Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/04/2018 in all areas

 1. 1 point
  This is a free module that adds an additional field to the category form, allowing you to enter additional description. It may be usefull for SEO purposes. For PS 1.6: To use the module you need to install it and then add {hook h='displayCategorySecondDescription'} to category.tpl in a place where you want to display the description, you may also add this hook to some other place, letf column, footer, it should work everywhere as long as you are on a category page. For PS 1.7 Install the module and then add {widget name='gmcatseconddesc'} to templates/catalog/listing/product-list.tpl just before the {else} tag or in any other place that you like. You can also attach this module to any hook, where you would like the description to show. Note: The description won't show for pagination pages, where the ?p parameter is greater that 1. gmcatseconddesc_16.zip gmcatseconddesc_17.zip Updated version with some bug fixes: gmcatseconddesc_17v1_0_5.zip Detailed implementation description: http://greenmousestudio.com/en/cat-desc
 2. 1 point
  Làm gì để đề phòng rủi ro khi đầu tư vào giai đoạn thị trường mua bán đất Điện Thắng nóng sốt? Bán đất Điện Thắng đang là thị trường bất động sản cực kỳ hấp dẫn với nhà đầu tư. Với những ưu điểm vượt trội, thị trường này hứa hẹn đem lại những lợi ích đầu tư hấp dẫn cho khách hàng. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cần cẩn thận khi tham gia vào việc mua bán đất Điện Thắng. Sự biến động của thị trường sẽ là yếu tố làm gia tăng những rủi ro mà nhà đầu tư dễ gặp phải. Vì vậy, nhà đầu tư cần có được những bước chuẩn bị thật kỹ lưỡng trước khi tham gia mua bán đất đai tại khu vực này. Tìm hiểu kỹ đặc điểm thị trường bán đất Điện Thắng Tuy sôi động, nhưng xét cho cùng thì bán DATDIENTHANG vẫn là một thị trường mới nổi. Một thị trường như vậy thì không thể tránh khỏi những sự biến động theo quy luật vốn có. Vì vậy mà việc cần làm nhất của các nhà đầu tư chính là tìm hiểu thật kỹ đặc điểm của thị trường. Chỉ khi nắm vững được những yếu tố này thì nhà đầu tư mới có thể đưa ra được những hướng đầu tư phù hợp nhất. Những hoạt động nhỏ lẻ như bán Đất Điện Thắng Trung - DATDIENTHANG, Điện Thắng Nam từ đó cũng diễn ra một cách thuận lợi hơn. Việc đầu tiên nên làm khi đầu tư vào mua bán đất Điện Thắng đó chính là tìm hiểu đặc điểm của thị trường Nhà đầu tư cần nắm vững tình hình giá cả của thị trường. Làm được điều này sẽ giúp cho nhà đầu tư khỏi bị rơi vào tình trạng “hét giá”, “sốt ảo” của thị trường bán đất Điện Thắng. Bên cạnh đó, phải biết được đâu là giai đoạn thích hợp nhất để đầu tư vào thị trường bằng cách xem xét nhịp độ mua bán, giao dịch của thị trường này. Chỉ có như vậy thì khả năng kiểm soát và nắm tình hình thị trường mới trở nên dễ dàng. Các hoạt động như mua bán đất Điện Thắng Nam hay Điện Thắng Trung cũng thuận lợi hơn nhờ thị trường lớn ổn định. Đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp với đặc điểm thị trường bán đất Điện Thắng Sau khi nắm vững tình hình thị trường, nhà đầu tư phải đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp. Điều này không chỉ giúp hạn chế được những rủi ro không đáng có mà còn giúp bạn đạt được lợi ích đầu tư hiệu quả nhất. Hoạt động mua bán đất Điện Thắng sẽ phát huy hết những lợi thế nếu như nhà đầu tư làm được điều này. Hãy bắt đầu vạch ra kế hoạch ngay từ bây giờ để có thể đưa ra được những tính toán, lựa chọn phù hợp nhất nhé! Cần vạch ra được chiến lược đầu tư phù hợp với đặc điểm thị trường mua bán đất Điện Thắng Thật sự để đạt được lợi ích đầu tư bất động sản cao không hề khó. Tuy nhiên điều này phụ thuộc rất lớn vào sự chuẩn bị của nhà đầu tư. Đôi khi giá trị của hoạt động mua bán đất Điện Thắng - DATDIENTHANG không thật sự cao như những gì bạn thấy, mà nó bắt đầu từ sự cẩn thận, chu toàn của những nhà đầu tư. Chính những con người tham gia vào thị trường này đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt ấy. Rủi ro hay may mắn, thất bại hay thành công đều phụ thuộc vào quá trình chuẩn bị của bạn. Vì vậy đừng chần chừ mà hãy vạch ra ngay kế hoạch đầu tư vào thị trường mua bán đất Điện Thắng thôi nào!
 3. 1 point
  Neues Gesetz, Wie sich Selbstständige endlich die Krankenkasse leisten können Zum Artikel Spiegel-Online
 4. 1 point
  Via votre panel OVH (je suppose que vous êtes en mutualisé), vous avez accès au phpmyadmin Sur cette page, vous devez rentrer plusieurs info (le serveur sql ovh, le user et le password sql)
 5. 1 point
  Ok, c'est Prestashop addons qui mouline et ne répond pas. Désactivez l'appel à addons, dans /classes/tools.php vers la ligne 3352, remplacez protected static $is_addons_up = true; Par: protected static $is_addons_up = false; Une fois cela fait, si vous aviez des alertes en rouge concernant les fichiers xml, supprimez tous les fichiers xxxxxx.xml du répertoire /config/xml/ Et supprimez le module gamification du ftp: /modules/gamification
 6. 1 point
  I've FINALLY found a 'hack' that works for me though I'm not sure if it's correct. In product.tpl change line 425 to data-discount="{$quantity_discount.reduction|floatval}" from data-discount="{$quantity_discount.real_value|floatval}" and change line 438 to {convertPrice price=$quantity_discount.reduction|floatval} from {convertPrice price=$quantity_discount.real_value|floatval}
 7. 1 point
  Yes, when we have mod_security IP's from prestashop are on blacklist. When we remove them everything went smoothly on upgrades.
 8. 1 point
  For PS 1.5.4.1 I override the following class in classes/Language.php: public static function getLanguages($active = true, $id_shop = false) { if (!self::$_LANGUAGES) Language::loadLanguages(); $languages = array(); foreach (self::$_LANGUAGES as $language) { if ($active && !$language['active'] || ($id_shop && !isset($language['shops'][(int)$id_shop]))) continue; $languages[] = $language; } usort($languages, function($a, $ { //language iso_code in the desired order: $new_order = array("es", "en"); foreach($new_order as &$value) { if ($a["iso_code"]==$value) return -1; if ($b["iso_code"]==$value) return 1; } }); return $languages; }
×
×
 • Create New...

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More