P¢šÁæ†â{!ÁbXJ¤ÇW'€âhrqDÇ@æš\$9ÏW6fŠþ0औ@býäBù_0¡ƒÐb.À&™XMY¯~ÜB#êã‚nåc1£&1S>éÉ}Ñ%ÁÜ­ÕûoäÕJ¼­eÞÈ„†â\$þ\"Dx`¶ÿ‚qIXDb0²\000}æ(0ÀêC†TÄFË~‘é#‚²ª+„WïRùiˆº!ì; £\000¢‰”­¬õè„øŒšðNHi¦ûÀòû0Ž„4(ƒÇð\"芯܅HpðFþiËg†À¢J( ¾j¬¼\rc@ÂÀ¨\r\">àeLÌ/ÿ°“\000\rà Xûð«‚H Ò †Lõo[ˆB¨°Ô\$O¦V¢ˆ€a ]\rïš f²øb·é°ûI¢û¯Êü&¾ü`ÂõojˆHÀL‰¢÷πЃ¦¶ÊŸ\r°êšï© `)‚öN«jjª`êƒëd¶‘(dÊF…]mê>‰*°%jH1NêNo0›(¢ŠoßhæØ RLh±eL¥Yè¤Lä¨Þì³\"|“¬JH@)+D´ƒu‘^Ä Sψ©Ek‹B´pË0G¦xbC*ôÐ&‚€AÅlš{q°ÐÊ\\˜¥š8ƒCÍi\nbÚ*p1'°VÒLvxPÄÌì¾JdXÊ‚HP\r¤‚…­¬[`Ê[­²\\\000¼¿-`éƒÏ²(FîþEÄ„‹fð¥\$\n- š ðÃÒ§Êò»£ˆ¨’`6`Ï&rj€Ð¤ŠfÀÛ&’ltàú¥\"ª\r¬Š ‚J£föC(àðtÆPS‹&®1%ò‹&2)„ئIï(ÒÅ&ò{&RÓ)R,€Â\rRh®àÄX\r€ÄÛ Ö.\000%Œ* â+¥J'ˆNI\r€«àè00†åS “1€Ë1Æf t\n… \\#\\6 ° àÄ\rDo2øS@ “E4“L cÄ ¨:>ÀæÂbE2k\n€ <àuEXÀó0D왳0\$@ÞCO\\ð2ú)€ à¦\n†\000à‹:\000R’ê®Fð/ý8“„0ÂK1³„ )-\$èp\$#. ¨Ž¦ÔY­î[¨:¾.F\000Z?À²ê\$Ì) É+Sƒs¼“ÁsÄ8#d<@°´\nT¤Š¬?+%›7«2ÓŠS”T©^;¤,T£ÎL¾‘ÐÄ7f]C\"EC€ó ƒ(.òòaTLiä™8³¼I”P‘޷³DÐ6`’ã&ˆXŠ¾¬2èø¢%!4~ŠPLÃF*‹DÌ\\0fXÓ´ÀdX<CÄt 4ëPá€Ê\nÔ3àRì„hùN0 ó´ÓŠ¼¬ÀPùRøP€¶ùQŒ³úW䄆ª¸ç\\‹ž2åýHå îý\$êO€Ãff‰<òi;Ç™´t—di,ˆEŠ M£ˆ²ëi/ÔªÔL\000^ŽF€u(aŠÏJ‚ypZ;¢òø¼ýB˜Œõ`\rŽÜ’Î Ï”õ´Dƒ¨± 8iŠ³:Ø Š™ñlÀìú dïÁÐ\\õpèqíû€ÙéÑÿõ0°£d°ëµJEˆ%Kt÷¾Læ ì:\$±\$Ý­Qo7Q¯ºLTdë<âò\$5í[£‹LêdŠÈL`„ìW(rfeÑIU.ÅFP½`h€dû>öÀèÏ/ì¨5\000bΤ½#Ò@ÛUBä`ΰ¶:·•lK%·c zÎæ3)fñ^t€ê\000`#›_®¸rÇ0(J 2°\rfò›XÏ;H„HC_/ìæè„%iËä:¯/ ¤óÒÎr)à¨\rëD8ˆÜÀ–\$ ±O¦¿l è)èPìæVck€È³à¾kl¾Vº66¾ø\000pâa]Vó@`ŠIÂ\$#Åp Éo¤9×\$‚§\\÷¶ôŒî:+õïS5¾³\rá^óÞß):!êge°¯ôoÎ(€eHñáI P½óä¾k”3àLRsøV ª\n@’‡\000ÛK£.‹Õ0\"#>(¶QDtD³/;´<W\"èÙ²ÏfÔ¶T”º0öÿ`RÎœW2¢† §r‹fÕázÖ]{ƒ|†…£_ER\000YG|“¼†C_qWÔc&]UH‘|Ïi7'jV›~ÄjÃk2'oIo`ËqCÄÎUÔJG6€Z¥5àã V·X0¤„óòÞ ä„ €Þ8.* P Xƒ#„86ëpk0Ê!£8²×7Sc¤¾˜V¾ìs@å\\>‚¡Ì¾‚\$Á²›)ò¢JÒ¨<KéC[.T”¾—‹W”~ŽŒ\$¯€­æПæÔL˜i†Ë¿z+ רýQ%fF?‹W§KïÕdMHo%Ä\\üt`äöOe6ee“c y„Pˇ±\\VQ`°x~6-õƒðª öÁ¸`¾˜Í\$&òÕ VŠ˜–³ËÑr WX\"½ WcäÆxg[Øks‚‚‚FžÉ©‹ “W±éi²\n\n츳äU¯{•9VOóäóðªÏ†Ëž\r€…çª\r‚C¤\rKf\r¦>ãÞ>\$òµãî#ˆr?cú?ä'`ä@„îE €Æã@õ*848&87ž¨¹…ZY‹8ix8€×VÓU˜\n­£Ä¶ð *yå#Â2<l^T…Ð\$£Až°p(eœý@^boŸ¹ÕvKº¹Ë˜‚ÎÃ@O¡bg ¯3i†¾èö€Ø¸‰<cÎÜÄ199t9åm£¦:£Ô;œ&yÝUÃǤƒ®ÖºXHcÛ¡Y‡œã?¢\000Ôp£¥é_‡se&]XhU¡b%¢ü/ ¿žCP_P¸Pš& Ü\r`Dª# D´”6Bª@D4!.¤¶`â\r€¿¬\nª;ºøº¿¬-ͦU¤Ú¼0ÚÂÂÚ׬é!® !šëg­bB t?‚’ÒŒ.zÂ&`Þ\r ^B\000^¹RŽäe&A#^?b@àHùC@´àϬ‚Š¬³¯¹ž…Kt€Î4û@¤B\000ç›@W±Â?w–ƒ¹´u‡­ÚÐ>›/¬ ¾k¬ºØ\re®»q¬š×·úÂRû)¶Û­û…¬»ƒ·#>+‚C\n‹Ô,ÀÜv`λ&šëæ¬ÀFàª{¬ÖŒ¨\000]¡`™W›¨‹f! Û¨ûÍ·{Ë©ög¢ŽàЃ›è€¾R¸V£ dC8ÀÝE–F,»D:|o»§„Š‚Íw¢/(Ôä‘yÀ2<84SšævÓšt Úy‚Ú&­F¿º;tôEú_”0Ä`¦ÌŒ°ÊÆ|®~­(mÀy 6ŠÈå\000MBê¯.Uy#¦q.wÅyþ\n€ä\n%ÇÈë\000çŠþ@ò²¹þ'œŠ•býQEÉ<—+VìèvLX.Cà㈃f¿ÀÉÍ#dqÃ’Y^ŸœÖë#dY¦Ò 6d¢­\$m¶>mã’ã«×ÇGV9.\\æÍÞo:É Ë†gÎcò©æ)‚ŽÊ\"”½¼TƒýU\r îõÐm†eÕ~šCiÁ5¯pøø½TÀ•´šèäù11\000z(ål,†\$n5ø’¥C×Ó×ù}ƒ×㪇\"G=qØèukë!vmÚß‚T­\$\000YØì3à¸<Å)¸}ª+h½¶¨\r×*}„t³Ýz!ݵ’½²4:“Üݘ\rœG]òH¤™GRª©0ª²»Ü±¥¯Œ„ëÝï#¢—Ë}Ö«ÝÞ†—Rýº4H%”æ¿Y7Tç’r´~.~|ôâæ=ϦE®¼rÓj‹&~½`º(\000”ÎP`ÏJ•¯ñH%ã2ç±á!Îx…¼\\ÌÜÍ'†XÂÐ'–Rפ²5“¢Í‡h-V¾Nì¦B¤·/åÍ“éè\r^ tŒýTͧǵ!¹~j¥é|q\nËÒ½×è[êáêN\"ëî&ÒE´. çê‡.\0005ÅêçíÆÍ1å§UîˆdG^ëÈŸ#.ýÚrRFQ%(àè\\àz‹¥<6C\neƒò€ºp£FF?.\$GÌÀÿ4\\þ•ð*ðõ Ð`b£?8àºôæ:Dº‘܇öŸm÷\000NK¿vÜý¦ÀãóLôÎI(pE®Di²Š\000˜ – ø\n@‹:@°\nÊàùü\000(¿«úð|ĺh\"+* PûîàJ<æyíB»àcà£òLº\"^ÜóóÆ\rà´|芌øG耸ea}#é€ðú„Œ™%Æ`ø€Îàã«ð,Á œ†`ñïËtût–ìÄ«@ 8€|w\\&@0üŒòo€Hsï•,û>Ì0ç~gÃòütìx®‡2\000~H—øÀl\$!K\nhŸŒ}g’Œ‡(ÈrXlŸ¿rºŠ\000àl~a\nFü÷ÂŒñÿïëÎϳ[spam-filter]Ì\"N4)_™BèÁn¢H‚ü&u¼hªi @WÀRJÓ)¬@'-ˆöÇð¬)ƒ\000ý\$`à§ø( .\\q•qÁ8¬),vÈ€Š˜+‰tŒ ëu ¢„3à_˜Ÿø©`Î\000®À|}ü,@ÄþÀ9?¸ûsxMð,›>H,s¹ §Q‚@ÀE¡½Ýá\na]\000€KfØY \r`\0000%i”GXC1Ø\$ôƒ5‹œFyH븡Šíu”À€KEkÈ\$åQá½%Ð䌂>ð-³ý÷m\"N9>\n žÁ‰äc%2ñÖ®õKC‘{ðlô?NÐi €´bÆ€ ¸`0\000¢\"ð}DCž¾í8 €…ö„r/€’ âŒy\\A׈zÄ@d@˜ZÄz\$±sòC\rAp@*ÂÍ9IÄS¦?ˆ\nü¡‚&^¿ öè’9_„!%eŠ¨‡ËÅFC¬lŒUÇ‘p\n’+‰'|@E‡@>¡Ñ\rÁrã©øÚJ¡1Ø\$¢§2…xFbÞ80Bmî„øaB\"ȯ4‡2^\"(¾ÅüàÐvŒ†Ê‹8“¸IÈ n\$Ac\"04€î(ÅS)|eƒø€â€x)´gƒVÏó8½Î…[tÂ!ºe)Pz]̨\$U”#´ŽQ¶¸‘HgxK„…,‘¼*#Ï È(Š‹¬ÕÐà™Äpq³ÉÿM¬Ò(Ò?ÚõŠx@ )ÙÚÐÛíb y\000Gx@'o\000tŒîç=ò6ŽvÛHŒî·DÐÏÆ€*‹H…*kò=àëÏT\rø‘RhÿÇàÊ‹zÄ–„hò)‘Æ¥ûÖÇU “OV?òŒNÐm@€äϸx\000ðî¡?ÌD®¤64 †s)Y‰°\$÷©½ZA25¼ƒ h©=T¦rS9=âÞÙy›B,§q´…_?ñ—H¼Ú.>’€¾E«n¤9#䆀³`<;ÞI.)¬¤½%0ÉI#²ˆ\$E\"AxHœî&«O€øg˜´;`|+Ñ’U®.òɪGõ“—ݦ…Ò.IÐË süŸ@ë'÷ïÊ ò)‘XÐ Ñ >ÈlÚ§pBˆÅ[\r‡Vá”ÒœÀúC`\"µÁ²+qwD\nèû€°Ñwb,à‚ó…)¯9eÒœ \"®Ù)ôsŒšTQª]=ÌÜR™\\#¸+ñê.ø Û*€;ÇÃ@+wü4^„â¸×8Q‰N\r‰”Ì«Acåø‡”uf ¸zÆÒMic;aÙW%²±DlY§L @¶g˜}…Nˆ­cèXþg•È¹ÄYqóÑ@VW'\$€!E-\000^Þ0ôµ’ð&ÀtOZV“\r¹`žb²þ–#?áÅ!¨€\n<NävÄj!Ö” €Ú?ÊÄ©Ù/¢‹>&B‘\000BKÉJ7\$ò´F¢f¦Šr!\\ͬx`¡Cáh¯»VkÀ1*UÊP/9)/f6}‘pÍi#šY%¨ñ1 \$`If˜‹É§L½á=t×-5õDÍacFY²Ò`Ñ6… Pòï_ÒNB•Œê‹”iwdüI¢šnhC Ð…w™¬‹Ó4qŒÞ€N¹G+^or›XÑÉÜø2Lú'óŽØ~Bj'˜}–TåáCš1—@ä¨@:\":l mšè¦¬@B,)î“\nIÌÊv‹b–¸ús\rÈ[„‹:©‹d'lh[Øq: <!²|ŠY6ÃÎÆ ¡Pt¤í–•7ƒêÎp Ó}pˆg€JsªOðÖš¸c¡=9ÚIȱ­•\000É’’2€#.š`!TQ#ä²K‘rl“fšôëÜ*BÔ•ÊÏE°E*'Ëns»«ÌïB¬t7ØÄñÊ z 'šØ@[é\">þ!OÉsÜ‚xEÀ(S4\"ŸðÌßú÷õÌŒÒ@1cúáغ¸°\räS,n`•D!2I°)´4jÝ <ñ¤‰µsâHcük¥ôg ƒ€ºa!5˜\\!ü\nÑ&‰ar\n(qn6 ˜Ãpô…³`´Æ!»>ð4E¦’¢2eÅAÔVž”06\"¢g›2%Tg%¡=[R\"ʬ•‘f°sĻͪ6‡yU E›C€Ðö‡ê§‡%ˆm0ª*ºŠôP¢Õ#‹DɆQ=G¤Áƒ°ÀÑ!ôFÎnãÖ~£¤‡Š5Éø3[NÉ#y\r¢>²K8Ë\"Zv§(œ¢–\rrÀS9Ø; |3¤D짩;T­9ŒV,\rxJåFdÓ„V™ó/@^ 9:@|~ªsà¯@Ët*hì ÀOL´s±q÷‡)žé)Ð'šjÏ,„Ê4Œ@ðé ¨œÍÒÎ!:-)ÊÝJšsÓJ nkÄÉ:2ðT\nžXŸE>a´âºw†¾Xgž-1Œ©e\n\000|“¨8|÷ÃA\$ Øj=Iq6ÐÐ\000Ÿ•¨3‰hˆº~ºW†`”óáÜÆ102…´\rÑ°–ñšŒ±³8TÎWÄ3”©ãÝQz•,Ï1ô(~ª>+S@“ÍF†‘å?¤KÉLÁÏs24³âÒ„è#[Lþ¬&¢£òÉ ,КÈÖ¯‘‘DŠkÑšî©\"€ªY?Œr&J!´}Äõ1s!…ISÈÙOΕBYMQª,cZ¹ÔøCõL¨ì~ê¡Ú©½Öª´»;\000xª³KGÅ=ÖBÃÿ«Õk;!Ú²‹‚¯Às5[\"Âk:µÈåö5ÛÓ¡ühŠÊeêÑq³Ö¦q+¢|Hr3å{AµëB7šÑÖ”Üñ­BéQR€¯Ö&®µ-«ËêødÚÑÊŽ
 2. Hello everyone. I've a problem with my prestashop webstore! After upgrading my prestashop webstore (www.tekcenter.pt/store) from 1.5.6 to 1.6.1.4 with the 1-click upgrade module I got a blank page on my front office, I then rollback to the previous version with the same tool 1-click upgrade module but now I get this error message on my front office and back office, that it seems to be related to a missing table on the database: Fatal error: Uncaught Table 'tekcente_tek.ps_configuration' doesn't exist<br /><br /><pre>SELECT c.`name`, cl.`id_lang`, IF(cl.`id_lang` IS NULL, c.`value`, cl.`value`) AS value, c.id_shop_group, c.id_shop FROM `ps_configuration` c LEFT JOIN `ps_configuration_lang` cl ON (c.id_configuration = cl.id_configuration)</pre> thrown in /home1/tekcente/public_html/store/classes/db/Db.php on line 613 I need to upgrade my webstore to prestashop 1.6.1.4 Can someone please help me out? Best regards
 3. Bonjour, L'indexation de mes produits est incomplète (les 3/4 de mes produits ne s'indexent pas). Les solutions que j'ai essayé : - augmenter les capacités de php pour éviter le timeout et les erreurs 500 - passer tous mes produits en "visible partout" - vider les tables ps_index_search et ps_index_words - ajouter une tâche CRON pour indexer les produits - ajouter les produits manquants à l'index Mais le problème n'a pas changé, quand j'ajoute les produits manquants à l'index, au bout d'une minute environ j'ai une erreur 500. J'ai donc passé le mode debug à true et au bout d'une énième tentative j'ai réussi à avoir cette erreur : Fatal error: Uncaught Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction<br /><br /><pre>INSERT INTO ps_search_index (id_product, id_word, weight) VALUES (918,93978,1),(918,93979,1),(918,93980,1),(918,76594,1),(918,93981,1),(918,33080,1),(918,70177,1),(918,93982,2),(918,86197,1),(918,93983,1),(918,41296,1),(918,38320,1),(918,14576,1),(918,10536,1),(918,10432,1),(918,40599,1),(918,52709,1),(918,38268,1),(918,33053,2),(918,33056,1),(918,18280,1),(918,6775,1),(918,746,1),(918,33057,1),(918,22040,1),(918,38293,1),(918,19374,1),(918,14575,1),(918,54282,1),(918,23220,1),(918,28221,1),(918,33054,1),(918,90506,3),(918,45625,3),(918,6786,4),(918,96048,8),(918,96049,4),(918,6818,4464),(918,91981,4464),(918,6815,4464),(918,91982,4464),(918,91983,4464),(918,52954,2232),(918,19397,1984),(918,85052,2232),(918,31073,496),(918,52990,15),(918,8603,12),(918,833,7),(918,31894,6),(918,96050,7),(918,5292,11),(918,91216,12),(918,10678,12),(918,86574,9),(918,91217,21),(918,96051,16),(918,46361,16),(918,96052,1),(918,91995,1) in /homepages/6/d366098234/htdocs/classes/db/Db.php on line635 Quelqu'un aurait une piste ? ^^ Merci !
 4. This error has happened after I deleted all the additional language : Chinese, Thai, Korean and then re added in back office. http://grandcoralaustralia.com.au/psadmin/index.php?controller=AdminLanguages&submitAddlang=1&token=628e62801d4f4a35b88af97054073058 Attached is the error report DatabaseException.txt Once I restarted it seems to be normal but I think the problem is existing. Another problem is I tried to manually translate module in backoffice but nothing changed and effective.
×
×
 • Create New...