Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Yesterday
 2. Γειά σας, χρειάζομαι τη βοηθειά σας για ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζω με το κεντρικό μενού κατηγοριών. Έχω μιά φρέσκια εγκατάσταστη prestashop 1.7.5.2 και χρησιμοποιώ το default θέμα CLASSIC. Εκ φύσεως το κεντρικό μενού εμφανίζει τις υποκατηγορίες του οριζόντια με το που ακουμπάμε το ποντίκι. Ακολουθεί φωτογραφία για να γίνω κατανοητός. Αυτό που προσπαθώ να πετύχω είναι οι υποκατηγορίες να εμφανίζοντε όχι οριζόντια αλλά αντιθέτως ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ, καθώς οι περισσότεροι χρήστες έτσι είναι εξυκοιωμένοι. Ακολουθεί δέυτερη φωτογραφία για να γίνει καλύτερα κατανοητό το τί θέλω να πετύχω: Έχω ψάξει τόσο στο αγγλικό μέρος του φόρουμ, όσο και στο internet αλλά δυστυχώς οι απαντήσεις που μιλούς για custome css ή επεξεργασία συγκεκριμένων αρχείωςν .tpl είναι outdated και δεν λειτουργούν! Μένω κατάπληκτος που κάτι τόσο βασικό δεν έχει επιλυθεί έπειτα από τόσες εκδόσεις και χρόνια. Δηλαδή η αγορά module είναι μονόδρομος; Δεν διαθέτει το prestashop τα υπομενού της κύριας κατηγορίας να είναι απλά κατακόρυφα; Ευχαριστώ για το χρόνο σας.
 3. AndrewBalder77

  Main Menu with VERTICAL sub categories

  Does no one have any idea how to make subcategories appear vertical? I mean something so basic and the Prestashop doesn't support it? Or it works as intended to force users to buy menu modules?
 4. Hello, what excatly do you mean? Can i do something to fix it?
 5. It seems to have a problem with unidentified .twig files. To get it to install I need to remove \mails\themes\modern from my install copy. After the install you can add that dir back. That said I still can't use PS 1.7.6 because the product bulk update for combinations still isn't working with multi shop.
 6. Sew Sweetly

  Free Live Chat module for Prestashop

  Hello again! One more question, which file should I edit to move the chat icon to the bottom right corner? Please let me know. Any help would be greatly appreciated. Kindest Regards Zameer
 7. Bonsoir, bon, j'ai un problème, je ne vous cache pas que je me pose la question si je vais continuer avec Presta, cela fait 3 semaines que je travaille avec mais çà fait 3 fois que je dois tout Réinstaller et donc me retaper pour la création de ma boutique. suite à l'activation de la fonction "menu" de base dans l'admin j'ai un plantage. je ne vois pas comment m'en sortir, la boutique ( le peu que j'ai fait) fonctionne mais je n'ai plus accés au coté Admin merci d'avance pour votre aide
 8. Sew Sweetly

  Free Live Chat module for Prestashop

  Hello, The Module is great and working fine so far, but I'm getting two errors, one in back end and one in front and, both are about mixed content. Back End Error- Loading mixed (insecure) display content “http://web.prestahero.com/chung/ps1722/modules/ets_livechat/views/sound/sound3.mp3” on a secure page index.php HTTP load failed with status 404. Load of media resource http://web.prestahero.com/chung/ps1722/modules/ets_livechat/views/sound/sound3.mp3 failed. I'm not sure from where the “http://web.prestahero.com" is coming as this is not my website domain. Front End Error (Appears after replying to a chat message) the employee avatar image is not loading over https, thus getting mix content warning on the front end as well. Hope these are easy fixes and resolved soon. Looking forward to hearing from you soon. Kindest Regards Zameer
 9. Yea.. I ended up just downgrading Via. A backup i made before upgrading. Might try to upgrade again when they come out with a patch. :)
 10. rictools

  MwSt im 1.7.5.2.

  OK, jetzt der zweite Teil ... Und was passiert, wenn du nicht wie auf deinem Screenshot "0" als Preis eingibst, was wird im zweiten (Netto- bzw. Brutto-)feld angezeigt? Ist der MwSt.-Satz bei den Artikeln richtig eingestellt? Wie sind die Ländereinstellungen für Spanien (MwSt. wird angezeigt oder nicht)?
 11. rictools

  MwSt im 1.7.5.2.

  Ich versuche es noch einmal mit einem Teil meines Posts: Sorry, du scheinst doch der deutschen SprXche mächtig zu sein. Was ist an meiner in der ersten Antwort geposteten Frage unklar: Wie sieht denn die Anzeige im Warenkorb / Kaufabwicklung aus?
 12. rictools

  MwSt im 1.7.5.2.

  Sorry, kann wieder mal wegen diesen bescheuerten Spamfiltern nicht posten ...
 13. moutardeforte

  Probleme d'installation

  Merci pour votre réponse, j'ai augmenté le temps mais rien n'y fait : voici les lignes time de mon php.ini : dedi-par-64932% cat php.ini | grep time ; 6. The directory from the --with-config-file-path compile time option, or the ; at runtime. Currently, [PATH=] and [HOST=] sections only work under ; max_input_time ; TTL for user-defined php.ini files (time-to-live) in seconds. Default is 300 seconds (5 minutes) ; Duration of time, in seconds for which to cache realpath information for a given ; Maximum execution time of each script, in seconds ; http://php.net/max-execution-time max_execution_time = 300 ; Maximum amount of time each script may spend parsing request data. It's a good ; idea to limit this time on productions servers in order to eliminate unexpectedly ; http://php.net/max-input-time max_input_time = 300 ; E_ERROR - fatal run-time errors ; E_RECOVERABLE_ERROR - almost fatal run-time errors ; E_WARNING - run-time warnings (non-fatal errors) ; E_PARSE - compile-time parse errors ; E_NOTICE - run-time notices (these are warnings which often result ; E_STRICT - run-time notices, enable to have PHP suggest changes ; E_COMPILE_ERROR - fatal compile-time errors ; E_COMPILE_WARNING - compile-time warnings (non-fatal errors) ; This directive determines whether PHP registers $argv & $argc each time it ; enabled, registering these variables consumes CPU cycles and memory each time ; Default timeout for socket based streams (seconds); http://php.net/default-socket-timeout default_socket_timeout = 300 ; Defines the default timezone used by the date functions ; http://php.net/date.timezone ;date.timezone = ; Default timestamp format. ibase.timestampformat = "%Y-%m-%d %H:%M:%S" ; Default time format. ibase.timeformat = "%H:%M:%S" ; compile-time value defined MYSQL_PORT (in that order). Win32 will only look ;mysqlnd.net_read_timeout = 31536000 ; http://php.net/oci8.persistent-timeout ;oci8.persistent_timeout = -1 ; Lifetime in seconds of cookie or, if 0, until browser is restarted. ; http://php.net/session.cookie-lifetime session.cookie_lifetime = 0 ; http://php.net/session.gc-maxlifetime session.gc_maxlifetime = 1440 ; setting session.gc_maxlifetime to 1440 (1440 seconds = 24 minutes): ; Switch whether to compile assertions at all (to have no overhead at run-time) ; 0: Jump over assertion at run-time ; Changing from or to a negative value is only possible in php.ini! (For turning assertions on and off at run-time, see assert.active, when zend.assertions = 1) ; (time to live) Sets the number of second while cached file will be used ;opcache.validate_timestamps=1 ; How often (in seconds) to check file timestamps for changes to the shared ;opcache.force_restart_timeout=180
 14. nougatdu18

  Code HTML newlester

  Bonsoir vous pouvez m'aider a faire comme sur la photo ? Vous me retiré une aiguille du pied Merci de votre compréhension cordialement
 15. vivacomputers

  Menu acting strange

  In my block of Information it is as it is below. I had a persistent item in the menu in the backend. I had removed that but now it stays that way. Does anyone know where I can remove or change that?
 16. Absolutely the same to me - as NicklasBach described.
 17. tapanda.gr

  1.7.5.2 not sending email

  No, the test mail is not being sent, as well. And as far as I know the mailalert module is irrelevant to the default actions (such as order confirmation). It takes action to inform the store owner about an order or to send a message to the customer when an out-of-stock product is back in stock.
 18. nougatdu18

  Code HTML newlester

  voir photo cest exactement sa que je voudrais mettre une photo + newlester
 19. nougatdu18

  Code HTML newlester

  Bonsoir j'ai acheté ici https://mypresta.eu/modules/front-office-features/prestashop-popup-pro.html Merci de votre aide cordialement
 20. Tengo una tienda que la creé hace como 6 años y la vengo actualizando desde la versión 1.4 y ya voy en la 1.7.4... hoy ví que había una versión "estable" 1.7.6 y me dispuse a hacer lo de siempre, usando el módulo de actualizar y me ha salido ese error que nunca me había salido en tantas veces que he actualizado mi tienda. Debo decir que al activar el bug de errores no me muestra absolutamente nada, en el log de errores no hay nada relacionado con ello, pero error que sí salió cuando me dispuse a actualizar. Descargó el paquete de la versión 1.7.6 y salió en pantalla pequeña un tal Error Javascript parseJSON que detuvo la actualización. No sé de dónde sale el error y por más que le busco no le encuentro. Aparte de ello me inundó en medio giga el espacio de hosting y me tocó borrar desde el manejador de los archivos de cpanel la carpeta de actualización que es la versión 4.9.0. A qué se debe ese error que parece que a muy pocos les ha salido y nadie da soluciones?. Algo desagradable que noté de esta versión es que ocupa espacio innecesario, ojalá los programadores trabajaran un poco en eso, como cuando actualicé a la 1.7 que noté el aumento de peso de la carpeta Vendor que contiene el desagradable Symfony y que me ocupa unos 120 Megas de espacio, mucho, igualmente la carpeta localización pesa mucho más que todos los módulos juntos, a qué se debe eso?. Les agradezco la colaboración.
 21. joseantgv

  Code HTML newlester

  Quel module est-ce ?
 22. Bonjour j'ai acheté un module qui affiche un pop up jusqu'à ce que tout se passe bien Dans l'encadré je peux juste mettre une photo avec le texte mais je voudrais rajouté le bouton newlester Avez-vous un code htlm mewlester simple a me proposé? mon email boutiquecadoriginaux@gmail.fr boutique https://www.cadoriginaux.fr/ j'ai trouvé ceci mai j'avoue etre perdu je ne suis pas ce qu'il est modifié div style = "vertical-align: top; padding: 0px 0px 10px;">> input id = "newsletter-input" class = "inputNouveau gris contrôle de formulaire gris newsletter-input" style = "police de caractères: Ubuntu, Helvetica; taille de police: 14px; hauteur: 36px; remplissage à gauche: 17px; marge à droite: 20px; bordure: 2px solide # e1e1e6; width: 100%; " name = "email" size = "18" type = "text" value = "votre adresse e-mail" /> </ div> </ div> <div style = "taille de la boîte: border-box; affichage: table; largeur: 100%; " > <button style = "font-family: Ubuntu, Helvetica; text-align: center; vertical-align: middle; color-background: # ffbf40; float: right; width: 100%; height: 100%; padding: 0px 10px; " name = "submitNewsletter" type = "submit"> <span style = "famille de polices: Ubuntu, Helvetica; taille de police: 13px; text-align: center; hauteur de ligne: 30px; couleur: # 595b61; largeur: auto; hauteur: 36px; espace-blanc: nowrap; "> <strong> ABONNEZ-VOUS </ strong> </ span> </ button> <nom d'entrée =" action "type =" hidden "value =" 0 "/> </ div> < / div> </ div> </ div> </ form> </ center> En remerciant par avance Cordialement
 23. Claudiocool

  Gehts noch?!!!!!

  Und wieder hat es einen Beitrag von mir geschreddert.... langsam nur noch lachhaft... bin gespannt, wann der entsperrt wird.
 24. Solucionado. Disculpe la demora. La reinstalación resolvió el problema. Gracias a los que leyeron y a burrots por su pregunta.
 25. Bonjour, Tous les 7 jours, j'ai rencontré la même erreur au niveau du log qui est l'erreur suivante: AH01071: Got error 'PHP message: PHP Fatal error: Access level to ProductController::$quantity_discounts must be protected (as in class ProductControllerCore) or weaker in /htdocs/xxx.com/override/controllers/front/ProductController.php on line 229\n', referer: https://xxx.com/index.php?category_rewrite=nos-produits&controller=category en renommant le fichier en ProductController.old puis en le renommant à nouveau à l'initial, cela a permis de ne plus avoir l'erreur 500. Je comprends pas pourquoi tous les 7 jours, il y a la même erreur ? Merci par avance , Cordialement ,
 1. Load more activity
×

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More