Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. You are welcome. I appreciate any review.
 3. 2 x Brawo Gratulację z "okazji" 2000 postu 😉 Drugie gratulacje bo coś w tym może być ... Mianowicie rok temu sklep był postawiony na tej samej domenie tyle, że w wersji 1.6 i załapał jakiegoś "syfa". Domena została oznaczona jako niebezpieczna m.innymi przez googla i nortona - ponieważ sklep był testowy to został wyłączony na kilka miesięcy a później postawiony od nowa - na nowym serwerze i nowej wersji Presty 1.7. Faktycznie może boty mają jeszcze w historii ten link i walczą. Dzięki za najprawdopodobniej dobre nakierowanie.
 4. Perfect ! This is the most useful module i've used. Gonna rate 5 on addons. Thanks again EDIT : the stock numbers seems to be wrong , gonna check if i can find a solution by myself.
 5. That's great Becquel! Unfortunately for me, we don't have a SSL certificate on our site. In a client (insomnia), when I used https, it gave an error. Although my host has an overall certificate, when I used https://mysite.their_address, it just returns my site and ignore the PUT request.
 6. Hello, what do you mean when you say "i can't open the admin page"?
 7. Bonjour, Désolé, je ne pourrais pas vous aider, je n'avais ce genre de message d'erreur, mon problème venez dans la clef de confirmation qui n'étais pas correctement vérifié ... Bonne journée, Jean-Yves
 8. Instead of <td>{$stock}</td> use {assign var="stock" value=StockAvailable::getStockAvailableIdByProductId( $order_detail.product_id, $order_detail.product_attribute_id)} {if is_int($stock)} <td>{$stock}</td> {/if}
 9. Witajcie, chciałem potestować coś w prestashopie. W tej sytuacji skopiowałem całą bazę jak i folder presty z hostingu na kompa w folder htdocs a bazę wgrałem. Lecz po odpaleniu localhost i wybraniu folderu gdzie jest presta wywala mi: 500 Server Error Oops, something went wrong. Try to refresh this page or feel free to contact us if the problem persists. Czy ktoś jest w stanie pomóc mi to zrobić by działało u mnie lokalnie?
 10. Thank you for your quick answer I forgot to mention that I'm using a delivery slip , so i dont find what is the "order loop". The template im using is sorting products regarding warehouse location. Here is my code , i posted your code on line 128 and added a <td>{$stock}</td> on line 249 <!-- name="{l s='Bon de livraison TEST KRIS' mod='m4pdf'}" data="order+detail" --> {assign var='sort' value='warehouse_product_location.location'} <head> {literal} <style> @page { sheet-size: A4; margin: 10mm; margin-bottom: 35mm; margin-header: 0; margin-footer: 6mm; odd-footer-name: html_footer0; even-footer-name: html_footer0; } {/literal} {foreach from=$order item=r_order name=r_order} {if !$smarty.foreach.r_order.first} @page document{$smarty.foreach.r_order.index} {literal}{{/literal} odd-footer-name: html_footer{$smarty.foreach.r_order.index}; even-footer-name: html_footer{$smarty.foreach.r_order.index}; {literal}}{/literal} @page document{$smarty.foreach.r_order.index} :first {literal}{{/literal} resetpagenum: 1; {literal}}{/literal} div.document{$smarty.foreach.r_order.index} {literal}{{/literal} page: document{$smarty.foreach.r_order.index}; {literal}}{/literal} {/if} {/foreach} {literal} body { font-size: 11px; font-family: sans; font-weight: normal; color: black; background-color: white; } h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, div, th, td { vertical-align: top; padding: 1mm; } h1 { font-size: 20px; text-align: center; clear: both; margin-bottom: 4mm; } table { border-collapse: collapse; } .items th { border: 0.2mm solid black; background-color: #DDDDDD; } .items td { border: 0.2mm solid black; } .tbl th { margin: 0; padding: 0; } .tbl td { margin: 0; padding: 0; } .header { width: 100%; vertical-align: top; font-family: sans; font-size: 11px; color: #656565; } .footer { width: 100%; vertical-align: top; font-family: sans; font-size: 11px; color: #656565; } .left {float: left;} .right {float: right;} .align-left {text-align: left;} .align-center {text-align: center;} .align-right {text-align: right;} .clear {clear: both;} .zero {margin: 0; padding: 0;} .bold {font-weight: bold;} .italic {font-style: italic;} .smaller {font-size: 80%;} .bigger {font-size: 120%;} .w5 {width: 5%;} .w10 {width: 10%;} .w20 {width: 20%;} .w30 {width: 30%;} .w40 {width: 40%;} .w50 {width: 50%;} .w60 {width: 60%;} .w70 {width: 70%;} .w80 {width: 80%;} .w90 {width: 90%;} .w100 {width: 100%;} .border {border: 1px solid black;} </style> {/literal} </head> <body> {if $conf.cloud} {assign var="force_protocol" value="http"} {else} {assign var="force_protocol" value=""} {/if} {foreach from=$order item=r_order name=r_order} {if $r_order.delivery_number} {if $conf.customers_lang} {assign var="m4_actual_language" value=$r_order.id_lang} {else} {assign var="m4_actual_language" value=$conf.pdf_id_lang} {/if} {if empty($r_order.id_shop)}{assign var="shop_id" value="0"}{else}{assign var="shop_id" value=$r_order.id_shop}{/if} {assign var="stock" value=StockAvailable::getStockAvailableIdByProductId( $order_detail.product_id, $order_detail.product_attribute_id)} {if is_int($stock)} $stock {/if} <!--mpdf <htmlpagefooter name="footer{$smarty.foreach.r_order.index}"> <hr class="w100 zero" /> <div class="align-center"> {$r_order.shop.shop_name|escape:'htmlall':'UTF-8'} - {if $r_order.shop.shop_addr1}{$r_order.shop.shop_addr1|escape:'htmlall':'UTF-8'}{/if} {if $r_order.shop.shop_code}{$r_order.shop.shop_code|escape:'htmlall':'UTF-8'}{/if} {if $r_order.shop.shop_city}{$r_order.shop.shop_city|escape:'htmlall':'UTF-8'}{/if} {if $r_order.shop.shop_country}{$r_order.shop.shop_country|escape:'htmlall':'UTF-8'}{/if} {if !empty($r_order.shop.shop_state)}{$r_order.shop.shop_state|escape:'htmlall':'UTF-8'}{/if} </div> </htmlpagefooter> mpdf--> <div class="left w50 zero {if !$smarty.foreach.r_order.first}document{$smarty.foreach.r_order.index}{/if}"><img src="file://{if $r_order.shop.logo_invoice}{$r_order.shop.logo_invoice}{else}{$r_order.shop.logo}{/if}" /></div> <div class="right zero"> <h1 class="align-right bold">{l s='DELIVERY SLIP #' mod='m4pdf'} {$r_order.shop.delivery_prefix}{$r_order.delivery_number|string_format:"%06d"}</h1> <table class="w100 tbl"> <tr> <td class="w50"><strong>{l s='Invoice Number' mod='m4pdf'}</strong></td> <td class="w50">{$r_order.shop.invoice_prefix}{$r_order.invoice_number|string_format:"%06d"}</td> </tr> <tr> <td><strong>{l s='Delivery Date' mod='m4pdf'}</strong></td> <td>{dateFormatLanguage date=$r_order.delivery_date full=0}</td> </tr> <tr> <td><strong>{l s='Order No.' mod='m4pdf'}</strong></td> <td>{$r_order.id_order|string_format:"%06d"}</td> </tr> </table> </div> <br /><br /> <div class="left clear w50 zero bigger"> <strong>{l s='Ship To' mod='m4pdf'}</strong><br /> {if $r_order.formatted_address_delivery} {$r_order.formatted_address_delivery|escape:'htmlall':'UTF-8'|nl2br nofilter} {else} {if $r_order.address_delivery.company}{$r_order.address_delivery.company|escape:'htmlall':'UTF-8'}<br />{/if} {$r_order.address_delivery.firstname|escape:'htmlall':'UTF-8'} {$r_order.address_delivery.lastname|escape:'htmlall':'UTF-8'}<br /> {$r_order.address_delivery.address1|escape:'htmlall':'UTF-8'}<br /> {if $r_order.address_delivery.address2}{$r_order.address_delivery.address2|escape:'htmlall':'UTF-8'}<br />{/if} {$r_order.address_delivery.postcode|escape:'htmlall':'UTF-8'} {$r_order.address_delivery.city|escape:'htmlall':'UTF-8'} {if $r_order.shop.country_default != $r_order.address_delivery.country.id_country}<br />{$r_order.address_delivery.country.name|escape:'htmlall':'UTF-8'}{/if} {if $r_order.address_delivery.state.name && $r_order.shop.country_default != $r_order.address_delivery.country.id_country} - {/if} {if $r_order.address_delivery.state.name}{$r_order.address_delivery.state.name|escape:'htmlall':'UTF-8'}{/if} <br />{$r_order.address_delivery.phone|escape:'htmlall':'UTF-8'}<br /> {if $r_order.address_delivery.phone_mobile}{$r_order.address_delivery.phone_mobile|escape:'htmlall':'UTF-8'}{/if} {/if} </div> <div class="right zero bigger"> <strong>{l s='Invoice To' mod='m4pdf'}</strong><br /> <div class="border" style="padding: 3mm; "> {if $r_order.formatted_address_invoice} {$r_order.formatted_address_invoice|escape:'htmlall':'UTF-8'|nl2br nofilter} {else} {if $r_order.address_invoice.company}{$r_order.address_invoice.company|escape:'htmlall':'UTF-8'}<br />{/if} {$r_order.address_invoice.firstname|escape:'htmlall':'UTF-8'} {$r_order.address_invoice.lastname|escape:'htmlall':'UTF-8'}<br /> {$r_order.address_invoice.address1|escape:'htmlall':'UTF-8'}<br /> {if $r_order.address_invoice.address2}{$r_order.address_invoice.address2|escape:'htmlall':'UTF-8'}<br />{/if} {$r_order.address_invoice.postcode|escape:'htmlall':'UTF-8'} {$r_order.address_invoice.city|escape:'htmlall':'UTF-8'} {if $r_order.shop.country_default != $r_order.address_invoice.country.id_country}<br />{$r_order.address_invoice.country.name|escape:'htmlall':'UTF-8'}{/if} {if $r_order.address_invoice.state.name && $r_order.shop.country_default != $r_order.address_invoice.country.id_country} - {/if} {if $r_order.address_invoice.state.name}{$r_order.address_invoice.state.name|escape:'htmlall':'UTF-8'}{/if} {if !empty($r_order.customer.dni)}<br />{l s='Tax ID number:' mod='m4pdf'} {$r_order.customer.dni|escape:'htmlall':'UTF-8'}{/if} {if $r_order.address_invoice.vat_number}<br />{l s='Tax ID number:' mod='m4pdf'} {$r_order.address_invoice.vat_number|escape:'htmlall':'UTF-8'}{/if} {/if} </div> </div> <br /><br /> <div class="left clear w50 zero"> <table class="w100 tbl"> <tr> <td class="w40"><strong>{l s='Carrier' mod='m4pdf'}</strong></td> <td>{$r_order.carrier.name}{if $r_order.gift} - {l s='Gift-wrapped order' mod='m4pdf'}{/if}</td> </tr> {if $r_order.shipping_date} <tr> <td><strong>{l s='Shipping Date' mod='m4pdf'}</strong></td> <td>{dateFormatLanguage date=$r_order.shipping_date full=0}</td> </tr> {/if} <tr> <td><strong>{l s='Payment Method' mod='m4pdf'}</strong></td> <td>{$r_order.payment}</td> </tr> </table> <br /> </div> <div class="clear zero"> <table class="w100 items"> <thead> <tr> <th>{l s='Description' mod='m4pdf'}</th> <th>{l s='Qty' mod='m4pdf'}</th> <th>{l s='Reference' mod='m4pdf'}</th> <th>unitaire HT</th> <th>{l s='Location' mod='m4pdf'}</th> <th>Stock</th> </tr> </thead> {foreach from=$r_order.order_detail|@sortby:"{$sort}" item=order_detail name=order_detail} <tr> <td>{$order_detail.product_name|escape:'htmlall':'UTF-8'}</td> <td class="align-right">{$order_detail.product_quantity}</td> <td>{if $order_detail.product_reference != ''}{$order_detail.product_reference|escape:'htmlall':'UTF-8'}{else}---{/if}</td> <td class="align-right">{displayPrice price=$order_detail.unit_amount_tax_excl currency=$r_order.id_currency}</td> <td>{$order_detail.warehouse_product_location.location|escape:'htmlall':'UTF-8'}</td> <td>{$stock}</td> </tr> {foreachelse} <tr> <td colspan=3>{l s='no order details' mod='m4pdf'}</td> </tr> {/foreach} </table> </div> <!-- start order message block --> {if $r_order.message.message} <div class="clear" style="border:1px dotted black;">{l s='MESSAGE:' mod='m4pdf'}</div> <div class="clear" style="border:1px solid black;">{$r_order.message.message|escape:'htmlall':'UTF-8'}</div> {/if} <!-- end order message block --> <br /> <div class="clear zero"> {if $ecotax && $ecotax != 0.00} <div class="align-right zero">{l s='Eco-participation' mod='m4pdf'} : {displayPrice price=$ecotax currency=$r_order.id_currency}</div><br /> {/if} <table class="tbl" align="right"> <tr> <th class="align-right" style="padding-left: 7mm; ">{if !$without_tax}{l s='Tax detail' mod='m4pdf'}{else}{l s='Detail' mod='m4pdf'}{/if}</th> {if !$without_tax} <th class="align-right" style="padding-left: 7mm; ">{l s='Tax %' mod='m4pdf'}</th> <th class="align-right" style="padding-left: 7mm; ">{l s='Pre-Tax Total' mod='m4pdf'}</th> <th class="align-right" style="padding-left: 7mm; ">{l s='Total Tax' mod='m4pdf'}</th> {/if} <th class="align-right" style="padding-left: 7mm; ">{if !$without_tax}{l s='Total with Tax' mod='m4pdf'}{else}{l s='Total' mod='m4pdf'}{/if}</th> </tr> {foreach from=$r_order.price_breakdown.taxes key=k item=v} <tr> <td class="align-right">{l s='Products' mod='m4pdf'}</td> {if !$without_tax} <td class="align-right">{$k|string_format:"%0.3f"|replace:'.':','}</td> <td class="align-right">{displayPrice price=$r_order.price_breakdown.totalsProductsWithoutTax[$k] currency=$r_order.id_currency}</td> <td class="align-right">{displayPrice price=$r_order.price_breakdown.totalsProductsWithTax[$k]-$r_order.price_breakdown.totalsProductsWithoutTax[$k] currency=$r_order.id_currency}</td> {/if} <td class="align-right">{displayPrice price=$r_order.price_breakdown.totalsProductsWithTax[$k] currency=$r_order.id_currency}</td> </tr> {/foreach} {if $r_order.total_shipping != '0.00'} <tr> <td class="align-right">{l s='Carrier' mod='m4pdf'}</td> {if !$without_tax} {if isset($r_order.carrier_tax_rate)} <td class="align-right">{$r_order.carrier_tax_rate|string_format:"%0.3f"|replace:'.':','}</td> {else} <td class="align-right">{$r_order.carrier.tax.rate|string_format:"%0.3f"|replace:'.':','}</td> {/if} <td class="align-right">{displayPrice price=$r_order.price_breakdown.shippingCostWithoutTax currency=$r_order.id_currency}</td> <td class="align-right">{displayPrice price=$r_order.total_shipping-$r_order.price_breakdown.shippingCostWithoutTax currency=$r_order.id_currency}</td> {/if} <td class="align-right">{displayPrice price=$r_order.total_shipping currency=$r_order.id_currency}</td> </tr> {/if} {if $r_order.total_wrapping != '0.00'} <tr> <td class="align-right">{l s='Wrapping' mod='m4pdf'}</td> {if !$without_tax} <td class="align-right">{$r_order.price_breakdown.wrappingCostTaxRate|string_format:"%0.3f"|replace:'.':','}</td> <td class="align-right">{displayPrice price=$r_order.price_breakdown.wrappingCostWithoutTax currency=$r_order.id_currency}</td> <td class="align-right">{displayPrice price=$r_order.total_wrapping-$r_order.price_breakdown.wrappingCostWithoutTax currency=$r_order.id_currency}</td> {/if} <td class="align-right">{displayPrice price=$r_order.total_wrapping currency=$r_order.id_currency}</td> </tr> {/if} <tr> <td colspan=5><hr /></td> </tr> <tr> <td class="align-right" style="padding-left: 7mm; ">{l s='Total' mod='m4pdf'}</td> {if !$without_tax} <td class="align-right" style="padding-left: 7mm; "></td> <td class="align-right" style="padding-left: 7mm; ">{displayPrice price=$r_order.price_breakdown.totalWithoutTax currency=$r_order.id_currency}</td> <td class="align-right" style="padding-left: 7mm; ">{displayPrice price=$r_order.price_breakdown.totalWithTax-$r_order.price_breakdown.totalWithoutTax currency=$r_order.id_currency}</td> {/if} <td class="align-right" style="padding-left: 7mm; ">{displayPrice price=$r_order.price_breakdown.totalWithTax currency=$r_order.id_currency}</td> </tr> </table> </div> <br /> <div class="clear-right w30 border right align-center bigger bold"> {l s='Total:' mod='m4pdf'} {displayPrice price=$r_order.total_paid currency=$r_order.id_currency} </div> {else} <div {if !$smarty.foreach.r_order.first}class="document{$smarty.foreach.r_order.index}"{/if}>{l s='no deliver slip for order No.' mod='m4pdf'} {$r_order.id_order|string_format:"%06d"}</div> {/if} {foreachelse} <div>{l s='no orders' mod='m4pdf'}</div> {/foreach} </body> Thanks a lot for your time.
 11. moim zdaniem to po prostu jakieś boty próbują zgadywać różnego rodzaju adresy plików, które mogą być na sklepie, może moduł autoupgrade miał kiedyś jakąś podatność, wykorzystywaną właśnie w ten sposób
 12. a jeżeli ja mam i mam podobny błąd. Blank page BO nadal, mam dostepy ustawione i nic, co może być jeszcze przeczyną? Presta 1.7.5
 13. Vanessa32

  Recuperación contraseña cliente

  Sí, pero mi duda es cuando la olvida.
 14. PS doesn't allow to configure it, so you need a module or core modification.
 15. Hi, yahooapis not working anymore, do you have an alternative to it ? Thanks F.
 16. joseantgv

  Recuperación contraseña cliente

  El cliente puede poner la contraseña que quiera desde su cuenta:
 17. Hola, Cuando un cliente olvida la contraseña, se le envía un correo con una contraseña nueva, pero ¿hay alguna forma de que el cliente pueda elegir su nueva contraseña? Aparte comentar, que para que prestashop le genere una contraseña nueva (creo que le envían 2 correos), supongo que será por seguridad, pero hay riesgo de abandono de carrito. Es que si en unos días/meses vuelven a querer acceder, vuelve a pasar lo mismo, porque o bien borran el correo o lo pierden, y muchas veces esto se traduce en pérdida de ventas, como me pasó la semana pasada con un cliente. Espero me déis respuesta Gracias por anticipado
 18. Effectivement ce serait le mieux à faire, l'énoncée de ma règle offrant les frais de port à 60€ est incomplet : je vends en France, à destination de la Belgique et en Autriche ; je n'offre les frais de port qu'en France (d'où la règle qui reste la seule solution). Merci pour ton temps 😃
 19. Sklep na wersji 1.7.5.2 w analytics od googla cały czas widzę zapytania z różnych krajów a nawet kontynentów do adresu w sklepie: domena.pl/modules/autoupgrade/office365/ciąg_znaków/login.php Po wejściu na FTP katalog autoupgrade nie zawiera katalogu office365. Z office 365 w sklepie nie jest nic związanego. W google nie znalazłem odpowiedzi skąd to się bierze - do czego służy itd. Wole się zapytać mądrzejszych niż ryzykować, że zainstalowały się jakieś śmieci. Z góry dziękuję za informację.
 20. mysz

  Category tree

  Hello, I have classic rocket theme, and I do it everything like in your tutorial, except one (where is span, in classic rocket there is no span in that place, and I also replace 'in' by 'show'). And now I have a problem when I click on "clothes" category, I would like to all category in clothes to be showed, but this only show category when I go to "Men". Edit. When I change for classic theme, and do everything like in the tutorial I have the same problem
 21. Mir werden rechts die Buttons des Live Theme Editors angezeigt, die dürftest eigentlich nur du sehen. Der Anmeldebutton kommt offenbar vom Modul appagebuilder, resette das einmal.
 22. Salut ! En fait le mode de changement des positions des pages du thème fonctionne avec le th§me "Classic" mais pas avec mon précédent thème qui tournait nickel sur PS 1.7.3 J'ai vu que le problème si situait au niveau des "layouts" l'installation est impossible pour le module layout-left-column avec mon child-thème. j'ai copé la page.tpl et le répertoire "Layouts" de Classic dans mon thème mais le problème est ^persistant. Idem j'ai du bidouiller pour voir mes pages promotions, nouveautés, meilleures ventes ... mais toujours impossible de mettre une colonne dès qu'on est dans "content" Si qq1 a pu résoudre ceci, je pense qu'il y a du y avoir des changements sur la mise en forme du coup Exemple ici Merci !
 23. Supprime l offre du transport gratuit des 60€ d achats. Laisse l offre avec le code. Ensuite va dans les préférences de livraison et configure les frais de port offert à partir de x€ ttc donc 60€x1.20 sa évite d ajouter une règle panier inutile. Ensuite test encore une fois ton panier.
 24. superskyman100

  Australian language

  1/ clearly, the 'copy language' function doesn't 'understand/match' my file structure. On my side, that's the main problem. If i can copy the Themes translations, 99% of the work will be done.............. Moreover, i cannot localize WHERE are the translations files : - theme/Warhouse/translations , everything is empty (EN-us, FR-fr.... folders are empty) - theme/Warhouse/lang is empty too... - theme/classic/translations, it's empty too.......................... - public/translations..... empty ................................. 2/ 'A part of the data has been copied but some of the language files could not be found'.... this is what it is said. So, some files have been copied, but i cannot know what files exactly (except if i try to backtest on a 'clean' prestashop, but that will take hours and headaches for no practical results...).... from before, i assume the files from 'public/mails' have been copied only, cause all the other folders are EMPTY.................... Otherwise i copied nothing throughout FTP or stuff like that i just followed the manip u've suggested, and the translation stuff is still out of order. 3/ i already tried to use the EN-US or EN-GB, and tweak it, but i cannot modify the ISO code, therefore i have an "/us" or "/gb" at the end of my URLs... not exactly coherent stuff to sell stuff with an Australian flag.... If we can solve the 1/, it should be ok, the problem is that i have no idea how.................
 1. Load more activity
×

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More