Jump to content

pedes

Members
 • Posts

  117
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by pedes

 1. Ok blijkbaar gaat dit automatisch, men moet enkel de taalstring aanpassen, zodat je de juiste tekst verkrijgt op de factuur. Mvg, Peter
 2. Beste Sam, Heb jij een oplossing gevonden om dit op de factuur van Professioneel (EU) de melding "Vrij van btw, intracommunautaire levering art. 39bis W. Btw" te krijgen? Alvast dank voor uw reply Mvg, Peter
 3. Heren, Nog dit probleem, op de factuur bij bestellingen met verlegde btw is er een verplichting van een vermelding, nl: Vrij van btw, intracommunautaire levering art. 39bis W. Btw Is er een mogelijkheid om dit enkel te doen voor deze facturen die onder die regel vallen? Een instelling of aanpassing in prestashop? Iemand die weet waar dit aan te passen of een topic kent die naar zo'n oplossing leid. Dank Peter
 4. heren, het is inderdaad juist wat jullie melden. Maar het lag zoals Frank melde aan de land instelling, deze stond verkeerd, deze moet op het land van de shop staan. Hartelijk dank voor jullie bijdrage, super gewoon dit forum. Mvg, Peter
 5. Dank u voor de replys. Het gaat hier over eenbestaande prestashop v1.6.1.11, er zijn dus al accounts van klanten (particuliere en professionelen), als dit er al enigzins iets mee te maken heeft... Professionele klanten uit voorbeeld Nederland, kunnen met een geldig btw nummer zonder btw kopen in Belgie (omgekeerd ook), de btw wordt dan zogezegd verlegd. Echter als ik de vooropgestelde module europees btw nummer gebruik, en ik doe de test, dan zie ik dat ook belgische professionele klanten geen btw moeten betalen. Volgens mij niet juist? toch? Moet ik nog iets meer instellen, zo ja, wat. Of wat doe ik verkeerd? Mvg, Peter
 6. Heren, hoe doe ik dit nu juist? Ik wil vb. professionele klanten uit Nederland automatisch laten kopen zonder de btw verrekening (met verlegging van btw dus). Wat installeer ik dan? Wat stel ik dan in? Hoe stel ik wat in? Alvast dank voor het antwoord. Mvg
 7. Hoi, Ik wil voor 1 bepaalde categorie een ander header logo, het normale logo moet dus voor deze categorie (parent categorie) vervangen worden door een ander. Ik zal dus wellicht de huidige catgorie id moet in de header krijgen?? en zo dan met een if-else functie bepalen of het 2de logo moet getoond worden of niet. Iemand die mij kan de weg wijzen hoe ik dit kan doen? Alvast bedankt. Mvg Peter
 8. Hello, I need to have the category id also in the header, I would like to change the header logo if the customer visit 1 specific category. Or is there another way to do this? Please can you explain where to put what code. I'm using Prestashop 1.6.1.4 Thank you very much Kind regards Peter
 9. Hi Nemo1 So I try to put d('test'); before $sql in the ProductSale.php on the function getBestSalesLight Nothing was happening, it is strange I can open the standaard link in my shop for best sales, then I see them all en in the home I only see 10 of them in a scroll-slider like I ask. This is the shop: https://goo.gl/S19TAq The 3th row on the home are the best sales (bestsellers) In the footer you can see all best sales link. But changing the classes ProductSale.php does not change anything This is the function getBestSalesLight /* ** Get required informations on best sales products ** ** @param int $id_lang Language id ** @param int $page_number Start from (optional) ** @param int $nb_products Number of products to return (optional) ** @return array keys : id_product, link_rewrite, name, id_image, legend, sales, ean13, upc, link */ public static function getBestSalesLight($id_lang, $page_number = 0, $nb_products = 10, Context $context = null) { if (!$context) { $context = Context::getContext(); } if ($page_number < 0) { $page_number = 0; } if ($nb_products < 1) { $nb_products = 10; } // no group by needed : there's only one attribute with default_on=1 for a given id_product + shop // same for image with cover=1 $sql = ' SELECT p.id_product, IFNULL(product_attribute_shop.id_product_attribute,0) id_product_attribute, pl.`link_rewrite`, pl.`name`, pl.`description_short`, product_shop.`id_category_default`, image_shop.`id_image` id_image, il.`legend`, ps.`quantity` AS sales, p.`ean13`, p.`upc`, cl.`link_rewrite` AS category, p.show_price, p.available_for_order, IFNULL(stock.quantity, 0) as quantity, p.customizable, IFNULL(pa.minimal_quantity, p.minimal_quantity) as minimal_quantity, stock.out_of_stock, product_shop.`date_add` > "'.date('Y-m-d', strtotime('-'.(Configuration::get('PS_NB_DAYS_NEW_PRODUCT') ? (int)Configuration::get('PS_NB_DAYS_NEW_PRODUCT') : 20).' DAY')).'" as new, product_shop.`on_sale`, product_attribute_shop.minimal_quantity AS product_attribute_minimal_quantity FROM `'._DB_PREFIX_.'product_sale` ps LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'product` p ON ps.`id_product` = p.`id_product` '.Shop::addSqlAssociation('product', 'p').' LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'product_attribute_shop` product_attribute_shop ON (p.`id_product` = product_attribute_shop.`id_product` AND product_attribute_shop.`default_on` = 1 AND product_attribute_shop.id_shop='.(int)$context->shop->id.') LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'product_attribute` pa ON (product_attribute_shop.id_product_attribute=pa.id_product_attribute) LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'product_lang` pl ON p.`id_product` = pl.`id_product` AND pl.`id_lang` = '.(int)$id_lang.Shop::addSqlRestrictionOnLang('pl').' LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'image_shop` image_shop ON (image_shop.`id_product` = p.`id_product` AND image_shop.cover=1 AND image_shop.id_shop='.(int)$context->shop->id.') LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'image_lang` il ON (image_shop.`id_image` = il.`id_image` AND il.`id_lang` = '.(int)$id_lang.') LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'category_lang` cl ON cl.`id_category` = product_shop.`id_category_default` AND cl.`id_lang` = '.(int)$id_lang.Shop::addSqlRestrictionOnLang('cl').Product::sqlStock('p', 0); $sql .= ' WHERE product_shop.`active` = 1 AND p.`visibility` != \'none\''; if (Group::isFeatureActive()) { $groups = FrontController::getCurrentCustomerGroups(); $sql .= ' AND EXISTS(SELECT 1 FROM `'._DB_PREFIX_.'category_product` cp JOIN `'._DB_PREFIX_.'category_group` cg ON (cp.id_category = cg.id_category AND cg.`id_group` '.(count($groups) ? 'IN ('.implode(',', $groups).')' : '= 1').') WHERE cp.`id_product` = p.`id_product`)'; } $sql .= ' ORDER BY ps.date_upd DESC LIMIT '.(int)($page_number * $nb_products).', '.(int)$nb_products; if (!$result = Db::getInstance(_PS_USE_SQL_SLAVE_)->executeS($sql)) { return false; } return Product::getProductsProperties($id_lang, $result); }
 10. Hi Nemo1, Thank you for your reply. I have changed the ORDER BY ps.dat_upd But nothing is changed? Probaly i'm doing something wrong? In classes directory I changed the ProductSale.php On line 209 $sql .= ' ORDER BY ps.date_upd DESC LIMIT '.(int)($page_number * $nb_products).', '.(int)$nb_products; Or is it somewhere else I need to change this? I also set to 'force recompile' and empty cache Thank for your help
 11. I want to change the bestsellers list into the products that last sold, so if a product is sold it has to become visible in this list. Anyone can tell me how to do this, I don't need the bestsellers, I just want to show the last (example 10 items) that has been sold. Thank you for your help Peter
 12. het is inderdaad geen zo'n gemakkelijk vraagje dunkt me... die $nbProducts zorgt ervoor dat ik ook de best-sales niet tevoorschijn krijg, maar waarom?? de oplossing met Left en Right Column had ik ook al, maar ik wil effectief geen lege pagina in de zoek.
 13. ik gebruik PrestaShop 1.6.0.14 ... het gebruik van dezelfde var bij beide verklaar inderdaad waarom ik ze wel en niet zie zoals de zoekresultaten maar hoe los ik dit op?? Ik zie vb. {if !$nbProducts} dan melding 'zoekresultaten zijn leeg {else} toon de zoek resultaten {/if} Maar ik zie niet direrct een verband met de $products Of komen deze van de product-list.tpl dit zit geincluded in de search.tpl, alhoewel deze dan weer de $search_products var gebruikt.... Ik zie het wellicht verkeerd? Alvast dank voor uw hulp
 14. mdekker, dank voor uw reply Ik krijg de best-sales wel in de search.tpl, maar niet daar waar het zou moeten... Nl. daar waar de zoek resultaten leeg zijn. Zie hieronder de search.tpl, aan gevuld met de include voor de best sales. Als ik de include "{include file="$tpl_dir./best-sales.tpl" products=$products}" onder aanzet dan krijg ik de best-sales te zien, maar enkel dus als er ook zoekresultaten zijn. Mijn vraag is dus hoe toon ik de best-sales als er geen zoekresultaten zijn? Alvast dank voor het meedenken Mvg, Pete -------------------------------------------- {include file="$tpl_dir./errors.tpl"} {if !$nbProducts} <p class="alert alert-warning"> {if isset($search_query) && $search_query} {l s='No results were found for your search'} "{if isset($search_query)}{$search_query|escape:'html':'UTF-8'}{/if}" {include file="$tpl_dir./best-sales.tpl" products=$products} {elseif isset($search_tag) && $search_tag} {l s='No results were found for your search'} "{$search_tag|escape:'html':'UTF-8'}" {include file="$tpl_dir./best-sales.tpl" products=$products} {else} {l s='Please enter a search keyword'} {include file="$tpl_dir./best-sales.tpl" products=$products} {/if} </p> {else} {if isset($instant_search) && $instant_search} <p class="alert alert-info"> {if $nbProducts == 1}{l s='%d result has been found.' sprintf=$nbProducts|intval}{else}{l s='%d results have been found.' sprintf=$nbProducts|intval}{/if} </p> {/if} <div class="content_sortPagiBar"> <div class="sortPagiBar clearfix {if isset($instant_search) && $instant_search} instant_search{/if}"> {include file="$tpl_dir./product-sort.tpl"} {if !isset($instant_search) || (isset($instant_search) && !$instant_search)} {include file="./nbr-product-page.tpl"} {/if} </div> <div class="top-pagination-content clearfix"> {include file="./product-compare.tpl"} {if !isset($instant_search) || (isset($instant_search) && !$instant_search)} {include file="$tpl_dir./pagination.tpl" no_follow=1} {/if} </div> </div> {include file="$tpl_dir./product-list.tpl" products=$search_products} <div class="content_sortPagiBar"> <div class="bottom-pagination-content clearfix"> {include file="./product-compare.tpl"} {if !isset($instant_search) || (isset($instant_search) && !$instant_search)} {include file="$tpl_dir./pagination.tpl" paginationId='bottom' no_follow=1} {/if} </div> </div> {/if}
 15. I want to show the best-sales products if the search.tpl is empty I thought just to include the best-sales.tpl in the if-else tag from the search.tpl but this is not working, the best-sales list says it is empty (however it is not) If the search.tpl is empty this is not a good commercial look, I want to give my customers the possibility to do a new search (show the searchbox again) but also show a list of best sales, maybe they should buy something from that list. Commercial this is the best way, not to show an empty page with the messages no results found. Someone can tell me how to change the search.tpl ? Thank you, Kind regards Pete
 16. Ik wil dus in de search.tpl de best verkochte producten tonen (best-sales) wanneer het zoek resultaat leeg is. Ander krijg je een lege pagina te zien en dit is niet commercieel. Ik heb in de search.tpl al de best-sales.tpl geintegreerd, maar door een if-else functie op producten krijg ik de lijst beste producten niet te zien. Iemand die hiervoor een oplossing heeft? Mvg, Pete
 17. I would like to know this to? Any one can help witht his? Kind regards Peter
 18. HI tuk66, thanks for the reply How can I display my end user prices in another browser?? I need to switch the Prestashop engine from showing B2B prices to end user prices. If I show the shop in another browser I will see exacly the same Kind regards Pete
 19. Ik wil een mogelijkheid om via een knop (klik dus) schakelen tussen B2B prijs en aanbevolen eind gebruiker prijs. Ik heb dus een eshop voor B2B klanten (een private shop) en deze B2B klanten willen de productcataloog die beschikbaar als B2B eshop tonen aan de particuliere eind klant. Maar dan ziet deze eind klant de B2B prijs staan en niet de aanbevolen winkel verkoopprijs. Ik weet dat ik een extra veld moet maken in de product prijs tab van Prestashop, maarhoe maak ik een mogelijkheid om op de front-end te switchen tussen view met B2B prijs (wat de standaard is) en de aanbevolen winkelprijs. Bestaat er hiervoor een module of iemand die dit al heeft gemaakt of zien werken? Alvast dank voor jullie antwoord.
 20. Hope I can explain my needs or feature correctly... What I need is to have a feature to let my B2B customers switch the front-end view of the eshop from there own B2B customer price to the en-user-price. So I have a Prestashop eshop (v1.6.1), this is setup for B2B customers, with a private login. My customers (the B2B customers) have real stores (not eshops) that sell the products (they buy in my B2B eshop) to their clients. So if they want to show the B2B catalog on the the screen to their clients they have to hide there own b2b prices and show the end-user-prices. I know I will need to have 1 extra price field in the prices product tab, something like 'End user price' or 'Catalog price' or 'Recommended selling price'. But how can I managed that my B2B costumers can do a simple on/off switch to that price? I would need a feature that works like switching to another language, but then for prices.... Anyone know how to do this? Maybe there is a module that do this? Thanks for your input Kind regards Peter
 21. het gaat om de bestellingen in de klanten accounts, de historiek van bestellingen. als een klant iets bestelde en hij opent in zijn account een bestelling dan krijgt hij een overzicht van de bestelde producten, maar ik wil daar een afbeelding bij. dit blijkt niet zo eenvoudig heb ik de indruk?? alhoewel dit zeker niet onmogelijk moet zijn... ik zocht al heel veel op het forum en internet, maar er kwam nooit een echte volledig oplossing voor. Enig idee? blijkt dat je de in de controller van historiek en in de historic.tpl iets moet bijvoegen en anderen zouden het hebben over een link, in de productdetial.tpl Ik werk met presta 1.6.0.1, het is op zich geen standaard theme, maar het account gedeelte is zo goed als standaard. allemaal niet echt duidelijk Dank voor uw reply Peter
 22. Hallo, Ik zoek al dagen naar een oplossing voor het verkrijgen van de product afbeeldingen in de historiek van een bestelling van klanten. Ik kon geen goede oplossing vinden in het forum of via google. Ik wil dus de product afbeelding tussen het referentie nummer en de productnaam, of iets gelijkaardigs. Iemand die me de oplossing kan aanreiken aub. Dank u van harte. Mvg, Peter
 23. Hello, I would like to have a product images in the customer order history. So in between the reference and the productname. I have looked over and over again is the forum and on google but can not seem to find a solution for this... Anyone can tell me what to do please to fix this. Kind regards, Peter
 24. Dank voor uw reply, Hoe leeg ik het best de cache via ftp?
×
×
 • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More