Jump to content

Te St

New Members
  • Posts

    2
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by Te St

  1. Witaj. Też myślałem że to żart, gdyż jest to typowy błąd początkującego programisty. Niestety domena payu.com należy do MIH PayU B.V. ( https://who.is/whois/payu.com ) a wątpię by poczta była przechwytywana. Była by to zbyt duża luka w zabezpieczeniach jak na serwis płatnościowy. Dodatkowo same sugestie sprawdzenia nie dawałyby żadnych korzyści potencjalnym oszustom. Odnalazłem wypowiedź firmy InsERT S.A. na tego maila. https://forum.insert.com.pl/index.php?/topic/68034-zmiany-w-płatnościach-internetowych-payu-w-vendero/&tab=comments#comment-343241 Serdecznie pozdrawiam.
  2. Witajcie. Otrzymaliśmy ostatnio mail poniżej. Również otrzymaliście taką wiadomość? ====================================================== --- Treść przekazanej wiadomości --- Temat: Ważne: wymagane sprawdzenie Twojego sklepu | Important technical information Nadawca: PayU <[email protected]> Odpowiedź-Do: [email protected] ----ENGLISH VERSION BELLOW---- Dzień dobry, prosimy o niezwłoczne przekazanie poniższych informacji do Twojego działu technicznego lub dostawcy oprogramowania Twojego sklepu. W ciągu najbliższych 3 miesięcy może być konieczne wprowadzenie aktualizacji, bez której dalsze przyjmowanie płatności będzie niemożliwe. Ważne informacje techniczne: Dla operacji takich jak TRANSAKCJA i UZNANIE system PayU używa identyfikatorów numerycznych w postaci liczb całkowitych (w rozumieniu typu danych), tj. INT (INTEGER). Wartość graniczna dla tego typu danych to 2 147 483 647. Ze względu na rosnącą liczbę tych operacji, ich wartości numeryczne w naszym systemie osiągnęły już próg 2 030 000 000. Oznacza to, że w ciągu ok. 3 miesięcy osiągniemy wartość graniczną i identyfikatory numeryczne w postaci liczb całkowitych przestaną być obsługiwane. Jeżeli oprogramowanie Twojego sklepu przechowuje wspomniane identyfikatory TRANSAKCJI i UZNANIA jako dane typu INT (INTEGER), nie będzie ich w stanie obsługiwać po przekroczeniu wartości granicznej. Dalsze działanie Twojego sklepu wymagać będzie korzystania z danych typu LONG, który pozwala zapisywać znacznie większe wartości (większe niż wartość graniczna dla danych typu INT). Upewnij się, czy aktualizacja oprogramowania Twojego sklepu jest konieczna. Jeżeli masz pytania, napisz: [email protected] (tylko pod tym adresem będą dostępni specjaliści, którzy posiadają niezbędną wiedzę; konsultanci Biura Obsługi Klienta nie będą mogli Ci pomóc). Ze względu na konieczność zrozumienia technicznych aspektów zmiany, prosimy o kontakt wyłącznie osoby z działów IT. --  Pozdrawiamy Zespół PayU https://poland.payu.com/ Hello, please forward the following information to your technical department or your shop's software provider immediately. An update may be required within the next 3 months, without which it will not be possible to continue accepting payments. Important technical information: For operations such as PAYMENTS and REFUNDS, the PayU system uses numerical identifiers - in the form of integers (within the meaning of the data type), i.e. INT (INTEGER). The limit value for this type of data is 2,147,483,647. Due to the growing number of these operations, their numeric values in our system have already reached the threshold of 2,030,000,000. This means that in about 3 months we will reach the limit value and numerical identifiers in the form of integers will no longer be supported. If your shop software stores these PAYMENTS and REFUNDS, identifiers as INT (INTEGER) data type, it will not be able to handle them after the limit value is exceeded. Further operation of your shop will require the use of LONG data, which allows you to store much larger values (larger than the limit value for INT data). Make sure your shop’s software update is necessary. If you have questions, please email: [email protected] (only at this address, specialists with the necessary knowledge will be available; Customer Service consultants will not be able to help you). Due to the need to understand the technical aspects of the change, please contact us only from IT departments. -- Regards, PayU Team https://poland.payu.com/en/home/ ====================================================== Co do samego posunięcia PayU to wydaje mi się że najlepszym rozwiązaniem było by przetrzymywanie ich w UUID, jednak zmiana na LONG również jest wystarczająca ( max 9223372036854775807 ). W związku z tym mailem nasuwa mi się pytanie: Czy PrestaShop ( z wtyczką PayU ) przetwarza identyfikatory transakcji i uznań w zmiennych typu INT ( max 2147483647 )? Czy ten problem nas dotyczy? Serdecznie pozdrawiam.
×
×
  • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More