Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. https://mypresta.eu/modules/front-office-features/homepage-products-pro.html Μπορείς να δοκιμάσεις οποιοδήποτε module σαν αυτό που δείχνει το link, σίγουρα υπάρχουν πολλά στο marketplace. Τώρα, χωρίς αγορά, θεωρητικά πας modules> Front office Features> Featured module ή αλλιώς " Προτεινόμενα προϊόντα στην αρχική σελίδα". Δες λίγο αν κολλάει η cache και δεν τα εμφανίζει (clear cache). Δες ΒΔ στους πίνακες ps_feature, ps_feature_product κλπ κλπ αν έχουν εγγραφές. Όσα είπε ο sanctusmob ισχύουν, επιλέγονται αυτόματα, αρκεί στην καρτέλα "συνδεσμοι" του προϊόντος να έχει επιλεγεί στις " Συσχετισμένες κατηγορίες" αυτή με το id 2 (home).
 3. horsemansshop1

  Error message I dont understand

  Can someone help with this please
 4. Today
 5. Rodrigo B Laurindo

  Http error 500

  What do you have in /jxheaderaccount/controllers/front/facebooklink.php Line 67?
 6. Jozikas

  Http error 500

  Ohh. The error did change: [PrestaShopException] Error: Authentication failed. at line 1109 in file classes/Tools.php 1104. ->getTranslator() 1105. ->trans('Fatal error', [], 'Admin.Notifications.Error'); 1106. } 1107. 1108. if (_PS_MODE_DEV_) { 1109. throw new PrestaShopException($errorMessage); 1110. } 1111. 1112. return $errorMessage; 1113. } 1114. ToolsCore::displayError - [line 67 - modules/jxheaderaccount/controllers/front/facebooklink.php] - [1 Arguments] JxHeaderAccountFacebookLinkModuleFrontController->initContent - [line 281 - classes/controller/Controller.php] ControllerCore->run - [line 511 - classes/Dispatcher.php] DispatcherCore->dispatch - [line 28 - index.php]
 7. Rodrigo B Laurindo

  Http error 500

  Well, you will have to find the const tpl_dir in your module files and remove It. It is not used in Prestashop since 1.7.4
 8. Simplified PayPal Express module that WORKS! Responsive design and coding ensure the payment form fits any screen size. Accept standard PayPal payments in addition to credit and debit cards. Embed the payment form directly in the checkout page + refund / void orders directly from the orders tab in the backoffice. Choose between Authorization and Capture, or Authorization only and Capture later (when you are ready to ship). Direct Download More info at https://www.presto-changeo.com/home/150-paypal-express.html
 9. Jozikas

  Http error 500

  They are both disabled (smarty and simple caching, which is the last one on the page). I did try this configuration and got the same errors.
 10. Rodrigo B Laurindo

  Http error 500

  What is disabled is smarty cache (top of the page) or caching (page bottom)? Can you configure smarty this way and tell if something has changed?
 11. Bonjour, Je m'adresse à vous, les développeurs car je cherche un module ou un site qui saurait gérer ma requête ! J'ai un site marchand et je voudrais que mes produits soient visibles en 3D (que le client puisse tourner autour, minimum 2/3 angles différents). J'ai la possibilité de réaliser tous mes articles en 2D ou en 3D et "il suffirait" de les intégrer dans le module pour qu'il gère ensuite l'aspect dynamique et le contrôle du client. Est-ce que vous pensez qu'un module presta existe ? Est-ce qu'il irait sur mon vieux presta que j'ai mis à jour récemment en 1.6.1.4 ^^ ? Ou quelqu'un saurait me créer ça autrement ? (EDIT : J'ai vu que ça existait mais je voudrais maintenant que le client puisse changer sa personnalisation en direct comme sur le site de Nike avec les personnalisations chaussures par exemple. Genre il veut des pois jaune sur sa cabane en tissu, le produit change de couleur) Merci de votre lecture ! SI vous voulez compléter votre message avec "ça prendrait x temps" "ça couterait environ x euros"...etc Je vous lis Enora P.S : Mes articles sont des cabanes en tissu pour animaux en gros 😛
 12. Ik heb vorige week een upgrade gedaan van PS1.6 naar PS 1.7.5.2. Ik heb hiervoor een module kocht om alles te kopiëren naar een nieuwe installatie van PS1.7 Nu is ook de kortingsbon gekopieerd. Ik heb een kortingsbon aangemaakt die alleen korting geeft op specifieke producten. Test ik dit door een ander product aan te schaffen, waar de korting niet voor geldt, krijg ik ook de melding dat de korting niet is te gebruiken voor het product in het winkelwagentje. Maar nu komt het, plaats ik een product erbij in het wagentje (waar de korting wel voor geldt), dan worden ineens op beide producten de korting gegeven. Dus ook op het product waar geen korting op gegeven mag worden..... Haal ik dat laatste product weer weg, dan vervalt ook alle korting. Iemand anders dit ook al opgevallen?
 13. Est-il possible de créer une configuration de produit étape par étape avec ses variantes? Tout en une page, product.tpl Je veux dire, couleur Step.1, couleur Step.2, et ainsi de suite, et ajouter au panier comme étape finale? Parce que j'ai fait un accordion, avec le code product-variant.tpl à l'intérieur, masquant le groupe dont je n'ai pas besoin à la 1ère étape avec css (2 et 3, et pour la deuxième étape 1 et 3), mais lorsque je sélectionne les couleurs de paillettes dans la 2ème étape, le t-shirt revient par défaut et non avec la couleur sélectionnée. Et malheureusement, l’ajout au panier ne fonctionne pas. Je pense qu'il y a 2 formes (accordion + charrette). Alors peut-être n'est-il pas possible de diviser les variantes en étapes? Je suis désolé pour mon français, dans l'autre forum, ils ne répondent pas.
 14. Jozikas

  Http error 500

  It was already disabled. And after cache clear I get the same errors: in a5b822f9ac176439d84fb2eac4af4d17f8642a6c_2.module.jxheaderaccountviewstempl.php line 28 at content_5d0a9a29ece766_26163384(object(SmartyDevTemplate))in smarty_template_resource_base.php line 123 at Smarty_Template_Resource_Base->getRenderedTemplateCode(object(SmartyDevTemplate))in smarty_template_compiled.php line 114 at Smarty_Template_Compiled->render(object(SmartyDevTemplate))in smarty_internal_template.php line 216 at Smarty_Internal_Template->render(false, 0)in smarty_internal_templatebase.php line 232 at Smarty_Internal_TemplateBase->_execute(object(SmartyDevTemplate), null, 'layouts/layout-full-width.tpl', null, 0)in smarty_internal_templatebase.php line 116 at Smarty_Internal_TemplateBase->fetch('module:jxheaderaccount/views/templates/front/facebooklink.tpl', null, 'layouts/layout-full-width.tpl', null,false, true, false)in SmartyDev.php line 40 at SmartyDev->fetch('module:jxheaderaccount/views/templates/front/facebooklink.tpl', null, 'layouts/layout-full-width.tpl')in FrontController.php line 682 at FrontControllerCore->smartyOutputContent('module:jxheaderaccount/views/templates/front/facebooklink.tpl')in FrontController.php line 666 at FrontControllerCore->display()in Controller.php line 301 at ControllerCore->run()in Dispatcher.php line 511 at DispatcherCore->dispatch()in index.php line 28
 15. Rodrigo B Laurindo

  Http error 500

  Could you disable the smarty cache and clear cache in "Advanced parameters > Performance" and paste here the errors again?
 16. Buenas, estoy obsesionado con acelerar mi web al máximo y experimentando no hago mas que tener problemas. El caso es que vi algo de crear subdominios para acelerar el ccs y js ya que es lo que marca con mas retraso en mi web segun google. Cree los subdominios en mi plesk pero tras insertarlos en RENDIMIENTO, servidore multimedia. Me ha dejado de funcionar tanto el front como el backoffice. Necesito ayuda de como desactivarlo para poder volver acceder ya que si no puedo entrar no se me ocurre como dejarlo como estaba. Ya he eliminado los subdominios. Agradeceria ayuda cuanto antes ya que tengo mi tienda online sin funcionar. Gracias.
 17. Jozikas

  Http error 500

  This module was created for PS 1.7.X as i know.
 18. Rodrigo B Laurindo

  Http error 500

  You should disable smarty cache and clear cache to get more readable paths, but it seems you are using a module written for PrestaShop 1.6 in 1.7.
 19. @freddie1946, this is the first I see this error... maybe something wrong with the translation files? Are you trying this in english? The $order->payment should contain the translated value of 'Cash on delivery'.
 20. Hola, recién instalé la tienda, creé los productos sin costo ya que es para uso interno, pero al momento de finalizar la compra, me aparece que el pedido es "Con obligación de pago" a pesar de que es sin costo, y finalmente no me permite terminar de ingresar el pedido. Como puedo solucionar esto? Gracias de antemano. Saludos.
 21. Hello, I am trying to use jxheadermodule with facebook app log in. I configured the facebook app and OAuth, but after first redirect it gets http error 500 https://mydomain/module/jxheaderaccount/facebooklink?code=... What could I do and what causes the problem? ContextErrorException Notice: Undefined index: tpl_dir in a5b822f9ac176439d84fb2eac4af4d17f8642a6c_2.module.jxheaderaccountviewstempl.php line 28 at content_5d0a9a29ece766_26163384(object(SmartyDevTemplate))in smarty_template_resource_base.php line 123 at Smarty_Template_Resource_Base->getRenderedTemplateCode(object(SmartyDevTemplate))in smarty_template_compiled.php line 114 at Smarty_Template_Compiled->render(object(SmartyDevTemplate))in smarty_internal_template.php line 216 at Smarty_Internal_Template->render(false, 0)in smarty_internal_templatebase.php line 232 at Smarty_Internal_TemplateBase->_execute(object(SmartyDevTemplate), null, 'layouts/layout-full-width.tpl', null, 0)in smarty_internal_templatebase.php line 116 at Smarty_Internal_TemplateBase->fetch('module:jxheaderaccount/views/templates/front/facebooklink.tpl', null, 'layouts/layout-full-width.tpl', null,false, true, false)in SmartyDev.php line 40 at SmartyDev->fetch('module:jxheaderaccount/views/templates/front/facebooklink.tpl', null, 'layouts/layout-full-width.tpl')in FrontController.php line 682 at FrontControllerCore->smartyOutputContent('module:jxheaderaccount/views/templates/front/facebooklink.tpl')in FrontController.php line 666 at FrontControllerCore->display()in Controller.php line 301 at ControllerCore->run()in Dispatcher.php line 511 at DispatcherCore->dispatch()in index.php line 28
 22. Exacto. Busca por error_log Encontrarás uma linha informando o caminho do log de erros.
 23. Prestafan1234

  SSL?

  Du skal først klikke på aktiver SSL og evt. gemme. Først derefter kan du slå det til.
 24. Bonjour, avez vous contacter le développeur du module qui est le plus à même de vous répondre.
 1. Load more activity
×

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More