Jump to content

Hästkällaren

Members
 • Posts

  39
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Hästkällaren

 1. Jag har suttit och letat efter en modul eller hur man ska kunna göra för att våra kunder skall kunna välja utlämningsställe via DHL Multishipping. Vi har en hel del kunder som är besvikna på DHLs automatiska val av service ställe, tydligen så väljs närmsta service point ifrån postnumret och det är fågelvägen räknat vilket kan bli jobbigt för folk som bor jämte en stor sjö, skog, berg m.m. Har ju själv beställt varor ifrån andra butiker och många har så man kan välja utlämningsställe och när jag sökt så hittar jag lite alternativ men inget vi kan använda oss av. I nuläget har vi bara DHL och använder Klarna som betalmodul och Unifaun som orderkoppling, jag hittade något om Hygglig hade någon sådan service med ett samarbete med Unifaun men somsagt vi använder Klarna Checkout. Så frågan är ; Finns det något vi kan göra för att få våra kunder att välja DHL Service point när de beställer?
 2. Hittade en lösning på denna sidan: https://www.prestashop.com/forums/topic/907905-very-slow-backend/ Det tycks vara Prestashop 1.6 användare som är utsatta av slöhet så en temporär lösning tills PS åtgärdar problemet finns i länken ovanför. Däremot får ni gärna ta er en titt ändå då vårat BO har vart slött innan detta fast bara inne när man ändrar lagersaldo och liknande och det problemet är kvar.
 3. Hejsan, Vårat BO har blivit slöare och slöare och nu tar det evigheter att ladda en sida. Det gäller somsagt bara vår Back Office. Jag körde en liten debug för att kanske kunna hitta felet själv men jag förstår tyvärr för lite utav det så jag tänkte att någon här kanske kan hjälpa oss. Här är hela _PS_DEBUG_PROFILING_ sidan: Load Time 171 ms - Unicorn powered webserver! Querying Time 20 ms Queries 64 Memory Peak Usage 12.7 Mb Included Files 182 files - 5.14 Mb PrestaShop Cache 0.52 Mb Global vars 1.97 Mb PrestaShop Version 1.6.1.18 PHP Version 5.5.9-1ubuntu4.22 (OK) MySQL Version 5.5.55-0ubuntu0.14.04.1-log (Consider upgrading) Memory Limit 128M Max Execution Time 240s Smarty Cache enabled Smarty Compilation auto Time Cumulated Time Memory Usage Memory Peak Usage config 61 ms 61 ms 6.56 Mb 6.64 Mb __construct 0 ms 61 ms - Mb 6.64 Mb init 67 ms 128 ms 3.95 Mb 10.69 Mb checkAccess 0 ms 128 ms - Mb 10.69 Mb setMedia 18 ms 147 ms 0.47 Mb 11.25 Mb postProcess 2 ms 149 ms 0.05 Mb 11.37 Mb initHeader 21 ms 170 ms 1.34 Mb 12.61 Mb initContent 0 ms 170 ms - Mb 12.61 Mb initFooter 1 ms 171 ms 0.03 Mb 12.67 Mb Hook Time Memory Usage __construct 15 ms 3.75 Mb hookdisplayBackOfficeTop 2 ms - Mb hookdisplayBackOfficeHeader 2 ms - Mb hookbackofficeheader 0 ms - Mb hookmoduleRoutes 0 ms - Mb hookactionAdminControllerSetMedia 0 ms - Mb 6 hooks 20 ms 3.75 Mb Module Time Memory Usage gamification 3 ms - Mb pm_advancedsearch4 3 ms 0.75 Mb onlinechat 2 ms 0.25 Mb mailchimpintegration 1 ms - Mb masseditproduct 1 ms 0.25 Mb autoupgrade 1 ms 0.50 Mb wic_pickinglist 1 ms - Mb sd_attributepictures 1 ms 0.25 Mb graphnvd3 1 ms 0.25 Mb dashgoals 1 ms 0.25 Mb ganalytics 1 ms 0.25 Mb vm_advancedconfigurator 1 ms - Mb geoipban 0 ms 0.25 Mb exportproducts 0 ms 0.25 Mb lgproductmove 0 ms - Mb dashtrends 0 ms - Mb orderedit 0 ms 0.25 Mb dashactivity 0 ms - Mb dgridproducts 0 ms - Mb cronjobs 0 ms - Mb vm_ultimatemenu 0 ms - Mb themeconfigurator 0 ms 0.25 Mb isaveresolve 0 ms - Mb lgcookieslaw 0 ms - Mb stockeditor 0 ms - Mb 25 modules 20 ms 3.75 Mb Stopwatch SQL Doubles Tables stress ObjectModel instances Included Files Stopwatch SQL - 64 queries Query Time (ms) Rows Filesort Group By Location SELECT SQL_NO_CACHE c.`name`, cl.`id_lang`, IF(cl.`id_lang` IS NULL, c.`value`, cl.`value`) AS value, c.id_shop_group, c.id_shop FROM `ps_configuration` c LEFT JOIN `ps_configuration_lang` cl ON (c.`id_configuration` = cl.`id_configuration`) 3.3 785 /classes/Configuration.php:148 SELECT SQL_NO_CACHE h.`name` as hook, m.`id_module`, h.`id_hook`, m.`name` as module, h.`live_edit` FROM `ps_module` m INNER JOIN ps_module_shop module_shop ON (module_shop.id_module = m.id_module AND module_shop.id_shop = 1 AND module_shop.enable_device & 1) INNER JOIN `ps_module_shop` ms ON ms.`id_module` = m.`id_module` INNER JOIN `ps_hook_module` hm ON hm.`id_module` = m.`id_module` INNER JOIN `ps_hook` h ON hm.`id_hook` = h.`id_hook` WHERE (h.name != "displayPayment") AND (hm.id_shop = 1) GROUP BY hm.id_hook, hm.id_module ORDER BY hm.`position` 1.9 89 Yes Yes /override/classes/Hook.php:129 SELECT SQL_NO_CACHE h.`name` as hook, m.`id_module`, h.`id_hook`, m.`name` as module, h.`live_edit` FROM `ps_module` m INNER JOIN `ps_hook_module` hm ON hm.`id_module` = m.`id_module` INNER JOIN `ps_hook` h ON hm.`id_hook` = h.`id_hook` WHERE (h.name != "displayPayment") AND (hm.id_shop = 1) GROUP BY hm.id_hook, hm.id_module ORDER BY hm.`position` 1.7 107 Yes Yes /override/classes/Hook.php:129 SELECT SQL_NO_CACHE `id_hook`, `name` FROM `ps_hook` UNION SELECT `id_hook`, ha.`alias` as name FROM `ps_hook_alias` ha INNER JOIN `ps_hook` h ON ha.name = h.name 1.3 0 /classes/Hook.php:131 SELECT SQL_NO_CACHE t.*, tl.name FROM `ps_tab` t LEFT JOIN `ps_tab_lang` tl ON (t.`id_tab` = tl.`id_tab` AND tl.`id_lang` = 1) WHERE 1 ORDER BY t.`position` ASC 0.6 134 Yes /classes/Tab.php:263 SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, ( SELECT id_module FROM `ps_module_shop` ms WHERE m.`id_module` = ms.`id_module` AND ms.`id_shop` = 1 LIMIT 1 ) as mshop FROM `ps_module` m 0.6 107 /classes/module/Module.php:277 SELECT SQL_NO_CACHE s.id_shop, CONCAT(su.physical_uri, su.virtual_uri) AS uri, su.domain, su.main FROM ps_shop_url su LEFT JOIN ps_shop s ON (s.id_shop = su.id_shop) WHERE (su.domain = 'hastkallaren.se' OR su.domain_ssl = 'hastkallaren.se') AND s.active = 1 AND s.deleted = 0 ORDER BY LENGTH(CONCAT(su.physical_uri, su.virtual_uri)) DESC 0.5 1 Yes /classes/shop/Shop.php:334 SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, ( SELECT id_module FROM `ps_module_shop` ms WHERE m.`id_module` = ms.`id_module` AND ms.`id_shop` = 1 LIMIT 1 ) as mshop FROM `ps_module` m 0.5 107 /classes/module/Module.php:277 SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, ( SELECT id_module FROM `ps_module_shop` ms WHERE m.`id_module` = ms.`id_module` AND ms.`id_shop` = 1 LIMIT 1 ) as mshop FROM `ps_module` m 0.4 107 /classes/module/Module.php:277 SELECT SQL_NO_CACHE gs.*, s.*, gs.name AS group_name, s.name AS shop_name, s.active, su.domain, su.domain_ssl, su.physical_uri, su.virtual_uri FROM ps_shop_group gs LEFT JOIN ps_shop s ON s.id_shop_group = gs.id_shop_group LEFT JOIN ps_shop_url su ON s.id_shop = su.id_shop AND su.main = 1 WHERE s.deleted = 0 AND gs.deleted = 0 ORDER BY gs.name, s.name 0.4 1 Yes /classes/shop/Shop.php:663 SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(DISTINCT l.id_lang) FROM `ps_lang` l JOIN ps_lang_shop lang_shop ON (lang_shop.id_lang = l.id_lang AND lang_shop.id_shop = 1) WHERE l.`active` = 1 LIMIT 1 0.4 1 /classes/Language.php:894 SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_quick_access` qa LEFT JOIN `ps_quick_access_lang` qal ON (qa.`id_quick_access` = qal.`id_quick_access` AND qal.`id_lang` = 1) ORDER BY `name` ASC 0.3 8 Yes /classes/QuickAccess.php:65 SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_employee` a LEFT JOIN `ps_employee_shop` `c` ON a.`id_employee` = c.`id_employee` AND c.`id_shop` = 1 WHERE (a.`id_employee` = 5) LIMIT 1 0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61 SELECT SQL_NO_CACHE a.`id_ps_advice`, a.`selector`, a.`location`, al.`html`, a.`weight` FROM `ps_advice` a LEFT JOIN `ps_advice_lang` al ON al.`id_advice` = a.`id_advice` LEFT JOIN `ps_tab_advice` at ON at.`id_advice` = a.`id_advice` WHERE ( a.`validated` = 1 AND a.`hide` = 0 AND al.`id_lang` = 1 AND at.`id_tab` = 60 AND ((a.`start_day` = 0 AND a.`stop_day` = 0) OR (01 >= a.`start_day` AND 01 <= a.`stop_day`))) 0.2 1 /modules/gamification/classes/Advice.php:99 SELECT SQL_NO_CACHE id_tab, class_name FROM `ps_tab` 0.2 134 /classes/Tab.php:296 SELECT SQL_NO_CACHE t.`class_name`, t.`module` FROM `ps_tab` t WHERE t.`module` IS NOT NULL AND t.`module` != "" 0.2 134 /classes/Tab.php:236 SELECT SQL_NO_CACHE su.physical_uri, su.virtual_uri, su.domain, su.domain_ssl, t.id_theme, t.name, t.directory FROM ps_shop s LEFT JOIN ps_shop_url su ON (s.id_shop = su.id_shop) LEFT JOIN ps_theme t ON (t.id_theme = s.id_theme) WHERE s.id_shop = 1 AND s.active = 1 AND s.deleted = 0 AND su.main = 1 LIMIT 1 0.2 1 /classes/shop/Shop.php:203 SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_country` a LEFT JOIN `ps_country_lang` `b` ON a.`id_country` = b.`id_country` AND b.`id_lang` = 1 LEFT JOIN `ps_country_shop` `c` ON a.`id_country` = c.`id_country` AND c.`id_shop` = 1 WHERE (a.`id_country` = 18) LIMIT 1 0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61 SELECT SQL_NO_CACHE 1 FROM `ps_ochat_log` WHERE is_connected = 1 AND id_employee = 5 LIMIT 1 0.2 3 /modules/onlinechat/classes/Ochat.php:99 SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_hook_alias` 0.2 86 /classes/Hook.php:187 SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_tab` t LEFT JOIN `ps_tab_lang` tl ON (t.`id_tab` = tl.`id_tab` AND tl.`id_lang` = 1) WHERE t.`id_tab` = 60 LIMIT 1 0.2 1 /classes/Tab.php:217 SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_tab` a LEFT JOIN `ps_tab_lang` `b` ON a.`id_tab` = b.`id_tab` AND b.`id_lang` = 1 WHERE (a.`id_tab` = 60) LIMIT 1 0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61 SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_lang` a LEFT JOIN `ps_lang_shop` `c` ON a.`id_lang` = c.`id_lang` AND c.`id_shop` = 1 WHERE (a.`id_lang` = 1) LIMIT 1 0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61 SELECT SQL_NO_CACHE l.*, ls.`id_shop` FROM `ps_lang` l LEFT JOIN `ps_lang_shop` ls ON (l.id_lang = ls.id_lang) 0.2 1 /classes/Language.php:777 SELECT SQL_NO_CACHE `id_parent` FROM `ps_tab` WHERE LOWER(class_name) = 'adminmodules' LIMIT 1 0.2 134 /classes/Tab.php:191 SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "lgcookieslaw" LIMIT 1 0.2 1 /classes/module/Module.php:2568 SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_country` a LEFT JOIN `ps_country_shop` `c` ON a.`id_country` = c.`id_country` AND c.`id_shop` = 1 WHERE (a.`id_country` = 18) LIMIT 1 0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61 SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_currency` a LEFT JOIN `ps_currency_shop` `c` ON a.`id_currency` = c.`id_currency` AND c.`id_shop` = 1 WHERE (a.`id_currency` = 1) LIMIT 1 0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61 SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_shop` a WHERE (a.`id_shop` = 1) LIMIT 1 0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61 SELECT SQL_NO_CACHE `id_employee` FROM `ps_employee` WHERE `id_employee` = 5 AND `passwd` = '5ca744a430f2e3b0fc8a6b043932144f' AND `active` = 1 LIMIT 1 0.1 1 /classes/Employee.php:327 SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_hook_module_exceptions` WHERE `id_shop` IN (1) 0.1 11 /classes/module/Module.php:2141 SELECT SQL_NO_CACHE value FROM `ps_configuration` WHERE `name` = "PS_MULTISHOP_FEATURE_ACTIVE" LIMIT 1 0.1 1 /classes/shop/Shop.php:1067 SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_tab` t LEFT JOIN `ps_tab_lang` tl ON (t.`id_tab` = tl.`id_tab` AND tl.`id_lang` = 1) WHERE t.`id_tab` = 13 LIMIT 1 0.1 1 /classes/Tab.php:217 SELECT SQL_NO_CACHE domain, domain_ssl FROM ps_shop_url WHERE main = 1 AND id_shop = 1 LIMIT 1 0.1 1 /classes/shop/ShopUrl.php:169 SELECT SQL_NO_CACHE id_shop FROM `ps_employee_shop` WHERE `id_employee` = 5 0.1 1 /classes/ObjectModel.php:1523 UPDATE `ps_employee` SET `last_connection_date` = CURRENT_DATE() WHERE `id_employee` = 5 AND `last_connection_date`< CURRENT_DATE() 0.1 1 /classes/Employee.php:494 SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*) n FROM `ps_module_shop` WHERE id_module=164 AND id_shop IN (1) GROUP BY id_module HAVING n=1 LIMIT 1 0.1 1 /classes/module/Module.php:2210 SELECT SQL_NO_CACHE `version` FROM `ps_module` WHERE `name` = 'gamification' LIMIT 1 0.1 1 /modules/gamification/gamification.php:173 SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*) n FROM `ps_module_shop` WHERE id_module=106 AND id_shop IN (1) GROUP BY id_module HAVING n=1 LIMIT 1 0.1 1 /classes/module/Module.php:2210 SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*) n FROM `ps_module_shop` WHERE id_module=137 AND id_shop IN (1) GROUP BY id_module HAVING n=1 LIMIT 1 0.1 1 /classes/module/Module.php:2210 SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*) n FROM `ps_module_shop` WHERE id_module=143 AND id_shop IN (1) GROUP BY id_module HAVING n=1 LIMIT 1 0.1 1 /classes/module/Module.php:2210 SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*) n FROM `ps_module_shop` WHERE id_module=167 AND id_shop IN (1) GROUP BY id_module HAVING n=1 LIMIT 1 0.1 1 /classes/module/Module.php:2210 SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*) n FROM `ps_module_shop` WHERE id_module=64 AND id_shop IN (1) GROUP BY id_module HAVING n=1 LIMIT 1 0.1 1 /classes/module/Module.php:2210 SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*) n FROM `ps_module_shop` WHERE id_module=144 AND id_shop IN (1) GROUP BY id_module HAVING n=1 LIMIT 1 0.1 1 /classes/module/Module.php:2210 SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_country_lang` WHERE `id_country` = 18 0.1 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68 SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = 148 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1 0.1 1 /classes/module/Module.php:2218 SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*) n FROM `ps_module_shop` WHERE id_module=167 AND id_shop IN (1) GROUP BY id_module HAVING n=1 LIMIT 1 0.1 1 /classes/module/Module.php:2210 SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*) n FROM `ps_module_shop` WHERE id_module=105 AND id_shop IN (1) GROUP BY id_module HAVING n=1 LIMIT 1 0.1 1 /classes/module/Module.php:2210 SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*) n FROM `ps_module_shop` WHERE id_module=83 AND id_shop IN (1) GROUP BY id_module HAVING n=1 LIMIT 1 0.1 1 /classes/module/Module.php:2210 SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "gamification" LIMIT 1 0.1 1 /classes/module/Module.php:2568 SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_shop_group` a WHERE (a.`id_shop_group` = 1) LIMIT 1 0.1 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61 SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "wic_pickinglist" LIMIT 1 0.1 1 /classes/module/Module.php:2568 SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*) n FROM `ps_module_shop` WHERE id_module=144 AND id_shop IN (1) GROUP BY id_module HAVING n=1 LIMIT 1 0.1 1 /classes/module/Module.php:2210 SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_flush) as last_flush FROM `ps_smarty_last_flush` WHERE type='compile' LIMIT 1 0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:95 SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*) n FROM `ps_module_shop` WHERE id_module=164 AND id_shop IN (1) GROUP BY id_module HAVING n=1 LIMIT 1 0.1 1 /classes/module/Module.php:2210 SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*) n FROM `ps_module_shop` WHERE id_module=147 AND id_shop IN (1) GROUP BY id_module HAVING n=1 LIMIT 1 0.1 1 /classes/module/Module.php:2210 SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*) n FROM `ps_module_shop` WHERE id_module=143 AND id_shop IN (1) GROUP BY id_module HAVING n=1 LIMIT 1 0.1 1 /classes/module/Module.php:2210 SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*) n FROM `ps_module_shop` WHERE id_module=153 AND id_shop IN (1) GROUP BY id_module HAVING n=1 LIMIT 1 0.1 1 /classes/module/Module.php:2210 SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*) n FROM `ps_module_shop` WHERE id_module=105 AND id_shop IN (1) GROUP BY id_module HAVING n=1 LIMIT 1 0.1 1 /classes/module/Module.php:2210 SELECT SQL_NO_CACHE id_module FROM ps_lgcookieslaw; 0.1 1 /override/classes/Hook.php:61 SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_theme` a WHERE (a.`id_theme` = 2) LIMIT 1 0.1 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61 SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = 64 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1 0.1 1 /classes/module/Module.php:2218 SELECT SQL_NO_CACHE class_name FROM ps_tab WHERE id_tab = 1 LIMIT 1 0.1 1 /classes/Tab.php:560 SELECT SQL_NO_CACHE id_module FROM ps_lgcookieslaw; 0.1 1 /override/classes/Hook.php:61 Doubles 16 SELECT COUNT(*) n FROM `ps_module_shop` WHERE id_module=XX AND id_shop IN (XX) GROUP BY id_module HAVING n=XX LIMIT XX 3 SELECT m.`id_module`, m.`name`, ( SELECT id_module FROM `ps_module_shop` ms WHERE m.`id_module` = ms.`id_module` AND ms.`id_shop` = XX LIMIT XX ) as mshop FROM `ps_module` m 2 SELECT id_module FROM ps_lgcookieslaw; 2 SELECT `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = XX AND `id_shop` = XX LIMIT XX 2 SELECT * FROM `ps_tab` t LEFT JOIN `ps_tab_lang` tl ON (t.`id_tab` = tl.`id_tab` AND tl.`id_lang` = XX) WHERE t.`id_tab` = XX LIMIT XX Tables stress 23 module_shop 9 module 8 tab 4 shop_url 4 hook 4 tab_lang 4 shop 3 lang 3 lang_shop 2 hook_module 2 employee_shop 2 hook_alias 2 lgcookieslaw 2 shop_group 2 employee 2 configuration 2 theme 2 country_shop 2 country_lang 2 country 1 ochat_log 1 smarty_last_flush 1 quick_access_lang 1 tab_advice 1 quick_access 1 currency 1 configuration_lang 1 currency_shop 1 hook_module_exceptions 1 advice 1 advice_lang ObjectModel instances Name Instances Source Shop 2 /config/config.inc.php [114] /classes/controller/AdminController.php [1966] Country 2 /config/config.inc.php [142] /classes/controller/AdminController.php [2847] Currency 1 /classes/controller/AdminController.php [506] ShopGroup 1 /classes/controller/AdminController.php [1954] Tab 1 /classes/Dispatcher.php [307] Employee 1 /config/config.inc.php [182] Theme 1 /config/config.inc.php [115] Language 1 /config/config.inc.php [195] Included Files # Filename 1 /admin142gzcfhw/index.php 2 /config/config.inc.php 3 /config/defines.inc.php 4 /config/settings.inc.php 5 /config/autoload.php 6 /config/alias.php 7 /classes/PrestaShopAutoload.php 8 /cache/class_index.php 9 /config/bootstrap.php 10 /Core/Business/Core_Business_ContainerBuilder.php 11 /Core/Foundation/IoC/Core_Foundation_IoC_Container.php 12 /Adapter/Adapter_ServiceLocator.php 13 /classes/controller/Controller.php 14 /classes/ObjectModel.php 15 /Core/Foundation/Database/Core_Foundation_Database_EntityInterface.php 16 /classes/db/Db.php 17 /classes/Tools.php 18 /classes/Context.php 19 /classes/shop/Shop.php 20 /classes/db/DbPDO.php 21 /classes/Configuration.php 22 /classes/Validate.php 23 /classes/cache/Cache.php 24 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php 25 /classes/db/DbQuery.php 26 /classes/Theme.php 27 /config/defines_uri.inc.php 28 /tools/htmlpurifier/HTMLPurifier.standalone.php 29 /classes/Language.php 30 /classes/Country.php 31 /classes/PrestaShopCollection.php 32 /classes/Cookie.php 33 /classes/Blowfish.php 34 /classes/Employee.php 35 /config/smarty.config.inc.php 36 /tools/smarty/Smarty.class.php 37 /tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_data.php 38 /tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php 39 /tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_template.php 40 /tools/smarty/sysplugins/smarty_resource.php 41 /tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_resource_file.php 42 /tools/smarty/sysplugins/smarty_cacheresource.php 43 /tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_cacheresource_file.php 44 /classes/SmartyCustom.php 45 /config/smartyadmin.config.inc.php 46 /classes/Link.php 47 /classes/shop/ShopUrl.php 48 /admin142gzcfhw/functions.php 49 /images.inc.php 50 /classes/Dispatcher.php 51 /classes/Hook.php 52 /override/classes/Hook.php 53 /classes/Group.php 54 /classes/module/Module.php 55 /tools/mobile_Detect/Mobile_Detect.php 56 /config/db_slave_server.inc.php 57 /modules/mailchimpintegration/mailchimpintegration.php 58 /classes/Translate.php 59 /themes/01premium/modules/mailchimpintegration/translations/sv.php 60 /modules/pm_advancedsearch4/pm_advancedsearch4.php 61 /modules/pm_advancedsearch4/classes/LinkPM.php 62 /modules/pm_advancedsearch4/classes/As4SearchEngineLogger.php 63 /modules/pm_advancedsearch4/classes/As4SearchEngineDb.php 64 /modules/pm_advancedsearch4/classes/As4SearchEngine.php 65 /modules/pm_advancedsearch4/classes/As4SearchEngineIndexation.php 66 /modules/pm_advancedsearch4/classes/As4SearchEngineSeo.php 67 /modules/pm_advancedsearch4/classes/AdvancedSearchClass.php 68 /modules/pm_advancedsearch4/classes/AdvancedSearchCriterionGroupClass.php 69 /modules/pm_advancedsearch4/classes/AdvancedSearchCriterionClass.php 70 /modules/pm_advancedsearch4/classes/AdvancedSearchSeoClass.php 71 /modules/pm_advancedsearch4/AdvancedSearchCoreClass.php 72 /modules/pm_advancedsearch4/classes/AdvancedSearchWidgetProxy.php 73 /themes/01premium/modules/pm_advancedsearch4/translations/sv.php 74 /classes/Tab.php 75 /controllers/admin/AdminModulesController.php 76 /classes/controller/AdminController.php 77 /translations/sv/admin.php 78 /classes/Profile.php 79 /classes/Currency.php 80 /modules/gamification/gamification.php 81 /modules/gamification/classes/Badge.php 82 /modules/gamification/classes/Advice.php 83 /modules/gamification/classes/Condition.php 84 /modules/gamification/classes/GamificationTools.php 85 /themes/01premium/modules/gamification/translations/sv.php 86 /modules/gamification/translations/sv.php 87 /classes/Media.php 88 /modules/cronjobs/cronjobs.php 89 /modules/cronjobs/classes/CronJobsForms.php 90 /themes/01premium/modules/cronjobs/translations/sv.php 91 /modules/cronjobs/translations/sv.php 92 /modules/vm_ultimatemenu/vm_ultimatemenu.php 93 /themes/01premium/modules/vm_ultimatemenu/translations/sv.php 94 /modules/vm_ultimatemenu/translations/sv.php 95 /modules/themeconfigurator/themeconfigurator.php 96 /themes/01premium/modules/themeconfigurator/translations/sv.php 97 /modules/themeconfigurator/translations/sv.php 98 /modules/dgridproducts/dgridproducts.php 99 /modules/dgridproducts/classes/TransModDGP.php 100 /modules/dgridproducts/classes/DGridTools.php 101 /themes/01premium/modules/dgridproducts/translations/sv.php 102 /modules/dgridproducts/translations/sv.php 103 /modules/isaveresolve/isaveresolve.php 104 /themes/01premium/modules/isaveresolve/translations/sv.php 105 /modules/ganalytics/ganalytics.php 106 /themes/01premium/modules/ganalytics/translations/sv.php 107 /modules/ganalytics/translations/sv.php 108 /modules/vm_advancedconfigurator/vm_advancedconfigurator.php 109 /themes/01premium/modules/vm_advancedconfigurator/translations/sv.php 110 /modules/vm_advancedconfigurator/translations/sv.php 111 /modules/geoipban/geoipban.php 112 /modules/geoipban/lib/geoip.inc 113 /modules/geoipban/models/geoipbanModel.php 114 /themes/01premium/modules/geoipban/translations/sv.php 115 /modules/sd_attributepictures/sd_attributepictures.php 116 /modules/sd_attributepictures/autoloader.php 117 /modules/sd_attributepictures/classes/Samdha/AttributePictures/Main.php 118 /modules/sd_attributepictures/classes/Samdha/Commons/Module.php 119 /modules/sd_attributepictures/classes/Samdha/Commons/Tools.php 120 /modules/sd_attributepictures/classes/Samdha/Commons/Configuration.php 121 /modules/sd_attributepictures/classes/Samdha/Commons/Licence.php 122 /modules/sd_attributepictures/classes/Samdha/AttributePictures/Tools.php 123 /themes/01premium/modules/sd_attributepictures/translations/sv.php 124 /modules/orderedit/orderedit.php 125 /modules/orderedit/classes/OrderEditOrderDetail.php 126 /classes/order/OrderDetail.php 127 /themes/01premium/modules/orderedit/translations/sv.php 128 /modules/lgcookieslaw/lgcookieslaw.php 129 /themes/01premium/modules/lgcookieslaw/translations/sv.php 130 /modules/onlinechat/onlinechat.php 131 /modules/onlinechat/libraries/JsonHandler.php 132 /modules/onlinechat/classes/Ochat.php 133 /themes/01premium/modules/onlinechat/translations/sv.php 134 /cache/smarty/compile/1b/84/40/1b84406f40c623925b60e41232236c0a48838ca1.file.chat_menu.tpl.php 135 /cache/smarty/compile/3b/8f/94/3b8f94fc396ba6ab37701c8d85e5dafc3a341333.file.login_addons.tpl.php 136 /cache/smarty/compile/5e/46/64/5e4664358e8f5ef6b2856e9ac9a3eecb4167a182.file.modal_translation.tpl.php 137 /cache/smarty/compile/5c/3e/89/5c3e894d8dbfa4481b34d745b1d3fc251b1fb27d.file.modal_not_trusted.tpl.php 138 /cache/smarty/compile/ee/46/b9/ee46b93ec850948306938ade6010dc4605a453d7.file.modal_not_trusted_country.tpl.php 139 /modules/graphnvd3/graphnvd3.php 140 /classes/module/ModuleGraphEngine.php 141 /themes/01premium/modules/graphnvd3/translations/sv.php 142 /modules/graphnvd3/translations/sv.php 143 /modules/dashactivity/dashactivity.php 144 /themes/01premium/modules/dashactivity/translations/sv.php 145 /modules/dashactivity/translations/sv.php 146 /modules/dashgoals/dashgoals.php 147 /themes/01premium/modules/dashgoals/translations/sv.php 148 /modules/dashgoals/translations/sv.php 149 /modules/dashtrends/dashtrends.php 150 /themes/01premium/modules/dashtrends/translations/sv.php 151 /modules/dashtrends/translations/sv.php 152 /modules/stockeditor/stockeditor.php 153 /themes/01premium/modules/stockeditor/translations/sv.php 154 /cache/smarty/compile/1e/f7/18/1ef718f1b3a83fc93b88c053c60191b78f52e7d1.file.configure.tpl.php 155 /cache/smarty/compile/c9/ea/30/c9ea3068227e5227cd2a378fd86aa5a2db397ae2.file.configuration_bar.tpl.php 156 /tools/smarty/plugins/modifier.regex_replace.php 157 /classes/QuickAccess.php 158 /modules/lgproductmove/lgproductmove.php 159 /themes/01premium/modules/lgproductmove/translations/sv.php 160 /modules/lgproductmove/translations/sv.php 161 /modules/masseditproduct/masseditproduct.php 162 /modules/masseditproduct/classes/tools/config.php 163 /modules/masseditproduct/classes/tools/AutoloaderMEP.php 164 /modules/masseditproduct/classes/tools/Module/ModuleContainerMEP.php 165 /themes/01premium/modules/masseditproduct/translations/sv.php 166 /modules/wic_pickinglist/wic_pickinglist.php 167 /themes/01premium/modules/wic_pickinglist/translations/sv.php 168 /modules/wic_pickinglist/classes/OrderPicker.php 169 /modules/autoupgrade/autoupgrade.php 170 /modules/autoupgrade/classes/UpgradeTools/Translator.php 171 /themes/01premium/modules/autoupgrade/translations/sv.php 172 /modules/autoupgrade/translations/sv.php 173 /modules/exportproducts/exportproducts.php 174 /themes/01premium/modules/exportproducts/translations/sv.php 175 /classes/helper/HelperShop.php 176 /classes/helper/Helper.php 177 /classes/shop/ShopGroup.php 178 /cache/smarty/compile/ff/a4/04/ffa40437e5fcc15439e79e1ce397338ebe87885b.file.modal.tpl.php
 4. Jag löste det. Tydligen så låg filen i en modul som jag aldrig hade gissat.
 5. Jag ändrade för flera månader sedan mailmallen som kommer till kundtjänst mailen när en kund skriver till oss. Men nu känner vi att vi behöver ändra på den igen, men jag kan inte hitta den längre. Jag har kollat i översättningar och letat runt bland filerna men kan inte hitta den. Jag kan tänka mig att den kanske ligger någonstans relaterat med kundtjänst. Någon som vet vart man kan hitta den?
 6. Hejsan, Förlåt att jag inte svarat tidigare, jag har haft fullt upp. Jag löste det tillslut i slutet av förra veckan. Jag själv misstänkte att felet måste vart någon av filerna som har med sidan att göra. Jag började granska filerna contact-form.tpl som finns i både themes/default-bootstrap och i themes/premium01 (temat vi använder), jag upptäckte att de två var väldigt olika så jag gjorde såklart en säkerhetskopia men jag kopierade default contacts-form.tpl och ersatte den som låg i premium01 mappen. Nu funkar det som den ska igen.
 7. Tackar, Har skrivit där med nu, känns dock som att det kan ta tid. Någon annan som har tid och möjligheter eller kanske sitter på en lösning?
 8. Jag har inte ändrat något med mailinställningarna men det ser exakt likadant ut som innan. Har även kollat runt lite i prestashop/mails/ pappen efter saknade filer och det är inget jag tycker saknas. Det var en med liknande problem jag hittade när jag sökte runt på google som inte hade sin lang.php fil i sin språkmapp men den finns iallafall i vårat. Vi uppdaterade idag till 1.6.1.17.
 9. Hejsan, Jag har precis uppdaterat vårt Prestashop utan problem men när jag testade och gick igenom alla funktionerna så upptäckte jag att kunder inte kan skicka meddelanden till vår kundtjänst. Jag har bifogat hur det ser ut när jag klickat på skickat. Jag har testat köra i Debug mode men det säger ingenting och jag har testat o ändra mail på kundtjänstanvändaren. Vi kör inte med IMAP och har inte behövt göra det innan uppdateringen. För en vecka sedan så misslyckades jag med uppdateringen och då hade det resulterat till att en hel map tools/Swift var borta och då funkade inte kundtjänsten (Nästan inga kontakt funktioner alls, Jag återställde dock detta och allt funkade som det skulle. Jag kollade nu swift mappen för säkerhetsskull och den verkar se ut som den ska. Någon som kan hjälpa oss?
 10. Hello, I made a post a few weeks ago in another thread and I got the advice to look for someone who can create this module we are looking for. We are looking for a module that could make it easier to manage our own invoices and have a connection to Creditsafe API to have them automaticly run a credit check when a customer requests one. Also ofcourse to give our customers the option to make Partial payments.
 11. Thank you, I think so too, then I have to find someone who are up for the task.
 12. Hello, We would like to be able to edit the delivery notes so that for example we can highlight when an order contains more than one of the same product and colour scheme on payment methods.
 13. Hello, We are using Klarna's module that gives us most payment options but through Klarna. But we want to use our own Invoices and other payment options also. When using Klarnas own module it seems to override all other payment option modules we are running and the costumer can't choose those. We want klarna as an option but as the last option on the list. Is there a way to fix this?
 14. Hello, We are looking for a module that could make it easier to manage our own invoices and have a connection to Creditsafe API to have them automaticly run a credit check when a customer requests one. Also ofcourse to give our customers the option to make Partial payments.
 15. Har faktiskt inte kontaktat dem då jag inte kan tänka mig att problemet ligger hos dem. Men jag får nog göra en liten koll med dem.
 16. Problem här nu igen. Vi använder oss av Klarna modulen och det har fungerat felfritt tills nu, nu har vi haft lite större tryck i vår butik och fått många beställningar. Vi har fått kunder som klagat på att de betalat för fler varor än de beställt och helt rätt har de. Det visar sig att vissa kunder som beställer står det i vår backoffice att de beställt tex en vara, men när vi kollar på vad klarna tar betalt för så är det för två varor, det är heller inga fantasivaror utan det är varor ifrån vårat lager. Flera kunder hävdar att de inte ens tittat på en sådan vara så det kan ju inte vara att de lagt till det själva. Jag har själv inte haft tid att granska problemet då kollegorna har rättat problemen manuellt innan de sa till mig och jag har just nu bara hunnit kolla på ett sånt här problem själv, men det ska ha hänta flera gånger. På den jag har hunnit kolla på så är det ett betalningsfel ca:10min innan en order har godkänts, denna visas inte på loggen heller utan bara i kundens order sida.
 17. Just wanted to say that the problem is solved. Ville meddela att problemet är löst. Problemet var en modul "Manage your attributes values quickly" som jag hade stängt av. Efter att jag aktiverat Avancerat lager så skapade modulen en overrun på attributerna trots att jag stängt av modulen, så det löste sig när jag avinstallerade det.
 18. Just wanted to say that the problem is solved. The problem was from a module "Manage your attributes values quickly" that I had turned off. After I activated Advanced warehouse it made an overrun on the attributes even though it where turned off, so I uninstalled the module and now it works again.
 19. It did not work. I changed "cache_default_attribute" on one product (A "bugged" one), both in ps_product and in ps_product_shop and i cleaned cache... Still didn't work. With phpmyadmin I took my time to compare old wares with the new "bugged" ones and there is no difference anyware accept for the ID's but that is correct. Edit: I have been looking around with phpmyadmin and found something I think is fishy. In ps_product_attribute have noticed that I got a "product_ID 0" with a reference number. Searching that referencenumber in back-office products gives no hits and also it's id_product_attribute number is just after the id_product_attribute number of the product I tried the Advanced warehouse with. I am afraid to deleate it or modify it but could this be a reason to my problem or is this as it should be?
 20. Thanks for response, I am a little slow... Where do I do these sulotions, I have been searching but I can not find where to edit these codes. Also, might add that I have tried to do a test order of a product that is "bugged" and let's say in this case I order a shirt and it shows no attributes for it but in the back-office i have 3xXS, 5xS and 2xM sizes. When I make an order I automaticly order an XS shirt becouse it is the default size to be shown. So it is not like they don't exist, it is just that they do not show in the front-office.
 21. Now we've got a really big problem. I was poking around in advanced warehouse, created a stock and tested to put a product in there. When we where going to put up new products we noticed the problem. We wished to continue as usual and add the stock levels manually in the product on the product page an then it turned out that the different sizes of the product are not displayed on the front-office, everything is as it should on our back-office but customers can not choose what size to buy. It has always worked before. Now I have turned off the advanced warehouse and removed warehouse I created, the problem is unfortunately still there. I have tried to disable the theme but it was still the same problem. So the problem is so, that ever since I enabled the Advanced Warehouse the attributes is not displayed of a new product in the front office even though they are in the back office, old products still show attributes but as soon as I would edit another size or a colour for example it goes invisible in the front-office. Would be very happy for answers as soon as possible as this is a costly tragedy.
 22. Nu har vi fått ett riktigt stort problem. Jag var och pillade på Avancerade varulager, skapade ett varulager och testade lägga in en vara där. Sedan skulle vi lägga in nya varor så dök problemet upp. Vi skulle fortsätta som vanligt och lägga in lagersaldot manuellt i produkten på produktsidan så visade sig att de olika storlekarna på produkten inte visas på hemsidan, allt är som det ska på vår back-office men kunderna kan inte välja vilken storlek de ska köpa. Det har alltid funkat innan. Nu har jag stängt av avancerat lager och tagit bort lagret jag skapade, problemet är tyvärr kvar. Jag har testat att avaktivera Temat men det var fortfarande samma problem. Så problemet är att sedan jag aktiverade Avancerat Lager så visas inte Attributer på nya varor i front-office trots att de finns på Back-office. Hade vart glad för svar snarast då detta är en kostsam tragedi.
 23. Hejsan Boardhouse Jo, problem är löst. Jag följde Skorupa's lösning här ( https://www.prestashop.com/forums/topic/367885-dashboard-stats-are-empty-after-upgrading-to-1609/page-2 ) och efter en del mixtring så har vi fått det att funka. Det visar sig att det har med att göra att Original inställningarna för Prestashop är att räkna ut efter varje skickad Faktura. I vårat fall använder vi inga egna fakturor just nu utan klarna står för det, så med koden som Skorupa lagt ut så ändrar man det till att läsa på varje lyckad beställning istället.
×
×
 • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More