Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. korina

  HTML ΒΟΗΘΕΙΑ

  Τα έφτιαξα για αυτό😋
 3. very nice lnformation and very good analysis with betterment to solve the problems 192.168.l.254
 4. krzysiuus

  RODO a PrestaShop

  Wystarczy w polityce lub regulaminie zawrzeć taką informację.
 5. Stimmt. Vor lauter Verzweiflung vermischt... Der neue Server soll PHP 7.1 haben und MySQL 5.7.... Aber ich finde einfach nichts dazu und was für Änderungen... Vor allem ich als nur Bediener ohne Programmierkenntnisse...
 6. YerbaMate

  Spam-Anmeldungen verhindern

  Danke für den Tip
 7. Today
 8. [40]. PrestaShop how to delete default sample data on versions 1.5,1.6 and 1.7
 9. Hi, Does Prestashop have order fulfillment / order picking app or integration with order picking application. Example, orders are placed in Prestashop, orders are exported / pushed to scanning app, items are picked in warehouse and orders fulfilled. Thank you, Shimi
 10. Bonjour à tous, Lors de l'installation de prestashop 1.7.5, l'installation s'arrête à 12%. Après vérification dans la base, je vois que 211 tables (jusqu'à ps_zone_shop) ont été créées mais sont toutes vides. Savez-vous comment résoudre ce problème? Merci d'avance. t
 11. tantan199

  PHP Question

  No you can't. 1.4.7.3 isn't compatible with PHP7, your site will be down if you upgrade to php7.
 12. tantan199

  Edits not applied

  Your site is running an quite old version. Upgrading to the last v1.6.1.24 may get you out from annoying problems like that.
 13. Boa noite amigos. Estou começando a mexer com a plataforma, para um amigo, porém ele precisa das seguintes possibilidades. e gostaria de saber de alguém que ja conhece a plataforma melhor que eu, se é possivel fazer. 1º Sistema de pagamento. o meu amigo, não quer quer ao final da venda, o comprador pague o produto, ele quer calcular o frete tudo, porém ao termino o pagamento ficar a confirmar, que ai ele irá entrar em contato com o comprador e repassar os valores, e caso um dos produtos não esteja disponivel, ele ja comunique o comprador pela ligação, e caso o comprador opte em comprar mesmo assim sem o produto que falta, o meu amigo geraria um link da Cielo com a ordem de pagamento, e o comprador pagaria, e o meu amigo iria através do painel e confirmaria o pagamento. No caso o que preciso é que no final do pedido permita gravar sem o pagamento. ficando ele aguardando pagamento.
 14. Hello, Je profite de cette récente question pour en glisser une autre : y a-t-il une méthode tout aussi efficace, sur cette même version de Prestashop, pour masquer le champ NIF (Numéro d'Identification Fiscale) lors de ces mêmes inscriptions de clients ? Merci, Antoine Une précédente avait un énoncé de sujet intéressant, mais il s'agissait surtout de savoir où on rendait les champs requis ou non, et pas de les masquer !
 15. ScubaPongo

  Hostgator + Printful issues with 1.7.5.2

  If you come across anything please mention it here. I will do the same. Thanks!
 16. Yesterday
 17. Bonjour, avez-vous pris le temps de contacter directement le développeur de ce module qui sera le plus à même de répondre à votre soucis ?
 18. Bonjour, demandez de l'aide au développeur, il sera le plus à même d'intégrer cet override si cette fonction a déjà été overridée précédemment.
 19. Você poderia criar um Trigger no banco de dados, ou usar o hook actionPaymentConfirmation se você estiver fazendo um módulo.
 20. iamtheboss

  Prestashop Chrome Problems

  News ?
 21. Ronald Gebuijs

  Website down backend online

  Sorry. Excuus hiervoor! Ik had een prbleem met mijn template die niet geladen kon worden. Na vele chats met de hoster inMotion ben ik er toch zelf achter gekomen waar het plobleem zat door de debug modus te gebruiken. Hierin kwam naar voren dat mijn template niet kon laden. Ik heb zodoende de template verwijderd en opnieuw gedownload. Wat de oorzaak is van deze bug, is mij onbekend.
 22. Ronald Gebuijs

  Website down backend online

  Thank you Rodrigo, When I posted my message on the forum, I was prompted to go into Debug mode in the backend. And what turned out. My template could not load. I have removed the template and uploaded it again and the site is online again. But I can't tell you what the reason is. But great for your quick response.
 23. Difícil... qual a versão do PrestaShop?
 24. DanielInternovam

  me sale este error al momento de subir imagenes de productos

  Hola @solucioneseb Gracias por tu respuesta. Si leí esa información de todos modos gracias por compartirlo. Usaba la versión 1.6.0.17. Al final lo que tuve que hacer fue actualizar mi prestashop, al menos por ahora todo va bien. Saludos.
 25. Olá, @jefmachia A segurança estaria principalmente em utilizar as funções próprias do PrestaShop para fazer as modificações no banco de dados. Modificar diretamente o banco de dados também é eficaz, mas você tem que ficar atento às mudanças do banco de dados nas novas versões para não deixar dados faltando. A documentação você pode ver aqui: https://devdocs.prestashop.com/1.7/development/webservice/
 26. DanielInternovam

  I get this error when uploading product images

  I searched in a lot of forums and documentation, and apparently there is no reasonable movement because of this error or a functional solution, so the only thing that I am doing was to update prestashop, for now everything is fine.
 27. Curious

  Website down backend online

  Graag in het nederlandse forum de nederlandse taal gebruiken.
 28. Rodrigo B Laurindo

  Erro 500 apos atualizacao - facetedsearch

  Você pode instalar a última versão baixando daqui: https://github.com/PrestaShop/ps_facetedsearch/releases/tag/v3.0.5
 1. Load more activity
×

Important Information

Cookies ensure the smooth running of our services. Using these, you accept the use of cookies. Learn More