Jump to content

FitDeck.dk

Members
 • Posts

  59
 • Joined

 • Last visited

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

FitDeck.dk's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

1

Reputation

 1. Great module. I have two wishes: 1. Avatar (let the customers add a profile photo) 2. Signatur Would you think about integreting those two (cool) feutures?
 2. Hi, I need your help! The have puchased the module "PS blog" in prestashop addons. After working for several weeks it just stopped working today. The lastest few blogposts shows in the right sidebar, but i get a 404 when I try to click on the blogpost. Try it your self. Anybody have an idea?
 3. Muggies: Super. Normalt udskriver jeg ikke mine fakturaer, da de bliver gemt i skyen. Således kan min bogholder tilgå hele regnskabet online og lave moms og årsregnskabet udfra det. Hvordan fortsætter jeg så? Det skal nævnes at der er tale om et digitalt produkt som sendes til kunden (derfor ingen printet faktura) Prestafan: Det er også den model jeg har brugt tidligere. Stoppe PS's faktura og anvende Kjelds modul (lettere modificeret). Men da der der nu er tale om et digitalt produkt, så dør lidt af automatikken hvis vi alligevel skal ind og oprette fakturaen delvist manuelt og sende den til kunden. Ville være nemt hvis PS gjorde dette og jeg blot kunne notere PS's fakturanummer på min e-conomic faktura til regnskabet. Giver det mening?
 4. Hej, Mit spørgsmål går på, om i benytter jeg af Prestashop's fakturasystem? Jeg synes det vil være super nemt at benytte PS automatiske faktura, men jeg har et problem! Jeg bruger E-conomic som regnskabsprogram og e-conomic danner jo som bekendt sine egne fakturaer. Skulle en af mine kunder en dag komme i SKAT's søgelys, så vil den faktura de har trukket fra i deres regnskab jo ikke være modkrediteret nogle steder, da ordrenummer og kundenummer er forskelligt i forhold til de numre der står på min (e-conomic) faktura. Hvordan fikser i den?
 5. Hi, Have anyone have an idea on how to align a javascript snippet using the WYSIWUG editor in Prestashop? I have tried to the following: <td align=right> Javascript snippet </td> and somethink like that, but the editor just keep deleting the snippet everytime. Any idears?
 6. Hi, I have installed the PDF stamper module from Prestashop, which hardprint a few words in the bottom of all the pages in PDF file. The module request that I inset this piece of code in get root/get-file.php include(_PS_MODULE_DIR_.'/pdfstamper/pdfstamper.php'); Pdfstamper::stampFileStatic(); When the customers download my ebook.pdf it work like a charm, except it kills all the hyperlinks in the PDF file! Have I missed something or is this just a disadvantage of the "php protection"?
 7. {include file="$tpl_dir./errors.tpl"} {if $errors|@count == 0} <script type="text/javascript"> // <![CDATA[ // PrestaShop internal settings var currencySign = '{$currencySign|html_entity_decode:2:"UTF-8"}'; var currencyRate = '{$currencyRate|floatval}'; var currencyFormat = '{$currencyFormat|intval}'; var currencyBlank = '{$currencyBlank|intval}'; var taxRate = {$tax_rate|floatval}; var jqZoomEnabled = {if $jqZoomEnabled}true{else}false{/if}; //JS Hook var oosHookJsCodeFunctions = new Array(); // Parameters var id_product = '{$product->id|intval}'; var productHasAttributes = {if isset($groups)}true{else}false{/if}; var quantitiesDisplayAllowed = {if $display_qties == 1}true{else}false{/if}; var quantityAvailable = {if $display_qties == 1 && $product->quantity}{$product->quantity}{else}0{/if}; var allowBuyWhenOutOfStock = {if $allow_oosp == 1}true{else}false{/if}; var availableNowValue = '{$product->available_now|escape:'quotes':'UTF-8'}'; var availableLaterValue = '{$product->available_later|escape:'quotes':'UTF-8'}'; var productPriceTaxExcluded = {$product->getPriceWithoutReduct(true)|default:'null'} - {$product->ecotax}; var reduction_percent = {if $product->specificPrice AND $product->specificPrice.reduction AND $product->specificPrice.reduction_type == 'percentage'}{$product->specificPrice.reduction*100}{else}0{/if}; var reduction_price = {if $product->specificPrice AND $product->specificPrice.reduction AND $product->specificPrice.reduction_type == 'amount'}{$product->specificPrice.reduction}{else}0{/if}; var specific_price = {if $product->specificPrice AND $product->specificPrice.price}{$product->specificPrice.price}{else}0{/if}; var specific_currency = {if $product->specificPrice AND $product->specificPrice.id_currency}true{else}false{/if}; var group_reduction = '{$group_reduction}'; var default_eco_tax = {$product->ecotax}; var ecotaxTax_rate = {$ecotaxTax_rate}; var currentDate = '{$smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S'}'; var maxQuantityToAllowDisplayOfLastQuantityMessage = {$last_qties}; var noTaxForThisProduct = {if $no_tax == 1}true{else}false{/if}; var displayPrice = {$priceDisplay}; var productReference = '{$product->reference|escape:'htmlall':'UTF-8'}'; var productAvailableForOrder = {if (isset($restricted_country_mode) AND $restricted_country_mode) OR $PS_CATALOG_MODE}'0'{else}'{$product->available_for_order}'{/if}; var productShowPrice = '{if !$PS_CATALOG_MODE}{$product->show_price}{else}0{/if}'; var productUnitPriceRatio = '{$product->unit_price_ratio}'; var idDefaultImage = {if isset($cover.id_image_only)}{$cover.id_image_only}{else}0{/if}; // Customizable field var img_ps_dir = '{$img_ps_dir}'; var customizationFields = new Array(); {assign var='imgIndex' value=0} {assign var='textFieldIndex' value=0} {foreach from=$customizationFields item='field' name='customizationFields'} {assign var="key" value="pictures_`$product->id`_`$field.id_customization_field`"} customizationFields[{$smarty.foreach.customizationFields.index|intval}] = new Array(); customizationFields[{$smarty.foreach.customizationFields.index|intval}][0] = '{if $field.type|intval == 0}img{$imgIndex++}{else}textField{$textFieldIndex++}{/if}'; customizationFields[{$smarty.foreach.customizationFields.index|intval}][1] = {if $field.type|intval == 0 && isset($pictures.$key) && $pictures.$key}2{else}{$field.required|intval}{/if}; {/foreach} // Images var img_prod_dir = '{$img_prod_dir}'; var combinationImages = new Array(); {if isset($combinationImages)} {foreach from=$combinationImages item='combination' key='combinationId' name='f_combinationImages'} combinationImages[{$combinationId}] = new Array(); {foreach from=$combination item='image' name='f_combinationImage'} combinationImages[{$combinationId}][{$smarty.foreach.f_combinationImage.index}] = {$image.id_image|intval}; {/foreach} {/foreach} {/if} combinationImages[0] = new Array(); {if isset($images)} {foreach from=$images item='image' name='f_defaultImages'} combinationImages[0][{$smarty.foreach.f_defaultImages.index}] = {$image.id_image}; {/foreach} {/if} // Translations var doesntExist = '{l s='The product does not exist in this model. Please choose another.' js=1}'; var doesntExistNoMore = '{l s='This product is no longer in stock' js=1}'; var doesntExistNoMoreBut = '{l s='with those attributes but is available with others' js=1}'; var uploading_in_progress = '{l s='Uploading in progress, please wait...' js=1}'; var fieldRequired = '{l s='Please fill in all required fields, then save the customization.' js=1}'; {if isset($groups)} // Combinations {foreach from=$combinations key=idCombination item=combination} addCombination({$idCombination|intval}, new Array({$combination.list}), {$combination.quantity}, {$combination.price}, {$combination.ecotax}, {$combination.id_image}, '{$combination.reference|addslashes}', {$combination.unit_impact}, {$combination.minimal_quantity}); {/foreach} // Colors {if $colors|@count > 0} {if $product->id_color_default}var id_color_default = {$product->id_color_default|intval};{/if} {/if} {/if} //]]> </script> {include file="$tpl_dir./breadcrumb.tpl"} <div id="primary_block" class="clearfix"> <h1>{$product->name|escape:'htmlall':'UTF-8'}</h1> {if isset($adminActionDisplay) && $adminActionDisplay} <div id="admin-action"> <p>{l s='This product is not visible to your customers.'} <input type="hidden" id="admin-action-product-id" value="{$product->id}" /> <input type="submit" value="{l s='Publish'}" class="exclusive" onclick="submitPublishProduct('{$base_dir}{$smarty.get.ad}', 0)"/> <input type="submit" value="{l s='Back'}" class="exclusive" onclick="submitPublishProduct('{$base_dir}{$smarty.get.ad}', 1)"/> </p> <div class="clear" ></div> <p id="admin-action-result"></p> </p> </div> {/if} {if isset($confirmation) && $confirmation} <p class="confirmation"> {$confirmation} </p> {/if} <!-- right infos--> <div id="pb-right-column"> <!-- product img--> <div id="image-block"> {if $have_image} <img src="{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $cover.id_image, 'large')}" {if $jqZoomEnabled}class="jqzoom" alt="{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $cover.id_image, 'thickbox')}"{else} title="{$product->name|escape:'htmlall':'UTF-8'}" alt="{$product->name|escape:'htmlall':'UTF-8'}" {/if} id="bigpic" width="{$largeSize.width}" height="{$largeSize.height}" /> {else} <img src="{$img_prod_dir}{$lang_iso}-default-large.jpg" id="bigpic" alt="" title="{$product->name|escape:'htmlall':'UTF-8'}" width="{$largeSize.width}" height="{$largeSize.height}" /> {/if} </div> {if isset($images) && count($images) > 0} <!-- thumbnails --> <div id="views_block" {if isset($images) && count($images) < 2}class="hidden"{/if}> <div id="thumbs_list"> <ul id="thumbs_list"> {if isset($images)} {foreach from=$images item=image name=thumbnails} {assign var=imageIds value="`$product->id`-`$image.id_image`"} <li id="thumbnail_{$image.id_image}"> <a href="{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $imageIds, 'thickbox')}" rel="other-views" class="thickbox {if $smarty.foreach.thumbnails.first}shown{/if}" title="{$image.legend|htmlspecialchars}"> <img id="thumb_{$image.id_image}" src="{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $imageIds, 'medium')}" alt="{$image.legend|htmlspecialchars}" height="{$mediumSize.height}" width="{$mediumSize.width}" /> </a> </li> {/foreach} {/if} </ul> </div> </div> <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://{$smarty.server.SERVER_NAME}{$smarty.server.REQUEST_URI}&layout=standard&show_faces=false&width=450&action=like&colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:35px; margin-top:10px; margin-bottom: 0px"></iframe> <g:plusone size="medium"></g:plusone> {/if} {if isset($images) && count($images) > 1}<span id="wrapResetImages" style="display:none;"><div><a id="resetImages" href="{$link->getProductLink($product)}" onclick="$('span#wrapResetImages').hide('slow');return (false);">{l s='Display all pictures'}</a></div></span>{/if} <!-- usefull links--> </div> <!-- left infos--> <div id="pb-left-column"> {if $product->description_short OR $packItems|@count > 0} <div id="short_description_block"> {if $product->description_short} <div id="short_description_content" class="rte align_justify">{$product->description_short|strip_tags}</div> {/if} {if $product->description} <p class="buttons_bottom_block"><a href="javascript:{ldelim}{rdelim}" class="button">{l s='More details'}</a></p> {/if} {if $packItems|@count > 0} <h3>{l s='Pack content'}</h3> {foreach from=$packItems item=packItem} <div class="pack_content"> {$packItem.pack_quantity} x <a href="{$link->getProductLink($packItem.id_product, $packItem.link_rewrite, $packItem.category)}">{$packItem.name|escape:'htmlall':'UTF-8'}</a> <p>{$packItem.description_short|truncate:100:'...'}</p> </div> {/foreach} {/if} </div> {/if} {if isset($colors) && $colors} <!-- colors --> <div id="color_picker"> <p>{l s='Pick a color:' js=1}</p> <div class="clearblock"></div> <ul id="color_to_pick_list"> {foreach from=$colors key='id_attribute' item='color'} <li><a id="color_{$id_attribute|intval}" class="color_pick" style="background: {$color.value};" onclick="updateColorSelect({$id_attribute|intval});$('#wrapResetImages').show('slow');" title="{$color.name}">{if file_exists($col_img_dir|cat:$id_attribute|cat:'.jpg')}<img src="{$img_col_dir}{$id_attribute}.jpg" alt="{$color.name}" width="20" height="20" />{/if}</a></li> {/foreach} </ul> <div class="clearblock"></div> </div> {/if} {if ($product->show_price AND !isset($restricted_country_mode)) OR isset($groups) OR $product->reference OR (isset($HOOK_PRODUCT_ACTIONS) && $HOOK_PRODUCT_ACTIONS)} <!-- add to cart form--> <form id="buy_block" {if $PS_CATALOG_MODE AND !isset($groups) AND $product->quantity > 0}class="hidden"{/if} action="{$link->getPageLink('cart.php')}" method="post"> <!-- hidden datas --> <p class="hidden"> <input type="hidden" name="token" value="{$static_token}" /> <input type="hidden" name="id_product" value="{$product->id|intval}" id="product_page_product_id" /> <input type="hidden" name="add" value="1" /> <input type="hidden" name="id_product_attribute" id="idCombination" value="" /> </p> <!-- prices --> {if $product->show_price AND !isset($restricted_country_mode) AND !$PS_CATALOG_MODE} <p class="price"> {if !$priceDisplay || $priceDisplay == 2} {assign var='productPrice' value=$product->getPrice(true, $smarty.const.NULL, 2)} {assign var='productPriceWithoutRedution' value=$product->getPriceWithoutReduct(false, $smarty.const.NULL)} {elseif $priceDisplay == 1} {assign var='productPrice' value=$product->getPrice(false, $smarty.const.NULL, 2)} {assign var='productPriceWithoutRedution' value=$product->getPriceWithoutReduct(true, $smarty.const.NULL)} {/if} {if $product->on_sale} <span class="on_sale">{l s='On sale!'}</span> {elseif $product->specificPrice AND $product->specificPrice.reduction AND $productPriceWithoutRedution > $productPrice} <span class="discount">{l s='Reduced price!'}</span> {/if} <span class="our_price_display"> {if $priceDisplay >= 0 && $priceDisplay <= 2} <span id="our_price_display">{convertPrice price=$productPrice}</span> {if $tax_enabled && ((isset($display_tax_label) && $display_tax_label == 1) OR !isset($display_tax_label))} {if $priceDisplay == 1}{l s='tax excl.'}{else}{l s='tax incl.'}{/if} {/if} {/if} </span> {if $priceDisplay == 2} <span id="pretaxe_price"><span id="pretaxe_price_display">{convertPrice price=$product->getPrice(false, $smarty.const.NULL)}</span> {l s='tax excl.'}</span> {/if} </p> <div id="other_prices"> {if $product->specificPrice AND $product->specificPrice.reduction} <p id="old_price"> {if $priceDisplay >= 0 && $priceDisplay <= 2} {if $productPriceWithoutRedution > $productPrice} <span id="old_price_display">{convertPrice price=$productPriceWithoutRedution}</span> {if $tax_enabled} {if $priceDisplay == 1}{l s='tax excl.'}{else}{l s='tax incl.'}{/if} {/if} {/if} {/if} </p> {/if} {if $product->specificPrice AND $product->specificPrice.reduction_type == 'percentage'} <p id="reduction_percent">{l s='(price reduced by'} <span id="reduction_percent_display">{$product->specificPrice.reduction*100}</span> %{l s=')'}</p> {/if} {if $packItems|@count} <p class="pack_price">{l s='instead of'} <span style="text-decoration: line-through;">{convertPrice price=$product->getNoPackPrice()}</span></p> {/if} {if $product->ecotax != 0} <p class="price-ecotax">{l s='include'} <span id="ecotax_price_display">{if $priceDisplay == 2}{$ecotax_tax_exc|convertAndFormatPrice}{else}{$ecotax_tax_inc|convertAndFormatPrice}{/if}</span> {l s='for green tax'} {if $product->specificPrice AND $product->specificPrice.reduction}<br />{l s='(not impacted by the discount)'}{/if} </p> {/if} {if !empty($product->unity) && $product->unit_price_ratio > 0.000000} {math equation="pprice / punit_price" pprice=$productPrice punit_price=$product->unit_price_ratio assign=unit_price} <p class="unit-price"><span id="unit_price_display">{convertPrice price=$unit_price}</span> {l s='per'} {$product->unity|escape:'htmlall':'UTF-8'}</p> {/if} </div> {*close if for show price*} {/if} {if isset($groups)} <!-- attributes --> <div id="attributes"> {foreach from=$groups key=id_attribute_group item=group} {if $group.attributes|@count} <p> <label for="group_{$id_attribute_group|intval}">{$group.name|escape:'htmlall':'UTF-8'}:</label> {assign var="groupName" value="group_$id_attribute_group"} <select name="{$groupName}" id="group_{$id_attribute_group|intval}" onchange="javascript:findCombination();{if $colors|@count > 0}$('#wrapResetImages').show('slow');{/if};"> {foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute} <option value="{$id_attribute|intval}"{if (isset($smarty.get.$groupName) && $smarty.get.$groupName|intval == $id_attribute) || $group.default == $id_attribute} selected="selected"{/if} title="{$group_attribute|escape:'htmlall':'UTF-8'}">{$group_attribute|escape:'htmlall':'UTF-8'}</option> {/foreach} </select> </p> {/if} {/foreach} </div> {/if} <p id="product_reference" {if isset($groups) OR !$product->reference}style="display:none;"{/if}><label for="product_reference">{l s='Reference :'} </label><span class="editable">{$product->reference|escape:'htmlall':'UTF-8'}</span></p> <!-- quantity wanted --> <p id="quantity_wanted_p"{if (!$allow_oosp && $product->quantity == 0) OR $virtual OR !$product->available_for_order OR $PS_CATALOG_MODE} style="display: none;"{/if}> <label>{l s='Quantity :'}</label> <input type="text" name="qty" id="quantity_wanted" class="text" value="{if isset($quantityBackup)}{$quantityBackup|intval}{else}{if $product->minimal_quantity > 1}{$product->minimal_quantity}{else}1{/if}{/if}" size="2" maxlength="3" {if $product->minimal_quantity > 1}onkeyup="checkMinimalQuantity({$product->minimal_quantity});"{/if} /> </p> <!-- minimal quantity wanted --> <p id="minimal_quantity_wanted_p"{if $product->minimal_quantity <= 1 OR !$product->available_for_order OR $PS_CATALOG_MODE} style="display: none;"{/if}>{l s='You must add '}<b id="minimal_quantity_label">{$product->minimal_quantity}</b>{l s=' as a minimum quantity to buy this product.'}</p> {if $product->minimal_quantity > 1} <script type="text/javascript"> checkMinimalQuantity(); </script> {/if} <!-- availability --> <p id="availability_statut"{if ($product->quantity <= 0 && !$product->available_later && $allow_oosp) OR ($product->quantity > 0 && !$product->available_now) OR !$product->available_for_order OR $PS_CATALOG_MODE} style="display:none;"{/if}> <span id="availability_label">{l s='Availability:'}</span> <span id="availability_value"{if $product->quantity <= 0} class="warning_inline"{/if}> {if $product->quantity <= 0}{if $allow_oosp}{$product->available_later}{else}{l s='This product is no longer in stock'}{/if}{else}{$product->available_now}{/if} </span> </p> <!-- number of item in stock --> {if ($display_qties == 1 && !$PS_CATALOG_MODE && $product->available_for_order)} <p id="pQuantityAvailable"{if $product->quantity <= 0} style="display:none;"{/if}> <span id="quantityAvailable">{$product->quantity|intval}</span> <span {if $product->quantity > 1} style="display:none;"{/if} id="quantityAvailableTxt">{l s='item in stock'}</span> <span {if $product->quantity == 1} style="display:none;"{/if} id="quantityAvailableTxtMultiple">{l s='items in stock'}</span> </p> {/if} <!-- Out of stock hook --> <p id="oosHook"{if $product->quantity > 0} style="display: none;"{/if}> {$HOOK_PRODUCT_OOS} </p> <p id="last_quantities"{if ($product->quantity > $last_qties OR $product->quantity <= 0) OR $allow_oosp OR !$product->available_for_order OR $PS_CATALOG_MODE} style="display:none;"{/if} >{l s='Warning: Last items in stock!'}</p> {if $product->online_only}<p class="online_only">{l s='Online only'}!</p>{/if} <p{if (!$allow_oosp && $product->quantity <= 0) OR !$product->available_for_order OR (isset($restricted_country_mode) AND $restricted_country_mode) OR $PS_CATALOG_MODE} style="display: none;"{/if} id="add_to_cart" class="buttons_bottom_block"> <a class="exclusive" href="javascript:document.getElementById('add2cartbtn').click();">{l s='Add to cart'}</a> <input id="add2cartbtn" type="submit" name="Submit" value="{l s='Add to cart'}" /> </p> {if isset($HOOK_PRODUCT_ACTIONS) && $HOOK_PRODUCT_ACTIONS}{$HOOK_PRODUCT_ACTIONS}{/if} <div class="clearblock"></div> </form> {/if} {if $HOOK_EXTRA_RIGHT}{$HOOK_EXTRA_RIGHT}{/if} </div> </div> {if $quantity_discounts} <!-- quantity discount --> <ul class="idTabs"> <li><a class="selected">{l s='Quantity discount'}</a></li> </ul> <div id="quantityDiscount"> <table class="std"> <tr> {foreach from=$quantity_discounts item='quantity_discount' name='quantity_discounts'} <th>{$quantity_discount.quantity|intval} {if $quantity_discount.quantity|intval > 1} {l s='quantities'} {else} {l s='quantity'} {/if} </th> {/foreach} </tr> <tr> {foreach from=$quantity_discounts item='quantity_discount' name='quantity_discounts'} <td> {if $quantity_discount.price != 0 OR $quantity_discount.reduction_type == 'amount'} -{convertPrice price=$quantity_discount.real_value|floatval} {else} -{$quantity_discount.real_value|floatval}% {/if} </td> {/foreach} </tr> </table> </div> {/if} {$HOOK_PRODUCT_FOOTER} <!-- description and features --> {if $product->description || $features || $accessories || $HOOK_PRODUCT_TAB || $attachments} <div id="more_info_block" class="clear"> <ul id="more_info_tabs" class="idTabs idTabsShort"> {if $product->description}<li><a id="more_info_tab_more_info" href="#idTab1">{l s='More info'}</a></li>{/if} {if $features}<li><a id="more_info_tab_data_sheet" href="#idTab2">{l s='Data sheet'}</a></li>{/if} {if $attachments}<li><a id="more_info_tab_attachments" href="#idTab9">{l s='Download'}</a></li>{/if} {if isset($accessories) AND $accessories}<li><a href="#idTab4">{l s='Accessories'}</a></li>{/if} {$HOOK_PRODUCT_TAB} </ul> <div id="more_info_sheets" class="sheets align_justify"> {if $product->description} <!-- full description --> <div id="idTab1">{$product->description}</div> {/if} {if $features} <!-- product's features --> <ul id="idTab2" class="bullet"> {foreach from=$features item=feature} <li><span>{$feature.name|escape:'htmlall':'UTF-8'}</span> {$feature.value|escape:'htmlall':'UTF-8'}</li> {/foreach} </ul> {/if} {if $attachments} <ul id="idTab9" class="bullet"> {foreach from=$attachments item=attachment} <li><a href="{$link->getPageLink('attachment.php', true)}?id_attachment={$attachment.id_attachment}">{$attachment.name|escape:'htmlall':'UTF-8'}</a><br />{$attachment.description|escape:'htmlall':'UTF-8'}</li> {/foreach} </ul> {/if} {if isset($accessories) AND $accessories} <!-- accessories --> <ul id="idTab4"> {foreach from=$accessories item=accessory name=accessories_list} {assign var='accessoryLink' value=$link->getProductLink($accessory.id_product, $accessory.link_rewrite, $accessory.category)} <li class="ajax_block_product {if $smarty.foreach.accessories_list.first}first_item{elseif $smarty.foreach.accessories_list.last}last_item{else}item{/if} product_accessories_description"> <div class="accessories_desc"> <a class="accessory_image product_img_link" href="{$accessoryLink|escape:'htmlall':'UTF-8'}" title="{$accessory.legend|escape:'htmlall':'UTF-8'}"><img src="{$link->getImageLink($accessory.link_rewrite, $accessory.id_image, 'medium')}" alt="{$accessory.legend|escape:'htmlall':'UTF-8'}" /></a> <h5><a class="product_link" href="{$accessoryLink|escape:'htmlall':'UTF-8'}">{$accessory.name|truncate:22:'...':true|escape:'htmlall':'UTF-8'}</a></h5> <a class="product_descr" href="{$accessoryLink|escape:'htmlall':'UTF-8'}" title="{l s='More'}">{$accessory.description_short|strip_tags|truncate:70:'...'}</a> </div> <div class="accessories_price"> {if $accessory.show_price AND !isset($restricted_country_mode) AND !$PS_CATALOG_MODE}<span class="price">{if $priceDisplay != 1}{displayWtPrice p=$accessory.price}{else}{displayWtPrice p=$accessory.price_tax_exc}{/if}</span>{/if} {if ($accessory.allow_oosp || $accessory.quantity > 0) AND $accessory.available_for_order AND !isset($restricted_country_mode) AND !$PS_CATALOG_MODE} <a class="exclusive button ajax_add_to_cart_button" href="{$link->getPageLink('cart.php')}?qty=1&id_product={$accessory.id_product|intval}&token={$static_token}&add" rel="ajax_id_product_{$accessory.id_product|intval}" title="{l s='Add to cart'}">{l s='Add to cart'}</a> {else} <span class="exclusive">{l s='Add to cart'}</span> {/if} </div> </li> {/foreach} </ul> {/if} {$HOOK_PRODUCT_TAB_CONTENT} </div> </div> {/if} <!-- Customizable products --> {if $product->customizable} <ul class="idTabs"> <li><a class="selected">{l s='Product customization'}</a></li> </ul> <div class="customization_block"> <form method="post" action="{$customizationFormTarget}" enctype="multipart/form-data" id="customizationForm"> <p> <img src="{$img_dir}icon/infos.png" alt="Informations" /> {l s='After saving your customized product, remember to add it to your cart.'} {if $product->uploadable_files}<br />{l s='Allowed file formats are: GIF, JPG, PNG'}{/if} </p> {if $product->uploadable_files|intval} <h2>{l s='Pictures'}</h2> <ul id="uploadable_files"> {counter start=0 assign='customizationField'} {foreach from=$customizationFields item='field' name='customizationFields'} {if $field.type == 0} <li class="customizationUploadLine{if $field.required} required{/if}">{assign var='key' value='pictures_'|cat:$product->id|cat:'_'|cat:$field.id_customization_field} {if isset($pictures.$key)}<div class="customizationUploadBrowse"> <img src="{$pic_dir}{$pictures.$key}_small" alt="" /> <a href="{$link->getProductDeletePictureLink($product, $field.id_customization_field)}" title="{l s='Delete'}" > <img src="{$img_dir}icon/delete.gif" alt="{l s='Delete'}" class="customization_delete_icon" width="11" height="11" /> </a> </div>{/if} <div class="customizationUploadBrowse"><input type="file" name="file{$field.id_customization_field}" id="img{$customizationField}" class="customization_block_input {if isset($pictures.$key)}filled{/if}" />{if $field.required}<sup>*</sup>{/if} <div class="customizationUploadBrowseDescription">{if !empty($field.name)}{$field.name}{else}{l s='Please select an image file from your hard drive'}{/if}</div></div> </li> {counter} {/if} {/foreach} </ul> {/if} <div class="clearblock"></div> {if $product->text_fields|intval} <h2>{l s='Texts'}</h2> <ul id="text_fields"> {counter start=0 assign='customizationField'} {foreach from=$customizationFields item='field' name='customizationFields'} {if $field.type == 1} <li class="customizationUploadLine{if $field.required} required{/if}">{assign var='key' value='textFields_'|cat:$product->id|cat:'_'|cat:$field.id_customization_field} {if !empty($field.name)}{$field.name}{/if}{if $field.required}<sup>*</sup>{/if}<textarea type="text" name="textField{$field.id_customization_field}" id="textField{$customizationField}" rows="1" cols="40" class="customization_block_input" />{if isset($textFields.$key)}{$textFields.$key|stripslashes}{/if}</textarea> </li> {counter} {/if} {/foreach} </ul> {/if} <p style="clear: left;" id="customizedDatas"> <input type="hidden" name="quantityBackup" id="quantityBackup" value="" /> <input type="hidden" name="submitCustomizedDatas" value="1" /> <input type="button" class="button" value="{l s='Save'}" onclick="javascript:saveCustomization()" /> <span id="ajax-loader" style="display:none"><img src="{$img_ps_dir}loader.gif" alt="loader" /></span> </p> </form> <p class="clear required"><sup>*</sup> {l s='required fields'}</p> </div> {/if} {if $packItems|@count > 0} <div id="pack_product_list"> <h2>{l s='Pack content'}</h2> {include file="$tpl_dir./product-list.tpl" products=$packItems} </div> {/if} {/if}
 8. Here is a link: http://www.test.politiguiden.dk/ As you can see on the product page, i can't make line breaks in the short discription and use text properties like bold, fontsize etc. All the edition in the WYSIWYG editor looks fine. In the long discription i can make bulletpoints (if i do, it just makes the text black instead of making a bulletpoint, huh?) and i can't make the text bold etc. I'm not permitted to upload the file here (?)
 9. I have no custom made modules. Everything looks good in the WUSIWYG editor, but doesn’t kick trough when viewed in a browser (CSS perhaps) I wrote to Templatemonster, and they told me, that the reason why the modifications didn’t show, was that the theme wasn’t compatible with 1.4.4!
 10. Hi, I just purchased a theme on Prestashop and installed it on at Prestashop version 1.4.4.0. After putting alot of work into customizing it, i found out, that the theme was only compatible with version 1.4.3.X (which is strange because the theme is sold on Prestashop.com) Anyway, is there any way to downgrade from 1.4.4 to 1.4.3 ? The reason for downgrading is that I can't use the WUSIWUG editor correctly. For example i can't use bold and make line breaks in my product description and CMS. PS: I wrote Prestashop and the referred my to templatemonster, because they made the theme. At templatemonster they just said: Downgrade your shop! PSS: Alternative, is there a way to upgrade the theme to fit with 1.4.4?
 11. DU ER ET GENI Havde glemt at jeg netop havde opgraderet IE til version 9.02! Prøvede fra Firefox og der var alt som i gamle dage. Flere timers desperat backup og pillen ved CHMOD og andre ting som jeg grundlæggende ikke har forstand på, er nu ovre. Jeg skylder EDIT: Så problemet var, at IE9 ikke kan spille sammen med TinyMCE
 12. Hej, Synes godt nok jeg er ramt af mystiske uheld for tiden. Nu kan jeg pludselig ikke redigere i den korte og lange produkt beskrivelse! Når jeg retter noget og trykker save, under produktet, så siger den "rettelse gemt", men teksten forbliver uændret!? Mit eneste bud er, at det kan have noget med rettighederne at gøre, da jeg ændrede lidt på dem i forbindelse med hackingen af Prestashop i sidste uge, men jeg har rettet dem tilbage igen. Har endda prøvet at sætte alle filer og mapper til CHMOD777 - uden effekt! Er der nogle der kan hjælpe mig? Jeg vil meget nødigt kører et gammelt backup på hele shoppen, da det ligger et godt stykke tilbage før hackingen og har lavet en masse ændringer. PS: Anvender 1.3.3.1. Når jeg retter antal varer, salgspris etc så bliver ændringerne gemt. TAK
 13. I have a free ebook, which can be downloaded if the customer give away there email adress. Do any of you have a idea how to solve this? - send out a mail when people signup (with a link to the pdf ebook) - the big if, is unsubscrition. I want the people, how downloaded the ebook, email adresses to be store in the same database as Newsletter signups, so that people who downloaded the ebook can unsubscribe using the same form as the newsletter signups. - an autoresponder option would be nice
 14. Hej alle, Jeg er tilsynladende blevet ramt af virus og/eller malware! Jeg får følgende besked, når jeg går til mit backoffice's login side. På mine computere køre jeg antivirus MS Essentials og det har fundet et par virus eller malware over de seneste par dage. Når jeg så fjerner virussen og venter en dagstid, ja så dukker der en ny virus op på min pc. Min internetforbindelse er delvist ødelagt, da den hele tiden logger af og på. Går udfra det skyldes virussen!? Som i kan se så er det bare et testdomaine. Jeg har en wordpress blog liggende på hoveddomainet (www.politiguiden.dk) og der fik jeg en lignede fejlmelding for et par dage siden. Fejlmeldingen forsvandt dog da jeg opdaterede WP bloggen til nyeste version. - Hvad er næste skridt i bekæmpelsen af denne virus, som tilsynladende både laver ballade på min pc og min hjemmeside. PS: Testshoppen kører 1.4.4.0 og blev som mange andre shops hacket den anden dag. Virusserne på min PC og shop opstod umiddelbart derefter. Har kørt fix'ene fra Prestashop med succes.
 15. Hi, Like many others my Prestashop 1.4.4.0 got hacked the other day. I ran the fix and everything look ok afterwards. But at the same time Essentials antivirus warned that i had a virus on my PC. I removed it. But the virus or malware keeps coming back. It has disabled my internet connection and messed ud my harddisk. When i go to my Prestashop backoffice dir a warning comes up saying that the site is infected. A wordpress blog i have on a subdomaine also gave the warning, but it dissapeared after i updated WP. I have newer had a virus peneltrate my antivirus and firewall in 3 or 4 years, so the quastion is, is it coinsidence, that Prestashop get hacked and I got hit by alot of virus and malware targeting my webhotel - on the same evening? EDIT: Uninstalled Essentials and boughed Norton 360. It removed the virus, which apperantly didnt have anythink to do with the hack.
×
×
 • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More