Jump to content

Pawel___

Members
 • Posts

  10
 • Joined

 • Last visited

Profile Information

 • Activity
  Other

Pawel___'s Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

 • One Month Later Rare
 • One Year In Rare
 • Week One Done Rare

Recent Badges

0

Reputation

 1. Please help I need to add a date to the order list in addition to the status itself. I know you need to edit controllers/admin/AdminOrdersController.php Where and how? Please help In this place -> https://ibb.co/qMkG0RJ
 2. Witam, Kiedy wybieramy produkt z atrybutem którego brak na stanie nie pojawia się automatycznie pole do wpisania emaila z powiadomieniem o ponownej dostępności towaru. Dopiero wskakuje kiedy się odświeży sklep. W poprzednich wersjach działało to automatycznie. Gdzie może być błąd? Można jakiś warunek trzeba dodać? Proszę o pomoc Plik odpowiedzialny za ten element wygląda tak: ps_emailalerts/views/templates/hook/product.tpl <div class="js-mailalert" data-url="{url entity='module' name='ps_emailalerts' controller='actions' params=['process' => 'add']}"> {if isset($email) AND $email} <input type="email" class="form-control" placeholder="{l s='[email protected]' d='Modules.Mailalerts.Shop'}"/><br /> {/if} <input type="hidden" value="{$id_product}"/> <input type="hidden" value="{$id_product_attribute}"/> <a href="#" class="btn btn-primary" rel="nofollow" onclick="return addNotification();">{l s='Notify me when available' d='Modules.Mailalerts.Shop'}</a> <span style="display:none;"></span> </div>
 3. Witam, Proszę o pomoc, czy da się zmodyfikować zapytanie SQL eksportu do .csv na liście zamówień, aby były eksportowanie takie pozycje jak: ID zamówienia + data Zamówione produkty (id, nazwa, atrybut, ilość) Imię i Nazwisko klienta Adres dostawy Rodzaj płatności Status W tej chwili generuje taką samą listę jak jest widoczna. A chodzi o to aby generowało wybrane pozycje jak wyżej. Gdzie można ewentualnie zmodyfikować to zapytanie sql które jest generowane? SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS a.`id_order`, `reference`, `total_paid_tax_incl`, `payment`, a.`date_add` AS `date_add` , a.id_currency, a.id_order AS id_pdf, CONCAT(LEFT(c.`firstname`, 1), '. ', c.`lastname`) AS `customer`, osl.`name` AS `osname`, os.`color`, IF((SELECT so.id_order FROM `ps_orders` so WHERE so.id_customer = a.id_customer AND so.id_order < a.id_order LIMIT 1) > 0, 0, 1) as new, country_lang.name as cname, IF(a.valid, 1, 0) badge_success, shop.name as shop_name FROM `ps_orders` a LEFT JOIN `ps_customer` c ON (c.`id_customer` = a.`id_customer`) INNER JOIN `ps_address` address ON address.id_address = a.id_address_delivery INNER JOIN `ps_country` country ON address.id_country = country.id_country INNER JOIN `ps_country_lang` country_lang ON (country.`id_country` = country_lang.`id_country` AND country_lang.`id_lang` = 1) LEFT JOIN `ps_order_state` os ON (os.`id_order_state` = a.`current_state`) LEFT JOIN `ps_order_state_lang` osl ON (os.`id_order_state` = osl.`id_order_state` AND osl.`id_lang` = 1) LEFT JOIN `ps_shop` shop ON a.`id_shop` = shop.`id_shop` WHERE 1 AND a.id_shop IN (1) ORDER BY a.id_order DESC
 4. vekia, pomóż proszę bo walcze od paru dni i nigdzie nie spotkałem takie problemu. Jest możliwość ustawienia ilości wyświetlanych produktów na sztywno w tpl? Moj kod: <!-- MODULE Home Featured Products --> <div id="featured-products_block_center" class="block products_block"> <img src="{$img_dir}polecane.jpg" alt="" /> {if isset($products) AND $products} <div class="block_content"> {assign var='nbItemsPerLine' value=4} {assign var='nbLi' value=$products|@count} {assign var='limit' value=20} {math equation="nbLi/nbItemsPerLine" nbLi=$nbLi nbItemsPerLine=$nbItemsPerLine assign=nbLines} {math equation="nbLines*liHeight" nbLines=$nbLines|ceil liHeight=$liHeight assign=ulHeight} <ul> {foreach from=$products item=product name=homeFeaturedProducts} <li> <a href="{$product.link}" title="{$product.name|escape:html:'UTF-8'}" class="product_image"><img src="{$link->getImageLink($product.link_rewrite, $product.id_image, 'home')}" height="{$homeSize.height}" width="{$homeSize.width}" alt="{$product.name|escape:html:'UTF-8'}" /></a> <h3><a href="{$product.link|escape:'htmlall':'UTF-8'}" title="{$product.name|escape:'htmlall':'UTF-8'}">{$product.name|truncate:90:'...'|escape:'htmlall':'UTF-8'}</a></h3> {if $product.show_price AND !isset($restricted_country_mode) AND !$PS_CATALOG_MODE}<div class="price_container">Cena: <span class="price">{if !$priceDisplay}{convertPrice price=$product.price}{else}{convertPrice price=$product.price_tax_exc}{/if}</span></div>{else}<div style="height:21px;"></div>{/if} <div id="koszyk-szczegoly"> <a class="szczegoly" href="{$product.link}" title="{l s='View' mod='homefeatured'}">{l s='View' mod='homefeatured'}</a> {if ($product.id_product_attribute == 0 OR (isset($add_prod_display) AND ($add_prod_display == 1))) AND $product.available_for_order AND !isset($restricted_country_mode) AND $product.minimal_quantity == 1 AND $product.customizable != 2 AND !$PS_CATALOG_MODE} {if ($product.quantity > 0 OR $product.allow_oosp)} <a class="dokoszyka ajax_add_to_cart_button" rel="ajax_id_product_{$product.id_product}" href="{$link->getPageLink('cart.php')}?qty=1&id_product={$product.id_product}&token={$static_token}&add" title="{l s='Add to cart' mod='homefeatured'}">ZAMÓW</a> {else} <span class="dokoszyka">ZAMÓW</span> {/if} {else} <div style="height:23px;"></div> {/if} </div> </li> {/foreach} </ul> </div> {else} <p>{l s='No featured products' mod='homefeatured'}</p> {/if} </div> <!-- /MODULE Home Featured Products -->
 5. if (!defined('_CAN_LOAD_FILES_')) exit; class HomeFeatured extends Module { private $_html = ''; private $_postErrors = array(); function __construct() { $this->name = 'homefeatured'; $this->tab = 'front_office_features'; $this->version = '0.9'; $this->author = 'PrestaShop'; $this->need_instance = 0; parent::__construct(); $this->displayName = $this->l('Featured Products on the homepage'); $this->description = $this->l('Displays Featured Products in the middle of your homepage.'); } function install() { if (!Configuration::updateValue('HOME_FEATURED_NBR', 8) OR !parent::install() OR !$this->registerHook('home')) return false; return true; } public function getContent() { $output = '<h2>'.$this->displayName.'</h2>'; if (Tools::isSubmit('submitHomeFeatured')) { $nbr = (int)(Tools::getValue('nbr')); if (!$nbr OR $nbr <= 0 OR !Validate::isInt($nbr)) $errors[] = $this->l('Invalid number of products'); else Configuration::updateValue('HOME_FEATURED_NBR', (int)($nbr)); if (isset($errors) AND sizeof($errors)) $output .= $this->displayError(implode('<br />', $errors)); else $output .= $this->displayConfirmation($this->l('Settings updated')); } return $output.$this->displayForm(); } public function displayForm() { $output = ' <form action="'.$_SERVER['REQUEST_URI'].'" method="post"> <fieldset><legend><img src="'.$this->_path.'logo.gif" alt="" title="" />'.$this->l('Settings').'</legend> <p>'.$this->l('In order to add products to your homepage, just add them to the "home" category.').'</p><br /> <label>'.$this->l('Number of products displayed').'</label> <div class="margin-form"> <input type="text" size="5" name="nbr" value="'.Tools::getValue('nbr', (int)(Configuration::get('HOME_FEATURED_NBR'))).'" /> <p class="clear">'.$this->l('The number of products displayed on homepage (default: 10).').'</p> </div> <center><input type="submit" name="submitHomeFeatured" value="'.$this->l('Save').'" class="button" /></center> </fieldset> </form>'; return $output; } function hookHome($params) { global $smarty; $category = new Category(1, Configuration::get('PS_LANG_DEFAULT')); $nb = (int)(Configuration::get('HOME_FEATURED_NBR')); $products = $category->getProducts((int)($params['cookie']->id_lang), 1, ($nb ? $nb : 10)); $smarty->assign(array( 'products' => $products, 'add_prod_display' => Configuration::get('PS_ATTRIBUTE_CATEGORY_DISPLAY'), 'homeSize' => Image::getSize('home'))); return $this->display(__FILE__, 'homefeatured.tpl'); } } Wszystko właśnie jest...i tu jest problem...w bazie również jest konfiguracja do HOME_FEATURED_NBR
 6. Proszę o pomoc...za cholerę nie mogę dojść co się dzieje że ograniczenie nie działa i wywala wszystkie produkty na główną stronę.... Produkty są zaciągane z subiekta i standardowo mają w kategoryzacji home...
×
×
 • Create New...