Jump to content

stimpy

Members
 • Posts

  45
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by stimpy

 1. Dan ben je vermoedelijk de aanpassingen vergeten in controllers/admin/AdminAdressesController.php Kijk deze voor de zekerheid nog even na.
 2. Kijk even bij winkelachterkant vertalingen -> AdminAdresses vertaal Address (Line 2) door: Nummer / Bus
 3. Om tijdens de registratie en het opgeven van het adres het huisnummer verplicht te maken + weergeven in het beheergedeelte: verander in classes/address.php 'address2' => array('type' => self::TYPE_STRING, 'validate' => 'isAddress', 'size' => 128), door: 'address2' => array('type' => self::TYPE_STRING, 'validate' => 'isAddress', 'required' => true, 'size' => 128), verander in themes/default/address.tpl {if $field_name eq 'address2'} <p class="required text"> <label for="address2">{l s='Address (Line 2)'} </label> <input type="text" id="address2" name="address2" value="{if isset($smarty.post.address2)}{$smarty.post.address2}{else}{if isset($address->address2)}{$address->address2}{/if}{/if}" /> </p> {/if} door: {if $field_name eq 'address2'} <p class="required text"> <label for="address2">{l s='Address (Line 2)'} <sup>*</sup></label> <input type="text" id="address2" name="address2" value="{if isset($smarty.post.address2)}{$smarty.post.address2}{else}{if isset($address->address2)}{$address->address2}{/if}{/if}" /> </p> {/if} verander in themes/default/authentication.tpl {elseif $field_name eq "address1"} <p class="required text"> <label for="address1">{l s='Address'} <sup>*</sup></label> <input type="text" class="text" name="address1" id="address1" value="{if isset($smarty.post.address1)}{$smarty.post.address1}{/if}" /> <span class="inline-infos">{l s='Street address, P.O. box, company name, c/o'}</span> </p> {elseif $field_name eq "address2"} <p class="text"> <label for="address2">{l s='Address (Line 2)'}</label> <input type="text" class="text" name="address2" id="address2" value="{if isset($smarty.post.address2)}{$smarty.post.address2}{/if}" /> <span class="inline-infos">{l s='Apartment, suite, unit, building, floor, etc.'}</span> </p> door: {elseif $field_name eq "address1"} <p class="required text"> <label for="address1">{l s='Address'} <sup>*</sup></label> <input type="text" class="text" name="address1" id="address1" value="{if isset($smarty.post.address1)}{$smarty.post.address1}{/if}" /> <!-- <span class="inline-infos">{l s='Street address, P.O. box, company name, c/o'}</span> --> </p> {elseif $field_name eq "address2"} <p class="required text"> <label for="address2">{l s='Address (Line 2)'} <sup>*</sup></label> <input type="text" class="text" name="address2" id="address2" value="{if isset($smarty.post.address2)}{$smarty.post.address2}{/if}" /> <!-- <span class="inline-infos">{l s='Apartment, suite, unit, building, floor, etc.'}</span> --> </p> verander in controllers/admin/AdminAdressesController.php $this->fields_list = array( 'id_address' => array('title' => $this->l('ID'), 'align' => 'center', 'width' => 25), 'firstname' => array('title' => $this->l('First name'), 'width' => 120, 'filter_key' => 'a!firstname'), 'lastname' => array('title' => $this->l('Last name'), 'width' => 140, 'filter_key' => 'a!lastname'), 'address1' => array('title' => $this->l('Address')), 'postcode' => array('title' => $this->l('Postal Code/Zip Code'), 'align' => 'right', 'width' => 80), 'city' => array('title' => $this->l('City'), 'width' => 150), 'country' => array('title' => $this->l('Country'), 'width' => 100, 'type' => 'select', 'list' => $this->countries_array, 'filter_key' => 'cl!id_country')); door: $this->fields_list = array( 'id_address' => array('title' => $this->l('ID'), 'align' => 'center', 'width' => 25), 'firstname' => array('title' => $this->l('First name'), 'width' => 120, 'filter_key' => 'a!firstname'), 'lastname' => array('title' => $this->l('Last name'), 'width' => 140, 'filter_key' => 'a!lastname'), 'address1' => array('title' => $this->l('Address')), 'address2' => array('title' => $this->l('Address (Line 2)'), 'width' => 50), 'postcode' => array('title' => $this->l('Postal Code/Zip Code'), 'align' => 'right', 'width' => 80), 'city' => array('title' => $this->l('City'), 'width' => 150), 'country' => array('title' => $this->l('Country'), 'width' => 100, 'type' => 'select', 'list' => $this->countries_array, 'filter_key' => 'cl!id_country')); else if ($addr_field_item == 'address2') { $temp_fields[] = array( 'type' => 'text', 'label' => $this->l('Address').' (2)', 'name' => 'address2', 'size' => 33, 'required' => false, ); } door: else if ($addr_field_item == 'address2') { $temp_fields[] = array( 'type' => 'text', 'label' => $this->l('Address (Line 2)'), 'name' => 'address2', 'size' => 33, 'required' => true, ); } in de winkel vertalingen: winkel vertalingen -> address en authentication adres veranderen in: straat adres (lijn 2) veranderen in: nummer / bus winkelachterkant vertalingen -> adminaddress Address 1 veranderen in: Straat Address (Line 2) veranderen in: Nummer / Bus veldnaam vertalingen -> address adres 1 veranderen in: straat adres 2 veranderen in: nummer / bus
 4. Hey guys, Mijn leverancier dropt dagelijks een up-to-date productbestand op mijn server. (+/- 8500 producten) Nu is het de bedoeling dat dit bestand na de nodige aanpassingen te maken, in PS wordt geïmporteerd. Met het importeren zelf heb ik wel enige ervaring. Maar niet met het automatiseren ervan. Mijn vraag is hoe ga ik hierbij best te werk? Het .csv bestand online aanpassen (command-line) Het .csv bestand lokaal aanpassen (macro's maken in open office) Verder zit ik nog met enkele vraagtekens hoe eea technisch op te lossen: Stel:ik voeg aan product A nog enkele extra gegevens toe. De volgende dag staat er een nieuw databestand klaar op onze server. Wanneer ik dit bestand importeer in PS, dan ben ik de extra gegevens die ik zelf heb toegevoegd weer kwijt. Hoe is dit op te lossen? Alle info is welkom! Bedankt om even mee te denken.
 5. Ik heb hiervoor adres regel 2 omgevormd tot huisnummer (en deze ook verplicht in te vullen gemaakt). Vrij simpele oplossing en kost geen geld ;-)
 6. I'm not sure, never tried this myself. I would say, make a test csv with a few lines of data and test it.
 7. There's no need to replace de comma with another character! just make sure, you remove the last comma. ex.: feature1:featurevalue1,feature2:featurevalue2, generates an error When removing the last comma it will not. ex.: feature1:featurevalue1,feature2:featurevalue2
 8. Hi, I know you will run into trouble if you use special characters in the csv imort. Does anyone know which characters I should avoid? The only one I know is + All help appreciated!
 9. I compared both files, my authentication.tpl and the original one. Seems to be no differences between them.
 10. Ik heb in mijn shop 2 landen ingeschakeld (Nederland en België). Bij het registreren van een nieuwe klant staat het standaard land (Belgium) niet geselecteerd, maar staat dit op Netherlands. Wordt dit ergens in de vertalingen hard coded? In de database zie ik dat België standaard is, maar toch wordt Nederland als eerste weergegeven...
 11. Hi, I only have 2 countries enabled in my shop. Belgium (which is the default country) and the Netherlands. The database shows that Belgium in fact is default. (country ID 3 = Belgium) PS_COUNTRY_DEFAULT 3 On a customer registration the pre-selected country is Netherlands. Is there any way to change this to Belgium? Can't find any reference of Netherlands in the database which I could change to Belgium... Kind regards
 12. On the homepage the header is messed up when CCC for CSS is enabled The category pages are a total mess when CCC for CSS is enabled
 13. The product list misses some CSS in IE9. This problem is not fixed by disabling CCC for CSS
 14. When I enable CCC for CSS it brakes the layout of the standard theme in IE9. When disabling CCC for CSS the header looks fine again, only the product listing misses some CSS I guess. For speed issues I rather have CCC for CSS enabled. Earlier I had to remove this line from homefeatured.css also for css problems with the homefeatured module: filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Matrix(sizingMethod='auto expand', M11=0.7071067811865476, M12=-0.7071067811865475, M21=0.7071067811865475, M22=0.7071067811865476); /* IE6,IE7 */ Seems to be a lot of CSS problems with the standard theme in IE9 ! All help appreciated!
 15. You're right! Since I run apache as a FastCGI application my folders are on 755 and the files on 644. I'm happy now :-D
 16. This was kinda strange... When uploading a native prestashop as you suggested, the installation didn't mention any problems with my configuration. So the installation went smoothly. When uploading my local site to my domain, i got the 500 error. The problem seemed to be the rights of certain folders, which I had to chmod to 777. I think it's strange that the native prestashop installation didn't mention this?! I believe the problem was my server configuration. I changed php support (run as apache module) -> php support (run as FastCGI application) What do you advise on the apache modules and extensions? thans for helping me out!
 17. Hi, I recently moved from a shared server to a VPS. Everything seemed to work fine on the shared server, but when moving to the VPS I couldn't access my website anymore. (error 500) Maybe it's due to the server configuration (Debian 6.0.6). As I'm new to this VPS thing. So how to best setup a server for use with PrestaShop? Which apache modules te enable/disable Which PHP settings Which PHP extentions All help appreciated!
 18. Thanks Nemo1 for pointing me in the right direction! The problem seems to be the 45 degree transform function for new products. When deleting the line for IE6-7 in homefeatured.css filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Matrix(sizingMethod='auto expand', M11=0.7071067811865476, M12=-0.7071067811865475, M21=0.7071067811865475, M22=0.7071067811865476); /* IE6,IE7 */ everything is ok in IE9. Not sure how it will look on these older browsers now?!
 19. I noticed there is also a homefeatured.tpl file in my theme folder. So that was why even removing the code didn't work. I had to edit the one in my theme folder. in the css file in the modules folder display is set to none. Only in IE9 it still shows the button... The price and the link "more" is also not correct. Any ideas?
 20. Hello, I noticed that the add to cart button is not showing up in the homefeatured block.(PrestaShop 1.5.3.1) It seems to only work in IE9. Other browsers don't show the add to cart button. When I delete the lines of code for the button, it will still show the button on IE9. Also the title and the short description are running over each other. When truncating one of them, nothing changes... Force compile is on! Am I missing something? Kind regards
 21. Hi, The standard country set in my admin is Belgium. When a customer is registering his account, the standard country on the address and addresses pages is Netherlands (I have only these 2 countries enabled). Since we're located in Belgium, I want Belgium to be pre-filled in the country list. Perhaps something with the dutch translation? kind regards
 22. Actually it is/was allready a bug in version 1.4.4.0. the bug fix obviously didn't made it to the newer versions. http://forge.prestas...owse/PSCFI-2726 change in themes/default/order-detail.tpl row 46 {if $order->recyclable} to: {if $order->recyclable && isset($isRecyclable) && $isRecyclable}
×
×
 • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More